(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

 

 

 


 

 


 


 

 


     

Grelber spørgsmål:

Hvorfor trykker auktionshuses inkompetente sjældenheds-'researchere' stadig 'undersøgelser'/'udtalelser' uden først at have undersøgt kildematerialet herunder de cirka 4.000 auktioner ?

 

 

Grelber svar:

Fordi 'researcherne' IKKE vil spilde tid på at lave en undersøgelse ….

 

 

Grelber lære:

Dette er et fællestræk for auktionshusenes inkompetente 'researchere' - gætværk er jo meget hurtigere.

 

Det uheldige er jo bare, at man så risikerer at få fisket en ny halv million kroner op fra tegnebogen !!!

                       

(Læs den publicerede tilhørende uddybning: http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memschou.htm

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memhede.htm

og http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

og http://numisbooks.dk/info/lyvomraritetsgrader.htm

og http://numisbooks.dk/info/sjovtraritetslyvdel1.htm

og http://numisbooks.dk/info/trykningafsjaeldenhedsundersoegelser.htm

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm 

og http://numisbooks.dk/info/eksperterogeksternekonsulenter.htm

og http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm

 

samt for endnu bedre forståelse

også http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm#kilder

og http://numisbooks.dk/info/auktionshusdoemtforatvildlede.htm

og http://numisbooks.dk/info/faengselsdomforudnyttelseafkoebervildfarelseDK.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/afskriverenForklarerFalsk.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/MoentpersonStaevnesTilDraenPaaHalvMillionKronerFraTegnebogen.htm )

 

 

 

ærbødigst


 

 

http://numisbooks.dk/info/ordforklaringvedrsjaeldenhed.htm:

 

Arbejdsfri svindlerisk profit = når f.eks. et auktionshus, der er gjort bevidst om sin manglende kompetence for sjældenheds-undersøgelser,

UDEN at gennemgå kildematerialet i stedet trykker løgnagtige 'undersøgelser' , som auktionshuset allerede gentagne gange har fået at vide, vildleder køberne.

 

 

 

SPÆNDENDE SPØRGSMÅL: Hvornår holder I mon op med snyderierne ?

 

NOTE: Vil I helst have, 

at en-eller-anden lønslave stævnes, før I holder op ?

 

 


Tilbage til MEM forsiden