(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

NOTE: Verden kan kun blive et bedre sted for os alle at være i, hvis der bliver peget på de tilfælde, hvor Verden’s beboere udfører dumheder.

 

INFO: Grelber og Grelbers Forlag peger på dumheder, som Verden’s beboere udfører.

 

En helt anden historie berørende Bruun Rasmussen Kunstauktioner og millionsnyd.

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

   

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#OlafOlsen

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Ingen-gavesalg-fra-LEB-til-Staten

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Poul-Henning-Knudsen-haevder-at-han-repraesenterer-mere-almene-numismatiske-interesser-i-den-private-Lars-Emil-Bruun-fonds-bestyrelse-NOT

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#opstilling

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#JMsnydt

 

 

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

 

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm#LEBruuns-samling-skal-2018-flyttes-vaek-fra-Nationalbanken

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Nationalmuseet-og-Staten-skal-betale-halvdelen-af-LEB-omkostningerne-2018-2023

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#datoliste

 

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#PHven

 

 

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

Klik her for MEMs jule-artikel 2010: http://numisbooks.dk/info/forsideMule1670.htm

Direkte link til Mule-artikel 2014 fra Kunstnyt.dk: http://kunstnyt.dk/muhle1670.html   

 

 

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#PHK-udtaler-at-LEB-bliver-noedt-til-at-laane-1.000.000-kroner-i-Danske-Bank

 

 

 

 

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Forsikring-og-sikkerhed-var-IKKE-grunden-til-at-LEB-skulle-smides-ud-fra-Frederiksborg-Slot-i-2011

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#sandegrund

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#PKM-erkender-2009-at-alle-nationalmuseumsfolk-og-JSJ-og-PHK-er-inhabile-i-LEB-bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#L-E-Bruun-var-medlem-af-Selskabet-Moentsamlingens-Fjender

Du kan læse detaillerne om, at DNFs Formand Preben Nielsen var direkte medansvarlig for indgåelsen af

den uredelige 2011-LEB-handel til DKK 6.239.750 på dette link: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#formand

 

 

 

INFO: DNFs formand, Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-handel.

.

Læserne kan indgive dette dagsordenspunkt til den næste generalforsamling i DNF, Dansk Numismatisk Forening:

.

1) Generalforsamlingen ønsker en skriftlig redegørelse oplæst og udleveret på generalforsamlingen angående formanden, Preben Nielsens, involvering i L.E. Bruun-affæren, hvor formand Preben Nielsen har været direkte medansvarlig til at indgå den 2011-handel, hvor Staten samtidigt sidder på både køber og sælgersiden i en handel, hvor Staten erhverver 64 mønter fra L.E. Bruuns samling til en samlet pris af DKK 6.239.750. Der ønskes efter redegørelsen afholdt en tillidsafstemning omkring formand Preben Nielsens handlinger i denne millionhandel.

 

.

Samme forslag kan i modificeret form indgives af medlemmerne i ”Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner” forud for ’Venneselskabets’ næste generalforsamling i 2015. Send gerne ind nu, så glemmer du det ikke.

 

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

Læs også om hvordan DNFs formand (1990-2020), Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-millionhandel - klik her: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#formand

Artikel: "Prof. mønthandler vurderer de 64 mønter fra 2011-LEB-millionhandelen til at have en markedsværdi på ca. DKK 30.000.000. Da Staten i 2011 overtog mønterne, blev de u-vidende LEB-arvinger betalt DKK 6.239.750.". [MEM 55.200-395]

http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm#Prof-moenthandler-vurderer-de-64-moenter-fra-2011-LEB-millionhandelen-til-en-markedsvaerdi-paa-30-millioner-kr

 

Læs også om hvordan DNFs tidligere formand (1975-1990), Peter Hammerich, som 'vennetjeneste' blev tildelt løn-jobbet med at vurdere LEBs samling,

da vennen Jørgen Steen Jensen (JSJ) fra Statens Nationalmuseum skulle købe hele L.E. Bruun's samling til ’sig selv’ for sølle 27 millioner kroner [forsikringsværdi 238 mill. kr.]: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#PHven

 

Du kan læse detaillerne om, at DNFs Formand Preben Nielsen var direkte medansvarlig for indgåelsen af

den uredelige 2011-LEB-handel til DKK 6.239.750 på dette link: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#formand

 

På linket nedenfor ses eksklusionsreglement fra Auktionsforeningen MMAS og Führer Hænin:

http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen8staevnet.htm#MMASeksklusionsreglement

 

Historien om DNF Formand Preben Nielsen's udelukkelsesforsøg fra 10.04.2014:

http://numisbooks.dk/info/KrausePIRATkopiDVDpaaQXL.htm#GalsterPIRATkopi1936

 

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#2017-spaadom-om-JSJ-og-PHK-i-2023-skaersild

 

Stævningsvarsel

 

http://grelbersforlag.dk/info/advokatreferenceliste.htm

Læs artiklen om mandatsvig her: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#mandat

 

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

.

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-solgte-for-en-slik

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-solgte-Winstrups-seddel-1827-ubeskrevet-i-samlelot

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

 

 

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Den-danske-Stat-gemmer-flere-steder-gamle-moenter-som-er-kulturarvsstykker-fraroevet-fremmede-lande

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Soemod-taler-om-Statens-og-JSJs-overtraedelser-af-LEB-testamentet

Se også: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Forsikring-og-sikkerhed-var-IKKE-grunden-til-at-LEB-skulle-smides-ud-fra-Frederiksborg-Slot-i-2011

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

Læs detaillerne i Riksrevisionens rapport her: http://grelbersforlag.dk/info/NationalmuseetsMoentsamlingOgKungligaMyntkabinettetMisbrugerBestyrelsesmagt.htm#RiksrevisionOmKMK

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#SNFstaevnerKMK

http://grelbersforlag.dk/info/NationalmuseetsMoentsamlingOgKungligaMyntkabinettetMisbrugerBestyrelsesmagt.htm#Dom-i-sagen-SNF-mod-KMK-om-Svensson-gaveobjekter-20170113

http://grelbersforlag.dk/info/NationalmuseetsMoentsamlingOgKungligaMyntkabinettetMisbrugerBestyrelsesmagt.htm#KMKmisbrugAfSvensson

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

http://grelbersforlag.dk/info/NationalmuseetsMoentsamlingOgKungligaMyntkabinettetMisbrugerBestyrelsesmagt.htm#KMKmisbrugAfSvensson

http://grelbersforlag.dk/info/NationalmuseetsMoentsamlingOgKungligaMyntkabinettetMisbrugerBestyrelsesmagt.htm#KMKmisbrugAfSvensson

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

http://grelbersforlag.dk/info/NationalmuseetsMoentsamlingOgKungligaMyntkabinettetMisbrugerBestyrelsesmagt.htm#StatsansatMoentTyv

http://grelbersforlag.dk/info/NationalmuseetsMoentsamlingOgKungligaMyntkabinettetMisbrugerBestyrelsesmagt.htm#StatsansatMoentTyv

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

Den svenske Stat's (KMK's) uredelighed omkring den private Sven Svensson-fond og 1928-testamentet

Læs her: http://numisbooks.dk/info/demodatabankCatalogueOfTheMEMlibrary1615-2013.htm#Den-svenske-Stats-uredelighed-omkring-den-private-Svensson-fond

 

Tilføjelse: alle gaver fra årene 1963-2015 bør af den svenske Stat tilbageleveres

til den private Sven Svensson-stiftelse grundet Statens uredelighed

Læs her: http://numisbooks.dk/info/demodatabankCatalogueOfTheMEMlibrary1615-2013.htm#Den-svenske-Stat-boer-tilbagelevere-alle-gaver-modtaget-fra-den-private-Svensson-fond

 

Den danske Stat's (MK's) uredelighed omkring den private L.E.Bruun-fond og 1922-testamentet

Læs her: http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

 

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankCatalogueOfTheMEMlibrary1615-2013.htm

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Natmus-naegter-legatstoette-til-MEM

 

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#10ting

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#To-borgerklager-fra-dig-om-LEB

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#Hvem-var-ikke-villig-til-at-hjaelpe-LEB-arvingerne-men-vil-gerne-indkraeve-salaerpenge

 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 

http://numisbooks.dk/info/OplagspolitikPrispolitikNumismatiskeBoegerdel1og2.htm

 

 

http://numisbooks.dk/info/KrausePIRATkopiDVDpaaQXL.htm

 


 

Hvorfor vente til år 2023 ? Du kan allerede i år købe 'auktions'-kataloget over L.E. Bruuns mønter.

Katalog over L.E. Bruuns hovedsamling:

Revideret og forøget 2017-udgave af ny-bearbejdningen med 7.127 dansk-norske mønter, som skal sælges i år 2023

 

Katalog over i alt 7.127 mønter som du sikkert snart kan købe. Nu tilføjet referencenumre til Sømod (2006-2013) og referencenumre til NMD (2015) og referencenumre til MEM (2017) foruden Schou, Galster, Hede, Rønning, Skaare, NM og Sieg-2017 referencenumre.

.

Desuden tilføjet rettelserne fra revisionsrapporten af 2011. Endvidere med notater om eksakt hvilke mønter som i år 2011 blev overtaget af den danske Stat. Yderligere udvidet med Sømods forskellige opdagelser og lærdom og ny-ordninger af møntrækkerne. Notater om, hvilke objekter der blev stjålet i 1983 hhv. ’forsvandt under transporten’ i 1928, er også indføjet - - - med meget mere.

 

Den 2017 reviderede ny-bearbejdningsudgave af L.E. Bruuns hovedsamlingskatalog er således blevet forøget med 80 sider til i dag i alt 425 sider A4 trykt på rødt papir. Trykoplag: p.t. 12 (tolv) stk.

 

SERIØSITETS-MÅLING: De auktionsformidlere og auktionshuse, som er ikke-seriøse omkring deres påstand om godt at kunne sælge L.E. Bruuns mønter

og omkring deres egne faglige kvalifikationer til eventuelt overhovedet at blive overvejet at betroes salg af et antal LEB-mønter,

har også undladt at købe dette stykke 2017-LEB-faglitteratur.

 

Demosider: klik her

Læs denne artikels direkte forløber fra januar 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

Læs denne artikels direkte forløber fra marts 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb4.htm

Læs artiklen fra august 2014 om Prisudvikling på dansk-norske mønter i de seneste årtier (1990-2014)

Læs denne artikels direkte forløber fra september 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb5.htm 

Læs denne artikels direkte forløber fra oktober 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb6.htm 

Læs denne artikels direkte forløber fra oktober 2014, extra her: http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm 

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra januar 2018, her: http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm

 

 


 

Kunstnyt.dk 15.05.2013 "Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Lauritz.com. Her handler det om mønter": http://kunstnyt.dk/lauritz-moenter-norskkrone.htm

Kunstnyt.dk 13.05.2015 "Skandale i tysk auktionshus. Sjælden norsk 1/2 speciedaler solgt for en slik. Når auktionshusene sparer på faglitteraturen, mister sælgerne penge.": http://kunstnyt.dk/norsk-moent080515.html

xx.12.2015: "Find 10 fejl i TV2’s top 10 liste. Eller: Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen - del 5.

Eller: millionrekordmønt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S, der kræver ekspertsalær ca. 300.000 kr., men auktionshuset kender ikke en gang de 10 dyreste danske mønthammerslagspriser ! ":

 http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#TV2forkertTop10liste

Kunstnyt.dk 12.02.2016 "Det ligner ... En god dag for køberen. En dårlig dag for sælgeren." ["Eller: Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen - del 7"]: http://www.kunstnyt.dk/

Kunstnyt.dk 18.10.2013: "Uhadada! Møntsælger fra Skanfil Auksjoners forklaring er en sang fra de varme lande" http://cms.kunstnyt.dk/vis.php?side=topnyt-bx.php

Kunstnyt.dk 26.11.2012 [norsk mønt til DKK 365.000 udbudt i rodekasse hos Lauritz.com]: "BREAKING NEWS! EKSTRAUDGAVE! Vi bringer et »afslørende« hammerslag fra et kendt dansk auktionshus. 
53 mønter blev først vurderet til 3.000 kr. Da buddene nåede 120.000 kr. blev auktionen annulleret." http://kunstnyt.dk/kunstnyt010912-311212.htm

Kunstnyt.dk 08.12.2013 [igen er norsk mønt til tusindevis af kr. udbudt i rodekasse hos Lauritz.com]: "Nu har de dygtige Lauritz- eksperter gjort det igen – det er simpelthen for dumt."

