(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm#Hoveder-der-maa-rulle-grundet-LEB-affaeren

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 


 

INFO: DNFs formand, Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-handel.

.

Læserne kan indgive dette dagsordenspunkt til den næste generalforsamling i DNF, Dansk Numismatisk Forening:

.

1) Generalforsamlingen ønsker en skriftlig redegørelse oplæst og udleveret på generalforsamlingen angående formanden, Preben Nielsens, involvering i L.E. Bruun-affæren, hvor formand Preben Nielsen har været direkte medansvarlig til at indgå den 2011-handel, hvor Staten samtidigt sidder på både køber og sælgersiden i en handel, hvor Staten erhverver 64 mønter fra L.E. Bruuns samling til en samlet pris af DKK 6.239.750. Der ønskes efter redegørelsen afholdt en tillidsafstemning omkring formand Preben Nielsens handlinger i denne millionhandel.

 

.

Samme forslag kan i modificeret form indgives af medlemmerne i ”Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner” forud for ’Venneselskabets’ næste generalforsamling i 2015. Send gerne ind nu, så glemmer du det ikke.

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm#Personer-tidligere-i-LEB-bestyrelsen

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm#Poul-Henning-Knudsen-og-Joergen-Steen-Jensen-og-Per-Kristian-Madsen-skal-selv-betale-LEB-transporten-vaek-fra-Nationalbanken

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm#LEBruuns-samling-skal-2018-flyttes-vaek-fra-Nationalbanken

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm#frasige

 

 

 

 

Læs denne artikels direkte forløber fra januar 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

Læs denne artikels direkte forløber fra marts 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb4.htm

Læs artiklen fra august 2014 om Prisudvikling på dansk-norske mønter i de seneste årtier (1990-2014)

Læs denne artikels direkte forløber fra september 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb5.htm 

Læs denne artikels direkte forløber fra oktober 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb6.htm 

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra november 2014, her: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra januar 2018, her: http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm

 


 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 


Liste over hidtil udgivne udgaver af samt udgivelsesplan for

"Småskrifter for møntsamlere" http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm  

 

1. serie:

  1) November 2013: Afskriveren fortsætter [:Poul-Henning Knudsen, fhv. Administrationschef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner]  ... del 10. Direktørerne Fornitz, Thomas Høiland og Jesper Bruun Rasmussen udgiver velvilligt IGEN plagieringer (læs her)

  2) November 2013 / extra: Nyt norsk auktionshus plagierer Salig Sømod (læs her)   ... samt: Bedrageridømt mønthandler Thomas Stausholm Jepsen er 16.02.2014 indvalgt som formand i Bestyrelsen for Skjoldgaarden Afdeling 152-0 i Holstebro, den ejendom hvor Stausholm bor. Ejendommen ejes af Lejerbo. Jepsen har franarret enlige mødre etc. 7,5 mill. kr. uden tilbagebetaling (læs her)

  5) Januar 2014: Artikel. Bestyrelsesmedlemmer for Staten [bl.a. Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen] var samtidigt på både køber og sælger siden i "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling". Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Mærsk finanschef [Poul-Henning Knudsen] har udført million-dobbeltpost. Poul-Henning Knudsen har som både køber og sælger siddet på begge sider af forhandlingsbordet og indgået millionhandel mellem Staten og 'L.E. Bruuns Samling'. Han fratrådte så 31.12.2013(?) sin bestyrelsespost i 'L.E. Bruuns Samling' (LEB). Han er endnu ikke fratrådt sin bestyrelsespost på den anden side af bordet. Poul-Henning Knudsen (PHK) har tidligere været ansat i erhvervslivet som Administrationschef i Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Finans­chef i Mærsk Olie & Gas. Det er endnu ikke bekræftet, at PHK også er fratrådt sine diverse bestyrelsesposter etc. i erhvervs­livet. LEBs møntsamling blev i år 2011 deponeret i Danmarks Nationalbank. PHK har i årtier også udøvet omfattende auktionssvindel og plagiering hos auktionshuse som Fa. Thomas Høiland Auktioner og Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner. (læs her)

  7) Marts 2014: Artikel. "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling" har fået ny bestyrelse   ... samt: Hele ideen bag L.E. Bruuns grandiøse testamente 1922 var, at LEBs samling i tilfælde af brand eller bomber indenfor 100 år ødelagde Nationalmuseet og Statens møntsamling, da skulle LEBs samling tilbydes Staten som gave til erstatning af den bombeødelagte nationale samling. LEB-bestyrelsen [bl.a. Poul-Henning Knudsen og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen] har i 2011 placeret LEBs samling i 1.000 meters afstand fra Nationalmuseet   ... samt: LEB forlangte kun til gengæld: samlingen skal være tilgængelig for møntsamlerne i 100 år. LEB-bestyrelsen har i år 2011 besluttet: samlingen er nu utilgængelig for møntsamlerne   ... samt: Nationalmuseet og Statens møntsamling har for vane ikke at overholde testamentariske bestemmelser. (læs her)

15) September 2014: Artikel. "Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner". Kapitalforhold og renter af kapital 1979-2013. Staten overtrådte i 2011 L.E. Bruuns 1922-testamente af 4 grunde   ... samt: Lånemuligheder for ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling   ... samt: Hvilket beløb har Staten snydt den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling” for ved at overtræde testamentet i år 2011 ? (læs her)

16) Oktober 2014: Artikel. Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinghar fået ny bestyrelse ... del 2. Der er IGEN indsat et inhabilt bestyrelsesmedlem fra Staten og Nationalmuseet, hvilket museums personale samtidigt optræder som både køber og sæl­ger.

     ... samt: Det viser sig gennem aktindsigtsanmodning, at den eneste ’kvalifikation’, som det nye og inhabile LEB-bestyrelsesmedlem Per Kristian Madsen har fået tillidsjobbet på, er, at han er ansat på Nationalmuseet. Det er den selvsamme ’kvalifikation’, der samtidigt automatisk diskvalificerer alle Nationalmuseumsfolk til at kunne være LEB-bestyrelsesmedlem (sic). At Per Kristian Madsen er fagligt inkompetent til jobbet med at sælge de 100 millionvis af kroner mønter, var ligegyldigt !

     ... samt: Nationalmuseet forsøger at give Nationalbanken skylden for indsættelsen af det nye inhabile LEB-bestyrelsesmedlem: ’Det var ikke os, der gjorde det, det var Nationalbanken !Men det står ingen steder i L.E. Bruuns testamente, at Nationalbanken har bestemmende indflydelse for, hvem der skal sidde i LEB-bestyrelsen. Så LEB-bestyrelsen burde (skal) blankt afvise Nationalbankens krav, som helt utilstedeligt. (læs her)

17) Oktober 2014 / extra: Artikel. Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren   ... samt: Revisionen af L.E. Bruuns samling foretaget 01.2008-05.2011   ... samt: Hvorfor er LEB-bestyrelsen forhippet på at få LEB-samlingen placeret i Nationalbanken frem for i f.eks. Jyske Banks filial­net 100 km. væk, at LEB-bestyrelsen er yderst vil­lig til at overtræde L.E. Bruuns testamente samt til at lade ban­ken diktere et bestyrelsesmedlem ? Svaret er: på grund af penge !   ... samt: Selvom at Nationalmuseet godt véd, at MEM vil komme ef­ter museet for at indsætte et nyt inhabilt LEB-bestyrel­ses­med­lem Per Kristian Madsen til afløs­ning af National­mu­se­ets i 2014 borttvungne inhabile Jørgen Steen Jensen, hvor­for gør museet det så alligevel ? Svaret er igen: på grund af penge !   ... samt: Poul-Henning Knudsen, Jørgen Steen Jensen, XYZ og Per Kristian Madsen skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for 2014-transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bankboks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: L.E. Bruuns samling kan godt placeres i en af Nationalmuseets egne bygninger. (læs her)

18) Oktober 2014 / 2 x extra: Artikel. Staten kan faktisk godt frasige sig L.E. Bruun samlingens funktion som reservesamling for Statens møntsamling   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011   … samt: Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen (læs her)

19) 27. November 2014: Artikel. Dansk Numismatisk Forenings formand, Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-handel   … samt: Staten siger i 2011 til den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”: ”Nå, I mangler penge ? Jamen, så må I da bare sælge af Jeres mønter !”I må sælge mønterne til Staten.”   ... samt: MEM siger i 2023 til Staten: ”Nå, I mangler penge til at betale alle de mønter fra LEB-samlingen, hvor Staten har forkøbsret ? Jamen, så må Staten da bare sælge af sine mønter !” ”Staten må sælge af sine mønter til markedsdeltagerne.” (læs her)

20) December 2014: Artikel. Tekst til dagsordenspunkt til DNFs næste generalforsamling   ... samt: Revisionssvigt i 'Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner'   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig. (læs her)

21) December 2014 / extra: Artikel. Kulturministeriets afgørelser af 20.11.2014 på de 5 klagesager indgivet af MEM omkring Nationalmuseets diverse nægtelser af aktindsigt i løbet af sommeren 2014. Kulturministeriet skrider ind overfor Statens og Nationalmuseets forsøg på at hemmeligholde dokumenter omkring L.E. Bruun affæren: Statens møntsamling skal fremlægge doku­men­ter vedrørende ’Venneselskabet’ og L.E. Bruuns samling. Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen.   ... samt: Bankbygning kan købes til L.E. Bruun samlingen. (læs her)

22) December 2014 / 2 x extra: Artikel. L.E. Bruun deltog i 1906 i et 3 mands DNF-udvalg, der var stærkt kritisk over forholdende på Statens møntsamling (MK)   ... samt: Mønternes Myter. Interview med Rekordmøntsamleren Grosserer L.E. Bruun.

23) December 2014 / 3 x extra: Artikel. Historisk notits om Bille Brahe mønthandlen med Bruun 1922   ... samt: Møntkabinettets Doubletter   ... samt: Affæren   ... samt: Lejebibliotekerne ca. 1725 - ca. 1922. At leje bøger mod betaling af en brugslicens.

24) December 2014 / jule extra: Artikel. Overtrædelserne af det gamle testamente - i julehistorierne fra MK   ... samt: DNF formand Preben Nielsen sælger i 2015 sin dansk-norske møntsamling   ... samt: L.E. Bruun var medlem af 'Selskabet Møntsamlingens Fjender'

25) December 2014 / nytårs extra: Artikel. Jørgen Steen Jensen solgte HELE Bruuns samling til 'sig selv'. Bestyrelsesmedlemmer for Staten var samtidigt både køber- og sælgersiden i ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”. Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Hafnia forsikringschef har udført million-dobbeltpost. Hele samlingen skulle overtages af Staten for sølle 27 mill. kr. Samlingen forsikringsvurderet af Jørgen Steen Jensen i 2011 til 350 mill. kr.   ... samt: Journalsager i Justitsministeriet ang. Bruun-samlingen. (læs her)

26) Januar 2015: Artikel. Justitsministeriet blev snydt af inhabile dobbelt-kasket per­so­ner til at give 2011-tilladelserne til at overtræde LEBs 1922-testa­men­te. Justitsministeriet bør derfor nok helt annullere 2011-tilladelserne. Selve betingelserne for 2011-tilla­del­ser­ne blev endda heller ikke overholdt af Statens medarbejdere. Så 2011-handelen bør op­hæ­ves.  

      ... samt: Teksten i Justitsministeriets tilladelser af 29.04.2011 til at overtræde L.E. Bruuns 1922-testa­men­te  

      ... samt: MEMs kommentarer til adv. Dedichens permutationsansøgning.   ... samt: Der blev direkte talt usandt overfor Justitsministeriet. Justitsministeriet bør derfor nok ændre 2011-tilladelserne. Statens egen interesse var: at permutation kun gives for mønter, Staten har forkøbsret til. Arvingernes bedste interesse var: at permutation gives for mønter, Staten ikke har forkøbsret til.  

      ... samt: L.E. Bruns samling hører under den offentlige tilsynsmyndighed Civilkontoret i Justitsministeriet.   ... samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

27) Februar 2015: Artikel. L.E. Bruun-arvingen gjorde på bestyrelsesmøde i 2008 tydeligt opmærksom på, at arvingerne ikke ville sælge mønter og ikke ville have testamentet overtrådt - de ville kun optage lån. Statens to LEB-opkøbs-repræsentanter JSJ og PHK havde bestyrelsesflertallet 2 mod 1 i den private fonds bestyrelse. Staten endte med at overtage 64 LEB-mønter i 2011 til 6 mill. kr. (læs her)

      ... samt: LEB-bestyrelsessælger Poul-H. Knudsen, der også er Sta­tens LEB-opkøber, meddelte i 2011 til LEB-bestyrelsen (og til sig selv), at der desværre kun er én person, som er kvalificeret til at udar­bej­de en for­sikrings­prisvurdering af hele den privatejede LEB-mønt­sam­ling. Denne ene person, er ham selv, altså P.-H. Knud­sen. Derefter vedtog P.-Henning Knudsen, at Poul-Henning K. som ’vennetjeneste’ skal have lønjobbet med at 2011-vurdere sam­ling­ens værdi (350 mill. kr.).  P.-Henning fastsatte og vedtog til slut også Poul-Hen. Knudsens eget vurderingsarbejds­salær. Poul-Henning er i øvrigt også kendt som den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner.   ... samt: Er der andre branchefolk, som er kvalificeret til at prisvurdere LEB-samlingen ?  

      ... samt: De to LEB-bestyrelsesmedlemmer Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen meddelte i jan. 2014 til Bruun-arvingen, at de udtræder af LEB-bestyrelsen 'på grund af alder' (sic). De to herrer skjulte således for LEB-arvingerne, at de i vir­ke­lig­heden udtrådte, både (a) fordi de er inhabile, og (b) fordi de udførte nepotisme ved vurderingsjobbet til PHK, og (c) fordi de i 2014 har og i 2011 havde to kasketter på samtidigt som både køber og sælger, da JSJ og PHK indgik den urede­li­ge 2011-millionhandel med LEB-arvingen. JSJ og PHK turde altså ikke fortælle LEB-arvingen: ”Vi går fordi, vi har snydt dig !  

      ... samt: Da Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen officielt i 2014 har meddelt, at de udtræder af LEB-bestyrelsen ’på grund af alder’, bliver de begge to nødt til at udtræde af alle andre bestyrelser med den samme aldersgrund – ellers har de to gentlemen løjet overfor LEB-arvingerne. JSJ og PHK sidder i øjeblikket pr. 2015 i bestyrelsen for ’Venne­sel­­ska­bet’, men siger selv, at de på grund af deres alder er for gam­le, og må altså straks udtræde også af ’Venneselskabet’s be­sty­relse.  

      ... samt: ’Venneselskabs’-bestyrelsesmedlem Peter Hammerich, DNF, der også er Statens LEB-opkøber, fik som ’vennetjeneste’ lønjobbet med at 1990-vurdere LEB-samlingens værdi (70-90 mill. kr.) til brug for LEB-sælgeren ved Statens planlagte køb af hele samlingen i 1993 for sølle 27 mill. kr. De to dobbelt-kasket købere Jørgen Steen Jensen og lrs. Jørgen Hede gav prisvurderingsjobbet til deres fælles ven, Peter Hammerich, der også samtidigt repræsenterede Staten.  

      ... samt: Når Statens egne mønter godt kan opbevares ’sikringsmæssigt forsvarligt’ i Statens byg­ning­er, så kan LEB-møntsamlingen også opbevares ’sikrings­mæs­sigt forsvarligt’ i Statens bygninger indtil år 2023. Der­ved kan de mønt­interesserede jo godt bese LEB-mønterne, som fastsat i 1922-LEB-testamentet. LEB-sam­ling­en kan derfor i 2015 flyt­tes fra National­bankens lukkede boks til Statens åbne byg­ning­er.

28) Februar 2015 / extra: Artikel. Den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktio­ner, Poul-Henning Knudsen, oplyser i 2008 til ’Venneselskabet’, at han som sælger af sin egen møntsamling til ca. 52 mill kr. højst usædvanligt og som misforstået ’vennetjeneste’ har fået lov til at forfatte sine egne reklame-prospekter - altså auktionskataloger - hos to auktionshuse, bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner kendt fra DR1’s flersæsons TV-serie, ’Auktionshuset’.   ... samt: Venneselskabet’s bestyrelse ved Poul-Henning Knudsen, Jør­gen Steen Jensen, Michael Andersen, Jan Zah­le og DNF for­mand Preben Nielsen beslutter i 2013, at de veldokumenterede anklager om, at Poul-Henning Knudsen har trykt køber-vildledende falske sjældenheds-antal  i de af ham selv i 1988-2013 for­fat­te­de auktionskataloger hos bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner, er ’højst utroværdige beskyldninger’.   ... samt: Vedr. Danmarks mest omtalte mønt, 1701-mønten. LEB nr. 7310, Schou år 1701, nr. 5, sølvafslag af to dukatstempler. Omtalt i bogen ”1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR”, passim.   ... samt: Ombytninger af LEB-mønter evt. ’gået tabt’ ved gæsters besøg.   ... samt: Eksklusionsreglement for Auktionsforeningen DNF.

29) Marts 2015: Artikel. Om opbevaringsaftalen og hvem der betalte omkostning­er­ne for de statsejede lokaler på Frederiksborg Slot 1928-2011. Fr.borg-museet skulle betale lokaler og kustodeløn for frem­vis­ning samt betale brandforsikring for hele LEB-samlingen. Til gengæld kunne museet frit udstille LEB objekter, og skulle betale tyveriforsikring (kun) for de udstillede objekter. Der var ingen tyveriforsikring på de ikke-udstillede 18.000 objekter. LEB havde udlånt en obligationskapital til museets forvaltning, og renteindtægterne tilfaldt museet uden regnskab. Carlsbergfondet ejer og betaler for Frederiksborg museet. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinger ikke en fond, men et uafsluttet dødsbo.   ... samt: Løst og fast.

30) Marts 2015 / extra: Artikel. Frederiksborgmuseets bogførte økonomiske forhold ved opbevaringen af LEB-samlingen (CVR 12 93 51 10). ØKONOMISK OPSTILLING over FRB-museets udgifter omkring år 2009-2013.   ... samt: 4 LEB-arvingers ønske 2005 om bedre forsikring katalyserede, at Frederiksborgmuseet senere opsagde deponeringen i 2009. Hvis de fire arvinger i stedet bare havde forholdt sig passive, lå samlingen formentligt stadig i Frederiksborg Slot indtil 2023.   ... samt: Tyveriet fra LEBs samling i 1983 i lokalerne på Frederiksborgmuseet blev erstattet med 233.433 kr. af Frederiksborgmuseets egen tegnede montreforsikring. Året efter i 1984 mener LEB-bestyrelsen, at både opbeva­rings­forholdene og sikkerheden er ’absolut betryggende’.   ... samt: År 2000 mener LEB-bestyrelsen, at Frederiksborgmuseets opbe­va­ring af LEB-samlingen sker under ’særdeles gode sikringsforhold’.

31) Marts 2015 / 2 x extra: Artikel. Forsikring var ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet. LEB-bestyrelsen tilbød nemlig til Frederiksborgmuseet, at LEB ville overtage alt forsikringsansvar, hvis LEB kunne blive i de statsejede lokaler på slottet. Museet sagde nej alligevel.   ... samt: Pladsmangel var heller ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet.   ... samt: Hvad er så den sande grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet ?   ... samt: Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen siger selv i et LEB-bestyrelsesreferat 2009, at han og JSJ og alle andre ansatte fra Nationalmuseet er inhabile i LEB-bestyrelsen ! Statens to LEB-opkøbere, Poul-Henning Knudsen og Jør­gen Steen Jensen, erklærede sig dog på intet tidspunkt i han­dels­for­løbet 2009-2011 som inhabile dobbelt­kasket­bæ­re­re til at etablere den uredelige 2011-LEB-handel til 6.239.750 kr. til Statens (Nationalmuseets) fordel. Og PHK og JSJ udtrådte først af (kun den ene) bestyrelse i 2014 efter, at MEM havde afsløret sa­gen. DNF formand Preben Nielsen skred heller ikke ind og var gladeligt ’ja’-siger til at godkende den uredelige 2011-handel.   ... samt: Kataloget over L.E. Bruuns samling udgivet august 1928.   ... samt: Originalteksten til brevet i 1928 hvori listes de LEB-mønter, som var ”gaaet tabt under Transporten”.   ... samt: Statens møntsamling på Nationalmuseet vil af etiske grun­de ikke have understukne fundmønter fra plyndring af frem­mede landes kulturarv. Derfor vil Statens møntsamling fra 1983 ikke længere købe mønter andre steder end på offent­lig auk­ti­on.   ... samt: Mønt, som slet ikke stammer fra Bille Brahe, uretmæssigt overtaget af Staten i den uredelige 2011-LEB-handel.

32) Marts 2015 / 3 x extra: Artikel. Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1948. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af en stor del af L.E. Bruuns samling i 1948. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1993. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af hele L.E. Bruuns samling i 1993. Staten skulle nu overtage hele LEB-samlingen i 1993.   ... samt: Aarhus Universitets ønske om at få hele LEB i udlån afvises 1936. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Særudstilling fra LEB i 1935 på Frederiksborgmuseet.   ... samt: 546 mønter fra Northhumberland arvet af MK i 1923.   ... samt: Løst og fast – del 2.

33) Marts 2015 / 4 x extra: Artikel. LEB-samlingen fik i 100 år udskudt arveafgift (boafgift).   ... samt: Statens medarbejdere på Nationalmuseet fremviser en kultur, hvor bilag søges holdt udenfor revisorernes kontrol.   ... samt: I Sverige har Riksrevisionen 2010 gransket internkontrollen i statens møntsamling Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK). Der fremføres kritik, idet statens embedsmænd har mulighed for A) fysisk at fjerne mønter fra bakkerne og derefter selv slette møntens eksistens fra museets database B) fysisk fjerne mønter fra bakkerne uden at skulle slette fra databasen, idet 93 % af mønterne slet ikke er digitalt registreret.   ... samt: Museer ses at misbruge deres magtpositioner i bestyrelser. I Danmark således statens møntsamlingNationalmuseet Den kgl. Mønt- og Medaillesamling” (MK) siddende i bestyrelsen for den private fond ”L.E. Bruuns møntsamling. I Sverige har statens møntsamling ”Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK) på uretmæssig vis anvendt million­midler fra den private fondSven Svenssons Stiftelse för numismatik.   ... samt: SNF stævner Kungliga Myntkabinettet (KMK) i 2014. Sven Svenssons efterlämnade samlinger – sedan 1928 i SNF:s ägo. Fra 1935 deponeret på KMK.   ... samt: Statens møntsamling i Sverige, KMK’s, misbrug 2006-2012 af private fondsmidler fra Sven Svensson-stiftelsen.

34) Marts 2015 / 5 x extra: Artikel. Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen sad i bestyrelsen for Frederiksborgmuseet (FRB) i 2009, da FRB smed den pri­vate LEB-samling ud fra de statsejede lokaler på Frede­riks­borg Slot. PKM blev i 2014 også (inhabilt) LEB-bestyrelsesmedlem. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Datoliste 1921-2015

35) Marts 2015 / 6 x extra: Artikel. Statsansatte, museumsrelaterede og personbelastede kan ikke sidde i bestyrelsen for Fonden L.E. Bruuns samling, også for­di de ikke er habile til at kunne tage stilling til krav mod Sta­ten og siden udføre evt. oprydning efter den uredelige 2011-han­del.   ... samt: De to LEB-arvinger, Statens møntsamling på Nationalmuseet og Fonden L.E. Bruuns samling, er sluppet gratis gennem de første 88 år 1923-2011. Alle ’drifts’-omkostningerne for LEB indtil 2011 blev betalt af andre end Staten og LEB-fonden. Først fra 2011 skal Staten / LEB-fonden / selv betale det hele for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring.   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011.

44) Juni 2015: Artikel. Rigsantikvar Olaf Olsen deltog på møde i Justitsministeriet om Statens uredelige køb af hele L.E. Bruuns møntsamling. Olaf Olsen var direkte for­hand­lingsinvolveret i 1993-LEB-handelen, hvor hele LEBs møntsamling blev solgt til Staten. Pris: 27 mill. kr. Forsikring: 238 mill. kr.   ... samt: Frederiksborgmuseets direktør Mette Skougaard og Statens LEB-opkøber Jørgen Steen Jensen førte i fællesskab Danmarks Nationalbank bag lyset for at opnå 2011-deponeringsaftalen. De to foregøglede på falsk vis, at der var et forsikrings-'problem', og det derfor var nødvendigt, at LEB blev smidt ud fra de statsejede lokaler på FRB. Men LEB havde tilbudt at betale hele forsikringen, så ’forsikring’ var ikke reel/gyldig udsmidningsgrund.

45) Juni 2015 / extra: Artikel. L.E. Bruuns 1922-bestemmelser fastsætter tydeligt, at der intet såkaldt ’gaveelement’ må være ved møntsalg til Staten. L.E. Bruun bestemte, at Staten ikke måtte kunne købe til 'gavepris' ! Som LEB-bestyrelsesmedlem havde Statens LEB-opkøber Jørgen Steen ’dobbeltkasket’ Jensen pligt til at forhindre, at Staten eventuelt forsøgte at snyde sig til at købe til ’gave­pris’.   ... samt: LEB arvingerne påpegede 2012 i LEB-bestyrelsesmøde, at Statens LEB-opkøber JSJ var inhabil som medlem af LEB-bestyrelsen. Men JSJ og Nationalmuseet var ligeglad og ville ikke opgive sin 90 års magtposition i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Chefen for Statens møntsamling på Nationalmuseet, Michael Andersen, og DNF's formand, Preben Nielsen, afviser som bestyrelsesmedlemmer i Adv. Axel Ernst's … Legat til fremme af Numismatisk Forskning at tilslutte sig en legatansøgning på DKK 3.000 fra MEM.   ... samt: Ny bog 2015 dokumenterer: Fine og fornemme statsembedsmænd i Sverige, holdt hånden over fin og fornem statsembedsmand's tyverier fra bl.a. andre museer. Eksempelvis er mønter blevet stjålet fra Kungliga Myntkabinettet og fra andre steder. Den statsansatte mønttyv blev hængt i 2008.

 

87) April 2017: Artikel. Sømod taler om Statens og JSJs overtraedelser af LEB-testamentet.   ... samt: Stævningsvarsel: 2017-spådom om Statens to LEB-opkøbere JSJ og PHK i 2023: De bliver begge 'sagsøgt ind i Helvede'.   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig.   ... samt: Poul-Henning Knudsen hævder i fuldt alvor i 2012, at han repræsenterer mere almene numismatiske interesser i den private Lars Emil Bruun fonds bestyrelse. MEM: Nej, PHK repræsenterer kun LEB-arvingernes interesser.   ... samt: Skrækhistorier om møntmuseer i Norge og Sverige.

105) December 2017: Artikel. Ny grov afsløring. Der forekommer ingen skjulte salær rabat-satser hos Firma Bruun Rasmussen Kunstauktioner   ... eller: at spille spillet.   ... samt: Salæranalyse. Købersalær hos førende møntauktionshus: 6 %. Købersalær hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner: 25 %. Fa. ABR kræver som standard i alt 41 % af hammerslagsbeløbet i totalt (køber+sælger) salær.   ... samt: Det er møntforfatteren Jan Bendix, en ansat ekspert hos Fa. ABR, som er skyld i, at Sieg katalogerne er ophørt med at udkomme til ubodelig skade for gratisbrugerne

106)  December 2017 / nytårs-extra: Artikel. Faglitteratur - del 59. LEDER KOMMENTAR del 2 fra Grelbers Forlag 31. dec. 2017. Mangel på ’viden’ (=faglitteratur, herun­der ’da­ta­baser’) resulterer i og kan resultere i meget store øko­no­mi­ske tab for de dumme og u-vi­den­de mar­keds­deltagere, som ikke har været villige til at åbne deres tegnebog og indkøbe sig den nød­ven­di­ge ’viden’ (=faglitteratur, herunder ’databaser’). 1) Hvilke markedsdeltagere har tydeligvis intet lært af undervisningskampagnen ?” 2) ”Hvilke markedsdeltagere har ikke rettet op ?” 3) ”Hvilke markedsdeltagere fortsætter bare som hidtil med at spille lotteri med arving­ern­es øko­no­misk kostbare objekter og svine med andre men­ne­skers værdier ? (blot man får salærpenge).

 

107)  Januar 2018: Artikel. Den tidligere chef for Statens Møntsamling [Stockholm] idømt 3 års fængsel december 2017. Den statsansatte embeds- og museumsmand (KMK) kunne bl.a. ik­ke kla­re at administrere alle de mange forskellige ka­sket­ter, som han havde på. Konsekvens: fængsel, vanære og per­son­lig økonomisk ruinering, der varer resten af livet for den 66 årige. Møntverdenen, der var hans hele liv, har han måttet forlade totalt.   ... samt: Nationalmuseets chef, og allerøverste chef for Statens Mønt­sam­ling (MK), sagde 30.06.2017 farvel til sit chefjob og høje topløn. Museumsmanden Per Kristian Madsen, 64, der udmærket godt hele ti­den vid­ste, han var inhabil med dobbeltkasketter på som både be­sty­rel­sesmedlem 2014-2017 i den privat­eje­de L.E. Bruun-Fond og med statsmu­se­umsjob, har naturligvis måttet forlade sin LEB-besty­rel­ses­post. Retsopgør forudses til mange penge fra hans private tegnebog.   ... samt: Er vedtaget: L.E. Bruuns møntsamling skal i 2018 flyttes fra den sikre bankboks i Danmarks Nationalbank og helt væk fra Statens bank. Den enestående møntsamling er hundredvis af millioner kr. værd. Statens embedsmænd har tidligere forsøgt at overtage hele den pri­vate møntsamling i direkte modstrid med L.E. Bruuns testamente.   ... samt: Poul-Henning Knudsen [73], Jørgen Steen Jensen [79], XYZ og Per Kristian Madsen [64] skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for [2018] transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bank­boks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: De 3 ’vurderings’-mænd som ca. 05.2011 foretog fastsættelsen af den pris, DKK 6.239.750, der skulle betales for de 64 LEB-mønter, som Staten over­tog: De 2 var fra LEB-bestyrelsen selv.   ... samt: TV2 i januar 2017: Afdød rigmand gør arbejdsløse Hans til millionær - - - om 6 år. Danmarks mærkeligste testamente og en skjult privatejet møntskat. // MEM extra: Statsansatte museumsfolk snød og udnyttede den p.t. fattige Lars Emil Bruun-arving i 2011-million-handel. Privatmands generøse 100 års testamente omgået og overtrådt flere gange af utaknemmelige statsansatte museumsfolk.   ... samt: Til journalister. Nogle tidligere artikler om L.E. Bruun affæren.  

108)  Januar 2018 / extra: Artikel. Kun 7 år efter indgåelsen bryder Staten, Nationalmuseet og Per Kristian Madsen 2011-LEB-opbevaringsaftalen med Nationalbanken.   ... samt: Ankestyrelsen beslutter 21.12.2017, at tre byggeriudbydende re­gi­onsformænd var inhabile, idet de 3 samtidigt havde dob­belt-po­ster som direktører i PKA, der blev valgt til sygehus­byg­ge­ri­et.   ... samt: Persongrupper der ikke er habile i LEB-bestyrelsen: Alle museumsfolk. Alle statsansatte. Alle auktionshusansatte. Alle DNF folk. Alle personer uden den nødvendige møntfaglitteratur (herunder 'databaser').   ... samt: Questions from the readers: What is the value of the L.E. Bruun coin collection ?  

109)  Januar 2018 / 2 x extra: Artikel. Nationalmuseets chef erkendte på skrift i 2009, at alle Nati­o­nal­mu­se­ums­personer er inhabile i LEB-bestyrelsen. Alligevel lo­ve­de Nationalmuseets chef i et hemmeligt notat 2011 til Natio­nal­ban­ken, at han selv ville fortsætte i LEB-be­sty­relsen indtil år 2023. Dette meget hemmelige løfte overholdt han kun i 7 år – så ville løfte­udstederen, Nationalmuseets allerøverste chef, Per Kristian Mad­sen, ’pludseligt’ i år 2017 ud af LEB-bestyrelsen. Nationalbanken og LEB-familien blev altså også her ført bag lyset af Nationalmuseets ansatte.   ... samt: Skønt at Nationalmuseets chef Per Kristian Madsen allerede i 2009 skriftligt havde erkendt, at alle Nationalmuseumsansatte var inhabile i den private LEB-bestyrelse, så gennemførte Staten og Nationalmuseet og PKM og JSJ og PHK alligevel glade den uredelige 2011-LEB-millionhandel til Statens og Nationalmuseets fordel, hvor JSJ og PHK begge samtidigt var både køber og sælger, og Staten snød de private LEB-arvinger. Vil Nationalmuseets nye øverste chef Rane Willerslev rydde op ?   ... samt: Den 11.01.2018 starter en TV serie i 6 dele om Rane Willerslevs Nationalmuseum   ... samt: Juridisk forklaring til de u-indviede. Rane Willerslevs dilemma: ”Fængsel - - - eller ikke fængsel ? That is the question.   ... samt: Den tyvagtige bogholder   ... samt: En usand påstand fremsat fra museumsside: "LEB-bestyrelsesmedlemmer skal ikke sælge LEB mønter, så det er ikke et LEB-bestyrelses-kvalifikationskrav at have forstand på mønt­pri­ser, møntmarkedet, auktionsmarkedet eller prisdannel­ses­­me­ka­nis­mer (t.ex. køberkarteller)."   ... samt: Køberkarteller og auktionssalget af LEB mønter med statslig forkøbsret  

110)  Januar 2018 / 3 x extra: Artikel. Statens møntsamling på Nationalmuseet er stadig i år 2018 den ene af de to LEB-arveparter. Nationalmuseet skal derfor sammen med den anden arvepart, LEB-familie­med­lem­mer­ne, betale alle omkostningerne år 2018-2023 for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring. Hvis Staten ikke vil betale, må Staten 2018 frasige sig sin arveret.   ... samt: Da Nationalmuseets chef ’pludseligt’ i 2017 ville udtræde af sin in­ha­bile LEB-bestyrelsespost, var ingen andre fra Nationalmu­seet vil­li­ge til som inhabile at overtage hans LEB-besty­rel­ses­job og derved få deres egne fingre fedtet ind i Jørgen Steen Jensens ellers om­hyg­ge­ligt opstablede konstruktioner sat op for urede­ligt at snyde LEB-arvingerne til Nationalmuseets og Statens for­del. Også dette konstruktionssammenbrud giver store økonomiske konsekvenser (:endnu flere pengetab) for den private LEB-fond   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de udøver en bevidst ikke-indsamling af dokumenter for at holde sagsakter skjult for borgernes kontrol. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?   ... samt: Den første LEB arvegeneration fra 1923 formøblede en formue  

111)  Februar 2018: Artikel. Akt­ind­sigts­an­mod­ning#20 indgivet til Nationalmuseet 14.02.2018. Nationalmuseets direktion vil 23.02.2018 ikke udlevere meddelelserne fra statsmu­seets direktør, Per Kristian Madsen, hvor PKM [før 09.­2017] meddeler til den øvrige LEB-bestyrelse, at PKM øn­sker at udtræde af bestyrelsen for den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”.   ... samt: Nationalmuseet ved ikke på hvilken dato, museets direktion besluttede sig for, at National­mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i bestyrelsen for den privatejede LEB-fond.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved heller ikke om han selv og/eller forgængeren, Per Kristian Madsen, m.fl. deltog i det møde, hvor museets direktion besluttede, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved ikke engang om det var ham selv eller forgængeren, Per Kristian Madsen, der var direktøren for Nationalmuseet, da museets direktion beslut­te­de, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-besty­rel­sen.   ... samt: BREAKING: Kulturministeriet giver 08.03.2018 også MEM medhold i klagesag nr. 6 mod "Ranes Museum" og beordrer (igen) Nationalmuseet til at udlevere dokumenter udbedt i januar 2018   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de forsøger på at holde sagsakter skjult for borgernes kon­trol og afviser aktindsigt. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?

112)  Marts 2018: Artikel. Aktindsigtsanmodning nr. 22 indgivet til Nationalmuseet 13.03.2018.   ... samt: Klagesager#7, 8, 9, 10, 11 ang. LEB indgivet til Kulturministe­ri­et.   ... samt: Se MEM sætte prisrekord i 2017 med den hidtil dyreste auktionssolgte danske mønt SEK 1.140.000.   ... samt: Se MEM også sætte prisrekord i 2005 med Nordens hidtil dyreste auktionssolgte mønt NOK 3.068.000.   ... samt: MEM har også prisrekorden for den hidtil dyreste auktionssolgte norske mønt DKK 2.954.177.   ... samt: Faglitteratur - del 60. MEM sætter 2018 endnu en prisrekord - nu for faglitteratur om mønter: Hidtil dyreste dansk-norske møntauktionskatalog til DKK 30.000.   ... samt: Faglitteratur - del 61. MEM sætter samme dag igen en prisrekord - nu for Nordens ældste og hidtil dyreste møntsamlerkatalog. Toppris: SEK 74.728 for eet styk dansk-norsk-svensk møntfaglittera­tur

113)  Marts 2018 / extra: Artikel. [L.E. Bruun]   ... samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe m.v.

       ... samt: Hvorfor vente til år 2023 ? Du kan allerede i år købe 'auktions'-kataloget over L.E. Bruuns mønter. Katalog over L.E. Bruuns hovedsamling: Revideret og forøget 2017-udgave af ny-bearbejdningen med 7.127 dansk-norske mønter, som skal sælges i år 2023. Se demo-siderne her.

114)  29. marts 2018: Artikel. 1993 – 29. marts – 2018. Der er nu gået 25 år siden, at MEM til JSJ afleverede sin allerførste kritiske artikel om L.E. Bruun affæren. Så JSJ vidste godt i alle disse 25 år, at han var på gale veje.   ... samt: [udkast: Rane Willerslev griber ind]   ... samt: [udkast: L.E. Bruuns møntsamling blev xx.2018 flyttet]

 

Anden litteratur:

Artiklen ”L. E. Bruuns møntsamling. Hele sandheden om ’Smørman­dens guldskat’ ", Møntsamleren nr 2, 1993, pp 35-40 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb1.htm

Artiklen ”3-mandsbestyrelsen for L. E. Bruuns samling har gjort sig selv inhabil”, Kbh. 1993 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb2.htm


 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 


 

TEKST FORMAT

Artikel

 

Småskrifter for

møntsamlere

extra / oktober 2014

… en god historie fra Grelber

1. serie

 

 

Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren

 

Det er ofte svært for hovedrulningskandidater frivilligt at indse konsekvensen. Her er lidt hjælp.

 

sælger: Bestyrelsen for Fonden L.E. Bruuns Møntsamling (LEB)   /dato for foretaget tilbagetrædelse

1) Poul-Henning Knudsen, tidl. finanschef Mærsk Olie & Gas                         ca. 31.12.2013(?)

2) Jørgen Steen Jensen, MK / Nationalmuseet, fhv. MK-chef                          ca. 01.04.2014(?)

3) Per Kristian Madsen, Nationalmuseets øverste chef            (PKM)                xx.xx.2017               

 

køber: Bestyrelsen for ”Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner”, adresse: Nationalmuseet

4) Poul-Henning Knudsen, tidl. finanschef Mærsk Olie & Gas   (PHK)

5) Jørgen Steen Jensen, MK / Nationalmuseet, fhv. MK-chef    (JSJ)

6) Michael Andersen, MK / Nationalmuseet, chef for MK         (MA)

7) Jan Zahle, tidl. MK / Nationalmuseet                                     (JZ)

8) Preben Nielsen, formand Dansk Numismatisk Forening     (PN); alle 5 må træde tilbage

 

på købersiden: ”Den kgl. Mønt- og Medaillesamling”, Nationalmuseet (MK)

9)    Michael Andersen, ansvarlig chef, må fratræde stillingen

10) Jørgen Steen Jensen, MK / Nationalmuseet, fhv. MK-chef, må fratræde pensioniststillingen

 

på købersiden: Bestyrelsen for ”Dansk Numismatisk Forening” (DNF)

11) Preben Nielsen, ansvarlig formand, må udtræde helt

 

Alle andre bestyrelser

12) Poul-Henning Knudsen, tidl. finanschef Mærsk Olie & Gas

13) Jørgen Steen Jensen, MK / Nationalmuseet, fhv. MK-chef; begge må træde tilbage

 

på købersiden: Direktionen for ”Nationalmuseet

14) Per Kristian Madsen, direktør, er på vippen.

Hvis Madsen ikke lynhurtigt med aktiv handling beviser, at han vil rydde effektivt op, må han også fratræde sin direktør-stilling.                                                                              (fratrådt 30.06.2017)

 

MEM 15.08.2014

 

Rammens tekst er gengivet fra Småskrifter for møntsamlere, nr. 5, januar 2014:

 

Når bogholderen har begået bedrageri, underslæb eller mandatmisbrug i den ene bank, kan han ikke argu­men­te­re ”Jamen, det var jo kun i Hvidby Bank, at jeg udførte bedrageri. I Sortby Bank, hvor jeg ikke lave­de bedrageri, kan jeg da godt fortsætte på min bogholderpost !”. Nej, det kan bogholderen på ingen måde. Som Fa. Bruun Ras­mus­sens direktør, Claus Poulsen, så smukt formulerer en sådan situation over­for dag­bla­det B.T. den 03.10.2013: Bogholderen har skudt sig selv - - - og må fratræde alle sine /bogholder-/til­lidsposter. (selv hvis han havde været formand i Dansk Sypigetipsklub eller i Danmarks Frimærkehand­ler­forening).

 

1)   De to dobbeltpostende personer, Poul-Henning Knudsen og Jørgen Steen Jensen, fratræder deres tillids­po­ster i begge de to bestyrelser (og andre tillidsposter) (makkerparret bliver tilbagetrukne pensionister, sælger de­res mønt[- og møntbog]samlinger og nyder resten af livet deres otium langt væk fra mønt­branchen.)

 

 

 

NOTE: Der mangler i skrivende stund endvidere, at den uredelige millionhandel (6.239.750 kr.), som Staten ind­gik i år 2011 ved hjælp af sine dobbeltpostende medarbejdere, bliver gjort om, således at den private Bruun familie kan få udbe­talt det beløb, som familien BURDE have haft udbetalt uden de to dobbeltpo­sten­de personer, Jørgen Steen Jensen’s og Poul-Henning Knudsen’s, dubiøse involve­ring i 2011-han­de­len.

 


 

Personer som har beklædt de tre bestyrelsesposter

i den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns samling” 1923-2014

 

Iføge vedtægterne udpeger et bestyrelsesmedlem selv sin efterfølger.

 

1)    Hans Bruun, 21.11.1923-1930                            (født 15.07.1898)

   à ors. Rudolf Sand, 1930-06.01.1933

   à Hans Bruun, 06.01.1933-20.01.1933 †

   à dir. Fr. Christensen, 06.02.1933-25.11.1935 †

   à adv. Axel Ernst, 20.12.1935-18.05.1948

   à Ioann (Iwan) Bruun, 18.05.1948-29.10.1953     (født 13.02.1926)

   à Wladimir Bruun, 29.10.1953- ?                           (født 13.02.1926)

   à Ioann (Iwan) Bruun ?-31.12.1994

   à søn 01.01.1995-                                                    

 

2)    ors. Chr. Hede, 21.11.1923-18.05.1948

   à ors. Holger Hede, 18.05.1948-29.10.1953

   à højesteretssagf. C.L. David, 29.10.1953-12.01.1954

   à ors. Holger Hede, 12.01.1954-15.03.1979

   à civ. ing. Leo Hansen, 15.03.1979-28.07.1983 †

   à lrs. Jørgen Hede, 16.08.1983-forår 2010     [INFO: 1988-94 forfatter PHK de 3 H. Hede-aukt.kataloger hos ABR(*)]

   à Poul-Henning Knudsen, forår 2010-31.12.2013(?)   [(*) med mængder af købervildledende falske sjældenheds-antal]

   à XYZ, 31.12.2013(?)-

 

3)    Georg Galster, MK-chef / Nationalmuseet, 21.11.1923-15.03.1979 [INFO: indsat grundet Brahe-handelen]

   à Otto Mørkholm, MK-chef / Nationalmuseet, 15.03.1979-16.07.1983 †

   à Jørgen Steen Jensen, MK-chef / Nationalmuseet, 16.08.1983-04.2014(?)

   à Per Kristian Madsen, Nationalmuseums-chef, 04.2014(?)-

 

MEMs mening: så længe, der ikke var blevet penge involveret dvs. 1923-2010, var det generelt fint, at der sad en MK-person i bestyrelsen. MK-folkene er yderst kompetente som vogtere af sam­ling­en.

Efter at pengene blev involveret i 2011, kan museumsfolk m.v. ikke længere være i LEB-bestyrelsen.


Revisionen af L.E. Bruuns samling foretaget 01.2008-05.2011

 

Perioden 1925-2011 var L.E. Bruuns samling placeret i de statsejede lokaler på Fre­de­riks­borg Slot i Hil­le­rød, der også huser det privatejede ”Nationalhistoriske Museum”. Museet udgør ”Afdeling C” af Carls­bergfondet oprettet 1876, der igen er overdraget til den private forening, Det kgl. Danske Viden­ska­­ber­nes Selskab, stiftet 1745. Den dag­li­ge bestyrer af L.E. Bruun samlingen var i 1976-2010 mu­se­ums­in­spek­tør Stef­fen Heiberg (f. 1945), der fratrådte museet 30.04.2010 til fordel for et forsknings­sti­pen­di­at. De to museums­ansatte kolleger Steffen Heiberg og Jør­gen Steen Jensen (f. 1938) drøfte­de i gennem årene, at det ville være en god ide at revidere sam­ling­en. De blev enige om, at JSJ ville gøre det efter, at JSJ gik på alders­pension som 69 årig den 31.12.­2007.

 

Det er et kolossalt arbejde JSJ har udført ved revisionen. 19.133 mønter, medailler og penge­sed­ler er gennemgået og konstateret tilstede på bakkerne. Derudover blev mange af objekterne som kon­trol bestemt påny, hvorved et mindre antal bestemmelsesfejl i kataloget fra 1928 blev opda­get. Desuden er et stort antal af objekterne blevet vejet, og vægtene er noteret i revisi­ons­rap­por­ten. JSJ tog en arbejdsdag om ugen på Frederiksborg Slot gennem mere end 3 år. Det blev ansat til i alt omkring 138 arbejdsdage startende 04.01.2008 og sluttende primo maj 2011.

Hele det omfattende revisions­arbejde udførte JSJ som ulønnet bestyrelsesarbejde !

MEMs mening: ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling” bør betale JSJ anstændigt for dette arbejde.

 

Efter Poul-Henning Knudsens tiltrædelse forår 2010 som nyt LEB-bestyrelsesmedlem var PHK også tilstede ved nogle af JSJs arbejdsdage. PHK interesserede sig for kvalitetsbestemmelse af mønterne, men ingen af disse kvalitetsbestemmelser har PHK indskrevet i revisionsrapporten. PHKs besøg var således ’private’ studiebesøg, hvilket jo er helt i sin orden.

 

L.E. Bruuns numismatiske bogsamling på 1.832 numre blev ikke revideret, og bøgerne er fort­sat opstillet på Frederiksborg Slot. Museumsdirektør Mette Skougaard ms@dnm.dk varetager den dag­li­ge bestyrelse/forevisning af bogsamlingen. Bøgerne fylder fysisk omtrent som mønterne.

 

NOTE: Det er mest sjældne og kostbare bøger. Hvad er den økonomiske grund til, at deponeringsaftalen i 2011 ikke også af Frb.museet er blevet opsagt for bø­ger­ne ?     INFO: Staten har i øvrigt ingen forkøbsret på LEBs bøger.


 


 

Flytning af L.E. Bruuns samling fra Statens lokaler 06.2011

 

Det privatejede Nationalhistoriske Museum på det statsejede Frederiksborg Slot havde efter 84 års ’sikker’ opbe­va­ring nu pludselig med grund ’mangelfuld sikkerhed’ på et tidspunkt før(?) den 27.11.­2009 op­sagt de­po­ne­­rings­aftalen ang. Bruuns møntsamling til udløb 30.06.2011. I et brev da­te­ret 27.11.­2009 (*) rettede LEB-besty­rel­sen nemlig henvendelse til Danmarks Nationalbank med fore­spørg­sel om, hvorvidt National­ban­ken ville være villig til at opbevare Bruuns møntsam­ling til og med 21.11.2023. Den 21.01.2011 blev kontrakten med Nationalbanken under­skre­vet af de tre med­lem­mer af LEB-bestyrelsen, Jørgen Steen Jensen, Poul-Henning Knudsen og Bruun-ar­ving­en.

Nationalmuseets afdeling for Bevaring og Naturvidenskab stod for nedpakningen af de 19.000 objekter, og LEB-bestyrelsen betalte regningen udstedt af Nationalmuseet på totalt DKK 48.496 til ma­te­rialer og timeforbrug (kr. 43.213 baseret på en timepris af 547 kr.). Medio juni blev sam­ling­en kørt fra slot­tet i Nationalbankens biler. Omkostningerne ved transporten fra Statens lokaler på Frederiksborg Slot til Natio­nal­ban­kens kælder blev betalt af Nationalbanken. De to LEB-besty­rel­ses­med­lem­mer Poul-Henning Knudsen og Bruun-arvingen overvågede trans­por­ten. JSJ var i udlandet den dag. Møntsamlingen står i dag i Nationalbankens guld-boksrum i de originale 4 jernskabe med 4 løse overskabe af træ ovenpå. Alle skabene er nøgleaflåste og der­til forseglede. Nøglerne har LEB-bestyrelsen, hvorved ­ban­kens personale ingen adgang har til mønterne.

Bankens forsikringer dækker ikke LEB-samlingen, som selv må tegne separat forsikring.

 

(*) 2011-kontrakten oplyser ’[i et] brev af 27.11.2009 … til Danmarks Nationalbank’. Bankens administrationsafdeling oplyser 19.08.2014 ’i et brev af 29.11.2009 til Den kgl. Mønt’ i Glostrup (der er underlagt Danmarks Nationalbank).

NOTE: Hvad er den økonomiske grund til, at deponeringsaftalen blev opsagt fra Statens lokaler kun for LEBmønterne ?

Frederiksborgmuseets egne objekter for milliarder af kroner er ikke blevet flyttet med grund ’mangelfuld sikkerhed’ !

Under påberåbelse af tavshedspligt har insp. Steffen Heiberg 18.08.2014 afslået at uddybe museets dispositioner.

Konspirationsteori: Foreslog JSJ sin museumskollega Heiberg at opsige møntopbevaringen ?


Hvorfor er LEB-bestyrelsen forhippet på at få LEB-samling­en placeret i Nationalbanken frem for i f. eks. Jy­ske Banks filial­net 100 km. væk, at LEB-bestyrelsen er yderst vil­lig til at over­træ­de L.E. Bruuns testamente samt til at lade ban­ken diktere et bestyrelsesmedlem ?   Svaret er: På grund af penge !

 

"Grundlæggende forudsætninger for aftalen.

2.1. Nationalbanken har på [LEB-]bestyrelsens foranledning indvilliget i at opbevare samlingen, så længe denne skal tjene som reservesamling for Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling i henhold til pkt. 1 i samlingens fundats, hvilket vil sige til og med 21. november 2023."

 

"2.2 Det er en forudsætning for Nationalbankens indgåelse af aftalen, at der i samlingens bestyrelse til stadighed er en repræsentant for Nationalmuseet, så længe samlingen opbevares i Nationalbanken. Hvis denne forudsætning brister i løbet af den aftalte opbevaringsperiode, kan Nationalbanken opsige aftalen uden videre, jf. pkt. 8."

 

Danmarks Nationalbank tager sig ikke betalt for bankboksudlejningen til den privatejede L.E. Bruuns møntsamling. Kustodepris er 0 kr. Jyske Banks bokslejepris er væsentligt højere.

 

NOTE: Det er i skrivende stund uvist, hvem der har forpligtelsen til at betale omkostningerne for opbe­va­ringen af LEB-samlingen herunder kustodelønnen: Er det Staten eller er det ”Fonden L.E. Bruuns Mønt­sam­ling” ?


Selvom at Nationalmuseet godt véd, at MEM vil komme ef­ter museet for at indsætte et nyt inhabilt LEB-bestyrel­ses­med­lem Per Kristian Madsen til afløs­ning af National­mu­se­ets i 2014 borttvungne inhabile Jørgen Steen Jensen, hvor­for gør museet det så alligevel ? Svaret er igen: På grund af penge !

 

Kontrakten med Nationalbanken giver grunden i § "8.1 Aftalen ophører uden nærmere varsel, hvis Nationalmuseet ikke længere ses at være repræsenteret i samlingens bestyrelse, jf. pkt. 2.2."

Ved ophør af aftalen før tid skal der følgelig indtil år 2023 betales penge for bankboksleje og ku­sto­de til møntforevisning for de møntinteresserede.


 


 

Poul-Henning Knudsen, Jørgen Steen Jensen, XYZ og Per Kristian Madsen skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for 2014-transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bankboks.

Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.

 

Danmarks Nationalbank har i bankboksleje-kontrakten indsat mange fornuftige og kloge paragraffer. Blandt andet paragraffen

"8.2 Ved ekstraordinær opsigelse af aftalen i henhold til 8.1 ovenfor, er Nationalbanken beret­ti­get til uden yderligere varsel at returnere samlingen til samlingens bestyrelse, der i så fald er forpligtet til at modtage denne. Samtlige omkostninger ved returnering af samlingen til besty­rel­sen skal afholdes af bestyrelsen."

 

Hvis disse 4 personer ikke frivilligt kan blive enige om, at hver tegnebog betaler 1/4 af omkost­ningerne, har kontrakten også taget højde for dette, idet § 9.2 fastslår, at de 4 personer så skal skændes indbyrdes i Københavns Byret, der er aftalt som værneting vedr. kontraktens indhold.

Hvis samlingen kan holdes i banken, skal de 4 bestyrelsesmedlemmer dog ingenting betale. J

 

Den mest kloge paragraf, som Nationalbanken indsatte, er imidlertid paragraffen

"10.1 Ansvaret for, at vilkårene i nærværende aftale ikke strider imod samlingens fundats, påhviler alene samlingens bestyrelse."


 

L.E. Bruuns samling kan godt placeres i en af Nationalmuseets egne bygninger

 

Staten opbevarer sine egne mønter for milliarder af kroner i Nationalmuseets egne bygninger.

Jørgen Sømod og MEM og andre møntinteresserede har talrige gange fået forevist Statens eg­ne møn­ter i Nationalmuseets bygninger. LEB-mønter kan også forevises i Nationalmuseets bygninger.

 

NOTE: Hvorfor har Statens embedsmænd ikke placeret L.E. Bruuns samling i en af Nationalmuseets bygninger ?

Mener Statens embedsmænd, at Nationalmuseets egne bygninger lider af ’mangelfuld sikkerhed’ ?

Mener Statens embedsmænd, at Nationalmuseets egne bygninger lider af mangelfuld forsikringsmulighed ?

Er Statens egne mønter ikke sikret - - - og heller ikke forsikret ?

NOTE: Hvis ’man’ mener, man ikke har penge nok til at være villig til forsikringsbetaling, så vælger man ingen forsikring.


 

 

Om opbevaringsaftalen og hvem der betalte omkostning­er­ne for de statsejede lokaler på Frederiksborg 1925-2011 (følger sna­rest)


 

Om Justitsministeriets (påståede, men ikke dokumente­re­de)

til­la­delse(r) til at overtræde L.E. Bruuns testa­men­te (følger sna­­rest)


 

Detaillerne om selve 2011-handelen hvor Statens møntsam­ling erhverver de 64 LEB-mønter til DKK 6.239.750 (følger snarest)


 

Økonomisk opstilling over den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”s udgifter omkring år 2011 (følger snarest)


 

INFO: i hele 3 år afslørede hverken rev. Birger Bentsen (*), Jørgen Steen Jensen eller Poul-Henning Knudsen 2011-LEB-skandalen overfor of­fent­lig­he­den … så gjorde MEM det i 2014.

 

(*) Her kan i stedet for Birgers navn indsættes dit eget navn eller din favoritmønthandlers navn.

 


Artikel

 

Småskrifter for

møntsamlere

2 x extra / oktober 2014

… en god historie fra Grelber

1. serie

 

 

Staten kan faktisk godt frasige sig L.E. Bruun-samlingens funktion som reservesamling for Statens møntsamling

 

Denne fornuftige handling fra Statens side, der er tilladt ifølge 1922-testamentets bestemmelser, løser op for mange af de problemer og ’hovedpiner’, som man kan konstatere, at Statens em­beds­mænd i årtier har haft omkring L. E. Bruuns møntsamling og L.E. Bruuns 1922-testamente.

 

Staten har allerede i hele 91 år 1923-2014 haft sin reservesamling. Det er vel nok ?

Staten kan godt klare sig de sidste 9 år indtil 2023 uden en reservesamling.

 

Statens embedsmænd har omvendt allerede besluttet, at alle de møntinteresserede godt kan klare sig de sidste 9 år uden deres testamentarisk bestemte samlingsadgangsret. Så kan Staten på samme måde godt klare sig de sidste 9 år uden Statens egen testamentariske ret ! Lige for lige.

 

Staten kan meddele, at Staten siger nej tak til at modtage L.E. Bruuns møntsamling som gave.

 

Dette er sådan set også ganske rimeligt, da Statens embedsmænd i de forløbne årtier allerede selv med deres egne handlinger har ført bevis for deres og deres institutions og Statens vilje og fortsæt til ikke at ville sørge for, at bestemmelserne i L.E. Bruuns 1922-testamente overholdes.

 

Eksempelvis har Statens embedsmænd i 2011 endda overtrådt selve fundamentet for, at der over­ho­ve­det skulle være en reservesamling for Staten nemlig ved, at Statens embedsmænd ikke har pla­ceret LEB-reservesamlingen omkring 100 km. væk fra Statens hovedsamling, hvilken fjern­pla­ce­ring jo er hele grund­tan­ken i L.E. Bruuns grandiøse 1922-testamente. Embedsmændene pla­ce­re­de tværtimod i 2011 LEB-reservesam­ling­en i sølle 1.000 meters afstand fra Statens hoved­sam­ling.

 

Staten har på det nærmeste derved i 2011 reelt ’indrømmet’, at Staten slet ikke har vilje til at ville have en reservesamling i de sidste 9 år.

 

Ved frasigelse af reservesamlingsfunktionen er en helt ny situation derved opstået.

 

Med lidt ’hovedpine’ og ved konsultation af juridisk ekspert-bistand og en ny tur hos Justitsministeriet kan det sikkert også bringes i stand, at samlingen derved kan sælges på offentlig auktion i år 2014 til arvingernes fordel.

 

Smørgrosserer L.E. Bruun siger i 1922 via sit testamente:

 

Her har du en gave fra mig til dig med en værdi af 250.000.000 kroner.

Der er nogle beskedne ønsker, som du skal opfylde for at få de 250.000.000 kroner.

Hvis du synes, at ønskerne er urimelige, og du altså ikke er villig til at opfylde mine ønsker,

da står det helt frit for dig at takke nej til gaven på de 250.000.000 kroner.”

 

Vil man ikke yde, skal man da heller ikke nyde !

 

MEM 17.08.2014

 

(mere følger snarest)

 

INFO: Den i 2011-handelen involverede fhv. Overinspektør ved Nationalmuseets møntsamling, Jørgen Steen Jensen (JSJ), (møntpris-ekspert) har arbejdet for Nationalmuseets møntsamling uafbrudt i 49 år, nemlig 1966-2014.

1966-2007 fik JSJ årligt betalt arbejdsløn DKK xxx.000

2008-2014 fik JSJ årligt betalt arbejdsløn DKK 0, idet han efter sin alderspension i 2007 som 69-årig nu får 0 kroner i løn. Jørgen Steen Jensen har stadigvæk pr. 08.2014 som 75-årig (f. 01.11.1938) sit arbejds­­kontor placeret på Nationalmuseets møntsamling og arbejder fortsat frivilligt for museet.

 

 


 

(Læs den publicerede tilhørende uddybning om Finanschef Poul Henning Knudsen's plagiatør virksomhed, problemer med Ophavsretsloven, og om hvordan PHK ynder at smykke sig med lånte fjer):

 

http://numisbooks.dk/info/afskriveren.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren2.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren3.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren4.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren5.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren6.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren7.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren8.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren9.htm

http://grelbersforlag.dk/info/afskriveren10.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel8.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel9.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel10.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel11.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel12.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel13.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel14.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel15.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel16.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel19.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel23.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel24.htm

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel31.htm

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel36.htm

http://grelbersforlag.dk/info/loestogfastomPoulHenningKnudsendel1.htm

http://grelbersforlag.dk/info/loestogfastomPoulHenningKnudsendel2.htm 

http://numisbooks.dk/info/opsummering.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb4.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb5.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb6.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm

 

http://numisbooks.dk/info/unikummestdel4.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel1.htm

10) Okt. 2001: Salær kr. 83.000 til auktionshus giver denne 'ekspertise' … eller: Første Schou-skifte-operation udført

13) December 2001: Extraordinær, eksorbitant dumhed … eller simpelt bondefangeriforsøg ? (del 1)

19) Februar 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 4

21) Marts 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 5

http://numisbooks.dk/info/upsdel7.htm

http://numisbooks.dk/info/RRRmendeterlyvdel5.htm

205) Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II (1994)

 

 

og http://numisbooks.dk/info/toKOPISTkumpanerDK.htm#PHKkopist

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm#mem82

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm#mem85

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memanm.htm#anm122d

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm

 

Læs også relevant for emnet om stævning af en afskriver:

http://numisbooks.dk/info/afskriverstaevnet.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT2.htm

og http://numisbooks.dk/info/copyrightlawsuitHeritagevsSuperior1.htm

og http://numisbooks.dk/info/copyrightlawsuitHeritagevsSuperior2.htm .

 

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden