(home)


 

KLAGER (generelt)

 

Evt. klager fremføres til: Grelbers Forlag via email mem@image.dk .

 

De, som skulle have lyst til stævninger, skal indgive sådanne mod:

Grelbers Forlag SmbA c/o Drejøgade 26 F 501, DK-2100 København Ø vedr. artikler signeret af MEM, mens stævninger vedr. artikler med andre signaturer skal rettes til de respektivt anførte forfatter- og gæsteskribent-navne.

 

Her kan Du læse om, hvor grueligt galt det gik Advokat-Jette: http://numisbooks.dk/info/advokatsigerinjurier.htm

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

KLAGER (fin sagførerreferenceliste)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

KLAGER (journalist Erling Vester 'Cry-Baby' Jacobsen  - EVJ )

 

Generel info til alle: Journalist EVJ har gentagne gange demonstreret en vane med overfor diverse ikke-involverede enkelt-personer at ynke sig via en jævn strøm af breve.

 

Til offentlighedens almindelige oplysning meddeles, at EVJs forskellige beklagelser, ynk, trusler og andet vrøvleri heldigvis blot er varm luft, og dette ordskvalder har han naturligvis på intet tidspunkt kunnet bakke op med handling. Evt. nye modtagere af EVJ-ynk eller EVJ-trussels-henvendelser kan derfor trygt ignorere sådanne. Trussels-modtagere kan evt. videremeddele disse til Grelber, som derefter hjertensgerne foranlediger, at EVJ får et godt rap over snuden. Nysgerrige kan få nærmere info her: 1701-eventyret .

 

NB bemærk specielt dette patetiske faktum: 

EVJ har af indlysende årsag pr. d.d. endnu ikke på noget som helst tidspunkt (regnet fra 1995) fremsendt nogen som helst klage overhovedet til Grelbers Forlag ! 

  - ikke engang en lille bitte, bitte een ....

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

SPECIALIST-erfaringer vedr.:

reglerne for ophavsret, ytringsfrihed, trykkefrihed, censur-afskaffelse og  injurie-lovgivningen samt ERSTATNINGsbetalingen vedr. overtrædelser kan erhverves ved at sende en email til: mem@image.dk  .

Og omkostningerne er mindre end ½ advokatpris ! !

[Juridisk bistand ydes IKKE: det må Du købe hos en advokat.]

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AFMELDING

hvis du for eksempel ikke ønsker at modtage nyhedsbreve / nyhedsmails, skal du blot sende en email til mem@image.dk og anføre i emnefeltet "Venligst send ikke flere nyhedsbreve / nyhedsmails".

 

 

 


ANSVAR FOR LINKS TIL ANDRE WEB-STEDER:

 

I henhold til domsafsigelse af 12. maj 1998 – 312 O 85/98 – "Haftung für Links", Landgericht (LG) Hamburg, kan man gøres ansvarlig for indhold, der forefindes på et med links forbundet web-sted. Dette kan i følge LGs domsafsigelse kun omgås ved, at man udtrykkelig distancerer sig fra disse indhold. Hermed distancerer Grelbers Forlag og webstedet numisbooks.dk sig udtrykkeligt fra alle indhold på web-steder, der med links er forbundet med vores web-steder og fralægger os ethvert ansvar for disse indhold.

Grelbers Forlag og webstedet numisbooks.dk er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som Grelbers Forlag og webstedet numisbooks.dk linker eller henviser til, dette gælder også annoncer.

Haftung für Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesem Inhalt distanziert.
Für alle Links auf dieser Homepage gilt: Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen.

 


Tilbage til MEM forsiden