Kunstnyt.dk 11.2013: SIDSTE: ekstra Satan-mønt informationer fremkommet, som Politiken ikke fik med. Bringes i den nye bog 'M.E. Mortensen’s dansk-norske num. bogsamling 1615-2013', Kbh. 2014.": http://www.kunstnyt.dk/satansmoenter.htm

Kunstnyt.dk 30.11.2014: "Joh. Mule's møntsamlerkatalog fra 1670 solgt for rekordpris": http://kunstnyt.dk/muhle1670.html

Kunstnyt.dk 26.04.2007: "Lauritz.com slår mønt på medailler" http://www.kunstnyt.dk/lauritz.htm

Kunstnyt.dk 30.03.2007: "Forfatteren, forlæggeren og mønteksperten MEM stævner møntklub for diverse lovovertrædelser": http://www.kunstnyt.dk/kunstnyt-dk-beforejuly0107.htm

Kunstnyt.dk 07.11.2007 "Auktionsforening slår sig selv ihjel. Danmarks i økonomisk henseende største og tredje-ældste private auktionsforening inden for mønter har slået sig selv ihjel og er nu den 6.11.2007 død": http://www.kunstnyt.dk/kunstnyt011107-311207.htm

Kunstnyt.dk 07.11.2007 "Igen har Bengt Sundstrøms eksperter brilleret. Kostbare mønter til en ren metalværdi af 28.000 kr. vurderet til 1.500 af Lauritz": http://www.kunstnyt.dk/kunstnyt011107-311207.htm

Kunstnyt.dk 19.10.2007: "Specialist inden for mønter: Museumsbygningen (ejet af Lauritz.com) har ingen mønteksperter": http://www.kunstnyt.dk/lauritz-rejsemoent.htm

Kunstnyt.dk 11.03.2007: "Mønteksperten MEMs afsløringer i den numismatiske branche er at sammenligne med det, kunstnyt.dk står for i kunstbranchen": http://www.kunstnyt.dk/kunstnyt-dk-beforejuly0107.htm

Kunstnyt.dk 20.03.2015: "Politiken forventer, at eksperter arbejder gratis for avisen": http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#PolitikenBrovall

 

Den legendariske L.E. Bruuns møntsamling, der snart skal sælges på auktion,

drømmer alle auktionshuse om at bevise sig kvalificeret til at blive udvalgt til at sælge: http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm 

 

Se hvordan de andre auktionshuse har valgt at bevise deres ekspert-evner til, at netop de udvælges til jobbet med at sælge L.E. Bruuns samling:

 

The legendary L.E. Bruun coin collection, which is soon to be sold at auction,

is the dream of all auction houses to prove themselves qualified for selection as the chosen one to sell: http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm  

 

See how the other auction houses have decided to prove their expert skills for the job of the upcoming L.E. Bruun sale:

 

Do you want to see the last time that Künker was the guest star ? http://numisbooks.dk/info/unikummestdel24.htm 

Do you want to see another time that Künker was the guest star ? http://numisbooks.dk/info/unikummestdel17.htm

Do you want to see Künker yet again ? http://numisbooks.dk/info/upsdel17.htm

Do you want to see Künker a 4th time ? http://numisbooks.dk/info/unikummestdel35.htm

Do you want to see Künker a 5th time ? http://numisbooks.dk/info/unikummestdel30.htm

Do you want to see Künker a 6th time ? http://numisbooks.dk/info/upsdel26.htm

Do you want to see Künker a 7th time ? http://numisbooks.dk/info/upsdel27.htm

Do you want to see Künker a 8th time ? http://numisbooks.dk/info/upsdel28.htm

Do you want to see Künker plagiarize wellknown numismatist Jørgen Sømod ?

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Fa-Kuenker-auction-house-and-Doktor-Andreas-Kaiser-plagiarizes-Danish-numismatist-Joergen-Soemod

 

Do you want to see the last time that Nordlind was the guest star ? http://numisbooks.dk/info/unikummestdel19.htm

Do you want to see Tkalec as the guest star ? http://numisbooks.dk/info/unikummestdel20.htm

Do you want to see Tietjen as the guest star ? http://numisbooks.dk/info/NaiveNoviceNumismatikereDel2.htm

Do you want to see Ahlström as the guest star ? http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/unikummestdel3.htm

Do You want to see Pegasus Auctions AB as the guest star ? http://numisbooks.dk/info/upsdel25.htm

Do You want to see La Galerie Numismatique as the guest star ? http://numisbooks.dk/info/upsdel25.htm

Do You want to see NAC Numismatica Ars Classica as the guest star ? http://numisbooks.dk/info/unikummestdel32.htm

Do You want to see Heritage as the guest star ? http://numisbooks.dk/info/demodatabankDK.htm#Heritage1

Do you want to see another time that Heritage was the guest star ? http://numisbooks.dk/info/demodatabankDK.htm#Heritage2

Do you want to see Heritage yet again ? http://numisbooks.dk/info/demodatabankDK.htm#Heritage3

Do you want to see Heritage a 4th time ? http://numisbooks.dk/info/demodatabankSE.htm#Heritage4

Do you want to see Heritage a 5th time ? http://numisbooks.dk/info/demodatabankSE.htm#Heritage5

Do You want to see Stacks as the guest star ? http://numisbooks.dk/info/demodatabankSE.htm#unikummestdel37

 

At this weblink observer and columnist Per-Göran Carlsson writes an essay on the subject of auction-houses, that are cheating the buyers with false rarity-number statements:

http://numisbooks.dk/info/2003pgc-raritetsfilosofi.htm

 


 

Er du møntinvestor ?

Er møntinvestering bedre end obligationsinvestering ?

Har du din egen økonomiske interesse omkring prisudvikling på dansk-norsk-svenske mønter og pengesedler i de seneste årtier ?

Dagbladet B.T.: "Har du en kærlighed til vin, gamle biler, mønter eller andre antikviteter? Så kan din hobby blive til en god forretning. Se hvad, der er flest penge i, og hvordan du bedst investerer dine penge, så du kan tjene en formue."

Læs flere analyse artikler om mønt investeringsresultater og prisudvikling her:

x) Artikel indeks http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm (Sponsor-støttepris pr. styk: DKK 10)

x) Grelbers Forlag 1999 http://grelbersforlag.dk/info/Moentinvestering199910ThomasHoeilandAuktionerB.htm Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

x) Jyllands-Posten 06.09.2013: "Da samlerne blev investorer. Mønter: Frimærkesamlere er et truet folkefærd, men møntsamlerne trives i bedste velgående - nu er de blot mere investorer end samlere" Pris: 99 kr. pr. måned.

14) Grelbers Forlag august 2014: Prisudvikling på dansk-norske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 1: gevinst Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

x) Dagbladet B.T. juli 2015: http://www.b.dk/job-og-penge/det-er-der-penge-i-tjen-en-formue-paa-din-hobby Pris: styksalg 15 kr. pr. artikel.

 

Investment LOSSES in coins and banknotes from Denmark, Norway, Sweden and Greenland // Or: "Stupid and ignorant auction investors"

Hvis du vil læse om dumme og u-vidende auktionsinvestorer, så skal du klikke her:

xx) Grelbers Forlag august 2015: Prisudvikling på nogle dansk-norske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 2: tab Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

xx) Grelbers Forlag september 2015: Prisudvikling på nogle dansk-norske og grønlandske pengesedler i de seneste årtier (1990-2014) - del 3: tab Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

xx) Grelbers Forlag september 2015 / extra: Prisudvikling på nogle dansk-norske og grønlandske pengesedler i de seneste årtier (1990-2014) - del 4: tab Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

xx) Grelbers Forlag oktober 2015: Prisudvikling på nogle svenske pengesedler i de seneste årtier (1990-2014) - del 5: tab Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

xx) Grelbers Forlag oktober 2015 / extra: Prisudvikling på nogle svenske pengesedler i de seneste årtier (1990-2014) - del 6: tab Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

xx) Grelbers Forlag november 2015: Prisudvikling på nogle svenske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 7: tab Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

xx) Grelbers Forlag november 2015 / extra: Prisudvikling på nogle svenske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 8: tab Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

 

Hvis du vil læse om dumme og u-vidende auktionssælgere, så skal du klikke her:

http://grelbersforlag.dk/info/DummeOgUvidendeAuktionssaelgere-del1.htm 

 

Er du u-vidende arving ?

Hvis du vil læse de første 63 dele af artikelserien om "Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshus",

hvor der bliver oplyst om, hvordan arvinger, sælgere og købere kan tabe penge på inkompetente auktionshuseksperter, så skal du klikke her:

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm

 

Hvis du vil læse om piratkopier af møntbøger / faglitteratur, så skal du klikke her:

http://numisbooks.dk/info/KrausePIRATkopiDVDpaaQXL.htm

 


Liste over hidtil udgivne udgaver af samt udgivelsesplan for

"Småskrifter for møntsamlere" http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm#Smaaskrifter 

 

1. serie:

  1) November 2013: Afskriveren fortsætter [:Poul-Henning Knudsen, fhv. Administrationschef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner]  ... del 10. Direktørerne Fornitz, Thomas Høiland og Jesper Bruun Rasmussen udgiver velvilligt IGEN plagieringer (læs her)

  2) November 2013 / extra: Nyt norsk auktionshus plagierer Salig Sømod (læs her)   ... samt: Bedrageridømt mønthandler Thomas Stausholm Jepsen er 16.02.2014 indvalgt som formand i Bestyrelsen for Skjoldgaarden Afdeling 152-0 i Holstebro, den ejendom hvor Stausholm bor. Ejendommen ejes af Lejerbo. Jepsen har franarret enlige mødre etc. 7,5 mill. kr. uden tilbagebetaling (læs her)

  5) Januar 2014: Artikel. Bestyrelsesmedlemmer for Staten [bl.a. Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen] var samtidigt på både køber og sælger siden i "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling". Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Mærsk finanschef [Poul-Henning Knudsen] har udført million-dobbeltpost. Poul-Henning Knudsen har som både køber og sælger siddet på begge sider af forhandlingsbordet og indgået millionhandel mellem Staten og 'L.E. Bruuns Samling'. Han fratrådte så 31.12.2013(?) sin bestyrelsespost i 'L.E. Bruuns Samling' (LEB). Han er endnu ikke fratrådt sin bestyrelsespost på den anden side af bordet. Poul-Henning Knudsen (PHK) har tidligere været ansat i erhvervslivet som Administrationschef i Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Finans­chef i Mærsk Olie & Gas. Det er endnu ikke bekræftet, at PHK også er fratrådt sine diverse bestyrelsesposter etc. i erhvervs­livet. LEBs møntsamling blev i år 2011 deponeret i Danmarks Nationalbank. PHK har i årtier også udøvet omfattende auktionssvindel og plagiering hos auktionshuse som Fa. Thomas Høiland Auktioner og Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner. (læs her)

  7) Marts 2014: Artikel. "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling" har fået ny bestyrelse   ... samt: Hele ideen bag L.E. Bruuns grandiøse testamente 1922 var, at LEBs samling i tilfælde af brand eller bomber indenfor 100 år ødelagde Nationalmuseet og Statens møntsamling, da skulle LEBs samling tilbydes Staten som gave til erstatning af den bombeødelagte nationale samling. LEB-bestyrelsen [bl.a. Poul-Henning Knudsen og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen] har i 2011 placeret LEBs samling i 1.000 meters afstand fra Nationalmuseet   ... samt: LEB forlangte kun til gengæld: samlingen skal være tilgængelig for møntsamlerne i 100 år. LEB-bestyrelsen har i år 2011 besluttet: samlingen er nu utilgængelig for møntsamlerne   ... samt: Nationalmuseet og Statens møntsamling har for vane ikke at overholde testamentariske bestemmelser. (læs her)

15) September 2014: Artikel. "Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner". Kapitalforhold og renter af kapital 1979-2013. Staten overtrådte i 2011 L.E. Bruuns 1922-testamente af 4 grunde   ... samt: Lånemuligheder for ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling   ... samt: Hvilket beløb har Staten snydt den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling” for ved at overtræde testamentet i år 2011 ? (læs her)

16) Oktober 2014: Artikel. Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinghar fået ny bestyrelse ... del 2. Der er IGEN indsat et inhabilt bestyrelsesmedlem fra Staten og Nationalmuseet, hvilket museums personale samtidigt optræder som både køber og sæl­ger.

     ... samt: Det viser sig gennem aktindsigtsanmodning, at den eneste ’kvalifikation’, som det nye og inhabile LEB-bestyrelsesmedlem Per Kristian Madsen har fået tillidsjobbet på, er, at han er ansat på Nationalmuseet. Det er den selvsamme ’kvalifikation’, der samtidigt automatisk diskvalificerer alle Nationalmuseumsfolk til at kunne være LEB-bestyrelsesmedlem (sic). At Per Kristian Madsen er fagligt inkompetent til jobbet med at sælge de 100 millionvis af kroner mønter, var ligegyldigt !

     ... samt: Nationalmuseet forsøger at give Nationalbanken skylden for indsættelsen af det nye inhabile LEB-bestyrelsesmedlem: ’Det var ikke os, der gjorde det, det var Nationalbanken !Men det står ingen steder i L.E. Bruuns testamente, at Nationalbanken har bestemmende indflydelse for, hvem der skal sidde i LEB-bestyrelsen. Så LEB-bestyrelsen burde (skal) blankt afvise Nationalbankens krav, som helt utilstedeligt. (læs her)

17) Oktober 2014 / extra: Artikel. Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren   ... samt: Revisionen af L.E. Bruuns samling foretaget 01.2008-05.2011   ... samt: Hvorfor er LEB-bestyrelsen forhippet på at få LEB-samlingen placeret i Nationalbanken frem for i f.eks. Jyske Banks filial­net 100 km. væk, at LEB-bestyrelsen er yderst vil­lig til at overtræde L.E. Bruuns testamente samt til at lade ban­ken diktere et bestyrelsesmedlem ? Svaret er: på grund af penge !   ... samt: Selvom at Nationalmuseet godt véd, at MEM vil komme ef­ter museet for at indsætte et nyt inhabilt LEB-bestyrel­ses­med­lem Per Kristian Madsen til afløs­ning af National­mu­se­ets i 2014 borttvungne inhabile Jørgen Steen Jensen, hvor­for gør museet det så alligevel ? Svaret er igen: på grund af penge !   ... samt: Poul-Henning Knudsen, Jørgen Steen Jensen, XYZ og Per Kristian Madsen skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for 2014-transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bankboks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: L.E. Bruuns samling kan godt placeres i en af Nationalmuseets egne bygninger. (læs her)

18) Oktober 2014 / 2 x extra: Artikel. Staten kan faktisk godt frasige sig L.E. Bruun samlingens funktion som reservesamling for Statens møntsamling   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011   … samt: Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen (læs her)

19) 27. November 2014: Artikel. Dansk Numismatisk Forenings formand, Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-handel   … samt: Staten siger i 2011 til den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”: ”Nå, I mangler penge ? Jamen, så må I da bare sælge af Jeres mønter !”I må sælge mønterne til Staten.”   ... samt: MEM siger i 2023 til Staten: ”Nå, I mangler penge til at betale alle de mønter fra LEB-samlingen, hvor Staten har forkøbsret ? Jamen, så må Staten da bare sælge af sine mønter !” ”Staten må sælge af sine mønter til markedsdeltagerne.” (læs her)

20) December 2014: Artikel. Tekst til dagsordenspunkt til DNFs næste generalforsamling   ... samt: Revisionssvigt i 'Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner'   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig. (læs her)

21) December 2014 / extra: Artikel. Kulturministeriets afgørelser af 20.11.2014 på de 5 klagesager indgivet af MEM omkring Nationalmuseets diverse nægtelser af aktindsigt i løbet af sommeren 2014. Kulturministeriet skrider ind overfor Statens og Nationalmuseets forsøg på at hemmeligholde dokumenter omkring L.E. Bruun affæren: Statens møntsamling skal fremlægge doku­men­ter vedrørende ’Venneselskabet’ og L.E. Bruuns samling. Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen.   ... samt: Bankbygning kan købes til L.E. Bruun samlingen. (læs her)

22) December 2014 / 2 x extra: Artikel. L.E. Bruun deltog i 1906 i et 3 mands DNF-udvalg, der var stærkt kritisk over forholdende på Statens møntsamling (MK)   ... samt: Mønternes Myter. Interview med Rekordmøntsamleren Grosserer L.E. Bruun.

23) December 2014 / 3 x extra: Artikel. Historisk notits om Bille Brahe mønthandlen med Bruun 1922   ... samt: Møntkabinettets Doubletter   ... samt: Affæren   ... samt: Lejebibliotekerne ca. 1725 - ca. 1922. At leje bøger mod betaling af en brugslicens.

24) December 2014 / jule extra: Artikel. Overtrædelserne af det gamle testamente - i julehistorierne fra MK   ... samt: DNF formand Preben Nielsen sælger i 2015 sin dansk-norske møntsamling   ... samt: L.E. Bruun var medlem af 'Selskabet Møntsamlingens Fjender'

25) December 2014 / nytårs extra: Artikel. Jørgen Steen Jensen solgte HELE Bruuns samling til 'sig selv'. Bestyrelsesmedlemmer for Staten var samtidigt både køber- og sælgersiden i ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”. Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Hafnia forsikringschef har udført million-dobbeltpost. Hele samlingen skulle overtages af Staten for sølle 27 mill. kr. Samlingen forsikringsvurderet af Jørgen Steen Jensen i 2011 til 350 mill. kr.   ... samt: Journalsager i Justitsministeriet ang. Bruun-samlingen. (læs her)

26) Januar 2015: Artikel. Justitsministeriet blev snydt af inhabile dobbelt-kasket per­so­ner til at give 2011-tilladelserne til at overtræde LEBs 1922-testa­men­te. Justitsministeriet bør derfor nok helt annullere 2011-tilladelserne. Selve betingelserne for 2011-tilla­del­ser­ne blev endda heller ikke overholdt af Statens medarbejdere. Så 2011-handelen bør op­hæ­ves.  

      ... samt: Teksten i Justitsministeriets tilladelser af 29.04.2011 til at overtræde L.E. Bruuns 1922-testa­men­te  

      ... samt: MEMs kommentarer til adv. Dedichens permutationsansøgning.   ... samt: Der blev direkte talt usandt overfor Justitsministeriet. Justitsministeriet bør derfor nok ændre 2011-tilladelserne. Statens egen interesse var: at permutation kun gives for mønter, Staten har forkøbsret til. Arvingernes bedste interesse var: at permutation gives for mønter, Staten ikke har forkøbsret til.  

      ... samt: L.E. Bruns samling hører under den offentlige tilsynsmyndighed Civilkontoret i Justitsministeriet.   ... samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

27) Februar 2015: Artikel. L.E. Bruun-arvingen gjorde på bestyrelsesmøde i 2008 tydeligt opmærksom på, at arvingerne ikke ville sælge mønter og ikke ville have testamentet overtrådt - de ville kun optage lån. Statens to LEB-opkøbs-repræsentanter JSJ og PHK havde bestyrelsesflertallet 2 mod 1 i den private fonds bestyrelse. Staten endte med at overtage 64 LEB-mønter i 2011 til 6 mill. kr. (læs her)

      ... samt: LEB-bestyrelsessælger Poul-H. Knudsen, der også er Sta­tens LEB-opkøber, meddelte i 2011 til LEB-bestyrelsen (og til sig selv), at der desværre kun er én person, som er kvalificeret til at udar­bej­de en for­sikrings­prisvurdering af hele den privatejede LEB-mønt­sam­ling. Denne ene person, er ham selv, altså P.-H. Knud­sen. Derefter vedtog P.-Henning Knudsen, at Poul-Henning K. som ’vennetjeneste’ skal have lønjobbet med at 2011-vurdere sam­ling­ens værdi (350 mill. kr.).  P.-Henning fastsatte og vedtog til slut også Poul-Hen. Knudsens eget vurderingsarbejds­salær. Poul-Henning er i øvrigt også kendt som den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner.   ... samt: Er der andre branchefolk, som er kvalificeret til at prisvurdere LEB-samlingen ?  

      ... samt: De to LEB-bestyrelsesmedlemmer Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen meddelte i jan. 2014 til Bruun-arvingen, at de udtræder af LEB-bestyrelsen 'på grund af alder' (sic). De to herrer skjulte således for LEB-arvingerne, at de i vir­ke­lig­heden udtrådte, både (a) fordi de er inhabile, og (b) fordi de udførte nepotisme ved vurderingsjobbet til PHK, og (c) fordi de i 2014 har og i 2011 havde to kasketter på samtidigt som både køber og sælger, da JSJ og PHK indgik den urede­li­ge 2011-millionhandel med LEB-arvingen. JSJ og PHK turde altså ikke fortælle LEB-arvingen: ”Vi går fordi, vi har snydt dig !  

      ... samt: Da Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen officielt i 2014 har meddelt, at de udtræder af LEB-bestyrelsen ’på grund af alder’, bliver de begge to nødt til at udtræde af alle andre bestyrelser med den samme aldersgrund – ellers har de to gentlemen løjet overfor LEB-arvingerne. JSJ og PHK sidder i øjeblikket pr. 2015 i bestyrelsen for ’Venne­sel­­ska­bet’, men siger selv, at de på grund af deres alder er for gam­le, og må altså straks udtræde også af ’Venneselskabet’s be­sty­relse.  

      ... samt: ’Venneselskabs’-bestyrelsesmedlem Peter Hammerich, DNF, der også er Statens LEB-opkøber, fik som ’vennetjeneste’ lønjobbet med at 1990-vurdere LEB-samlingens værdi (70-90 mill. kr.) til brug for LEB-sælgeren ved Statens planlagte køb af hele samlingen i 1993 for sølle 27 mill. kr. De to dobbelt-kasket købere Jørgen Steen Jensen og lrs. Jørgen Hede gav prisvurderingsjobbet til deres fælles ven, Peter Hammerich, der også samtidigt repræsenterede Staten.  

      ... samt: Når Statens egne mønter godt kan opbevares ’sikringsmæssigt forsvarligt’ i Statens byg­ning­er, så kan LEB-møntsamlingen også opbevares ’sikrings­mæs­sigt forsvarligt’ i Statens bygninger indtil år 2023. Der­ved kan de mønt­interesserede jo godt bese LEB-mønterne, som fastsat i 1922-LEB-testamentet. LEB-sam­ling­en kan derfor i 2015 flyt­tes fra National­bankens lukkede boks til Statens åbne byg­ning­er.

28) Februar 2015 / extra: Artikel. Den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktio­ner, Poul-Henning Knudsen, oplyser i 2008 til ’Venneselskabet’, at han som sælger af sin egen møntsamling til ca. 52 mill kr. højst usædvanligt og som misforstået ’vennetjeneste’ har fået lov til at forfatte sine egne reklame-prospekter - altså auktionskataloger - hos to auktionshuse, bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner kendt fra DR1’s flersæsons TV-serie, ’Auktionshuset’.   ... samt: Venneselskabet’s bestyrelse ved Poul-Henning Knudsen, Jør­gen Steen Jensen, Michael Andersen, Jan Zah­le og DNF for­mand Preben Nielsen beslutter i 2013, at de veldokumenterede anklager om, at Poul-Henning Knudsen har trykt køber-vildledende falske sjældenheds-antal  i de af ham selv i 1988-2013 for­fat­te­de auktionskataloger hos bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner, er ’højst utroværdige beskyldninger’.   ... samt: Vedr. Danmarks mest omtalte mønt, 1701-mønten. LEB nr. 7310, Schou år 1701, nr. 5, sølvafslag af to dukatstempler. Omtalt i bogen ”1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR”, passim.   ... samt: Ombytninger af LEB-mønter evt. ’gået tabt’ ved gæsters besøg.   ... samt: Eksklusionsreglement for Auktionsforeningen DNF.

29) Marts 2015: Artikel. Om opbevaringsaftalen og hvem der betalte omkostning­er­ne for de statsejede lokaler på Frederiksborg Slot 1928-2011. Fr.borg-museet skulle betale lokaler og kustodeløn for frem­vis­ning samt betale brandforsikring for hele LEB-samlingen. Til gengæld kunne museet frit udstille LEB objekter, og skulle betale tyveriforsikring (kun) for de udstillede objekter. Der var ingen tyveriforsikring på de ikke-udstillede 18.000 objekter. LEB havde udlånt en obligationskapital til museets forvaltning, og renteindtægterne tilfaldt museet uden regnskab. Carlsbergfondet ejer og betaler for Frederiksborg museet. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinger ikke en fond, men et uafsluttet dødsbo.   ... samt: Løst og fast.

30) Marts 2015 / extra: Artikel. Frederiksborgmuseets bogførte økonomiske forhold ved opbevaringen af LEB-samlingen (CVR 12 93 51 10). ØKONOMISK OPSTILLING over FRB-museets udgifter omkring år 2009-2013.   ... samt: 4 LEB-arvingers ønske 2005 om bedre forsikring katalyserede, at Frederiksborgmuseet senere opsagde deponeringen i 2009. Hvis de fire arvinger i stedet bare havde forholdt sig passive, lå samlingen formentligt stadig i Frederiksborg Slot indtil 2023.   ... samt: Tyveriet fra LEBs samling i 1983 i lokalerne på Frederiksborgmuseet blev erstattet med 233.433 kr. af Frederiksborgmuseets egen tegnede montreforsikring. Året efter i 1984 mener LEB-bestyrelsen, at både opbeva­rings­forholdene og sikkerheden er ’absolut betryggende’.   ... samt: År 2000 mener LEB-bestyrelsen, at Frederiksborgmuseets opbe­va­ring af LEB-samlingen sker under ’særdeles gode sikringsforhold’.

31) Marts 2015 / 2 x extra: Artikel. Forsikring var ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet. LEB-bestyrelsen tilbød nemlig til Frederiksborgmuseet, at LEB ville overtage alt forsikringsansvar, hvis LEB kunne blive i de statsejede lokaler på slottet. Museet sagde nej alligevel.   ... samt: Pladsmangel var heller ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet.   ... samt: Hvad er så den sande grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet ?   ... samt: Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen siger selv i et LEB-bestyrelsesreferat 2009, at han og JSJ og alle andre ansatte fra Nationalmuseet er inhabile i LEB-bestyrelsen ! Statens to LEB-opkøbere, Poul-Henning Knudsen og Jør­gen Steen Jensen, erklærede sig dog på intet tidspunkt i han­dels­for­løbet 2009-2011 som inhabile dobbelt­kasket­bæ­re­re til at etablere den uredelige 2011-LEB-handel til 6.239.750 kr. til Statens (Nationalmuseets) fordel. Og PHK og JSJ udtrådte først af (kun den ene) bestyrelse i 2014 efter, at MEM havde afsløret sa­gen. DNF formand Preben Nielsen skred heller ikke ind og var gladeligt ’ja’-siger til at godkende den uredelige 2011-handel.   ... samt: Kataloget over L.E. Bruuns samling udgivet august 1928.   ... samt: Originalteksten til brevet i 1928 hvori listes de LEB-mønter, som var ”gaaet tabt under Transporten”.   ... samt: Statens møntsamling på Nationalmuseet vil af etiske grun­de ikke have understukne fundmønter fra plyndring af frem­mede landes kulturarv. Derfor vil Statens møntsamling fra 1983 ikke længere købe mønter andre steder end på offent­lig auk­ti­on.   ... samt: Mønt, som slet ikke stammer fra Bille Brahe, uretmæssigt overtaget af Staten i den uredelige 2011-LEB-handel.

32) Marts 2015 / 3 x extra: Artikel. Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1948. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af en stor del af L.E. Bruuns samling i 1948. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1993. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af hele L.E. Bruuns samling i 1993. Staten skulle nu overtage hele LEB-samlingen i 1993.   ... samt: Aarhus Universitets ønske om at få hele LEB i udlån afvises 1936. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Særudstilling fra LEB i 1935 på Frederiksborgmuseet.   ... samt: 546 mønter fra Northhumberland arvet af MK i 1923.   ... samt: Løst og fast – del 2.

33) Marts 2015 / 4 x extra: Artikel. LEB-samlingen fik i 100 år udskudt arveafgift (boafgift).   ... samt: Statens medarbejdere på Nationalmuseet fremviser en kultur, hvor bilag søges holdt udenfor revisorernes kontrol.   ... samt: I Sverige har Riksrevisionen 2010 gransket internkontrollen i statens møntsamling Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK). Der fremføres kritik, idet statens embedsmænd har mulighed for A) fysisk at fjerne mønter fra bakkerne og derefter selv slette møntens eksistens fra museets database B) fysisk fjerne mønter fra bakkerne uden at skulle slette fra databasen, idet 93 % af mønterne slet ikke er digitalt registreret.   ... samt: Museer ses at misbruge deres magtpositioner i bestyrelser. I Danmark således statens møntsamlingNationalmuseet Den kgl. Mønt- og Medaillesamling” (MK) siddende i bestyrelsen for den private fond ”L.E. Bruuns møntsamling. I Sverige har statens møntsamling ”Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK) på uretmæssig vis anvendt million­midler fra den private fondSven Svenssons Stiftelse för numismatik.   ... samt: SNF stævner Kungliga Myntkabinettet (KMK) i 2014. Sven Svenssons efterlämnade samlinger – sedan 1928 i SNF:s ägo. Fra 1935 deponeret på KMK.   ... samt: Statens møntsamling i Sverige, KMK’s, misbrug 2006-2012 af private fondsmidler fra Sven Svensson-stiftelsen.

34) Marts 2015 / 5 x extra: Artikel. Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen sad i bestyrelsen for Frederiksborgmuseet (FRB) i 2009, da FRB smed den pri­vate LEB-samling ud fra de statsejede lokaler på Frede­riks­borg Slot. PKM blev i 2014 også (inhabilt) LEB-bestyrelsesmedlem. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Datoliste 1921-2015

35) Marts 2015 / 6 x extra: Artikel. Statsansatte, museumsrelaterede og personbelastede kan ikke sidde i bestyrelsen for Fonden L.E. Bruuns samling, også for­di de ikke er habile til at kunne tage stilling til krav mod Sta­ten og siden udføre evt. oprydning efter den uredelige 2011-han­del.   ... samt: De to LEB-arvinger, Statens møntsamling på Nationalmuseet og Fonden L.E. Bruuns samling, er sluppet gratis gennem de første 88 år 1923-2011. Alle ’drifts’-omkostningerne for LEB indtil 2011 blev betalt af andre end Staten og LEB-fonden. Først fra 2011 skal Staten / LEB-fonden / selv betale det hele for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring.   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011.

44) Juni 2015: Artikel. Rigsantikvar Olaf Olsen deltog på møde i Justitsministeriet om Statens uredelige køb af hele L.E. Bruuns møntsamling. Olaf Olsen var direkte for­hand­lingsinvolveret i 1993-LEB-handelen, hvor hele LEBs møntsamling blev solgt til Staten. Pris: 27 mill. kr. Forsikring: 238 mill. kr.   ... samt: Frederiksborgmuseets direktør Mette Skougaard og Statens LEB-opkøber Jørgen Steen Jensen førte i fællesskab Danmarks Nationalbank bag lyset for at opnå 2011-deponeringsaftalen. De to foregøglede på falsk vis, at der var et forsikrings-'problem', og det derfor var nødvendigt, at LEB blev smidt ud fra de statsejede lokaler på FRB. Men LEB havde tilbudt at betale hele forsikringen, så ’forsikring’ var ikke reel/gyldig udsmidningsgrund.

45) Juni 2015 / extra: Artikel. L.E. Bruuns 1922-bestemmelser fastsætter tydeligt, at der intet såkaldt ’gaveelement’ må være ved møntsalg til Staten. L.E. Bruun bestemte, at Staten ikke måtte kunne købe til 'gavepris' ! Som LEB-bestyrelsesmedlem havde Statens LEB-opkøber Jørgen Steen ’dobbeltkasket’ Jensen pligt til at forhindre, at Staten eventuelt forsøgte at snyde sig til at købe til ’gave­pris’.   ... samt: LEB arvingerne påpegede 2012 i LEB-bestyrelsesmøde, at Statens LEB-opkøber JSJ var inhabil som medlem af LEB-bestyrelsen. Men JSJ og Nationalmuseet var ligeglad og ville ikke opgive sin 90 års magtposition i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Chefen for Statens møntsamling på Nationalmuseet, Michael Andersen, og DNF's formand, Preben Nielsen, afviser som bestyrelsesmedlemmer i Adv. Axel Ernst's … Legat til fremme af Numismatisk Forskning at tilslutte sig en legatansøgning på DKK 3.000 fra MEM.   ... samt: Ny bog 2015 dokumenterer: Fine og fornemme statsembedsmænd i Sverige, holdt hånden over fin og fornem statsembedsmand's tyverier fra bl.a. andre museer. Eksempelvis er mønter blevet stjålet fra Kungliga Myntkabinettet og fra andre steder. Den statsansatte mønttyv blev hængt i 2008.

 

87) April 2017: Artikel. Sømod taler om Statens og JSJs overtraedelser af LEB-testamentet.   ... samt: Stævningsvarsel: 2017-spådom om Statens to LEB-opkøbere JSJ og PHK i 2023: De bliver begge 'sagsøgt ind i Helvede'.   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig.   ... samt: Poul-Henning Knudsen hævder i fuldt alvor i 2012, at han repræsenterer mere almene numismatiske interesser i den private Lars Emil Bruun fonds bestyrelse. MEM: Nej, PHK repræsenterer kun LEB-arvingernes interesser.   ... samt: Skrækhistorier om møntmuseer i Norge og Sverige.

105) December 2017: Artikel. Ny grov afsløring. Der forekommer ingen skjulte salær rabat-satser hos Firma Bruun Rasmussen Kunstauktioner   ... eller: at spille spillet.   ... samt: Salæranalyse. Købersalær hos førende møntauktionshus: 6 %. Købersalær hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner: 25 %. Fa. ABR kræver som standard i alt 41 % af hammerslagsbeløbet i totalt (køber+sælger) salær.   ... samt: Det er møntforfatteren Jan Bendix, en ansat ekspert hos Fa. ABR, som er skyld i, at Sieg katalogerne er ophørt med at udkomme til ubodelig skade for gratisbrugerne

106)  December 2017 / nytårs-extra: Artikel. Faglitteratur - del 59. LEDER KOMMENTAR del 2 fra Grelbers Forlag 31. dec. 2017. Mangel på ’viden’ (=faglitteratur, herun­der ’da­ta­baser’) resulterer i og kan resultere i meget store øko­no­mi­ske tab for de dumme og u-vi­den­de mar­keds­deltagere, som ikke har været villige til at åbne deres tegnebog og indkøbe sig den nød­ven­di­ge ’viden’ (=faglitteratur, herunder ’databaser’). 1) Hvilke markedsdeltagere har tydeligvis intet lært af undervisningskampagnen ?” 2) ”Hvilke markedsdeltagere har ikke rettet op ?” 3) ”Hvilke markedsdeltagere fortsætter bare som hidtil med at spille lotteri med arving­ern­es øko­no­misk kostbare objekter og svine med andre men­ne­skers værdier ? (blot man får salærpenge).

 

107)  Januar 2018: Artikel. Den tidligere chef for Statens Møntsamling [Stockholm] idømt 3 års fængsel december 2017. Den statsansatte embeds- og museumsmand (KMK) kunne bl.a. ik­ke kla­re at administrere alle de mange forskellige ka­sket­ter, som han havde på. Konsekvens: fængsel, vanære og per­son­lig økonomisk ruinering, der varer resten af livet for den 66 årige. Møntverdenen, der var hans hele liv, har han måttet forlade totalt.   ... samt: Nationalmuseets chef, og allerøverste chef for Statens Mønt­sam­ling (MK), sagde 30.06.2017 farvel til sit chefjob og høje topløn. Museumsmanden Per Kristian Madsen, 64, der udmærket godt hele ti­den vid­ste, han var inhabil med dobbeltkasketter på som både be­sty­rel­sesmedlem 2014-2017 i den privat­eje­de L.E. Bruun-Fond og med statsmu­se­umsjob, har naturligvis måttet forlade sin LEB-besty­rel­ses­post. Retsopgør forudses til mange penge fra hans private tegnebog.   ... samt: Er vedtaget: L.E. Bruuns møntsamling skal i 2018 flyttes fra den sikre bankboks i Danmarks Nationalbank og helt væk fra Statens bank. Den enestående møntsamling er hundredvis af millioner kr. værd. Statens embedsmænd har tidligere forsøgt at overtage hele den pri­vate møntsamling i direkte modstrid med L.E. Bruuns testamente.   ... samt: Poul-Henning Knudsen [73], Jørgen Steen Jensen [79], XYZ og Per Kristian Madsen [64] skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for [2018] transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bank­boks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: De 3 ’vurderings’-mænd som ca. 05.2011 foretog fastsættelsen af den pris, DKK 6.239.750, der skulle betales for de 64 LEB-mønter, som Staten over­tog: De 2 var fra LEB-bestyrelsen selv.   ... samt: TV2 i januar 2017: Afdød rigmand gør arbejdsløse Hans til millionær - - - om 6 år. Danmarks mærkeligste testamente og en skjult privatejet møntskat. // MEM extra: Statsansatte museumsfolk snød og udnyttede den p.t. fattige Lars Emil Bruun-arving i 2011-million-handel. Privatmands generøse 100 års testamente omgået og overtrådt flere gange af utaknemmelige statsansatte museumsfolk.   ... samt: Til journalister. Nogle tidligere artikler om L.E. Bruun affæren.  

108)  Januar 2018 / extra: Artikel. Kun 7 år efter indgåelsen bryder Staten, Nationalmuseet og Per Kristian Madsen 2011-LEB-opbevaringsaftalen med Nationalbanken.   ... samt: Ankestyrelsen beslutter 21.12.2017, at tre byggeriudbydende re­gi­onsformænd var inhabile, idet de 3 samtidigt havde dob­belt-po­ster som direktører i PKA, der blev valgt til sygehus­byg­ge­ri­et.   ... samt: Persongrupper der ikke er habile i LEB-bestyrelsen: Alle museumsfolk. Alle statsansatte. Alle auktionshusansatte. Alle DNF folk. Alle personer uden den nødvendige møntfaglitteratur (herunder 'databaser').   ... samt: Questions from the readers: What is the value of the L.E. Bruun coin collection ?  

109)  Januar 2018 / 2 x extra: Artikel. Nationalmuseets chef erkendte på skrift i 2009, at alle Nati­o­nal­mu­se­ums­personer er inhabile i LEB-bestyrelsen. Alligevel lo­ve­de Nationalmuseets chef i et hemmeligt notat 2011 til Natio­nal­ban­ken, at han selv ville fortsætte i LEB-be­sty­relsen indtil år 2023. Dette meget hemmelige løfte overholdt han kun i 7 år – så ville løfte­udstederen, Nationalmuseets allerøverste chef, Per Kristian Mad­sen, ’pludseligt’ i år 2017 ud af LEB-bestyrelsen. Nationalbanken og LEB-familien blev altså også her ført bag lyset af Nationalmuseets ansatte.   ... samt: Skønt at Nationalmuseets chef Per Kristian Madsen allerede i 2009 skriftligt havde erkendt, at alle Nationalmuseumsansatte var inhabile i den private LEB-bestyrelse, så gennemførte Staten og Nationalmuseet og PKM og JSJ og PHK alligevel glade den uredelige 2011-LEB-millionhandel til Statens og Nationalmuseets fordel, hvor JSJ og PHK begge samtidigt var både køber og sælger, og Staten snød de private LEB-arvinger. Vil Nationalmuseets nye øverste chef Rane Willerslev rydde op ?   ... samt: Den 11.01.2018 starter en TV serie i 6 dele om Rane Willerslevs Nationalmuseum   ... samt: Juridisk forklaring til de u-indviede. Rane Willerslevs dilemma: ”Fængsel - - - eller ikke fængsel ? That is the question.   ... samt: Den tyvagtige bogholder   ... samt: En usand påstand fremsat fra museumsside: "LEB-bestyrelsesmedlemmer skal ikke sælge LEB mønter, så det er ikke et LEB-bestyrelses-kvalifikationskrav at have forstand på mønt­pri­ser, møntmarkedet, auktionsmarkedet eller prisdannel­ses­­me­ka­nis­mer (t.ex. køberkarteller)."   ... samt: Køberkarteller og auktionssalget af LEB mønter med statslig forkøbsret  

110)  Januar 2018 / 3 x extra: Artikel. Statens møntsamling på Nationalmuseet er stadig i år 2018 den ene af de to LEB-arveparter. Nationalmuseet skal derfor sammen med den anden arvepart, LEB-familie­med­lem­mer­ne, betale alle omkostningerne år 2018-2023 for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring. Hvis Staten ikke vil betale, må Staten 2018 frasige sig sin arveret.   ... samt: Da Nationalmuseets chef ’pludseligt’ i 2017 ville udtræde af sin in­ha­bile LEB-bestyrelsespost, var ingen andre fra Nationalmu­seet vil­li­ge til som inhabile at overtage hans LEB-besty­rel­ses­job og derved få deres egne fingre fedtet ind i Jørgen Steen Jensens ellers om­hyg­ge­ligt opstablede konstruktioner sat op for urede­ligt at snyde LEB-arvingerne til Nationalmuseets og Statens for­del. Også dette konstruktionssammenbrud giver store økonomiske konsekvenser (:endnu flere pengetab) for den private LEB-fond   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de udøver en bevidst ikke-indsamling af dokumenter for at holde sagsakter skjult for borgernes kontrol. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?   ... samt: Den første LEB arvegeneration fra 1923 formøblede en formue  

111)  Februar 2018: Artikel. Akt­ind­sigts­an­mod­ning#20 indgivet til Nationalmuseet 14.02.2018. Nationalmuseets direktion vil 23.02.2018 ikke udlevere meddelelserne fra statsmu­seets direktør, Per Kristian Madsen, hvor PKM [før 09.­2017] meddeler til den øvrige LEB-bestyrelse, at PKM øn­sker at udtræde af bestyrelsen for den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”.   ... samt: Nationalmuseet ved ikke på hvilken dato, museets direktion besluttede sig for, at National­mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i bestyrelsen for den privatejede LEB-fond.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved heller ikke om han selv og/eller forgængeren, Per Kristian Madsen, m.fl. deltog i det møde, hvor museets direktion besluttede, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved ikke engang om det var ham selv eller forgængeren, Per Kristian Madsen, der var direktøren for Nationalmuseet, da museets direktion beslut­te­de, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-besty­rel­sen.   ... samt: BREAKING: Kulturministeriet giver 08.03.2018 også MEM medhold i klagesag nr. 6 mod "Ranes Museum" og beordrer (igen) Nationalmuseet til at udlevere dokumenter udbedt i januar 2018   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de forsøger på at holde sagsakter skjult for borgernes kon­trol og afviser aktindsigt. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?

112)  Marts 2018: Artikel. Aktindsigtsanmodning nr. 22 indgivet til Nationalmuseet 13.03.2018.   ... samt: Klagesager#7, 8, 9, 10, 11 ang. LEB indgivet til Kulturministe­ri­et.   ... samt: Se MEM sætte prisrekord i 2017 med den hidtil dyreste auktionssolgte danske mønt SEK 1.140.000.   ... samt: Se MEM også sætte prisrekord i 2005 med Nordens hidtil dyreste auktionssolgte mønt NOK 3.068.000.   ... samt: MEM har også prisrekorden for den hidtil dyreste auktionssolgte norske mønt DKK 2.954.177.   ... samt: Faglitteratur - del 60. MEM sætter 2018 endnu en prisrekord - nu for faglitteratur om mønter: Hidtil dyreste dansk-norske møntauktionskatalog til DKK 30.000.   ... samt: Faglitteratur - del 61. MEM sætter samme dag igen en prisrekord - nu for Nordens ældste og hidtil dyreste møntsamlerkatalog. Toppris: SEK 74.728 for eet styk dansk-norsk-svensk møntfaglittera­tur

113)  Marts 2018 / extra: Artikel. [L.E. Bruun]   ... samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe m.v.

       ... samt: Hvorfor vente til år 2023 ? Du kan allerede i år købe 'auktions'-kataloget over L.E. Bruuns mønter. Katalog over L.E. Bruuns hovedsamling: Revideret og forøget 2017-udgave af ny-bearbejdningen med 7.127 dansk-norske mønter, som skal sælges i år 2023. Se demo-siderne her.

114)  29. marts 2018: Artikel. 1993 – 29. marts – 2018. Der er nu gået 25 år siden, at MEM til JSJ afleverede sin allerførste kritiske artikel om L.E. Bruun affæren. Så JSJ vidste godt i alle disse 25 år, at han var på gale veje.   ... samt: [udkast: Rane Willerslev griber ind]   ... samt: [udkast: L.E. Bruuns møntsamling blev xx.2018 flyttet]

 

118)  Januar 2020: Extrablad: eventyr og svindel ! ... del 1.   ... eller: Sådan gør Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S 07.05.2019 for IGEN [bevi(d)st] at vildlede tusindevis af kunder blot for at tjene ussel mammon (i samarbejde med Aagaard) (=tab penge).

128)  Maj 2020: Faglitteratur - del 68. Statens Møntsamling (MK) og Nationalmuseet har opkrævet i alt DKK 3.000.000 hos Statens bank, Nationalbanken (for 1 møntbog). [Bogen ”Denar til daler”, 2018]

Alle opkrævningerne er regnskabsført: "honorar". Selv den dyre MEM har endnu ikke opkrævet DKK 3.000.000 for at udarbejde 1 styk møntbog :-)

Men fremover overvejer MEM at følge Nationalmuseets glimrende honorar-eksempel ! (med upfront betaling fra gratisbrugerne og bogbrugerne, naturligvis. J )

129)  Juni 2020: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 1.

’Lundby Krat fundet’ - Nationalmuseet betaler kun 1,7 % af markedsværdien. (=tab penge)

130)  Juni 2020 / extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 2.

          … samt: Vikingemønt-fundskat indkøbt 2004 fra Tyskland af Nationalmuseet for 25.000 EURO. For første gang betales en blot tilnærmelsesvis 'fair' markedspris for fundmønter. [Danefæbetaling er ikke fair betaling, men er en underbetaling af de ærlige findere langt under markedsværdi] [I Sverige har Kungl. Myntkabinettet i nu mere end 10 år betalt fuld markedspris for fundmønter.]

131)  Juni 2020 / 2 x extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 3. (=tab penge). Navneliste over 7.914 modtagere af danefæ-betalinger 2010-2019 (med beløb).

… samt: Systemet i Danmark omkring ’Statens penge’ (= offentlige penge).

… samt: Nationalmuseets danefæ underbetalinger kan foregå sådan nu om dage.

… samt: Statens embedsmænd på Nationalmuseet erkender selv skriftligt 2017, at de er møntpris-inkompetente. Alligevel værdifastsætter de danefæ-udbetalinger for mange millioner af kroner.

… samt: Formand for møntklub røvet og myrdet april 2019. Møntsamlingen fjernet, huset brændt af og liget smidt i nedlagt grusgrav. [Kiehn Georg Andersen]  

… samt: Keld Grinder-Hansen død juni 2019, kun 59 år gammel. Keld var møntelev af Jørgen Steen Jensen.

132)  Juni 2020 / 3 x extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 4. Statens møntsamling (MK) på Nationalmuseet solgte 1921 på private auktioner mønter konfiskeret af Staten som danefæ.

… samt: Brandfaren for Statens Møntsamling (MK) på Nationalmuseet.

… samt: Danefæ – og retsfæ. … samt: Statens møntsamlings doubletter solgt på 7 private auktioner 1921. Fra en baggrundsartikel om Galster-Fischer-Wilcke retssagsaffæren 1924-1925 tidligere forfattet af MEM i 2004.

… samt: Artikel. Nationalmuseets danefæ-håndtering. [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Nationalmuseet har på deres hjemmeside efterlyst ideer i forbindelse med museets aller nyeste besparelse, der stolt bliver markedsført som: "Når 2 bliver til 1". En læser har derfor 09.2019 indtastet dette offentlige forslag til Nationalmuseet. [af Jan Rytter]

… samt: Er der et formål med, at Staten på Nationalmuseet absolut skal opbevare mønter ?

133)  Juli 2020: Artikel. Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, fjerner maj 2018 den ene af sine 3 vicedirektører, Jes Gjørup. Dette skyldtes, at Kulturministeriet i foråret 2018 havde fremført hård kri­tik af Nationalmuseet. (læs her)

        … samt: Spørgsmål nr. 16+17+18, som DU skal stille på generalforsamlingen i "Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner" onsdag den 13.06.2018 kl. 14:00 på Nationalmuseet. (læs her)

        … samt: Nationalmuseet lukker møntudstilling af hemmelige årsager. Et hemmeligholdt sikrings­pro­blem be­tyder, at man ikke kan se landets fornemmeste møntsamling.

        … samt: Statens Møntsamling på Nationalmuseet nedlukket 2018 - ansatte fyret. COINS WEEK­LY’s redaktør, Ursula Kampmann, blev også chokeret, da hun erfarede, at Den Kongelige Mønt og Medaillesamlings udstilling er nedlagt og gemt væk og ikke ser ud til at genopstå igen. Ligeledes at næsten hele medarbejderstaben var afskediget. Det skyldes politikernes evindelige sparekrav om et lille bid hvert år, indtil der til sidst ikke er mere at spare. Møntkabinettet i København hørte el­lers til en af de flotteste i verden. (læs her)

        … samt: Endnu en tidligere ansat på Statens Møntmuseum er i december 2018 blevet tiltalt for groft hæleri med sjældne mønter. Tiltalen kommer efter at have solgt mistænkt stjålne mønter til en vær­di af næsten 4.000.000 kroner. Der i blandt en enkelt mønt for 510.000 kroner, som han me­ner at ha­ve arvet fra sin morfar, siger statsanklageren Jens N. Udbyttepengene blev mest an­vendt til køb af antikvariske møntbøger. (læs her)

        … samt: Mere nyt om tyverierne fra Statens Møntmuseum. Förkomna böcker i numismatiska rari­tets­samlingen - 37 sjældne møntbøger 1516-1825 ’forsvundet’.

        … samt: Liste fra 2018 over mønter mistænkt stjålet fra Statens Møntmuseum. (læs her)

        … samt: L.E. Bruuns møntsamling blev marts 2019 flyttet væk fra Nationalbanken

        … samt: Det må forventes, at efter 12.2017 og helt frem til 2023 vil MEM blive ’oversvømmet’ af hen­ven­delser fra div. auktionsformidlere, auktionshuse over hele verden, journalister, lykkerid­de­re, grib­be, markedsdeltagere, advokater m.v.(*).  

        … samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe, mar­keds­deltagere, advokater m.v. (læs her)

134)  Juli 2020 / extra: Artikel. Anmodning om ’indsigt’ samt aktindsigt#34 ang. L.E. Bruuns møntsamling.   … samt: Nationalmuseet frigør hidtil hemmeligholdt L.E. Bruun-materiale.  

          … samt: Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren.

… samt: Statens bank, Nationalbanken, har i årtier betalt 10.000'vis af kroner til DNF-kliken om­kring Formand Preben Nielsen (PN) og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen (JSJ) m.fl.

… samt: Nationalbanken kan af etiske grunde ikke mere betale støtte [til Nationalmuseet og DNF og Statens Møntsamling (MK) og Rane Willerslev og Michael Andersen og Preben Nielsen]. (læs her)

… samt: Brugtprisen er NOK 2.016 hos Skanfil Auktioner april 2018 for MEMs medaillereferenceværk udgivet 2011.

135)  Juli 2020 / 2 x extra: Artikel. Fotos af nogle af de 64 mønter der i 2011 blev overtaget af Statens Møntsamling på Nationalmuseet i den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel. (læs her)

… samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

… samt: Brev afsendt 27.09.2019 Til Direktionen for Nationalmuseet, Att. Rane Willerslev, Palle Maurice Jepsen m. flere [angående direktionspligt til straks at foretage bl.a. disciplinærtiltag samt at indgive politianmeldelser mod bl. a. de nedennævnte personer, der alle tog aktivt del i konspirationen med at opsætte den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel.]

… samt: SKEMA. sådan blev den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel sat op af i alt 14 helt forskellige personer.   ... samt: Artikel. Strl. § 280 mandatsvig.

140)   Oktober 2020: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 5. Grelber aug. 2019: "Nationalmuseet foretager rekordlave UNDERbetalinger via udbetalinger af godtgørelser til danefæ skattejægere." Her kan du se, hvad Danmarks dygtige journaliststand nov. 2019 lader sig indbilde om Nationalmuseets og Statens rekordLAVE underbetalinger af danefæ findere.

… samt: Efter ’shitstorm’ på Facebook svarer Nationalmuseet.

… samt: Detektorsøger utilfreds efter største [norske] findeløn i 40 år på NOK 155.000 i aar 2017

… samt: Også den norske Stat og Universitetets Myntkabinett i Oslo (UMK) underbetaler de ærlige blandt detektorfolkene for deres fund. Konsekvens: Detektorførerne stemmer med fødderne (og tegnebogen). Det norske museum og histori­kerne får ikke indleveret de sjældne (:kostbare) af fundmønterne. 4 artikler fra november 2019 om ’norske’-fæ.

141)   Oktober 2020 / extra: Artikel. Nationalmuseets stadige fortielser om museets enorme underbetalinger for fundgenstande og konsekvenserne heraf. [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Er det mon virkeligt kun arbejdspres, der er skyld i de mange åbenlyse problemer på Nationalmuseet og om danefæ håndtering ? [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Groft tyveri af svensk kulturarv [KMK] minder om det store bogtyveri i København.

… samt: Om Brenner 1691 og ejeres fortabelse af ejerskab 10 år efter tyveri. [Tyverierne fra Statens Møntmuseum]  … samt: Sådan stopper donatorer testamentebrud hos museer. [L.E. Bruun]

142)   Oktober 2020 / 2 x extra:  Artikel. Kulturministeriet beder 2020 om en udtalelse fra Nationalmuseet om Statens og Nationalmuseets enorme underbetalinger af de ærlige blandt detektorsøgerne, som finder danefæ i jorden.   … samt: Gevaldigt salærproblem i formidlingsbrancherne. Ejendomsmægler kræver salær 41 % af din ejendoms salgsbeløb. Auktionshus kræver standardsalær 41 % [:16+25] af dine værdiers hammerslagsbeløb.   … samt: Eksisterende elektroniske salgsplatforme. Sa­læranalyse.

143)   Oktober 2020 / 3 x extra:  Tidigare anställd på Kungliga myntkabinettet frias från grovt häleri. 10 års forældelsesfristen for hæleri var overskredet.   … samt: Mønthandler Tim Eriksen, Guldstuen, død november 2019.   … samt: Frisk fotoserie fra den bedrageridømte mønthandler fra Thy­Coins, Thomas Marinus Stausholm Jepsen's seneste bopæl.  

         … samt: DNF formand Preben Nielsen har lovet at gå af i 2020.   … samt: ANF fortsætter med at videresprede de falske Sieg R’er i kommercielt øjemed.   … samt: Supermanden. 

144)   Oktober 2020 / 4 x extra:  Artikel. Kulturministeriet træffer juni(?) 2020 en politisk afgørelse om Statens og Nationalmuseets enorme underbetalinger af de ærlige blandt detektorsøgerne, som finder danefæ i jorden. (læs her)

         … samt: Statsanklageren anker den 19.03.2020 frifindelsesdommen af en ’menig’ museumsansat til Hovrätten.   … samt: Svensk TV1 tirsdag 21.04.2020 kl. 21-22: "Tyverierne på Det Kongelige Møntkabinet". TV serie i 3 dele. (læs her)

         … samt: STÆVNINGSMANDEN: Coronakrisen er nu nedtrappet. Første 2020 ”snyder”-stævning er derfor blevet udtaget. [INFO: MEM vandt også denne retssag - - - på kun 3 uger] 

         … samt: Skanfil har nu ladet priscrashet indtræffe på Märcher bøger. Eller: Museumsfolks bøger er ’vær­di­løse’ .   … samt: Norsk(?) mønthandler ser 2020 gerne omkostningsbesparelser - også til nødvendig faglitteratur    

         … samt: Danske arvinger tabte op til DKK 8.023.222 på 1 objekt grundet 'ekspertisen' hos dansk auktionshus Fa. ABR (læs her)

 

149)  Januar 2021 / 2 x extra:  Faglitteratur - del 80. Vurdering 250.000 kr. Hammerslag 13.600.000 kr. Uhadada ! Lauritz.com villig til at sælge arvestykke til 13.600.000 for DKK 250.000. [Buddha til DKK 13.600.000 udbudt hos Lauritz.com med vurdering DKK 250.000]. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 27.

… samt: Faglitteratur - del 81. Sådan taber arvinger penge på auktionshusets manglende viden - del 28. Auktionshusets eksperter sælger arvestykke til DKK 10.625 for sølle DKK 391 (: 27 gange op). Fa. ABR lod de danske Zinck-arvinger tabe 96 % af 'værdi' !

150)  Januar 2021 / 3 x extra: Prof. mønthandler vurderer de 64 mønter fra 2011-L.E. Bruun-millionhandelen til at have en markedsværdi på ca. DKK 30.000.000. Da Staten i 2011 overtog mønterne, blev de u-vidende L.E. Bruun-arvinger betalt DKK 6.239.750.

… samt: Liste over de 64 L.E. Bruun-mønter overtaget af Staten i 2011 (GP 4551).

151)  Januar 2021 / 4 x extra: Rovmord - to mænd tiltalt for at have banket møntklubformand ihjel. Begge danskerne 29.09.2020 idømt fængsel på livstid. [Kiehn Georg Andersen] 

… samt: Fa. ABR anvendte i 2020 de nyeste – og bedste – litteraturhenvisninger.

… samt: ALLE AUKTIONSFORMIDLERNE, AUKTIONSHUSENE, MØNTHANDLERNE, LYKKE­RID­DER­NE, GRIBBENE, ’HAJERNE’, ADVOKATERNE, STAUSHOLM og ”Auktionshuset Døllefjelde Musse’s Internationale Møntauktioner” siger enslydende til L.E. Bruun-arvingerne: ”Vi her hos os kan sag­tens sælge alle Jeres arvestykker – rub og stub.” Selv MARSKANDISEREN siger det samme.

… samt: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sælge hos ? [del 1]. Eller: Seller beware ! Giv agt på alle brugtbranchernes ’hajer’.

… samt: Nyt fra auktionsmarkedet 2020-2023. OMG: ”Alle seriøse samlere vet at proveniensopp­lys­ninger … gjør mynter til enda mer ettertraktede samlerobjekter” (=tjen penge)

… samt: Synopsis af 2 artikler om at den norske Stat underbetaler fundmønter. Konsekvens: Detektorførerne stemmer med fødderne (og tegnebogen). De norske museer og historikerne får ikke indleveret de sjældne (:kostbare) af fundmønterne.

152)  Januar 2021 / 5 x extra: Auktionshuset Ebuy.dk i Århus vildledte 1000vis af kunder. Emne: Stæv­ningstrussel fra Stævningsmanden - Christian V - 2 skilling - prøve - bly - 147.2 // MEM 4.286 // Markedsføringsloven § 2.

… samt: Er du u-vidende arving ? NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

… samt: De danske Zinck arvinger tabte en kvart million kroner på kun 1 medaille solgt hos Fa. ABR894 maj 2020, og som et halvt år efter blev videresolgt i udlandet. Zinck arvingerne (og deres sa­lær­betalte advokatrådgivere ?) havde ingen auktionsbranche-VIP-insider-viden om, hvordan man ud­vælger de bedste auktionshuse og med det bedste kundeunderlag til at sælge sine vare­grup­per hos. Den type af u-videnhed kan koste mange millioner af kroner i salgstab for arvinger.

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sit manglende kundeunderlag LADER TABE PENGE.

… samt: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sælge hos ?  - del 2. Handler auktionshusets medarbejdere (også) for ’egen’ vindings skyld ? Så pas gevaldigt på !

153)  Januar 2021 / 6 x extra: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sæl­ge hos ?  - del 3. Assorterede men helt specifikke punkter hvor andre auktionshuse er dygtigere end Fa. ABR.   … samt: Mageløse mønter = Uden mage = UNIKKE mønter. [Fa. ABR]

… samt: 3 bestyrelsesmedlemmer forlader samtidigt Fa. Bruun Rasmussen i dec. 2020. Hvad ved de 3 besty­rel­ses­medlemmer, som kunstbranchen (kunstkøbere / kunstsælgere) IKKE véd ? Hvad holder Fa. ABR hemmeligt for alle markedsdeltagerne ? SE & HØR 19.01.2021: Auktionsleder Jesper Bruun Rasmussen arresteret af Politiet og frosset ud af dronningen.

… samt: Stævningsmanden: De falske sjældenheds-antal fra Ottar Ertzeid og Roland Falkensson - - - og Sven Aagaard og Roberto Delzanno og Hede / Sieg og NM / SM rtc.

… samt: Rekordlav udbetaling for danefæ. Danefæ fundet fra Bøvlingbjerg af 1 mark 1548 (UNIK i He­de). Hvor meget tror du, at den danske Stat og Nationalmuseet vil underbetale den ærlige men na­i­ve finder med ?

154)  Januar 2021 / 7 x extra: Kan arvinger have et salgstab på 225.062 kr. på kun 1 uge ? To vurde­rings­ex­perter fra hhv. MIS AB og DELZANNO.SE i samme uge. ’Værdi’ november 2020 på nøjagtigt sam­me møntexemplar: SEK 5.000 hhv. 250.000. Hvilket salgssted er det økonomisk bedst for u-vi­dende arvinger at sælge hos ? NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM SALGSSTEDET qva sin ’gave­po­litik’ LADER TABE PENGE.

… samt: Värderingar och värdeutveckling. [af Ulf Ottosson]

155)  Januar 2021 / 8 x extra: Faglitteratur - del 82. Priseksplosion i Sverige på møntbøger. Alltime high le­vel. Dansker dirigerer det svenske marked for gammel møntlitteratur.

… samt: 20 år gamle læresætninger (fra år 2021) er stadig helt sande. "Når alle de andre kan købe og sælge i blinde, kan du også ! "

1) De fleste markedsdeltagere foretrækker at lade være med at indkøbe ’viden’.

2) De fleste markedsdeltagere foretrækker at sælge i blinde.

3) De fleste markedsdeltagere foretrækker at købe i blinde. Det gør også det hele meget mere spæn­dende ! !

156)  Januar 2021 / 9 x extra: Sådan lader auktionshusets eksperter de danske Zinck-arvinger tabe penge. Auktionshusets eksperter solgte arvestykke til DKK 7.000 for sølle DKK 688. Fa. ABR lod ar­ving­erne tabe 90 % af ’værdi’ ! Zinck arvingernes salgstab for kun 1 bog: DKK 6.312.

… samt: DU (=XYZ) har 4 muligheder til at få din ønskede research udført. Generel INFORMATION til alle markedsdeltagere: AUKTIONSHUSES SALÆRBETALTE RESEARCH / ASSISTANCE m.v.

… samt: Cheapskate markedsdeltager ZYY vil 04.2016 have MEM til at producere endnu flere af de ting, som ZYY godt kan li­de at bruge. ZYY har dog hidtil ikke betalt 1 krone til MEM for MEMs arbejder, men har købt MEMs bøger brug­te !

… samt: INFO: Honorar for udarbejdelse af 1 styk mønt­bog: DKK 3.000.000 (bog uden priser og uden extra sjældenheds-antals-udtalelser). Fastsat af Staten. Det må vi andre almindelige borgere jo så bare rette ind efter … 

… samt: Standardsvar til anmodninger fra uvidende markedsdeltagere om som gave at faa gratis viden.

 

Anden litteratur:

Artiklen ”L. E. Bruuns møntsamling. Hele sandheden om ’Smørman­dens guldskat’ ", Møntsamleren nr. 2, 1993, pp. 35-40 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb1.htm

Artiklen ”3-mandsbestyrelsen for L. E. Bruuns samling har gjort sig selv inhabil”, Kbh. 1993 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb2.htm


 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 


 

TEKST FORMAT

Artikel

 

Småskrifter for

møntsamlere

27. november 2014

… en god historie fra Grelber

1. serie

 

 

Dansk Numismatisk Forenings formand, Preben Nielsen,

var di­rek­te medansvarlig for indgåelsen af

den uredelige 2011-LEB-han­del

 

 

Læserne kan indgive dette dagsordenspunkt til den næste generalforsamling i DNF, Dansk Numismatisk Forening:

 

1) Generalforsamlingen ønsker en skriftlig redegørelse oplæst og udleveret på generalforsamlingen angående formanden, Preben Nielsens, involvering i L.E. Bruun-affæren, hvor formand Preben Nielsen har været direkte medansvarlig til at indgå den 2011-handel, hvor Staten samtidigt sidder på både køber og sælgersiden i en handel, hvor Staten erhverver 64 mønter fra L.E. Bruuns samling til en samlet pris af DKK 6.239.750. Der ønskes efter redegørelsen afholdt en tillidsafstemning omkring formand Preben Nielsens handlinger i denne millionhandel.

 

DNFs formand Preben Nielsen (PN) vil antagelig af al magt forsøge at forhindre, at dit forslag bliver sobert behandlet på ge­ne­ral­for­sam­lingen. PN vil sikkert forsøge at hævde, at PNs handlinger er sket i regi af ’Venneselskabet’, og PNs hand­ling­er der­for ikke skal behandles på generalforsamling i DNF. Dette er en gang ’vrøvl’. Da en auktionsperson i oktober 2013 blev dømt for skyld­ner­svig og narkohæleri, angik dette også Firma Bruun Rasmussens regi, hvor han mistede sit job skønt, at medarbejderens hand­linger ikke var foregået i regi af Firma Bruun Rasmussen. Når man foretager hand­linger i kate­go­ri­en mandatsvig, bedrageri, skyld­ner­svig osv. i et givent regi, har dette ligeså alvorlig betydning i alle andre regier – og skal naturligvis også behandles i disse regi­er. Selv når mandatsvigeren hævder, at han altså ikke må op­ly­se eller re­fe­­re­re detaillerne fra hans udådsgerninger, for de er skam ’private’ og ’fortrolige’, så fortæller Retten ham, at det skal han !

Alle lovbrydere vil jo have, at deres gerninger er ’fortrolige’ og ’private’. Preben siger nok: ’Det hele er top-hemmeligt.’

Grelber svarer så: 'Well, Preben, vil du hellere have en politi-anmeldelse end, at afgive en frivillig redegørelse ?

Preben Nielsen, PHK, JSJ, Jan Zahle og Michael Andersen vil foretrække tavshedens lov ligesom dopingcykelsporten.

Ifølge Foreningsretten har hverken Preben Nielsen eller andre prokura til at kunne afvise korrekt indgivne dags­ordens­forslag.

Alle korrekt indgivne forslag skal optages på dagsordenen og skal behandles sobert på generalforsamlingen.

Selv de for Preben Nielsen ubehagelige dagsordensforslag !

 

For at imødegå Formand Preben Nielsens evt. undvigeforsøg kan du naturligvis også bare indgive samme forslag i modi­fi­ce­ret form som dagsordensforslag i ”Selskabet Den kgl. Mønt- og Me­da­il­le­sam­lings Venner” forud for ’Venneselskabets’ næste ge­ne­ral­for­sam­ling forår 2015. Send gerne ind nu, så glemmer du det ik­ke.

 

HUSK: Preben Nielsen, PHK, JSJ, Jan Zahle og Michael Andersen vil allerhelst have sagen fejet ind under gulvtæppet.

DNFs bestyrelse inkluderer også hele 3 personer, som af profession er revisor / bogholder, nemlig:

1) revisor Henning Ingemann Larsen (statsaut.)

2) revisor Birger P. Bentsen (statsaut.)

3) bogholder Henrik Jensen

Alle disse 3 DNF-bestyrelsespersoner ved som professionelle udmærket godt, at man ikke må indtage dobbeltposter !

Vil disse 3 professionelle regnskabsfolk skride ind ang. 2011-LEB-handelen ? Ellers må også alle disse 3 fratræde.

INFO: 2004-7 var der en lo­kal klubformand, Führer Henning Mo­gen­sen, der for­søg­te at

o­ver­træde de fore­nings­rets­li­ge love og regler på et antal ge­ne­ralforsamlinger i MMAS, Mönt- og Medaille­sam­ler­fore­ningen i Aarhus Stift. Efter en ud­dannelsestur i Retten lærte lom­me­dikta­to­ren ved dom om de fore­ningsretslige love og reg­ler. Det endte med, at lemmin­geklubben 2007 dø­de af under­vis­nings­lektionerne. L

 

NOTE: DNF formand Preben Nielsen må ryge ud … … …

 

Forfattet af MEM 30.09.2014

Når der ikke er ryddet op, kan eksempelvis institutioner som

Danmarks Nationalbank, Carlsbergfondet,

protektor Prins Henrik,

Videnskabernes Selskab,

Kulturministeriet, diverse fonde med flere

jo ikke længere yde økonomiske donationsbeløb, publikationsstøtte og objektgaver til eller stå i forbindelse med

DNF, Dansk Numismatisk Forening, Formand Preben Nielsen,

Nationalmuseet,

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling,

MK-chef Michael Andersen

Jørgen Steen Jensen, Jan Zahle,

eller Poul-Henning Knudsen.

FOTO: Ingeborg og Lars Emil Bruun (LEB), onsdag før påske 1897. Gengivet fra bogen ”Smør og mønter” side 71.

L.E. Bruun (29.03.1852-21.11.1923) var pr. 1897 medlem i DNF. Han var stiftende medlem 27.11.1885.

 

INFO: DNFs formand, Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-handel.

.

Læserne kan indgive dette dagsordenspunkt til den næste generalforsamling i DNF, Dansk Numismatisk Forening:

.

Forslag til Dansk Numismatisk Forening som bedes medtaget som punkt på dagsordenen ved foreningens næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling:

 

a)  Af Fundats for L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling fremgår, at dennes hovedsamling i 100 år skal være reserve for den Nationalmuseet tilhørende samling af tilsvarende mønter, jf. fundatsens § 1.

 

b)  Af § 2 fremgår, at såfremt de i § 1 forudsatte vilkår for overdragelse til Nationalmuseet ikke ses at være opfyldt, skal samlingen bortauktioneres ved offentlig auktion på 100 årsdagen for L. E. Bruuns (LEB) død, d.v.s. den 21. november 2023.

 

c)  I fundatsens § 9 oplistes vilkårene i forbindelse med, at LEB 21. oktober 1921 købte den grevskabet Brahesminde tilhørende samling af mønter.

 

d)  Det fremgår af §§ 2 og 9, at der ikke kan ske frasalg fra samlingen i de nævnte 100 år! 

Det fremgår også, at det kun er de to sammenfiltrede parter, Staten og Statens møntsamling, som har forkøbsret. Eksempelvis har ”Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner” slet ikke forkøbsret.

 

Jeg er blevet bekendt med, at der i 2011 er frasolgt 64 mønter fra LEB’s samling til i alt 6.239.750 kr. til ”Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaille­samlings Venner”. Jeg er samtidig blevet bekendt med, at Dansk Numismatisk Forenings formand, Preben Nielsen, var aktiv deltager i den bestyrelseskreds, der repræsenterede køberne, nemlig ’Venneselskabets’ bestyrelse.

 

Jeg anmoder foreningens formand Preben Nielsen om til generalforsamlingen at oplæse en skriftlig redegørelse til foreningens medlemmer om nedennævnte spørgsmål. Redegørelsen omdeles til de tilstedeværende, og udsendes efterfølgende til ikke fremmødte medlemmer, idet hele foreningens medlemskreds må have en interesse i, at denne sag bliver fuldt oplyst for alle medlemmer.

 

1)  Hvorledes har dette salg overhovedet kunne finde sted i år 2011 altså 12 år før år 2023 i modstrid med LEB-fundatsens bestemmelser?

 

2)  Ifølge LEB-testamentet er det kun de to sammenfiltrede parter Staten og Statens møntsamling, som har en forkøbsret på visse LEB-mønter, så hvorledes kan ’Venneselskabet’ i 2011 overhovedet optræde som køber, når ’Venneselskabet’ ingen forkøbsret ret?

 

3)  Hvorledes har man i 2011 kunnet ophæve alle de møntinteresseredes testamentariske ret til at have adgang til at bese LEB-samlingen ?

 

4)  Hele grundtan­ken i LEBs testamente er, at LEBs ’reservesamling’ har en sikkerhedsmæssigt betonet fjernplacering f. eks. omkring 100 km. væk fra Statens hovedsamling, så hvorledes har man i stedet for i 2011 kunnet placere LEBs samling i kun 1.000 meters afstand fra Statens hovedsamling?

 

5)  Hvilken hjemmel er tilvejebragt til de foretagne 2011-overtrædelser af LEB-testamentet og LEB-fundatsen ? Dokumentation ønskes med fremlæggelse af tilladelserne udstedt af Justits­ministeriet!

 

5a) Der blev den 30.12.2010 overfor Justitsministeriet usandt hævdet af Statens to LEB-opkøbere Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen, at den eneste mulighed for at skaffe likviditet til LEB-fonden var at sælge forkøbs­rets-belagte mønter til Staten (ex. Bille Brahe). Men LEB-fonden kunne jo også vælge at optage lån eller at sælge ikke-forkøbsretsbelagte mønter på en offentlig auktion. Hvordan kan man forsvare, at der således er blevet talt direkte usandt overfor Justitsministeriet for at opnå 2011-tilladelserne til at overtræde testa­mentet ?

 

5b) Den korrekte og fulde markedsværdi af de 64 LEB-mønter, som i 2011 blev overtaget af Staten, kunne sagtens af de 3 såkaldte ’vurderings’-mænd være blevet fastsat ved salg på en offentlig auktion. Sådanne uhyre sjældne mønter har jo ingen fast pris, de har liebhaverpris. Hvorfor blev de 64 mønter ikke solgt ved en offentlig auktion ?

 

5c) Hvorfor blev det fortiet for Justitsministeriet, at permutationsansøgningen af 30.12.2010 er kommet i stand ved, at Sta­tens to LEB-opkøbere i ’Venneselskabet’ Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen sam­ti­digt sidder i bestyrelsen for den private sælger LEB, hvor de to dobbeltkasket-personer udgjorde besty­rel­ses­flertallet og vedtog permutationsansøgningen, der er til fordel for Staten ?

 

5d) LEB-bestyrelsen bl.a. ved Jørgen Steen Jensen finder i år 1984 og 2000 at opbevaringsforholdene og sikkerheden for LEB-sam­lingen er ’absolut betryggende’ og med ’særdeles gode sikringsforhold’. Frederiksborgmuseet har hel­ler ikke flyt­tet si­ne eg­ne objekter for milliarder af kr. grundet ’mangelfuld sikkerhed’. Hvordan kan det så i år 2009-2011 ske, at Frederiks­borg­museet smider LEBs samling ud fra de statsejede lokaler på Frede­riks­borg Slot med be­grun­del­sen ’man­gel­fuld sik­ker­hed’ ?

 

5e)  Hvorfor blev det af Jørgen Steen Jensen og Frederiksborgmuseets direktør Mette Skougaard i deponerings­an­søg­ning­en af 27.11.2009 fortiet for Danmarks Nationalbank, at der overhovedet ikke var noget forsikrings-’problem’, idet samme Jørgen Steen Jensen og LEB-bestyrelsen på et møde holdt den 06.10.2009 med Mette Skougaard tilbød at betale alle forsikringsomkostninger vedrørende LEB-samlingen ?

 

5f)  Og hvordan kan det i år 2009-2011 ske, at Frederiksborgmuseet alligevel smider LEBs samling ud fra de statsejede lo­ka­ler på Frede­riks­borg Slot med begrundelsen ’mangelfuld forsikringsmulighed’, når der intet forsikrings-’pro­blem’ var ?

 

5g)  Når det i et LEB-bestyrelsesmødereferat den 28.10.2009 fremgår, at Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen mener, at alle ansatte på Nationalmuseet incl. ham selv og Jørgen Steen Jensen er inhabile i LEB-fondens bestyrelse, hvordan kan det så ske, at samme Per Kristian Madsen i år 2014 indtræder i LEB-bestyrelsen ?

 

6)  Har DNF-formand Preben Nielsen været bekendt med, at der i den ovennævnte 2011-salgssituation har væ­ret 2 personer, nemlig Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen, som på samme tid har repræ­sen­te­ret både køber og sælger, og at disse to personer på sælgersiden har kunnet dannet flertal som 2 ud af kun 3?

 

7)  Hvilke kriterier er anvendt i forbindelse med prisfastsættelsen på de 64 mønter i 2011-LEB-han­de­len?

Hvis vilkårene i LEB-fundatsens § 9 er anvendt, ønskes de 3 navne på ’vurderings’-mændene oplyst!

 

8)  Formand Preben Nielsen bedes overfor Generalforsamlingen fremlægge de 3 prisvurderingslister, som blev udfærdiget af de 3 ’vurderings’-mænd forinden 2011-handelens etablering.

 

Efter dagsordenspunktets færdigbehandling ønskes afholdt en tillidsafstemning omkring formandens handlinger i forbindelse med 2011-LEB-handelen.

 

DNFs formand har mange forskellige kasketter på samtidigt. Selvom DNFs formand, Preben Nielsen, i denne sag optræder (også) som bestyrelsesmedlem i ”Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner”, må det absolut være i DNF’s og samt­lige danske møntsamleres interesse, at DNF formanden, Preben Nielsen, varetager disses interesser, herunder deres mu­lig­hed for at byde på de i LEB-samlingen pt. båndlagte stykker, såfremt en kommende auktion i år 2023 måtte blive en realitet!

 

.

Samme forslag kan i modificeret form indgives af medlemmerne i ”Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner” forud for ’Venneselskabets’ næste generalforsamling i 2015. Send gerne ind nu, så glemmer du det ikke.

 


 

TEKST FORMAT

Artikel

 

Småskrifter for

møntsamlere

januar 2015

… en god historie fra Grelber

1. serie

 

Møntkabinettets Doubletter

En avisartikel sommeren 1911 af signaturen ’coin’ (*).

 

- o -

 

Fornylig er der rejst Spørgsmaal om Afhændelsen af Postvæsenets gamle Frimærker. Selv om man noget kan Forarges over, at denne Sag nærmest fremføres af en Spekulant og Grossist i Frimærker, kan man dog ikke se bort fra det berettigede i hans Argumen­ta­ti­on; thi vitterlig ligger disse Skatte af Mærker hen i kældre til ingen Verdens Nytte, me­dens de ved at sælges kan bringe Staten Indtægt og ved at passere fra Haand til Haand mangen Samler stor Glæde.

 

Ganske samme Grunde kunde med end bedre Føje fremføres med Hensyn til de i Statens Møntmuseum henliggende Doubletter.

 

Det er ganske urimeligt, at der i dette Museum henstaaer 4 eller 6 store Skabe fyldte med Doubletter af Kabinettets Mønter. Der er ingen Hjemmel til der at hengemme, hvad Statens Borgere troskyldigt indbringer til Museet af Fund, til ingen Nytte eller Glæde for nogen, fordi de fundne Mønter allerede findes i andre og bedre Eksemplarer i Museets Hovedbeholdning. Det var langt mere forstaaeligt, om disse overflødige Mønter fandt Vej til det møntinteresserede Publikum. Thi det er jo en noksom bekendt Sag, at Samlermanien, hvor tvivlsomt et Aktiv den end i mange Tilfælde kan være for den enkelte, hos en Møntsamler og da særlig en Samler af danske Mønter tidt og ofte, ja altid, er forbunden med en stærk Interesse for Historien og for Fædrelandets Fortid, med andre Ord er ledsaget af og knyttet sammen med en stor Kærlighed til det Land og dets Minder, som Vedkommende er vokset op sammen med. Intet bedre Middel vil tidt gives til at holde en Drengs Interesse for Historien levende, end at lade ham samle paa danske Mønter fra alle de henfarne Tider, fra Knud den Stores til Christian den 4des Dage. Ingen bedre Vedligeholdelse af Fædrelandskærligheden vil findes end en fortsat Udbredelse af Interessen for Fædrelandets Mønter fra de usle smaa Sølv- og Kobbermønter med Tegn og daarlige Kongebilleder indtil de smukke, store Sølvspecier, Kroner, Mark og Dalere fra f. Eks. Christian den 4des og Christian den 5tes Tid. At støtte denne Interesse er et godt Maal, og Regeringen kan ikke gøre noget bedre end at lade disse Doubletter komme ud mellem Folk til Vedligeholdelse af Møntinteressen. Men hvorfor gør Kabinettets Folk det ikke paa egen Haand ? Fordi man ikke kan paabyrde disse meget samvittighedsfulde Embedsmænd Ansvaret ved en saadan underhaands Realisation; man kan ikke blande dem ind i Rivaliseringer mellem de enkelte Samlere, hvoraf en paastaar sig tilsidesat for en anden; man kan ikke forlange, de skal føre et stort Regnskab over Beholdning af Doubletter, Salg af disse og Indtægt deraf. Det er ogsaa vanskeligt for dem at sætte en passende Pris paa Stykkerne, ligesom disse Embedsmænd ogsaa kan blive udsatte for en Del Kritik i samme Anledning. De har derfor valgt det sikre Parti helt at udelukke Salg af Doubletter, hvad man ikke kan fortænke dem i.

 

Men heraf bliver Følgen som ovenfor skildret, at disse Mønter henligger til ingen Nytte.

 

Ganske vist har man anført, at Fund som Helhed har en vis historisk Interesse; men findes der virkelig Doubletter, og er Fundet omhyggelig beskrevet, kan det med den bedste Villie ikke ses, hvilken videnskabelig Interesse det skulde have at gemme f. Eks. 100 Doubletter af en Middel­alders Mønt, hvoraf Kabinettet i Forvejen er i Besiddelse af 2 à 3 gode Eksemplarer i sin Samling. Særlig Middelaldersmønterne vil det have den stærste Interesse at sprede blandt Publikum, da de omtrent kun fremkommer ved Fund, straks indgaar i Doubletsamlingen og derefter atter er lige saa godt begravede som tilforn ude paa Bondens Mark.

 

Nej, lad disse Dobbelteksemplarer komme ud blandt Folk, gøre Nytte, sprede Glæde og Interesse blandt Samlere og bringe Penge i Statskassen.

 

Derfor fremkommer denne Artikel nu, og lad Finanslovkommissionen tage sig af Sagen. Lad den høre Kultusministeren og Sagkyndige, om der kan være noget i Vejen for ved offentlig Auktion at søge disse Mønter realiserede paa en for Staten indbringende og betryggende Maade.

 

At dette ikke er noget uhørt, viser Udlandets Eksempel. Det er nemlig ikke mere end nogle Maaneder siden – Mandag den 29de Maj d. A. og senere Dage – at der hos en bekendt Mønt­eks­pert i Frankfurt a. M. afholdtes en i alle Lande bekendtgjort Auktion over Doubletterne fra det kejserlig russiske Møntkabinet paa Slottet Eremitagen ved St. Petersborg. At det var fra dette Statsmuseum, var udtrykkeligt anført i Salgskataloget. Ikke heller er det saa mange Aar siden, at, saavidt bekendt, Doubletterne fra det kongelig preussiske Møntkabinet i Berlin blev afhændede ved offentlig Auktion. I Stockholm afsættes ogsaa de overflødige Doubletter til Samlere.

 

Hvad man kan gøre i Rusland, Sverige og navnlig i Tyskland – hvorfra saa megen fornøden Lære for os stammer – skulde det ikke synes saa umuligt for os at indlade os paa. Kan disse Stater være bekendt at sælge deres Møntdoubletter, skulde vi vel ogsaa kunne være bekendt at realisere vore ganske overflødige Dobbelteksemplarer af Mønter – og for den Sags Skyld ogsaa af Frimærker – til Gavn og Glæde for mange og til god Indtægt for Staten, eventuelt saaledes, at en Del af det indkomne Beløb anvendtes til Nyanskaffelser til Museet.


(*) Artiklens forfattersignatur ’coin’ er formentlig identisk med departementschef i Justitsministeriet, M.P. Friis,

hvis portrættegning Julius Wilcke har indklæbet ved JW’s eksemplar af avisartiklen.

 

INFO: Julius Wilcke var 1904-1908 konst. assessor i Københavns kriminal- og politiret, og JW skrev avisartikler sammen med Friis under signaturen ’civis’.

 

NOTE: Den genpublicerede originalavisartikel er stillet til rådighed af den nuværende ejer af de i auk­ti­ons­mar­ke­det 26.­10.­2014 solgte personlige scrapbøger, rejseskildringer og afhandlinger [1899-1950] fra Wilckes bibliotek [MEM 58.932-3].


 


 

TEKST FORMAT

Artikel

 

Småskrifter for

møntsamlere

nytårs-extra / dec. 2014

… en god historie fra Grelber

1. serie

 

 

Aktindsigt fra Justitsministeriet:

 

Jørgen Steen Jensen solgte hele Bruuns samling til ’sig selv’.

Bestyrelsesmedlemmer for Staten var samtidigt både

kø­ber- og sæl­gersi­den i ”Fonden L.E. Bruuns Mønt­sam­ling”.

Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner.

Fhv. Hafnia forsikringschef har udført million-dobbeltpost.

Hele samlingen skulle overtages af Staten for sølle 27 mill. kr.

 Samlingen forsikringsvurderet af Jørgen Steen J. i 2011 til 350 mill.

 

Advokat Jørgen Hede (JH) har som både køber og sælger sid­det på begge si­der af for­hand­lingsbordet og indgået millionhandel i 1993 mellem Sta­ten og ”L.E. Bruuns Sam­ling (LEB). Han fratrådte først 22.06.2010 som knap 90-årig sin bestyrelsespost i LEB, hvor han blev afløst af den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunst­auk­tio­ner, Poul-Henning Knudsen (PHK), der i 2011 straks lavede en lignende dobbelt­ka­sket­handel – endnu en gang til Statens fordel. Justits­mini­ste­riet stoppede 1993-hande­len, men har endnu ikke stoppet 2011-handelen.

 

Lrs. Jørgen Hede har tidligere været ansat i erhvervslivet som leder i For­sik­rings­aktieselskabet Hafnia Haand i Haand - med advokatansvar som speciale.

Poul-Henning Knudsen har tidligere været ansat i er­hvervs­livet som Finans­chef i Mærsk Olie & Gas.

 

LEBs mønt­sam­ling blev i år 2011 deponeret i Danmarks Nationalbank.

 

PHK har i årtier også udøvet omfattende auktionssvindel og plagiering til fordel bl.a. for (arve)sælgeren Jørgen Hede og sig selv hos auk­ti­onshuse som bl.a. Fa. Bruun Ras­­mus­­sen Kunstauktioner, der vidende ikke skred ind.

 

Fhv. chef for Statens møntsamling på Nationalmuseet, em­beds­manden Jør­gen Ste­en Jen­sen (R), optrådte i 1993 og 2011 i begge de to LEB-hand­ler og­så sam­ti­digt som bå­de kø­ber og sælger på Statens vegne og ud­nyt­te­de økonomisk hjertens­ger­ne en fattig ar­ving uden arv. JSJ har i LEB-bestyrelsen i årtier ikke lavet stort andet end at prøve på at omgå LEBs testa­men­te. Den vaneinhabile JSJ bør straks fyres fra Sta­tens tjene­ste !

 

Den da 67-årige (nu afdøde) fattige private arving og sælger af hele L.E. Bruun samlingen til Sta­ten for en slik mente, at det ville være bedre, at han personligt sammen med sin dalevende fami­lie fik

27 mill. kroner dengang i 1993 end, at han får 0 (nul) kroner 30 år senere i 2023, hvor han er død.

 

Omvendt ville de senere tilkomne i år 2023 levende arvinger blive snydt for deres arv og få en lang næ­se – og få 0 (nul) kroner. Det var ikke den familiefølelse, den storsindede arvelader, smør­gros­se­rer L.E. Bruun havde fastsat i sit 1922-testamente. Den slags småting holder dog ikke hverken Jør­gen Steen Jensen, lrs. Jørgen Hede eller Poul-Henning Knudsen tilbage – skønt de har til besty­rel­ses­op­ga­ve at påse, at L.E. Bruuns testamente overholdes til punkt og prikke, og at arving­erne får den højst mulige pris betalt, så medvirkede de tre moralsk anløbne herrer alle tre gladeligt som inha­bi­le til 1993 hhv. 2011 testamenteomgåelserne til Statens fordel og til udnyttelse af en svag, fattig ar­ving – sam­men med den allerøverste chef for hele National­museet, den ligeså anløbne Rigsantikvar Olaf Olsen.   

MEM 31.12.2014

 


En Grelber: Et gammelt mord er lige så slemt som et nyt mord. De skyldige skurke for begge mord skal i den elektriske stol.


NOTE: Nu forstår man bedre, hvorfor Nationalmuseet og JSJ og PKM ville holde papirerne om LEBs samling så hemmelige.

 


(Læs den publicerede tilhørende uddybning om Finanschef Poul Henning Knudsen's plagiatør virksomhed, problemer med Ophavsretsloven, og om hvordan PHK ynder at smykke sig med lånte fjer):

 

http://numisbooks.dk/info/afskriveren.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren2.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren3.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren4.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren5.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren6.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren7.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren8.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren9.htm

http://grelbersforlag.dk/info/afskriveren10.htm

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-20-aars-plagieringer-udfoert-af-Poul-Henning-Knudsen

http://numisbooks.dk/info/upsdel8.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel9.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel10.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel11.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel12.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel13.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel14.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel15.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel16.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel19.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel23.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel24.htm

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel31.htm

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel36.htm

http://grelbersforlag.dk/info/loestogfastomPoulHenningKnudsendel1.htm

http://grelbersforlag.dk/info/loestogfastomPoulHenningKnudsendel2.htm 

http://numisbooks.dk/info/opsummering.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb4.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb5.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb6.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm

 

http://numisbooks.dk/info/unikummestdel4.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel1.htm

10) Okt. 2001: Salær kr. 83.000 til auktionshus giver denne 'ekspertise' … eller: Første Schou-skifte-operation udført

13) December 2001: Extraordinær, eksorbitant dumhed … eller simpelt bondefangeriforsøg ? (del 1)

19) Februar 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 4

21) Marts 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 5

http://numisbooks.dk/info/upsdel7.htm

http://numisbooks.dk/info/RRRmendeterlyvdel5.htm

205) Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II (1994)

 

 

 

 

 

 

og http://numisbooks.dk/info/toKOPISTkumpanerDK.htm#PHKkopist

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm#mem82

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm#mem85

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memanm.htm#anm122d

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm

 

Læs også relevant for emnet om stævning af en afskriver:

http://numisbooks.dk/info/afskriverstaevnet.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT2.htm

og http://numisbooks.dk/info/copyrightlawsuitHeritagevsSuperior1.htm

og http://numisbooks.dk/info/copyrightlawsuitHeritagevsSuperior2.htm .

 

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden