(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (anmeldelser)                                                 [ "Genvejsledernes" bedrifter månedligt illustreret. ]


Sjældenheds-antals-lyverier systematisk og bevidst udført af skandinaviske auktionshuse.

.

[NB her er kun nogle få stikprøve-tilfælde . . . mange, mange, mange 100'er snyderi-tilfælde eksisterer] 

 

Re. Støttebetaling for "Månedens Kommentar".

 

Du har muligvis modtaget et par udgaver af "Månedens Kommentar" [filantropisk udgivne af Grelbers Forlag, for de som ikke allerede véd dette]. Desværre er der intet, som er gratis at fremstille – heller ikke "Månedens Kommentar". Derfor kan interesserede læsere mod støttebetaling til omkostningerne fortsætte med at erhverve disse.

Dermed er omkostningsbidragende læsere også deltagere i filantropien og begrænsende for underskuddene.

 

SPONSOR-STØTTEBELØBS-SKEMA:

A)   Indbetaling af DKK 0 / NOK 0 / SEK 0 = send ikke flere udgaver af "Månedens Kommentar" / "Småskrifter for møntsamlere". Jeg kan ikke bruge dem.

B)   Indbetaling af DKK 50 / NOK 60 / SEK 70 = send ikke flere udgaver af "Månedens Kommentar" / "Småskrifter for møntsamlere", men de allerede modtagne udgaver mv. var interessante at læse, og jeg vil derfor gerne bidrage til omkostningerne for dem.

C)   Indbetaling af DKK 100 / NOK 120 / SEK 140 = send mig de 5 næstudgivne udgaver af "Månedens Kommentar" / "Småskrifter for møntsamlere". Samtidigt betaler jeg også bidrag til omkostningerne for det allerede modtagne materiale. Jeg påskønner det filantropiske afslørings- og publikations-arbejde.

D)  Indbetaling af XYZ x DKK 10 = send mig antallet XYZ af de tidligere udgaver af "Månedens Kommentar" / "Småskrifter for møntsamlere". Samtidigt betaler jeg også bidrag til omkostningerne for det allerede modtagne materiale. Jeg påskønner det filantropiske afslørings- og publikations-arbejde.

E)   Indbetaling af det eksakte beløb DKK 222 betyder "Jeg vil gerne på Møntbørsen på Hotel Sheraton den 27.10.2019 hente den pågældende børs-kuvert. Sponsorbetalingsbeløbet gælder kun for denne kuvert. Jeg har IKKE samtidigt betalt sponsorbidrag for tidligere modtagent materiale." Vil du have tilsendt kuverten med postvæsenet skal du addere DKK 40 til omkostninger i Danmark. Post til udlandet skal adderes med DKK 60. Udlændinge skal desuden addere DKK 50 for IBAN bankgebyr.

      c/o postgirokonto (nu Danske Bank): reg. nr. 1551 - konto 7 34 49 29. SwiftBIC: DABADKKK. IBAN: DK86 3000 0007 3449 29.

 

Liste over hidtil udgivne udgaver af samt udgivelsesplan for

"Månedens Kommentar" (Sponsor-støttepris pr. styk: DKK 10) 

 

1. serie:

1) September 1993: Moderne markedsføring eller Troskyldig salgsteknik ?
2) Oktober 1993 (a): Vi tilbyder de bedste møntbeskrivelser, litteraturhenvisninger... – 1
3) Oktober 1993 (b): Nu bliver det pinligt
4) September 1994:
Ups [del 1]  
5) Oktober 1994 (a): Unikum - unikummere - unikummest ... del 4
6) Oktober 1994 (b): Unikum - unikummere - unikummest ... del 5

 

2. serie:

7) Juli 2001: Hvem er skurken ?

8) August 2001: Ups . . . del 2

9) September 2001: 'Eksperten': Hvordan er det nu man gør ?

10) Okt. 2001: Salær kr. 83.000 til auktionshus giver denne 'ekspertise' … eller: Første Schou-skifte-operation ud­ført

11) November 2001: Ups . . . del 3 ... [eller: Eksamensopgave # 1]

12) November 2001 /extra: Genvejslederen: Er der noget, jeg kan skrive af efter ? Hvad som helst dur !

13) December 2001: Extraordinær, eksorbitant dumhed … eller simpelt bondefangeriforsøg ? (del 1)

14) December 2001 /jule extra: Vildleder ? Næ, det er kun noget mine konkurrenter praktiserer ...  

15) December 2001 /nytårs extra: Hvilken af de 2 'researchere' har ret ?  … del 1

 

16) Januar 2002: Ups ... del 4

17) Januar 2002 /extra: Unikum - unikummere - unikummest ... del 6

18) Februar 2002: RR iflg. Hede (men dette er lyv) ... del 1  

19) Februar 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 4

20) Marts 2002: Ups ... del 5

21) Marts 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 5

22) April 2002: Extraordinær, eksorbitant dumhed … eller simpelt bondefangeriforsøg ? (del 2)

23) April 2002 /extra: UNIK mønt 'kendt' i 3 eksemplarer ... eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 8

24) Maj 2002: Der var 8, der var 9, der var 10 små ...   eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) ... del 2

25) Maj 2002 /extra: 'Kendt' af hvem ? [del 1]

26) Juni 2002: "Big Bang"–teorien vs. "Sjældenheds-'researcher' "–teorien

27) Juni 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 6  … eller Sådan laves en god proveniens (men falsk)  

28) Juli 2002: Hvem bør IKKE udtale sig om specifikt antal ?   ...   samt: Auktionskataloger som værktøj for forskningen

29) Juli 2002 /extra: Provenienser bygger man IKKE på gætværk – 2  … eller En amusant proveniens-'analyse' … del 7

30) August 2002: Årets økonom. kamp / Nordens dygtigste møntauktionshus vs. Danmarks dygtigste spekulant

31) Aug. 2002 /extra: Provenienser bygger man IKKE på gætværk – 3  … eller En amusant proveniens-'analyse' … del 8

32) Septemb. 2002: Mit citat af løgnen var da i det mindste korrekt … eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 3

33) September 2002 /extra: Hvad har Du lært ? [del 1]  

 

 

3. serie

34) Oktober 2002: Årets sportskamp …  samt: Deltager-reglerne [del 1]

35) Oktober 2002 /extra: UNIK i dette auktionslokale … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 9    samt: Auktionshus konkurs

36) November 2002: 'Kendt' af hvem ?  ... del 2   ... eller Kildematerialet [del 1]

37) November 2002 /extra: Auktionshus vildleder køberne … igen  … eller Ups ... del 6

38) December 2002: Auktionshus fortsætter med at vildlede køberne  … eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … 4

39) December 2002 /jule extra: 'Fjern løgnene' ...   eller Numismatiker-Matematik   ... samt: Men, men, Søn, hvad får DU ud af det ?

40) December 2002 /nytårs extra: Extrablad: nytårsbøv ! …  eller Hvem har indtil nu kvalificeret sig til flest udgaver af Månedens Kommentar ?

 

41) Januar 2003: Auktionshus véd det vildleder køberne … og fortsætter   ... eller Unikum - unikummest ... del 10

42) Januar 2003 /extra: Hvem er: A) Den største nulevende afskriver ?  B) Den største nulevende vildleder ?  

43) Februar 2003: Foreningen af NNN (:Naive Novice Numismatikere)    eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 5

44) Februar 2003 /extra: Dette er 'researcheren', som har frem-'forsket' de imponerende 970 styk R-RR-RRR-UNIK    eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 6

45) Februar 2003 / 2 x extra: Extrablad: snyd !    eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 7

46) Marts 2003: En amusant proveniens-'analyse' - 9  … eller Hvilken auktionshus-type er det bedst at købe hos ?

47) Marts 2003 /extra: Hvad har Du lært ? … del 2

48) April 2003: Kildematerialet ... del 2

49) April 2003 /extra: Eksamensopgave # 2 ... eller Kildematerialet ... del 3

50) Maj 2003: Auktionshus har truffet principbeslutning om fortsat at ville vildlede køberne, og vildleder nu mod egen bedre vidende    eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 8

51) Maj 2003 /extra: Extraordinær, eksorbitant dumhed ...   eller simpelt bondefangeriforsøg ? (del 3)   ... eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 11

52) Juni 2003: Hvis Du gerne vil vildledes, er dette auktionshuset for Dig  … eller En amusant proveniens-'analyse' … del 10

53) Juni 2003 /extra: Eksamensbevis + Dumpebevis  

54) Juli 2003: Hvad har Du lært ? ... del 3

55) Juli 2003 /extra: Forfattet af [MEM og JS]: Extrablad: eventyr !  … eller Unikum - unikummere - unikummest … del 12

56) Juli 2003 /sommer extra: Er sjældenheds-antal nu af marginal interesse ? !  ?

57) August 2003: Vurderings-katalog og sjældenhedsangivelser - sådan gør man !  

58) August 2003 /extra: Seriøsitet   ... samt: Bruun Rasmussen: Dødssynd at byde selv

59) September 2003: Extrablad: fup ?  … eller Denne 'researchers' evner rækker ikke til at udtale sig om sjældenheds-antal  … eller Unikum - unikummere - unikummest … del 13

60) September 2003 /extra: Skal auktionshus have salær 2, 3 eller 4 gange for at sælge samme mønt ?    samt: Her bruges pladsen til løse spørgsmål og halve svar

61) Oktober 2003: Extrablad: bluff ! ...  eller Det er bevi(d)st, at auktionshus systematisk og fuldt vidende vildleder køberne ...   eller Der var 18, der var 19, der var 20 små ...  [   eller R iflg. Hede (men dette er lyv) … del 1 ]       samt: STIME

62) Oktober 2003 /extra: Hvor sjælden er den ?  Hvad koster den ?    samt: Deltager-reglerne ... del 2

63) November 2003: Extrablad: fusk !  … eller Her optræder igen en 'researcher', som selv har bevist, han IKKE er kvalificeret til at udtale sig om sjældenheds-antal     eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 9

64) November 2003 /extra: Hvad er årsagen til lyverierne ?    samt: Hvilke persontyper behandles af Grelber ?   ... samt: Spørgsmål uden svar   samt: Nogle læserkommentarer

65) December 2003: Litteratur er da ikke noget, man anvender !  … eller Foreningen af NNN (:Naive Novice Numismatikere) … del 2     samt: STIME

66) December 2003 /extra: Kildematerialet ... del 4

67) December 2003 /jule extra: Kildematerialet … del 5 …  samt: Hvem er 'kvalificeret' til at udtale sig om emnet kvalitet ?

68) December 2003 /nytårs extra: Kildematerialet ... del 6  samt: Markedsføringsloven § 2 - vildledning 

 

69) Januar 2004: Extrablad: narreri !  ... eller Hvordan udmåles inkompetence ?  ... samt: SIG Plattenslagernes MØNTKATALOG  

70) Januar 2004 /extra: Stopning   … eller Hvad er den rigtige ting at stoppe ?

71) Februar 2004: Auktionshus anmeldt for at vildlede byderne med falske sjældenheds-'oplysninger'  ... samt: Skabelonbrev til politianmeldelse af vildledende og fuppende erhvervsdrivende

72) Februar 2004 /extra: Komplet auktion 'ulden'     samt: Richard Falkiner: Coin trade baffled by sale conundrum. HOW can coins being sold on the rostrum in New York be sitting safely locked up in London and elsewhere at the same time ?

73) Marts 2004: Auktionshus salærbetaler advokat [DKK 31.250] for at fremføre det farlige ord 'injurier' . . . farlig fordi 'injurier' har en tveægget od !

74) Marts 2004 /extra: Extrablad: blår !  … eller Hvad skal man dog sige ?   … eller Og siger loven mon noget hertil ?     eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) ... del 10

75) April 2004:  Extrablad: gas !  … eller Her udtaler auktionshus sig igen om noget, man ikke har en brik forstand på: sjældenheds-antal     eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 11    samt: Et uddrag af nyligt modtagne skriftlige læserkommentarer

76) April 2004 /extra:  Forfattet af [MEM og JS]: Den juridiske konsekvens . . . på foranledning af advokatfirma Kromann & Reumert

77) Maj 2004: Auktionshus politi-anmeldt for at vildlede byderne med falske sjældenheds-'oplysninger'  

78) Maj 2004 /extra: Falske 'faktuelle' sjældenheds-antals-'oplysninger' og Markedsføringsloven   ... eller Professionel vildledning af klienterne      samt: Prisvurderings-katalog indfører nu tillægsordene "sjælden / meget sjælden" vedr. sjældenheds-angivelser i stedet for "antals"-angivelser [ 'RRR/RR/R' ]

79) 21. Juni 2004:  Forfattet af [MEM og JS]: Kønne Advokat-Jette & Flinke Thomas erkender: "Grelber har jo ret ! "  ... eller Frit efter eventyret Den tapre Skrædder: "250 advokater med eet smæk"  ... samt: Borgerpligt  

80) Juni 2004 /extra: Forfattet af [MEM og JS]: Extrablad: plat !     eller Professionelt plattenslager-hus igen i a(u)ktion for at snyde byderne     eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 12      samt: En fiktiv diskussion: emne afskrivnings-filosofien

81) Juli 2004: Auktionshus fortier bevidst alle de andre kendte eksemplarer …  eller Naiv ukyndig dilletantisk 'ikke-ekspert': "Jamen, dét er da det bedste, jeg formår ! " …  eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 13      samt: Citat fra en brev-kommentar 03.2004

82) Juli 2004 /extra: Extrablad: fiduseri !   ... eller Auktionshus synes på ny at overtræde Markedsføringsloven   ... eller RRR iflg. Hede (men dette er lyv) ... del 1     samt: STIME

83) August 2004: :  Extrablad: narreri !     eller Auktionshus fortsætter med at lyve til sin sælger-klients fordel –  sælgerklienten skrider fortsat  ikke ind     eller R iflg. Hede (men dette er lyv) … del 2

 

84) August 2004 /extra: Forfattet af [MEM og JS]: Thomas' søde drømme  ... eller Thomas' ækle mareridt  ... Nu med skillingsvise (MP3 af Svend Dellepude & Ensemble Incognito)samt: En fiktiv, satirisk og humoristisk pressereportage frit baseret på Thomas' søde drømme - "Rå og meningsløs vold på auktionshus' kunde ? "    … samt: [Den ægte, sande og u-smykkede] Pressemeddelelse: Indehaveren af Grelbers Forlag igen smidt ud fra Fa. Høilands auktion på Børsen // pressefoto billedserie optaget

85) August 2004 /sommer extra: Også dette auktionshus plumper i blandt vildlederne   ... eller RRR iflg. Hede (men dette er lyv) ... del 2  

86) September 2004: Nyopdaget pengemaskine [?] med kommentarer fra både Politiet og Forbrugerstyrelsen   

87) September 2004 /extra: Auktionshus dømt 19.05.2004 for at have snydt køber med ukomplet og potentielt vildledende information   (English)  

88) Oktober 2004: Hede's møntbog, trykt 1964: data fra ca. 1920   (English  … samt: 'Researchernes' undskyldningsforsøg: "Jamen, mange andre snyder. Så må man da godt, ikke?"   

89) Oktober 2004 /extra: Ny dom 04.08.2004 med vidtrækkende følger for mønt-, brugt-, antik- og auktions- brancherne. Skandinavisk professionel fik fængselsstraf for "at udnytte en købers vildfarelse"   (English)   ... samt: Lovparagrafferne

90) Oktober 2004 / 2 x extra: Rygter   ... samt: Et extra-tilfælde [?] - score stilling måske 'kun' 96-2 [?] til Team Grelber   ... samt: "Fiktive XYzi's lov"   ... samt: Deltager-reglerne ... del 3

91) November 2004: ’Researchernes’ snyderier breder sig videre til web og internet … del 1   … eller Skandinavisk webauktionsportal 'smart' anvendt   … samt: Vikingemønt-fundskat indkøbt fra Tyskland for EURO 25.000 af Nationalmuseet. For første gang betales en blot tilnærmelsesvis 'fair' markedspris for fundmønter. [Danefæ-betaling er ikke fair betaling, men er en underbetaling af de ærlige findere langt under markedsværdi]

92) November 2004 /extra: ’Researchernes’ snyderier breder sig videre til web og internet … del 2   … eller Norsk webauktionsportal gør sig formentlig medskyldig i mulig overtrædelse af Markedsføringsloven   … eller Et klassisk skoleeksempel på sjældenheds-antals-snyderierne   [ …  eller RRR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 3 ]

93) December 2004: ’Researchernes’ snyderier breder sig videre til web og internet … del 3   … eller Dansk auktionshus-portal i karambolage med Markedsføringsloven   ... eller Falsk profet (:selvudnævnt) udøver igen humbug   [ …  eller RRR iflg. Hede (men dette er lyv) … del 4 ]

94) December 2004 /extra: ’Researchernes’ snyderier breder sig videre til web og internet … del 4   … eller Nyt professionelt illusions trick overfor bydere: "Unikt utbud"   ... eller 1 - 2 - Unik   [ … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 14 ]

95) December 2004 /jule extra: Forfattet af [MEM og JS]: Referenceliste   ... eller Disse sagførere vil gøre alt i livet for ikke fremtidigt at skulle møde indehaveren af Grelbers Forlag i Retten  

96) December 2004 /nytårs extra: Flinke Thomas betaler nu Grelber penge for, at Grelber ikke mere skal læse hans kataloger

 

 

4. serie

97) Januar 2005: Extrablad: narreri !   ... eller Hvordan udmåles inkompetence ?   ... samt: SIG Plattenslagernes MØNTKATALOG

98) Januar 2005 /extra: Udhængs Placat. 2 alen ud af et stykke: 2 KOPIST kumpaner. At kopiere = At stjæle

99) Februar 2005: Bevidst auktionssvindel. Både top-professionelle, glade amatører, offentligt auktionshus, foreninger og vildfarne bydere involveret   ... eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 15   ... eller Nyt klassisk skoleeksempel på sjældenheds-antals-lyverierne   ... samt: Glade, straffri forenings-auktionsliste-amatører ?

100) Februar 2005 / extra: Extrablad: Bedrag !   ... eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) ... del 14  

101) Marts 2005: Extrablad: ... og snyd   ... eller Stædig, professionel vildleder: Nej, nej, jeg vil altså ikke gøre det bedre end dette !   ... eller RR iflg. Hede (men dette er lyv) ... del 15

102) Marts 2005 /extra: Index 1., 2., og 3. serie 1993-2004

103) April 2005: Professionelt illusionstrick ... del 2   ... eller Vi vil så gerne bruge ordet 'Unik' i vort salgsprospekt   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 16   ... samt: Tvivlsomme mønter til godtroende danskere

104) April 2005 / extra: Inkompetence ... del 3   ... eller Heller ikke svenskere må vildlede   ... samt: Sæson for snyd

105) April 2005 / 2 x extra: Denne mand kan ruinere Dig … del 8B   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 31   ... samt: Auktionshus sælger FALSK pengeseddel som ægte. Auktionshusets ekspert var selv sælgeren af den FALSKE pengeseddel   ... samt: Dumpebevis

106) Maj 2005: Stor ros til auktionshus … samt ris. Ros: Nordens største møntauktionshus har nu besluttet at droppe alle Hede R’er. Ris: … men anvender desværre stadig lige så falske Sieg-R’er, der bare er afskrift af Hede R’er 

107) Maj 2005 / extra: Stor ros til jysk møntklub. Ekskluderer nu alle medlemmer der anvender, trykker, afskriver eller kopierer herunder ’citerer’ falske sjældenheds-antals-angivelser

108) Juni 2005: Auktionshus smider kunder ud: Grelber og Grelbers ven smidt ud fra auktion

109) November 2005: Ups ... del 7

110) November 2005 / extra: RRR ifølge Sieg (men dette er lyv) ... del 5

111) December 2005: RR ifølge Sieg (men dette er lyv) ... del 16

112) December 2005 / extra: R ifølge Sieg (men dette er lyv) ... del 4

113) December 2005 / nytårs extra: Afskriveren vender tilbage

 

114) Januar 2006: Moralske spørgsmål

115) Februar 2006: Misbrug af Aagaards registreringsdata … samt: Henvisninger til tidligere publiceret lærdom…  samt: De falske Sieg R’er i Høilands kataloger

116) Marts 2006: [Grelber goes international] Known by whom ? … part 3 … or ’Unbekannt’ … or ’bisher im Handel nicht vorgekommen’   [ … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 17 ]   (English

117) April 2006: Professionelt illusionstrick ... del 3   ... eller Vi vil så gerne bruge ordet 'Unik' i vort salgsprospekt   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 18

118) Maj 2006: Denne mand kan ruinere Dig … del 1   [ … eller Ups ... del 8 ]

119) Maj 2006 / extra: Forfattet af [MEM og JS]: Denne mand kan ruinere Dig … del 2 … eller Finanschef i Mærsk Olie Og Gas forsøger økonomisk svindel på offentlig auktion   [ … eller Ups ... del 9 ]

120) Juni 2006: Ups … del 10

121) Juni 2006 / extra: R ifølge Sieg (men dette er lyv) ... del 5

122) Juli 2006: Afskriveren fortsætter … del 2

123) Juli 2006 / extra: Afskriveren vender tilbage … del 3 … samt: Lars Larsen betaler for brud på ophavsret

124) Juli 2006 / 2 x extra: Afskriveren vender tilbage … del 4 … samt: Analyse af Poul-Henning Knudsens såkaldte ’research’ i JDK-II auktionskataloget, maj 2006

125) August 2006: Opsummering   ... samt: Et uddrag af modtagne skriftlige læserkommentarer

126) August 2006 / extra: Afskriveren fortsætter … del 5

127) September 2006: D Ø M T i Retten

128) September 2006 / extra: Henning fortsatte !

129) September 2006 / 2 x extra: Lovovertræderen

130) Oktober 2006: En afskriver er stævnet

131) Oktober 2006 / extra: Forfattet af [MEM og JS]: Vejledning i (ikke) at afskrive sjældenheds-undersøgelser

132) November 2006: Denne mand kan ruinere Dig … del 3 ...  samt: Analyse af Poul-Henning Knudsens såkaldte 'research' i JDK-III auktionskataloget, nov. 2006   [ … eller Ups ... del 11 ]

133) November 2006 / extra: Afskriveren fortsætter … del 6

134) December 2006: Flot gjort   ... eller Stor ros til auktionshus ... del 2

135) December 2006 / jule extra: R ifølge Sieg (men dette er lyv) ... del 6 ... eller Gammelt velrenoveret auktionshus har ansat en ny og uerfaren chefnumismatiker

136) December 2006 / nytårs extra: Heller ikke svenskere må vildlede ... del 2 ... eller Nybegynder auktionshus træder ind på markedet ... eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 19   ... samt: Research i forbindelse med udgivelse af Siegs møntkataloger

 

137) Januar 2007: Führer Henning fortsætter igen igen   ... eller Henning Mogensen, der blot for få mdr. siden officielt i Retten er dømt som lov- og regel- overtræder, fremturede ufortrødent med nye regel-overtrædelser !

138) Januar 2007 / extra: Breaking news ... del 1   ... eller Der Führer Henning und sein Hauptmann Enrico klünken nun zum Polizei   ... samt: Eventyr fra Din glade ungdoms skoletid: "Hjælpeklassedrengen"

139) Januar 2007 / 2 x extra: Breaking news ... del 2   ... eller Führer Henning er ikke længere Führer

140) Februar 2007: Forfattet af [MEM og JS]: Vejledning i (ikke) at afskrive sjældenheds-undersøgelser ... del 2   ... samt: Et uddrag af modtagne skriftlige læserkommentarer   ... samt: Norsk webside offentliggør sjældenheds-undersøgelse og proveniens-analyse

141) Februar 2007 / extra: "LET AT FORSTÅ" brugsanvisning. Sådan får Du fremstillet præcis DEN NYE BOG, NETOP DU ØNSKER, men som desværre ingen andre endnu har lavet   ... samt: Men, forfatteren har jo allerede fået betalt for bogen, som jeg købte brugt !   ... samt: Almen klumme. Hvad kræver / forventer / Du selv i timeløn

142) Marts 2007: En møntklub er stævnet   ... samt: Eksklusionsreglement for Auktionsforeningen MMAS defineret af Führer Henning og Kapitän Enrico

143) Marts 2007 / extra: Copyright lawsuit ... Heritage vs. Superior ... part 1   ... or News of a lawsuit of special interest to the auction industry: concerning plagiarism and copyrights in numismatic auction catalog descriptions   (English)

144) Marts 2007 / 2 x extra: Copyright lawsuit ... Heritage vs. Superior ... part 2   ... of special interest to the auction industry   (English)

145) April 2007: [Grelber goes international] Known by whom ? … part 4   … or Unique, semi-unique, quasi-unique, wannabee-unique and really, really uneek ... part 20   [ … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 20 ]   (English)

146) Maj 2007: Afskriveren fortsætter … del 7   ... samt: Analyse af Poul-Henning Kundsens såkaldte 'research' i JDK-IV auktionskataloget, maj 2007

147) Maj 2007 / extra: Denne mand kan ruinere Dig … del 4   [ … eller Ups ... del 12 ]   ... samt: Finanschef i Mærsk Olie Og Gas forsøger fortsat økonomisk svindel på offentlig auktion

148) Juni 2007: Breaking news ... del 3   ... eller: Hvor er 'injurien' henne ? Politiet frikendte Grelbers Forlag for injurier Politiet kunne ikke bevise   ... samt: Norsk internetauktion udbyder pamphletter fra bl.a. Grelbers Forlag 

149) Juni 2007 / extra: Breaking news ... del 4   ... eller: Hvor er 'injurien' henne ? ... del 2. Politiet frikendte [igen] Grelbers Forlag for injurier – Führer Henning kunne ikke bevise   ... samt: Så er der oprør i Auktionsforeningen MMAS   ... samt: oplagstal for Månedens Kommentar - mere end 50.000 eksemplarer trykt

150) Juni 2007 / 2 x extra: Den økonomiske værdi af lyv om sjældenhedsantal fastsat: nemlig til SEK 90.000 + købersalær   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 21

151) September 2007: Lauritz.com: falsk 'viden'   ... eller Ekspertfjolser ... del 1   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 22

152) Oktober 2007: Ekspertfjolser ... del 2. Diverse artikler fra Kunstnyt.dk

153) November 2007: MMAS ekstermineret   ... eller: Hænin har slået MMAS ihjel ! Danmarks i økonomisk henseende største møntauktionsforening er død.

154) November 2007 / extra: Principiel og kritisk analyse af Bonde-1 kataloget. Diskussion mellem en svensk markedsdeltager og Grelber

155) November 2007 / 2 x extra: Principiel og kritisk analyse af Bonde-1 kataloget ... del 2. Svar fra en anden svensk markedsdeltager

156) November 2007 / 3 x extra: [Grelber goes international] Known by whom ? … part 9   … or Unique, semi-unique, quasi-unique, wannabee-unique and really, really uneek ... part 32   [ … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 32 ]   (English)

 

157) Februar 2008: En mønthandler er stævnet  [http://numisbooks.dk/info/moenthandlerstaevnet.htm] [http://numisbooks.dk/info/StausholmsJournalisterogPolitikere.htm]

158) April 2008: Hidtil 'ukendt' ... del 1   ... eller 'Kendt' af hvem ? ... del 6   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 23

159) April 2008 / extra: Papesken [solgt af Fa. Thomas Høiland og købt af mønthandler Thomas Stausholm]

160) Maj 2008

161) Juni 2008

 

162) Januar 2009

163) September 2009: Mønthandler dømt (ThyCoins / Stausholm) ... Mønthandler Thomas Marinus Stausholm Jepsen personligt blev den 14.09.2009 igen dømt - denne gang i Københavns Byret i 2 separate retssager.

 

164) April 2010: En møntperson stævnes [... eller: En skandinavisk auktionskatalogforfatter hives i Retten]

165) Maj 2010: Kreditsvindleren Thomas Stausholm flygter fra den tyske foged i Flensburg til almen bolig i Asagaarden nr. 32, 7500 Holstebro

166) September 2010: Disse 3 mænd kan ruinere Dig ... del 5   ... eller Flinke-Thomas betaler disse 3 mænd mammon for at vildlede byderne   [ … eller Ups ... del 13 ]

167) Oktober 2010: UNIK seddel 'kendt' i 2 eksemplarer   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 25

168) Oktober 2010 / extra: anden UNIK seddel 'kendt' i 2 eksemplarer   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 26

169) November 2010: Denne mand kan ruinere Dig … del 6   [ … eller Ups ... del 14 ]

170) November 2010 / extra: Denne mand svindler Dig ... del 1   ... samt: At gøre sig selv til grin

171) November 2010 / 2 x extra: Forfattet af [MEM og JS]: Ny kopist Kære Kurt popper frem

172) November 2010 / 3 x extra: Denne mand kan ruinere Dig … del 9   [ … eller Ups ... del 19 ]

173) November 2010 / særudgave 5. november: Status - Kjetil og MEM

 

174) Marts 2011: [Grelber goes international] Known by whom ? … part 5 … or ’das Einzige Exemplar in Privatbesitz’   [ … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 24 ]   (English

175) Maj 2011: Forfattet af [MEM og JS]: Afskriveren fortsætter … del 8   ... samt: Om privatpersonen Poul-Henning Knudsen [uddrag fra processkrift af 29.11.2010 i Københavns Byret]

176) Maj 2011 / extra: Afskriveren fortsætter … del 9

177) Maj 2011 / 2 x extra: Denne mand kan ruinere Dig … del 7   [ … eller Ups ... del 15 ]

178) November 2011: Denne mand kan ruinere Dig … del 8   [ … eller Ups ... del 16 ]

179) November 2011 / extra: Denne mand svindler Dig … del 2   ... samt: At gøre sig selv til grin ... del 2

180) November 2011 / 2 x extra: UNIK mønt 'kendt' i 4 eksemplarer   … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 27   ... samt: Unikum - unikummere - unikummest ... del 28   ... samt: Unikum - unikummere - unikummest ... del 29

 

181) Marts 2012: [Grelber goes international] Known by whom ? … part 7 … or ’das Einzige bekannte Exemplar in Privatbesitz’   [ … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 30 ]   (English

182) Marts 2012 / extra: [Grelber goes international] Known by whom ? … part 8 … or ’3. bekanntes Exemplar in Privatbesitz’   … eller Ups ... del 17   (English

183) Marts 2012 / 2 x extra: Heller ikke svenskere må vildlede ... del 3 ... eller Nybegynder auktionshus er trådt ind på markedet ... eller Ups ... del 18

184) April 2012: Fy dog !   ... eller Ups ... del 20   ... samt: Unikum - unikummere - unikummest ... del 33   ... samt: Unikum - unikummere - unikummest ... del 34

185) September 2012: Ups ... del 21

186) Oktober 2012: [Grelber goes international] Known by whom ? … part 10   … or Unique, semi-unique, quasi-unique, wannabee-unique and really, really uneek ... part 35   [ … eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 35 ]   (English) 

187) November 2012: Heller ikke svenskere må vildlede ... del 4 ... eller Ups ... del 22   ... eller Nye svenske snydere   ... eller Nyt svensk snyderfirma

 

188) Maj 2013: Denne mand kan ruinere Dig … del 10   ... eller Unikum - unikummere - unikummest ... del 36

189) Maj 2013 / extra: Denne mand kan ruinere Dig … del 11   [ ... eller Ups ... del 23 ]

190) Maj 2013 / 2 x extra: Løst og fast   ... samt: Opsummering   ... samt: At gøre sig selv til grin ... del 3   ... samt: Eksempel på en type falsk proveniens, som hverken Poul-Henning (eller andre) skal kritiseres for

191) Maj 2013 / 3 x extra: Løst og fast ... del 2. Lidt fakta baggrund om katalogforfatteren Poul-Henning Knudsen (kendt fra Fa. Bruun Rasmussen og Fa. Høiland 1988-1994, 2005-2010, 2011-2013)

192) Maj 2013 / 4 x extra: Denne mand kan ruinere Dig … del 12   [ ... eller Ups ... del 24 ]   ... samt: Poul-Hennings svendestykke: Portugaløseren 1591 som PHK Schou-skifte-opererede i 1988 for ABR [25 års mindet]

193) Maj 2013 / 5 x extra: [Grelber goes international] Known by whom ? … part 11   ... or Oops ... part 25   … or ’One of two known’   (English)

194) Juni 2013: [om Mønthandler Thomas Stausholm, ThyCoins] [Nr. 194 udkom aldrig. Blev i stedet publiceret som nr. 11 i serien "Småskrifter for møntsamlere", særudgave maj 2014.]

195) Juli 2013: Artikel. Gode tilfælde af tilsnigelser vedr. sjældenheds -'undersøgelsesresultater' og -raritetsgrader, 2001   … samt: Den dansk-norske historiske udvikling af konceptet omkring emnet at udarbejde sjældenheds-antals-undersøgelser og proveniens-analyser. The keeper of the key. Guardian of the secrets   ... samt: Deltagerreglerne ... del 3   … samt: Afslutning på ”Månedens Kommentar”, 4. serie

196) August 2013: Artikel. Gode metoder til at tabe penge ved mønt-investering   … samt: Auktionshuses 'eksperter', eksterne specialisters & konsulenters økonomiske værdi, samt sælger-tab (= køber-gevinst), 2001

197) September 2013: Artikel. Om Mönttyper-I   … samt: Om Mönttyper-II, 1886 (to foredrag) af C. T. Jør­gen­sen [også om sjældenheds-antal] (re-publikation 2002)

198) Oktober 2013: Artikel. Masterliste tidsskrifter. Tidsskriftserier og seriepublikationer af skandinavisk relation.

199) November 2013: Artikel. Oplagspolitik & prispolitik vedr. num. publikationer, del-I, 1999   … samt: del-II, 2013

200) December 2013: Index 4. serie 2005-2013

 

 

Extra-udgaver kan forekomme ved vigtige eller epokegørende eller grinagtige nye og aktuelle tilfælde (NB: udgives først EFTER aktuel auktionsdato) ligesom generelle ændringer i udgivelsesplanen vil kunne forekomme, f.eks. hvis et auktionshus mindeligen kan overbevise om, at offentligheden ikke vil finde der rigtig, virkelig rigtig er behov for afsløring.

 

  

Liste over hidtil udgivne artikler vedr.

Hvordan proveniens-analyser og sjældenheds-undersøgelser til auktionskataloger udarbejdes:

(Sponsor-støttepris pr. styk for ikke-udsolgte titler: DKK 10)

 

201) Torskehovedes lærling. Bilag til ABR katalog 578 den 6. oktober 1992 (1992) - info

202) Forfattet af [MEM og JS]: Unikum - unikummere - unikummest del 3 (version b) (1993)

203) Nytårsbrevet 31. december 1992: Numismatisk research (1992) [udsolgt – kun antikvarisk] - info

204) Nytårsbrevet 31. december 1993: H. H. Schous aftrykskartotek og sjældenheds-undersøgelser, [8] sider, (1993)

205) Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II, [4] sider, (1994)

206) Overtrædelse af Ophavsretsloven (2000)

207) Gode metoder til at tabe penge ved mønt-investering (2001)

208) Gode tilfælde af tilsnigelser vedr. sjældenheds -'undersøgelses'-resultater og -raritetsgrader (2001)

209) Forbrugerinformation: researchere (2001)

210) Auktionshuses 'eksperter', eksterne specialisters & konsulenters økonomiske værdi, samt sælger-tab (= køber-gevinst) (2001)  

211) Brugsanvisning ang. trykning af sjældenheds-undersøgelser i møntauktions-kataloger (2001)

212) Forklaring af svære ord og formuleringer vedr. sjældenhed af mønter (samt hvad katalogforfattere skriver for at slippe udenom research-arbejdet) (2001)

213) C.T. Jørgensen: Om Mönttyper-I, 1886 (foredrag) [også om sjældenheds-antal], [7] sider, (re-publikation 2002)

214) C.T. Jørgensen: Om Mönttyper-II, 1886 (foredrag) [også om sjældenheds-antal], [4] sider, (re-publikation 2002)

215) Per-Göran Carlsson: Raritetsfilosofi, 16 sider, (2003)

216) Nytårsbrevet 31. december 2004: Appendiks. Angivelserne af sjældenheds-antal i Zinck-katalogerne er ikke tilforladelige, [8] sider, (2004)

217) Nytårsbrevet 31. december 2012: Appendiks. Angivelserne af sjældenheds-antal i P.-H. Knudsen-katalogerne er ikke tilforladelige, [160] sider, (2012) (2. udgave, april 2014)

 

 

Andre typer snyderier på offentlige møntauktioner:

 

218) Prof. T.V. Buttrey & John Kleeberg: How the West was faked. An account of false Western American "assay bars" and other similar material, their production, distribution, and corrosive effect on numismatic study (2004), om falske US gold ingots og disses optræden i møntbranchen og på auktioner. [webadresse: p.t. i en forandret udgave men af lignende indhold skrevet af Kleeberg på dette link http://www.cawa.fr/IMG/pdf/how.pdf; den original udgave var tidligere på http://www.fake-gold-bars.co.uk/]

219) Jørgen Sømod: [Fake US Virgin Islands Counter Stamps In Public Auctions etc.] (1980) and [Chocking Exposure Of Fake Counter Stamps From US Virgin Islands] (1992).

 

 

Andre snyderier på andre typer auktioner - samt blandet andet snyd:

 

220) Auktioner med kunstsvindel og falske malerier [Notabene: ikke numismatik]

221) Lovovertrædelser på internetauktioner [Notabene: ikke numismatik] [webadresse: p.t. http://webdane.110mb.com/; tidligere http://webdane.741.com/index.html og http://webdane.50g.com/ og http://www.webdane.dk/]

222) Snyderi med historieforfalskning: Medaillen AFAKEAN [Notabene: ikke numismatik - men derimod en "Pufedorf" (Frode Fup stavet bagfra)] Læs avisuddybning her: http://www.historie-nu.dk/site/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=31 og her http://www.kriminalsager.dk/Pufedorf/20070304_JyllandsPosten_Dobbeltmordet_Svindelbog_2.pdf og her http://www.kriminalsager.dk/Pufedorf/ og her http://www.dkdebat.dk/ og ikke mindst se selve TV-udsendelsen 27.02.2007, og den dagen før med de to 'historie' forfatteres egen omtale af bogen.

223) Snyderi med falske injuriebeskyldninger og andet godt: Jørgen Richard Andersen, i karambolage med loven ? Også formand i en ejerforening. Advokat Niels ’mange kasket’ Hupfeld, opkræver rykkergebyrer à 300 kr. Ansat af E/F Drejøgården, 2005. [Notabene: ikke numismatik - hæftet er bl.a. samfundsgavnlig brugsanvisning i at tæve advokater]. - demo / foto 

224) Snyderi med falske beskyldninger som basis for ulovlig eksklusion fra forening: En Århus-historie fra H.C. Andersen 200-året helt på højde med det klassiske eventyr om Dolly Dyt og de 5 små bøvede bamser eller i hvert fald det med Røven og rænnebærrene eller måske kun eventyret om Den dumme Ælling, 2006. (2. rev. udgave 2006 - om ytringsfriheden og magtmisbrugeres stupiditet og fald og retslige domfældelse) [uploades snarest] [Notabene: lidt numismatik krydret med ytringsfrihedsloven og en stor del foreningsjura (vil Du heller ikke smides ud, bare fordi Formanden personligt ikke kan lide Dig eller Dine kritiske skriverier ?) - hæftet er bl.a. også samfundsgavnlig brugsanvisning i at tæve advokater]. - demo / foto 

 


Liste over hidtil udgivne udgaver af samt udgivelsesplan for

"Småskrifter for møntsamlere" (Sponsor-støttepris pr. styk: DKK 10)  http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm#Smaaskrifter

 

1. serie:

  1) November 2013: Afskriveren fortsætter [:Poul-Henning Knudsen, fhv. Administrationschef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner]  ... del 10. Direktørerne Fornitz, Thomas Høiland og Jesper Bruun Rasmussen udgiver velvilligt IGEN plagieringer (læs her)

  2)  November 2013 / extra: Nyt norsk auktionshus plagierer Salig Sømod (læs her

  3) December 2013:  Artikel. Hvem skal betale omkostningerne for en bogs fremstilling ? MEM mener, at det er bogbrugerne, som skal betale bogens produktionsomkostninger. [Det er ikke forfatteren.]   ... samt: INDTÆGTER, der betaler en bogs/databases produktion 

  4) December 2013 / extra: Artikel. Betalingsmur omkring alle MEM-publikationer fra 31.12.2013   ... samt: Data-analyseudtræk fra MEMs databaser: Brugslicens

 

  5) Januar 2014: Artikel. Bestyrelsesmedlemmer for Staten [bl.a. Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen] var samtidigt på både køber og sælger siden i "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling". Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Mærsk finanschef [Poul-Henning Knudsen] har udført million-dobbeltpost. Poul-Henning Knudsen har som både køber og sælger siddet på begge sider af forhandlingsbordet og indgået millionhandel mellem Staten og 'L.E. Bruuns Samling'. Han fratrådte så 31.12.2013(?) sin bestyrelsespost i 'L.E. Bruuns Samling' (LEB). Han er endnu ikke fratrådt sin bestyrelsespost på den anden side af bordet. Poul-Henning Knudsen (PHK) har tidligere været ansat i erhvervslivet som Administrationschef i Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Finans­chef i Mærsk Olie & Gas. Det er endnu ikke bekræftet, at PHK også er fratrådt sine diverse bestyrelsesposter etc. i erhvervs­livet. LEBs møntsamling blev i år 2011 deponeret i Danmarks Nationalbank. PHK har i årtier også udøvet omfattende auktionssvindel og plagiering hos auktionshuse som Fa. Thomas Høiland Auktioner og Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner. (læs her)

  6) Februar 2014: Artikel / afstemning. Hvem skal betale omkostningerne for en bogs fremstilling ?   ... del 2   ... samt: Auktionshuses salærbetalte research / assistance m.v.   ... samt: INDTÆGTER, der betaler en bogs/databases produktion    [... del 2]

  7) Marts 2014: Artikel. "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling" har fået ny bestyrelse   ... samt: Hele ideen bag L.E. Bruuns grandiøse testamente 1922 var, at LEBs samling i tilfælde af brand eller bomber indenfor 100 år ødelagde Nationalmuseet og Statens møntsamling, da skulle LEBs samling tilbydes Staten som gave til erstatning af den bombeødelagte nationale samling. LEB-bestyrelsen [bl.a. Poul-Henning Knudsen og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen] har i 2011 placeret LEBs samling i 1.000 meters afstand fra Nationalmuseet   ... samt: LEB forlangte kun til gengæld: samlingen skal være tilgængelig for møntsamlerne i 100 år. LEB-bestyrelsen har i år 2011 besluttet: samlingen er nu utilgængelig for møntsamlerne   ... samt: Nationalmuseet og Statens møntsamling har for vane ikke at overholde testamentariske bestemmelser. (læs her)

  8) April 2014: Artikel. Gribbebos Julehæfte 1975-1984 : Persongalleri [nøgle]   ... samt: Møntsamlingens Julehistorier 1980-1995: Persongalleri [nøgle]

  9) 24. Maj 2014: Artikel. Nekrolog - del 1. Erindringer om Jørgen Sømod 24.05.1944-26.10.2012. (læs her)

10) 24. Maj 2014 / extra: Artikel. Nekrolog - del 2. Erindringer om Jørgen Sømod 24.05.1944-26.10.2012. (læs her)

11) Maj 2014 / særudgave for Skjoldgårdens beboere (4 sider - for beboerne): Mønthandleren, bedrageridømte Thomas Stausholm Jepsen er 16.02.2014 indvalgt som formand i Bestyrelsen for Skjoldgaarden Afdeling 152-0 i Holstebro, den ejendom hvor Stausholm bor. Ejendommen ejes af Lejerbo. Jepsen har franarret enlige mødre etc. 7,5 mill. kr. uden tilbagebetaling. (læs her)

12) Juni 2014: Artikel. Tidligere tiders anvendte systemer til beskrivelse af sjældenhed   ... samt: DATABASER konstrueret af MEM

13) Juli 2014: Artikel (2 sider - for møntsamlere): Mønthandleren, bedrageridømte Thomas Stausholm Jepsen er 16.02.2014 indvalgt som formand i Bestyrelsen og for pengekassen for Skjoldgaarden Afdeling 152-0 i Holstebro, den ejendom hvor Stausholm bor. Ejendommen ejes af Lejerbo. Jepsen har franarret enlige mødre etc. 7,5 mill. kr. uden tilbagebetaling

14) August 2014: Artikel. Prisudvikling på dansk-norske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 1: gevinst

15) September 2014: Artikel. "Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner". Kapitalforhold og renter af kapital 1979-2013. Staten overtrådte i 2011 L.E. Bruuns 1922-testamente af 4 grunde   ... samt: Lånemuligheder for ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling   ... samt: Hvilket beløb har Staten snydt den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling” for ved at overtræde testamentet i år 2011 ? (læs her)

16) Oktober 2014: Artikel. Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinghar fået ny bestyrelse ... del 2. Der er IGEN indsat et inhabilt bestyrelsesmedlem fra Staten og Nationalmuseet, hvilket museums personale samtidigt optræder som både køber og sæl­ger.

     ... samt: Det viser sig gennem aktindsigtsanmodning, at den eneste ’kvalifikation’, som det nye og inhabile LEB-bestyrelsesmedlem Per Kristian Madsen har fået tillidsjobbet på, er, at han er ansat på Nationalmuseet. Det er den selvsamme ’kvalifikation’, der samtidigt automatisk diskvalificerer alle Nationalmuseumsfolk til at kunne være LEB-bestyrelsesmedlem (sic). At Per Kristian Madsen er fagligt inkompetent til jobbet med at sælge de 100 millionvis af kroner mønter, var ligegyldigt !

     ... samt: Nationalmuseet forsøger at give Nationalbanken skylden for indsættelsen af det nye inhabile LEB-bestyrelsesmedlem: ’Det var ikke os, der gjorde det, det var Nationalbanken !Men det står ingen steder i L.E. Bruuns testamente, at Nationalbanken har bestemmende indflydelse for, hvem der skal sidde i LEB-bestyrelsen. Så LEB-bestyrelsen burde (skal) blankt afvise Nationalbankens krav, som helt utilstedeligt. (læs her)

17) Oktober 2014 / extra: Artikel. Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren   ... samt: Revisionen af L.E. Bruuns samling foretaget 01.2008-05.2011   ... samt: Hvorfor er LEB-bestyrelsen forhippet på at få LEB-samlingen placeret i Nationalbanken frem for i f.eks. Jyske Banks filial­net 100 km. væk, at LEB-bestyrelsen er yderst vil­lig til at overtræde L.E. Bruuns testamente samt til at lade ban­ken diktere et bestyrelsesmedlem ? Svaret er: på grund af penge !   ... samt: Selvom at Nationalmuseet godt véd, at MEM vil komme ef­ter museet for at indsætte et nyt inhabilt LEB-bestyrel­ses­med­lem Per Kristian Madsen til afløs­ning af National­mu­se­ets i 2014 borttvungne inhabile Jørgen Steen Jensen, hvor­for gør museet det så alligevel ? Svaret er igen: på grund af penge !   ... samt: Poul-Henning Knudsen, Jørgen Steen Jensen, XYZ og Per Kristian Madsen skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for 2014-transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bankboks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: L.E. Bruuns samling kan godt placeres i en af Nationalmuseets egne bygninger. (læs her)

18) Oktober 2014 / 2 x extra: Artikel. Staten kan faktisk godt frasige sig L.E. Bruun samlingens funktion som reservesamling for Statens møntsamling   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011   … samt: Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen (læs her)

19) 27. November 2014: Artikel. Dansk Numismatisk Forenings formand, Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-handel   … samt: Staten siger i 2011 til den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”: ”Nå, I mangler penge ? Jamen, så må I da bare sælge af Jeres mønter !”I må sælge mønterne til Staten.”   ... samt: MEM siger i 2023 til Staten: ”Nå, I mangler penge til at betale alle de mønter fra LEB-samlingen, hvor Staten har forkøbsret ? Jamen, så må Staten da bare sælge af sine mønter !” ”Staten må sælge af sine mønter til markedsdeltagerne.” (læs her)

20) December 2014: Artikel. Tekst til dagsordenspunkt til DNFs næste generalforsamling   ... samt: Revisionssvigt i 'Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner'   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig. (læs her)

21) December 2014 / extra: Artikel. Kulturministeriets afgørelser af 20.11.2014 på de 5 klagesager indgivet af MEM omkring Nationalmuseets diverse nægtelser af aktindsigt i løbet af sommeren 2014. Kulturministeriet skrider ind overfor Statens og Nationalmuseets forsøg på at hemmeligholde dokumenter omkring L.E. Bruun affæren: Statens møntsamling skal fremlægge doku­men­ter vedrørende ’Venneselskabet’ og L.E. Bruuns samling.   ... samt: Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen.   ... samt: Bankbygning kan købes til L.E. Bruun samlingen. (læs her)

22) December 2014 / 2 x extra: Artikel. L.E. Bruun deltog i 1906 i et 3 mands DNF-udvalg, der var stærkt kritisk over forholdende på Statens møntsamling (MK)   ... samt: Mønternes Myter. Interview med Rekordmøntsamleren Grosserer L.E. Bruun.

23) December 2014 / 3 x extra: Artikel. Historisk notits om Bille Brahe mønthandlen med Bruun 1922.   ... samt: Møntkabinettets Doubletter   ... samt: Affæren   ... samt: Lejebibliotekerne ca. 1725 - ca. 1922. At leje bøger mod betaling af en brugslicens.

24) December 2014 / jule extra: Artikel. Overtrædelserne af det gamle testamente - i julehistorierne fra MK   ... samt: DNF formand Preben Nielsen sælger i 2015 sin dansk-norske møntsamling   ... samt: L.E. Bruun var medlem af 'Selskabet Møntsamlingens Fjender'

25) December 2014 / nytårs extra: Artikel. Jørgen Steen Jensen solgte HELE Bruuns samling til 'sig selv'. Bestyrelsesmedlemmer for Staten var samtidigt både køber- og sælgersiden i ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”. Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Hafnia forsikringschef har udført million-dobbeltpost. Hele samlingen skulle overtages af Staten for sølle 27 mill. kr. Samlingen forsikringsvurderet af Jørgen Steen Jensen i 2011 til 350 mill. kr.   ... samt: Journalsager i Justitsministeriet ang. Bruun-samlingen. (læs her)

 

26) Januar 2015: Artikel. Justitsministeriet blev snydt af inhabile dobbelt-kasket per­so­ner til at give 2011-tilladelserne til at overtræde LEBs 1922-testa­men­te. Justitsministeriet bør derfor nok helt annullere 2011-tilladelserne. Selve betingelserne for 2011-tilla­del­ser­ne blev endda heller ikke overholdt af Statens medarbejdere. Så 2011-handelen bør op­hæ­ves.  

      ... samt: Teksten i Justitsministeriets tilladelser af 29.04.2011 til at overtræde L.E. Bruuns 1922-testa­men­te  

      ... samt: MEMs kommentarer til adv. Dedichens permutationsansøgning.   ... samt: Der blev direkte talt usandt overfor Justitsministeriet. Justitsministeriet bør derfor nok ændre 2011-tilladelserne. Statens egen interesse var: at permutation kun gives for mønter, Staten har forkøbsret til. Arvingernes bedste interesse var: at permutation gives for mønter, Staten ikke har forkøbsret til.  

      ... samt: L.E. Bruns samling hører under den offentlige tilsynsmyndighed Civilkontoret i Justitsministeriet.   ... samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

27) Februar 2015: Artikel. L.E. Bruun-arvingen gjorde på bestyrelsesmøde i 2008 tydeligt opmærksom på, at arvingerne ikke ville sælge mønter og ikke ville have testamentet overtrådt - de ville kun optage lån. Statens to LEB-opkøbs-repræsentanter JSJ og PHK havde bestyrelsesflertallet 2 mod 1 i den private fonds bestyrelse. Staten endte med at overtage 64 LEB-mønter i 2011 til 6 mill. kr. (læs her)

      ... samt: LEB-bestyrelsessælger Poul-H. Knudsen, der også er Sta­tens LEB-opkøber, meddelte i 2011 til LEB-bestyrelsen (og til sig selv), at der desværre kun er én person, som er kvalificeret til at udar­bej­de en for­sikrings­prisvurdering af hele den privatejede LEB-mønt­sam­ling. Denne ene person, er ham selv, altså P.-H. Knud­sen. Derefter vedtog P.-Henning Knudsen, at Poul-Henning K. som ’vennetjeneste’ skal have lønjobbet med at 2011-vurdere sam­ling­ens værdi (350 mill. kr.).  P.-Henning fastsatte og vedtog til slut også Poul-Hen. Knudsen’s eget vurderingsarbejds­salær. Poul-Henning er i øvrigt også kendt som den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner.   ... samt: Er der andre branchefolk, som er kvalificeret til at prisvurdere LEB-samlingen ?  

      ... samt: De to LEB-bestyrelsesmedlemmer Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen meddelte i jan. 2014 til Bruun-arvingen, at de udtræder af LEB-bestyrelsen 'på grund af alder' (sic). De to herrer skjulte således for LEB-arvingerne, at de i vir­ke­lig­heden udtrådte, både (a) fordi de er inhabile, og (b) fordi de udførte nepotisme ved vurderingsjobbet til PHK, og (c) fordi de i 2014 har og i 2011 havde to kasketter på samtidigt som både køber og sælger, da JSJ og PHK indgik den urede­li­ge 2011-millionhandel med LEB-arvingen. JSJ og PHK turde altså ikke fortælle LEB-arvingen: ”Vi går fordi, vi har snydt dig !  

      ... samt: Da Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen officielt i 2014 har meddelt, at de udtræder af LEB-bestyrelsen ’på grund af alder’, bliver de begge to nødt til at udtræde af alle andre bestyrelser med den samme aldersgrund – ellers har de to gentlemen løjet overfor LEB-arvingerne. JSJ og PHK sidder i øjeblikket pr. 2015 i bestyrelsen for ’Venne­sel­­ska­bet’, men siger selv, at de på grund af deres alder er for gam­le, og må altså straks udtræde også af ’Venneselskabet’s be­sty­relse.  

      ... samt: ’Venneselskabs’-bestyrelsesmedlem Peter Hammerich, DNF, der også er Statens LEB-opkøber, fik som ’vennetjeneste’ lønjobbet med at 1990-vurdere LEB-samlingens værdi (70-90 mill. kr.) til brug for LEB-sælgeren ved Statens planlagte køb af hele samlingen i 1993 for sølle 27 mill. kr. De to dobbelt-kasket købere Jørgen Steen Jensen og lrs. Jørgen Hede gav prisvurderingsjobbet til deres fælles ven, Peter Hammerich, der også samtidigt repræsenterede Staten.  

      ... samt: Når Statens egne mønter godt kan opbevares ’sikringsmæssigt forsvarligt’ i Statens byg­ning­er, så kan LEB-møntsamlingen også opbevares ’sikrings­mæs­sigt forsvarligt’ i Statens bygninger indtil år 2023. Der­ved kan de mønt­interesserede jo godt bese LEB-mønterne, som fastsat i 1922-LEB-testamentet. LEB-sam­ling­en kan derfor i 2015 flyt­tes fra National­bankens lukkede boks til Statens åbne byg­ning­er.

28) Februar 2015 / extra: Artikel. Den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktio­ner, Poul-Henning Knudsen, oplyser i 2008 til ’Venneselskabet’, at han som sælger af sin egen møntsamling til ca. 52 mill kr. højst usædvanligt og som misforstået ’vennetjeneste’ har fået lov til at forfatte sine egne reklame-prospekter - altså auktionskataloger - hos to auktionshuse, bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner kendt fra DR1’s flersæsons TV-serie, ’Auktionshuset’.   ... samt: ’Venneselskabet’s bestyrelse ved Poul-Henning Knudsen, Jør­gen Steen Jensen, Michael Andersen, Jan Zah­le og DNF for­mand Preben Nielsen beslutter i 2013, at de veldokumenterede anklager om, at Poul-Henning Knudsen har trykt køber-vildledende falske sjældenheds-antal  i de af ham selv i 1988-2013 for­fat­te­de auktionskataloger hos bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner, er ’højst utroværdige beskyldninger’.   ... samt: Vedr. Danmarks mest omtalte mønt, 1701-mønten. LEB nr. 7310, Schou år 1701, nr. 5, sølvafslag af to dukatstempler. Omtalt i bogen ”1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR”, passim.   ... samt: Ombytninger af LEB-mønter evt. ’gået tabt’ ved gæsters besøg.   ... samt: Eksklusionsreglement for Auktionsforeningen DNF.

29) Marts 2015: Artikel. Om opbevaringsaftalen og hvem der betalte omkostning­er­ne for de statsejede lokaler på Frederiksborg Slot 1928-2011. Fr.borg-museet skulle betale lokaler og kustodeløn for frem­vis­ning samt betale brandforsikring for hele LEB-samlingen. Til gengæld kunne museet frit udstille LEB objekter, og skulle betale tyveriforsikring (kun) for de udstillede objekter. Der var ingen tyveriforsikring på de ikke-udstillede 18.000 objekter. LEB havde udlånt en obligationskapital til museets forvaltning, og renteindtægterne tilfaldt museet uden regnskab. Carlsbergfondet ejer og betaler for Frederiksborg museet. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinger ikke en fond, men et uafsluttet dødsbo.   ... samt: Løst og fast.

30) Marts 2015 / extra: Artikel. Frederiksborgmuseets bogførte økonomiske forhold ved opbevaringen af LEB-samlingen (CVR 12 93 51 10). ØKONOMISK OPSTILLING over FRB-museets udgifter omkring år 2009-2013.   ... samt: 4 LEB-arvingers ønske 2005 om bedre forsikring katalyserede, at Frederiksborgmuseet senere opsagde deponeringen i 2009. Hvis de fire arvinger i stedet bare havde forholdt sig passive, lå samlingen formentligt stadig i Frederiksborg Slot indtil 2023.   ... samt: Tyveriet fra LEBs samling i 1983 i lokalerne på Frederiksborgmuseet blev erstattet med 233.433 kr. af Frederiksborgmuseets egen tegnede montreforsikring. Året efter i 1984 mener LEB-bestyrelsen, at både opbeva­rings­forholdene og sikkerheden er ’absolut betryggende’.   ... samt: År 2000 mener LEB-bestyrelsen, at Frederiksborgmuseets opbe­va­ring af LEB-samlingen sker under ’særdeles gode sikringsforhold’.

31) Marts 2015 / 2 x extra: Artikel. Forsikring var ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet. LEB-bestyrelsen tilbød nemlig til Frederiksborgmuseet, at LEB ville overtage alt forsikringsansvar, hvis LEB kunne blive i de statsejede lokaler på slottet. Museet sagde nej alligevel.   ... samt: Pladsmangel var heller ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet.   ... samt: Hvad er så den sande grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet ?   ... samt: Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen siger selv i et LEB-bestyrelsesreferat 2009, at han og JSJ og alle andre ansatte fra Nationalmuseet er inhabile i LEB-bestyrelsen ! Statens to LEB-opkøbere, Poul-Henning Knudsen og Jør­gen Steen Jensen, erklærede sig dog på intet tidspunkt i han­dels­for­løbet 2009-2011 som inhabile dobbelt­kasket­bæ­re­re til at etablere den uredelige 2011-LEB-handel til 6.239.750 kr. til Statens (Nationalmuseets) fordel. Og PHK og JSJ udtrådte først af (kun den ene) bestyrelse i 2014 efter, at MEM havde afsløret sa­gen. DNF formand Preben Nielsen skred heller ikke ind og var gladeligt ’ja’-siger til at godkende den uredelige 2011-handel.   ... samt: Kataloget over L.E. Bruuns samling udgivet august 1928.   ... samt: Originalteksten til brevet i 1928 hvori listes de LEB-mønter, som var ”gaaet tabt under Transporten”.   ... samt: Statens møntsamling på Nationalmuseet vil af etiske grun­de ikke have understukne fundmønter fra plyndring af frem­mede landes kulturarv. Derfor vil Statens møntsamling fra 1983 ikke længere købe mønter andre steder end på offent­lig auk­ti­on.   ... samt: Mønt, som slet ikke stammer fra Bille Brahe, uretmæssigt overtaget af Staten i den uredelige 2011-LEB-handel.

32) Marts 2015 / 3 x extra: Artikel. Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1948. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af en stor del af L.E. Bruuns samling i 1948. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1993. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af hele L.E. Bruuns samling i 1993. Staten skulle nu overtage hele LEB-samlingen i 1993.   ... samt: Aarhus Universitets ønske om at få hele LEB i udlån afvises 1936. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Særudstilling fra LEB i 1935 på Frederiksborgmuseet.   ... samt: 546 mønter fra Northhumberland arvet af MK i 1923.   ... samt: Løst og fast – del 2.

33) Marts 2015 / 4 x extra: Artikel. LEB-samlingen fik i 100 år udskudt arveafgift (boafgift).   ... samt: Statens medarbejdere på Nationalmuseet fremviser en kultur, hvor bilag søges holdt udenfor revisorernes kontrol.   ... samt: I Sverige har Riksrevisionen 2010 gransket internkontrollen i statens møntsamlingKungliga Myntkabi­net­tet” (KMK). Der fremføres kritik, idet statens embedsmænd har mulighed for A) fysisk at fjerne mønter fra bakkerne og derefter selv slette møntens eksistens fra museets database B) fysisk fjerne mønter fra bakkerne uden at skulle slette fra databasen, idet 93 % af mønterne slet ikke er digitalt registreret.   ... samt: Museer ses at misbruge deres magtpositioner i bestyrelser. I Danmark således statens møntsamling på Nationalmuseet ”Den kgl. Mønt- og Medaillesamling” (MK) siddende i bestyrelsen for den private fond ”L.E. Bruuns møntsamling”. I Sverige har statens møntsamling ”Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK) på uretmæssig vis anvendt million­midler fra den private fond ”Sven Svenssons Stiftelse för numismatik”.   ... samt: SNF stævner Kungliga Myntkabinettet (KMK) i 2014. Sven Svenssons efterlämnade samlinger – sedan 1928 i SNF:s ägo. Fra 1935 deponeret på KMK.   ... samt: Statens møntsamling i Sverige, KMK’s, misbrug 2006-2012 af private fondsmidler fra Sven Svensson-stiftelsen.

34) Marts 2015 / 5 x extra: Artikel. Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen sad i bestyrelsen for Frederiksborgmuseet (FRB) i 2009, da FRB smed den pri­vate LEB-samling ud fra de statsejede lokaler på Frede­riks­borg Slot. PKM blev i 2014 også (inhabilt) LEB-bestyrelsesmedlem. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Datoliste 1921-2015

35) Marts 2015 / 6 x extra: Artikel. Statsansatte, museumsrelaterede og personbelastede kan ikke sidde i bestyrelsen for ”Fonden L.E. Bruuns samling”, også for­di de ikke er habile til at kunne tage stilling til krav mod Sta­ten og siden udføre evt. oprydning efter den uredelige 2011-han­del.   ... samt: De to LEB-arvinger, Statens møntsamling på Nationalmuseet og ”Fonden L.E. Bruuns samling”, er sluppet gratis gennem de første 88 år 1923-2011. Alle ’drifts’-omkostningerne for LEB indtil 2011 blev betalt af andre end Staten og LEB-fonden. Først fra 2011 skal Staten / LEB-fonden / selv betale det hele for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring.   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011.

36) April 2015: Artikel. Advarsel. Indisk piratkopist fri i Norge. ADVARSEL mod nye PDF-bog DVDpiratkopier ! Een samlet piratkopi DVD med totalt 18 ophavsrets­be­skyt­tede PDF-bøger udgivet af Whitman Publishing og Krause Publications og Rotographic udbydes fra Indien på Ebay.com i 2014. Pris: USD 7.99. For godt til at være sandt ! Lars Allard (*) reklamerer stadig(**) på norske Samler­fo­rum.no for salg af de piratkopierede DVDer // [WAS:] pirat­kopierede Krause DVDer på svenske Tradera.com i 2013.   ... samt: PDF-piratkopier af SM-boken udbudt på dansk QXL i 2014: 8 kr. (læs her)

37) April 2015 / extra: Artikel. Advarsel. DNF sælger piratkopi - del 1. Først stoppede DNFs formand (PH) ulovligt salg af PIRATkopi af Schous 1926-møntbog. Pris: DKK 200. For godt til at være sandt ! H.H. Schou var æresmedlem af DNF.  

      ... samt: Derefter auktionssolgte DNFs formand (PN) ulovligt en PIRATkopi af Galsters 1936-medaille­bog. ADVARSEL mod ulovligt salg af PIRATkopi hos auktionsforeningen Dansk Numismatisk Fore­ning (DNF). Ansvarlig for det ulovlige auktionssalg er DNFs egen formand (PN). Pris: DKK 402.50. For godt til at være sandt ! Georg Galster var endda æresmedlem af DNF.  

      ... samt: DNFs sekretær, Lars Christensen, trykker januar 2015 en ikke-retvisende redegørelse fra DNFs formand, Preben Nielsen. Preben fortier væsentlige oplysninger for eksempel, at Preben i 2003 ulovligt havde auktionssolgt en PIRATkopi af Galsters 1936-bog samt, at DNF efter 15.02.2012 havde foræret samme Galster-PIRATkopi til MEM. (læs her)

38) April 2015 / 2 x extra: Artikel. Advarsel. DNF sælger piratkopi - del 2. Gavebrev.   ... samt: Eksklusionsreglement for Auktionsforeningen DNF.   ... samt: Eksklusionsreglement for auktionsforeningen MMAS defineret af Führer Henning og Kapitän Enrico.

39) Maj 2015: Faglitteratur - del 1. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 1. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. L. Chr. Petersen møntbogen var ikke en L. Chr. Petersen møntbog.   ... samt: Sådan taber købere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden. Det er ikke kun falske sjældenheds-antal, som auktionshuse trykker for at få højere priser. (læs her)

40) Maj 2015 / extra: Faglitteratur - del 2. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 2. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research.    ... samt: Faglitteratur - del 3. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 3. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. Sådan taber arvinger og sælgere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden - del 1.   ... samt: Sådan taber arvinger og sælgere penge på auktionshusets manglende viden - del 2 og 3.

41) Maj 2015 / 2 x extra: Faglitteratur - del 3. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 4. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. ½ års påvisning af faglig inkompetence hos Fa. Bruun Rasmussen - uden at firmaet retter op !

42) Maj 2015 / 3 x extra: Faglitteratur - del 4. Katastrofal mangel på faglitteratur i Schive belønningsmedaillekomiteen – del 1. Norsk Numismatisk Forening mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. (læs her)

43) Maj 2015 / 4 x extra: Faglitteratur - del 5. Katastrofal mangel på faglitteratur blandt danske journalister – del 1. Dagbladet Politiken mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. Kunstnyt.dk 21.03.2015: ”Politiken forventer, at eksperter arbejder gratis for avisen.” (læs her)

44) Juni 2015: Artikel. Rigsantikvar Olaf Olsen deltog på møde i Justitsministeriet om Statens uredelige køb af hele L.E. Bruuns møntsamling. Olaf Olsen var direkte for­hand­lingsinvolveret i 1993-LEB-handelen, hvor hele LEBs møntsamling blev solgt til Staten. Pris: 27 mill. kr. Forsikring: 238 mill. kr.   ... samt: Frederiksborgmuseets direktør Mette Skougaard og Statens LEB-opkøber Jørgen Steen Jensen førte i fællesskab Danmarks Nationalbank bag lyset for at opnå 2011-deponeringsaftalen. De to foregøglede på falsk vis, at der var et forsikrings-'problem', og det derfor var nødvendigt, at LEB blev smidt ud fra de statsejede lokaler på FRB. Men LEB havde tilbudt at betale hele forsikringen, så ’forsikring’ var ikke reel/gyldig udsmidningsgrund.

45) Juni 2015 / extra: Artikel. L.E. Bruuns 1922-bestemmelser fastsætter tydeligt, at der intet såkaldt ’gaveelement’ må være ved møntsalg til Staten. L.E. Bruun bestemte, at Staten ikke måtte kunne købe til 'gavepris' ! Som LEB-bestyrelsesmedlem havde Statens LEB-opkøber Jørgen Steen ’dobbeltkasket’ Jensen pligt til at forhindre, at Staten eventuelt forsøgte at snyde sig til at købe til ’gave­pris’.   ... samt: LEB arvingerne påpegede 2012 i LEB-bestyrelsesmøde, at Statens LEB-opkøber JSJ var inhabil som medlem af LEB-bestyrelsen. Men JSJ og Nationalmuseet var ligeglad og ville ikke opgive sin 90 års magtposition i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Chefen for Statens møntsamling på Nationalmuseet, Michael Andersen, og DNF's formand, Preben Nielsen, afviser som bestyrelsesmedlemmer i Adv. Axel Ernst's … Legat til fremme af Numismatisk Forskning at tilslutte sig en legatansøgning på DKK 3.000 fra MEM.   ... samt: Ny bog 2015 dokumenterer: Fine og fornemme statsembedsmænd i Sverige, holdt hånden over fin og fornem statsembedsmand's tyverier fra bl.a. andre museer. Eksempelvis er mønter blevet stjålet fra Kungliga Myntkabinettet og fra andre steder. Den statsansatte mønttyv blev hængt i 2008.

46) Juli 2015: Faglitteratur - del 6. Når auktionshusene sparer på faglitteraturen, mister sælgerne penge. Skandale i tysk auktionshus: Sjælden norsk 1/2 speciedaler 1656 solgt for en slik. Arvinger[?] (:sælger) tabte ca. DKK 250.000 på auktionshusets u-videnhed. Sådan taber arvinger og sælgere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden - del 4.

47) Juli 2015 / extra: Faglitteratur - del 7. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Lauritz.com – del 1. Lauritz.com villig til at sælge norsk mønt til 365.000 for DKK 3.000. Norsk mønt til DKK 365.000 udbudt i rodekasse hos Lauritz.com med vurdering DKK 3.000. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 5.

48) Juli 2015 / 2 x extra: Faglitteratur - del 8. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Lauritz.com – del 2. Her handler det om mønter. Norsk krone 1694/5 til tusindevis af kr. udbudt i rodekasse hos Lauritz.com med vurdering DKK 800. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 6.

49) Juli 2015 / 3 x extra: Faglitteratur - del 9. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Lauritz.com – del 3. Nu har de dygtige Lauritz- eksperter gjort det igen – det er simpelthen for dumt. Norsk krone 1687 til tusindevis af kr. udbudt i rodekasse hos Lauritz.com med vurdering DKK 6.500. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 7.

50) Juli 2015 / 4 x extra: Faglitteratur - del 10. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Skanfil – del 1. Skanfil villig til at sælge arvestykke til 3/4 million for NOK 1.000. Pengeseddel til NOK 760.000 udbudt hos Skanfil med vurdering NOK 1.000. Uhadada! Møntsælger fra Skanfil Auksjoners forklaring er en sang fra de varme lande. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 8.

51) August 2015: Artikel. Prisudvikling på nogle dansk-norske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 2: tab   ... eller: Dumme og u-vidende auktionsinvestorer

52) September 2015: Artikel. Prisudvikling på nogle dansk-norske og grønlandske pengesedler i de seneste årtier (1990-2014) - del 3: tab

53) September 2015 / extra: Artikel. Prisudvikling på nogle dansk-norske og grønlandske pengesedler i de seneste årtier (1990-2014) - del 4: tab

54) Oktober 2015: Artikel. Prisudvikling på nogle svenske pengesedler i de seneste årtier (1990-2014) - del 5: tab

55) Oktober 2015 / extra: Artikel. Prisudvikling på nogle svenske pengesedler i de seneste årtier (1990-2014) - del 6: tab

56) November 2015: Artikel. Prisudvikling på nogle svenske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 7: tab

57) November 2015 / extra: Artikel. Prisudvikling på nogle svenske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 8: tab

58) December 2015: Artikel. Dumme og u-vidende auktionssælgere - del 1   ... eller: Prisudvikling på mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 9: tab   ... eller: Auktionsudbudsanalyse: Auktionshuset Hørsholms 1. møntauktion, 08.10.2015   ... eller: Dumme og u-vidende sælgere   ... samt: Eksisterende elektroniske salgsplatforme (kun nogle få eksempler)   ... samt: Størst provenu - sælg bedst hos Auktionshuset Døllefjelde Musse's Internationale Møntauktioner. NB: Vi sælger kun årgangsmønter.

59) December 2015 / extra: Artikel. Holstebro Auktioner solgte falsk mønt som ægte for DKK 7.400 til dum køber   ... eller: Prisudvikling på mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 10: tab.   ... eller: Dumme og u-vidende købere   ... eller: Sådan taber købere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 9b

60) December 2015 / nytårs extra: Faglitteratur - del 11. Katastrofal mangel på faglitteratur blandt danske journalister – del 2. Find 10 fejl i TV2’s top 10 liste. ... eller: millionrekordmønt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S, der kræver ekspertsalær ca. 300.000 kr., men auktionshuset kender ikke en gang de 10 dyreste danske mønthammerslagspriser ! TV2 gratis-'engagerer' 'ekspert'-fjols til at udføre den research, som TV2 ikke selv kan udføre, men gerne vil have andre til at udføre for sig.   ... eller: Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 5. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research.

 

61) Januar 2016: Faglitteratur - del 12. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 6. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. ABR villig til at sælge arvestykke Rigsdalers-Sedlens Hændelser af Heiberg til DKK 10.000 for DKK 1.000. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 10.   ... samt: En lang stribe plagieringer i mere end 20 år trykt af Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S.

62) Januar 2016 / extra: Faglitteratur - del 13. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 7. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. ABR solgte arvestykke til ca. DKK 24.000 for DKK 850 + salær. Sådan taber arvinger og sælgere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 11.

63) Februar 2016: Faglitteratur - del 14. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 8. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. ABR solgte arvestykke O.J. Winstrups u-eftergørlige pengeseddel 1827 ubeskrevet i samlelot for en slik. Sådan taber arvinger og sælgere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 12.

64) Marts 2016: Faglitteratur - del 15. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 9. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. Dette stykke fladtrykt metal markedsført i mail fra Fa. Bruun Rasmussen som var det en kostbar sag fra Dansk Vest Indien 1858 har bare intet med Dansk Vest Indien at gøre. Sådan gør man sig selv til grin hos auktionshuse med manglende viden – del 13.

65) April 2016: Artikel. Sorteringsprincipperne for den i 2016 indførte nye samlervenlige ordning af møntrækkerne i Database-årbøgerne (MEM rækkefølgen).   ... samt: 1888-2018. Først var der ingenting. Og GVD så på det. Jørgensen steg ned. Så var der Wilcke og Schou. Siden ankom Galster og Hede. Derpå fulgte Rønning, Skaare, Thesen. Og Sømod. Slutteligt sammenføjende så dennes lærling, MEM. Den ULTIMATIVE referenceværks-serie er her nu endelig.   ... samt: 44 års index til Myntkontakt og Svensk Numismatisk Tidsskrift 1972-2015.   ... samt: Annonce. Sømod bøger kan købes hos MEM.

66) Maj 2016: Faglitteratur - del 16. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 10. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. Dette stykke kobber markedsført i papirkatalog fra Fa. Bruun Rasmussen som 'upubliceret' er skam tidligere publiceret - dog via faglitteratur som ABR's eksperter ikke har indkøbt. Sådan gør man sig selv til grin hos auktionshuse med manglende viden – del 14.    ... samt: Testning af mønteksperternes professionelle og faglige seriøsitets-niveau hos ABR    ... samt: Grelber foretog i 2003 et indsigtsfuldt interview med Fa. Høilands / Fa. ABRs anonyme og fiktive Chefnumismatiker, XYzi  

67) Maj 2016 / extra: Artikel. Oplagspolitik & prispolitik vedr. num. publikationer – del 3. Fortsættelse af et debatoplæg fra 1999. En djævel: ’Museumsfolk tager alt for høje priser, når de for flot ind­bundne og flot trykte bøger på mange hundrede sider fast­sæt­ter prisen til hele 250 kr. Lad være med at købe til den ublu pris ! Hvis du bare venter lidt tid, så prisdumper museumsfolkene de­res alt for dyre bøger til bøgernes reelle indholdsværdi – altså 25 kr.’ Markedsskadelig prisdumping af museumsfolks bøger hos Skanfil  

68) Maj 2016 / 2 x extra: Artikel. Hvem skal betale omkostningerne for en bogs fremstilling ? - del 3. Enhver ved, at det er en bogs brugere, der skal betale produktionsomkostningerne for en given bog. Det er ikke forfatteren. J Der forekommer glædeligvis ikke længere gratis-brugere af MEM-bøger udgivet efter 31.12.2013.   ... samt: Cheapskate markedsdeltager ZYY vil 04.2016 have MEM til at producere endnu flere af de ting, som ZYY godt kan lide at bruge. ZYY har dog hidtil ikke betalt 1 krone til MEM for MEMs arbejder, men har købt MEMs bøger brugte !   ... samt: FORORD – del II (*), Kbh. 2016 “Numismatisk Register 1916-2015“. 100 års register til NFM+NNUM+NNÅ

69) Maj 2016 / 3 x extra: Artikel. Hvem skal betale omkostningerne for en bogs fremstilling ? - del 4. Nærige museumsfolk. "Gullbekk [UMK] synes at norske samlere bruker altfor lite penger på relevant litteratur, og oppfordret medlemmerne til å forbedre sig." MEM note: Som et allerede bevist faktum kan oplyses, at norske+danske+svenske møntmuseumsfolk er nærige, fordi de bruger alt for få penge på at indkøbe relevant litteratur, (f. ex.) referenceværket "Dansk-norsk-svensk numismatisk bibliografi 1615-2013", 2014. MEM opfordrer hermed museumsfolkene i Skandinavien til at forbedre sig og slutte med at være nærige omkring køb af relevant faglitteratur.   ... samt: De største privatejede dansk-norske numismatiske bogsamlinger samt nogle af de mindre møntbogssamlere, hvis bogsamlinger er OPLØST indenfor de sidste 60 år. Ordnet efter aktiv samlerperiode.  

70) 24. Maj 2016: Artikel. Errata til Sømod og NMD

71) Juni 2016: Faglitteratur - del 17. Katastofal mangel på faglitteratur hos møntklubben DNFs mønteksperter  – del 1.   ... samt: Faglitteratur - del 20. Skal slettes fra møntrækkerne: 1 mark 1617 Glückstadt. Solgt hos møntklubben Dansk Numismatisk Forening 2015 af chefen for DNF, Preben Nielsen. Redaktøren af Sieg 2017, Jan Bendix (en ekspert ansat hos ABR), har stadig ikke fjernet juxet fra katalogsiderne.    samt: Torben Juul Hansen, bestyrelsesmedlem i Dansk Numismatisk Forening (DNF), stiller i et lille offentligt læserindlæg vinteren 2016 juridiske spørgsmål omkring ækle piratkopier og ulovlige kopisalg med videre. Grelbers Forlags juridiske brevkasse hjælper med svar.   samt: Auktionsforeningen ANF viderespreder Siegs falske R angivelser med kommercielt formaal for oeje 

72) Juni 2016 / extra: Faglitteratur - del 18. Katastofal mangel på faglitteratur hos Myntkompaniets mønteksperter  – del 1.   ... samt: Tidligere dansk-norske numismatiske bibliografier.

73) Juli 2016: Dom: 3 x frikendelse. Strafferetssag / kunst / Rodin-skulptur. [navneforbud genindført grundet anke]. Frikendelse af Direktør Thomas Høiland og Direktør Yyyyy Yyyyyyy fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S. Konsekvens for hele auktionsbranchens aktører. To topprofessionelle auktionshus-parter overfor hinanden i et kompliceret, men lovligt(*) spil om ’hvem snyder hvem’(**) tilsat elementer af pinlig inkompetence hos højsalæropkrævende auktionshus-eksperter. Hele auktionsbranchens ganske normale forretningsværemåder sat til retslig prøvelse og domsafgørelse – og frikendt(*). Højbetalte auktionshus-eksperter fra hele 3 auktionshuse alle på lidet flatterende måder indfedtet: Sotheby’s (1994), Christie’s (1996-2013), Bruun Rasmussen (2012-2016). Topledelsen hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner (ABR) frikendt(*) for statsadvokatens påstand om forsøg på groft bedrageri mod auktionshuset Christie’s. To tidligere ABR-direktører, Yyyyy Yyyyyyy, xxxxxxxxxxxxxxx-xx., og Thomas Høiland, xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx, undgår(*) de krævede 3 år i fængsel. 

74) November 2016: Ny-bearbejdninger af gamle auktionskataloger og samlingsfortegnelser 1702-2012.

75) December 2016: Foreløbig arbejdsskitse pr. 01.05.2017: opdatering omkring MEM/Sømod-projektet. Antal typer: dansk-norske-svenske-finske-kolonier / mønter & medailler & sedler & bøger.   ... samt: Om referenceværker, mønttyper, undertyper og varianter.   … samt: Den dansk-norske historiske udvikling af konceptet omkring emnet at udarbejde sjældenheds-antals-undersøgelser og proveniens-analyser. The keeper of the key. Guardian of the secrets.   ... samt: DATABASER konstrueret af MEM

76) December 2016 / extra: Danmarks Nationalbibliotek for Privatpraktiseret Numismatik.   ... samt: De største privatejede dansk-norske numismatiske bogsamlinger samt nogle af de mindre møntbogssamlere, hvis bogsamlinger er OPLØST indenfor de sidste 60 år. Ordnet efter aktiv samlerperiode.   ... samt: De 30 mest flittige møntforfattere i Skandinavien. Ordnet efter ca. antal titler registreret i ”Dansk-Norsk-Svensk Numismatisk Bibliografi 1615-2013”.   ... samt: MEM's livs projekt er hermed afsluttet sommeren 2016: i alt 21.000 styk dansk-norsk-svenske numismatiske litteratur-titler er færdigregistreret i eet samlet værk Dansk-Norsk-Svensk Numismatisk Bibliografi 1615-2013”.   ... samt: Om Sømods manglende bind 14 i "Det Store Projekt" (ufuldendt).

77) December 2016 / jule-extra: Faglitteratur - del 24. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 11. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 12 millioner kroner for DKK 300.000. Ming vase til DKK 12.000.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 300.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 13.   ... samt: Faglitteratur - del 25. Auktionsrekord hos Bruun Rasmussen. 12 mio. kr. i hammerslag for vasen. Men er den tre gange mere værd ?   ... samt: Faglitteratur - del 26. Vurdering 360.000 kr. (ABR). Salgspris 14.400.000 kr. (ABR). Salgspris 33.704.268 kr. (udland). Prisforskel: DKK 19.304.268.   ... samt: Faglitteratur - del 27. Politikens madblogger udførte ikke sin research om ABRs Mingvase til 12 mill. kr. og lod sig narre af utroligt 'ekspert'-bortforklaringsforsøg. ABR ekspert: den høje pris på 12 mill. kr. skyldtes nok Kina-vasens proveniens til en dansker.   ... samt: Grelbers Forlag hjælper uden salær Politikens journalist.

78) December 2016 / nytårs-extra: Nytårsbrevet 31. december 2016. Faglitteratur - del 28. LEDER KOMMENTAR fra Grelbers Forlag 5. nov. 2016.   ... samt: Faglitteratur - del 36. Skanfil Auksjoner AS: job annonce - numismatiker soeges.   ... samt: Faglitteratur - del 29. Sådan taber købere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden. Katastrofal mangel på faglitteratur i huset Børge Nielsens Auktioner. Fa. Børge Nielsen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. Det er ikke kun i vore dage, at auktionshuse ikke vil bruge af salærpengene til at indkøbe 'viden' / faglitteratur. Det er et gammelkendt fænomen. Hvornår lærer de ?

 

79) Januar 2017: Faglitteratur - del 30. DNF og Sven Aagaard anvender ikke den nyeste referencelitteratur. Nødvendig faglitteratur som Sven Aagaard og Dansk Numismatisk Forening mangler at indkøbe. Mark klipping 1677 regnskab.   ... samt: Faglitteratur - del 31. NNF og Sven Aagaard anvender ikke den nyeste referencelitteratur. Nødvendig faglitteratur som Sven Aagaard og Norsk Numismatisk Forening mangler at indkøbe. 5 dukat 1658 ikke norsk medaille.   ... samt: Stor hæder til Sven Aagaard fra DNF: Sven Aagaard fra DNF udnævnt til korresponderende medlem af NNF, Norsk Numismatisk Forening. 

80) Februar 2017: Faglitteratur - del 32. DNF og Anders Harck og Michael Wagner anvender ikke den hidtil udgivne faglitteratur. Christian IV denninge. Endnu 2 folk fra Dansk Numismatisk Forening grebet i på inkompetent vis ikke at anvende den nyeste og nødvendige faglitteratur.

81) Marts 2017: Faglitteratur - del 35. Politiken 27.03.2017. Kendt auktionshus solgte maleri af anerkendt dansk maler, der stod i DATABASE over stjaalen kunst. // MEM: ... men de danske auktionshuse vil helst ikke åbne tegnebogen og indkøbe sig den nødvendige faglitteratur (herunder 'databaser'). Når topproffessionelle auktionshuse og journalister og nærige museumsfolk ikke indkøber den nødvendige faglitteratur, herunder adgang til 'databaser'.   ... samt: Faglitteratur - del 33. Nyt EU direktiv og ny tysk terrorlov har ramt alle auktionshuse og alle samlere af antikviteter (herunder 'mønter'). Plyndrede lande kræver kulturskatte tilbageleveret via EU-lov. Og tyske myndigheder kan kræve minimum 20 års proveniens - eller alternativt Stats-konfiskation af privatejede antikviteter under påskuddet: 'muligvis tidligere stjålet af terrorister'.   ... samt: Faglitteratur - del 34. Dansk mønthandler arresteret marts 2017 på møntmessen i München, da han ikke havde købt sig 'viden'. Mønthandleren kunne ikke opfylde myndighedernes krav om mindst 20 års proveniens på salgsobjekterne !

82) Marts 2017 / extra: [Grelber goes international] Fach Litteratur - part 37.   ... or: Künkers Kopierungszentral – Part 1. Dr. Andreas Kaiser plagiarizes Jørgen Sømod. [”Salget af Ottar Ertzeid mønt­sam­ling­en: Falske og vildledende sjældenheds-antal samt ’kopiering’ / plagiering / uden skam anvendt til helt bevidst at snyde byderne fra deres penge.”]

83) Marts 2017 / 2 x extra: [Grelber goes international] Fach Litteratur - part 38.   ... or: Necessary reference works that the coin experts at Künkers have still not bought

84) Marts 2017 / 3 x extra: [Grelber goes international] Fach Litteratur - part 39.   ... or: Künkers Kopierungszentral – part 2.   ... or: ’2. bekanntes Exemplar in Privatbesitz’.   ... or: Oops - part 26

85) Marts 2017 / 4 x extra: [Grelber goes international] Fach Litteratur - part 40.   ... or: Künkers Kopierungszentral – part 3.   ... or: ’3. bekanntes Exemplar in Privatbesitz’.   ... or: Oops - part 27

86) Marts 2017 / 5 x extra: [Grelber goes international] Fach Litteratur - part 41.   ... or: Künkers Kopierungszentral – part 4.   ... or: ’4. bekanntes Exemplar in Privatbesitz’.   ... or: Oops - part 28

87) April 2017: Artikel. Sømod taler om Statens og JSJs overtrædelser af LEB-testamentet.   ... samt: Stævningsvarsel: 2017-spådom om Statens to LEB-opkøbere JSJ og PHK i 2023: De bliver begge 'sagsøgt ind i Helvede'.   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig.   ... samt: Poul-Henning Knudsen hævder i fuldt alvor i 2012, at han repræsenterer mere almene numismatiske interesser i den private Lars Emil Bruun fonds bestyrelse. MEM: Nej, PHK repræsenterer kun LEB-arvingernes interesser.   ... samt: Skrækhistorier om møntmuseer i Norge og Sverige.

88) Maj 2017: Faglitteratur - del 42. Falske sjældenhedsantal afsløres nemt via Database Aarbøkene.   ... samt: Stor hæder til MEM fra SNF: MEM tildelt SNFs förgyllda medlemsnål för 40 aarigt hedersamt medlemskap

89) Juni 2017: Faglitteratur - del 43. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 12. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 750.000 kroner for DKK 3.000. Tibetansk tæppe til DKK 750.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 3.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 14.

90) September 2017: Faglitteratur - del 44. Ny auktionsprisrekord: Danmarks dyreste mønt solgt i Sverige 23.09.2017 for DKK 889.542 incl. salær med MEM engageret til den salgsfremmende katalogartikel

91) Oktober 2017: Faglitteratur - del 45. Siegs Møntkatalog 2018 blev sidste udgave grundet millionunderskud. Siegs Forlag stopper og lukker. Gratisbrugerne ville ikke betale for faglitteratur udgivet af Siegs Forlag ApS.   ... samt: Siegs Møntkatalog sletter efter flere års pres alle de mange falske R'er - ved helt at lukke projektet.   ... samt: Store prisstigninger i auktionsmarkedet på brugte bøger fra Jørgen Sømods "Det Store Projekt". 1.000 kroner pr. bind hos Bruun Rasmussen september 2017.   ... samt: MEMs to nye 2017 referenceværker over mønter og pengesedler er udkommet

92) November 2017: Faglitteratur - del 46. Ny og hidtil ukendt raritetsgradueringsmetode. Aukti­ons­hu­set Oslo Myntgalleri har ikke indkøbt den nyeste og dermed bedste referencelitteratur – del 1.

93) November 2017 / extra: Faglitteratur - del 47. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 13. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 1.400.000 kroner for DKK 40.000. Pengeseddelbundt til DKK 1.400.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 40.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 15.   ,,, samt: Danmark er et uland med hensyn til salg af kinesiske effekter.   ... samt: 3 gange har Grelbers Forlag på 12 måneder 11.2016-11.2017 præsenteret forfærdelige historier om Fa. Bruun Rasmussens håndtering af arvingernes orientalske værdier - uden at firmaet retter op.

94) November 2017 / 2 x extra: Faglitteratur - del 48. Numisma Mynthandel og Kjetil Kvist anvender ikke den nyeste referencelitteratur - del 1. Nødvendig faglitteratur som Numisma Mynthandel og Kjetil Kvist mangler at indkøbe.

95) November 2017 / 3 x extra: Faglitteratur - del 49. Kan mangel på faglitteratur have økonomisk (tabs)betydning ? En sjov triangel med deltagere fra 3 auktionshuse TimeLine, MIS AB og Antikören.

96) November 2017 / 4 x extra: Faglitteratur - del 50. Katastrofal mangel på faglitteratur hos Holstebro Auktioner – del 1. Holstebro Auktioner mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. Arvinger tabte DKK 130.000 paa auktionhusets uvidenhed om bare een mønt. Sådan taber arvinger og sælgere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 13.

97) November 2017 / 5 x extra: Faglitteratur - del 51. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Lauritz.com – del 4. Uhadada! Lauritz.com villig til at sælge arvestykke til 1.110.000 kroner for DKK 5.000. Billedrulle til DKK 1.110.000 udbudt hos Lauritz.com med vurdering DKK 5.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 16.

98) November 2017 / 6 x extra: Faglitteratur - del 52. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 14. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 1.400.000 kroner for DKK 40.000. Tibetansk thangka maleri til DKK 300.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 30.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 17.

99) November 2017 / 7 x extra: Faglitteratur - del 53. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 15. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 600.000 kroner for DKK 60.000. Tre kinesiske porcelænsskåle til DKK 600.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 60.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 18.

100)  November 2017 / 8 x extra: Faglitteratur - del 54. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 16. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 230.000 kroner for DKK 15.000. Kinesisk lågvase af grøn jade til DKK 230.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 15.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 19.

101)  November 2017 / 9 x extra: Faglitteratur - del 55. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 17. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 220.000 kroner for DKK 10.000. Kinesisk scroll af Xuetao til DKK 220.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 10.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 20.

102)  November 2017 / 10 x extra: Faglitteratur - del 56. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 18. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 1.800.000 kroner for DKK 75.000. Kinesisk Buddha statue til DKK 1.800.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 75.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 21.

103)  November 2017 / 11 x extra: Faglitteratur - del 57. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 19. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 1.020.000 kroner for DKK 30.000. Kinesisk porcelænsvase til DKK 1.020.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 30.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 22.

104)  November 2017 / 12 x extra: Faglitteratur - del 58. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 20. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 1.100.000 kroner for DKK 10.000. To kinesiske segl af fedtsten til DKK 1.100.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 10.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 23.   ... samt: Redaktør af Skandinaviens største mønt-fagtidsskrift fyret for plagiering. Hvad gør Fa. Bruun Rasmussen med sin gennem 20 år plagierende administrationschef, Poul-Henning Knudsen ?

105) December 2017: Artikel. Ny grov afsløring. Der forekommer ingen skjulte salær rabat-satser hos Firma Bruun Rasmussen Kunstauktioner   ... eller: at spille spillet.   ... samt: Salæranalyse. Købersalær hos førende møntauktionshus: 6 %. Købersalær hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner: 25 %. Fa. ABR kræver som standard i alt 41 % af hammerslagsbeløbet i totalt (køber+sælger) salær.   ... samt: Det er møntforfatteren Jan Bendix, en ansat ekspert hos Fa. ABR, som er skyld i, at Sieg katalogerne er ophørt med at udkomme til ubodelig skade for gratisbrugerne

106)  December 2017 / nytårs-extra: Nytårsbrevet 31. december 2017. Faglitteratur - del 59. LEDER KOMMENTAR del 2 fra Grelbers Forlag 31. dec. 2017. Mangel på ’viden’ (=faglitteratur, herun­der ’da­ta­baser’) resulterer i og kan resultere i meget store øko­no­mi­ske tab for de dumme og u-vi­den­de mar­keds­deltagere, som ikke har været villige til at åbne deres tegnebog og indkøbe sig den nød­ven­di­ge ’viden’ (=faglitteratur, herunder ’databaser’). 1) Hvilke markedsdeltagere har tydeligvis intet lært af undervisningskampagnen ?” 2) ”Hvilke markedsdeltagere har ikke rettet op ?” 3) ”Hvilke markedsdeltagere fortsætter bare som hidtil med at spille lotteri med arving­ern­es øko­no­misk kostbare objekter og svine med andre men­ne­skers værdier ? (blot man får sine salærpenge).

 

107)  Januar 2018: Artikel. Den tidligere chef for Statens Møntsamling [Stockholm] idømt 3 års fængsel december 2017. Den statsansatte embeds- og museumsmand (KMK) kunne bl.a. ik­ke kla­re at administrere alle de mange forskellige ka­sket­ter, som han havde på. Konsekvens: fængsel, vanære og per­son­lig økonomisk ruinering, der varer resten af livet for den 66 årige. Møntverdenen, der var hans hele liv, har han måttet forlade totalt.   ... samt: Nationalmuseets chef, og allerøverste chef for Statens Mønt­sam­ling (MK), sagde 30.06.2017 farvel til sit chefjob og høje topløn. Museumsmanden Per Kristian Madsen, 64, der udmærket godt hele ti­den vid­ste, han var inhabil med dobbeltkasketter på som både be­sty­rel­sesmedlem 2014-2017 i den privatejede L.E. Bruun-Fond og med statsmu­se­umsjob, har naturligvis måttet forlade sin LEB-besty­rel­ses­post. Retsopgør forudses til mange penge fra hans private tegnebog.   ... samt: Er vedtaget: L.E. Bruuns møntsamling skal i 2018 flyttes fra den sikre bankboks i Danmarks Nationalbank og helt væk fra Statens bank. Den enestående møntsamling er hundredvis af millioner kr. værd. Statens embedsmænd har tidligere forsøgt at overtage hele den pri­vate møntsamling i direkte modstrid med L.E. Bruuns testamente.   ... samt: Poul-Henning Knudsen [73], Jørgen Steen Jensen [79], XYZ og Per Kristian Madsen [64] skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for [2018] transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bank­boks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: De 3 ’vurderings’-mænd som ca. 05.2011 foretog fastsættelsen af den pris, DKK 6.239.750, der skulle betales for de 64 LEB-mønter, som Staten over­tog: De 2 var fra LEB-bestyrelsen selv.   ... samt: TV2 i januar 2017: Afdød rigmand gør arbejdsløse Hans til millionær - - - om 6 år. Danmarks mærkeligste testamente og en skjult privatejet møntskat. // MEM extra: Statsansatte museumsfolk snød og udnyttede den p.t. fattige Lars Emil Bruun-arving i 2011-million-handel. Privatmands generøse 100 års testamente omgået og overtrådt flere gange af utaknemmelige statsansatte museumsfolk.   ... samt: Til journalister. Nogle tidligere artikler om L.E. Bruun affæren.  

108)  Januar 2018 / extra: Artikel. Kun 7 år efter indgåelsen bryder Staten, Nationalmuseet og Per Kristian Madsen 2011-LEB-opbevaringsaftalen med Nationalbanken.   ... samt: Ankestyrelsen beslutter 21.12.2017, at tre byggeriudbydende re­gi­onsformænd var inhabile, idet de 3 samtidigt havde dob­belt-po­ster som direktører i PKA, der blev valgt til sygehus­byg­ge­ri­et.   ... samt: Persongrupper der ikke er habile i LEB-bestyrelsen: Alle museumsfolk. Alle statsansatte. Alle auktionshusansatte. Alle DNF folk. Alle personer uden den nødvendige møntfaglitteratur (herunder 'databaser').   ... samt: Questions from the readers: What is the value of the L.E. Bruun coin collection ?  

109)  Januar 2018 / 2 x extra: Artikel. Nationalmuseets chef erkendte på skrift i 2009, at alle Nati­o­nal­mu­se­ums­personer er inhabile i LEB-bestyrelsen. Alligevel lo­ve­de Nationalmuseets chef i et hemmeligt notat 2011 til Natio­nal­ban­ken, at han selv ville fortsætte i LEB-be­sty­relsen indtil år 2023. Dette meget hemmelige løfte overholdt han kun i 7 år – så ville løfte­udstederen, Nationalmuseets allerøverste chef, Per Kristian Mad­sen, ’pludseligt’ i år 2017 ud af LEB-bestyrelsen. Nationalbanken og LEB-familien blev altså også her ført bag lyset af Nationalmuseets ansatte.   ... samt: Skønt at Nationalmuseets chef Per Kristian Madsen allerede i 2009 skriftligt havde erkendt, at alle Nationalmuseumsansatte var inhabile i den private LEB-bestyrelse, så gennemførte Staten og Nationalmuseet og PKM og JSJ og PHK alligevel glade den uredelige 2011-LEB-millionhandel til Statens og Nationalmuseets fordel, hvor JSJ og PHK begge samtidigt var både køber og sælger, og Staten snød de private LEB-arvinger. Vil Nationalmuseets nye øverste chef Rane Willerslev rydde op ?   ... samt: Den 11.01.2018 starter en TV serie i 6 dele om Rane Willerslevs Nationalmuseum   ... samt: Juridisk forklaring til de u-indviede. Rane Willerslevs dilemma: ”Fængsel - - - eller ikke fængsel ? That is the question.   ... samt: Den tyvagtige bogholder   ... samt: En usand påstand fremsat fra museumsside: "LEB-bestyrelsesmedlemmer skal ikke sælge LEB mønter, så det er ikke et LEB-bestyrelses-kvalifikationskrav at have forstand på mønt­pri­ser, møntmarkedet, auktionsmarkedet eller prisdannel­ses­­me­ka­nis­mer (t.ex. køberkarteller)."   ... samt: Køberkarteller og auktionssalget af LEB mønter med statslig forkøbsret  

110)  Januar 2018 / 3 x extra: Artikel. Statens møntsamling på Nationalmuseet er stadig i år 2018 den ene af de to LEB-arveparter. Nationalmuseet skal derfor sammen med den anden arvepart, LEB-familie­med­lem­mer­ne, betale alle omkostningerne år 2018-2023 for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring. Hvis Staten ikke vil betale, må Staten 2018 frasige sig sin arveret.   ... samt: Da Nationalmuseets chef ’pludseligt’ i 2017 ville udtræde af sin in­ha­bile LEB-bestyrelsespost, var ingen andre fra Nationalmu­seet vil­li­ge til som inhabile at overtage hans LEB-besty­rel­ses­job og derved få deres egne fingre fedtet ind i Jørgen Steen Jensens ellers om­hyg­ge­ligt opstablede konstruktioner sat op for urede­ligt at snyde LEB-arvingerne til Nationalmuseets og Statens for­del. Også dette konstruktionssammenbrud giver store økonomiske konsekvenser (:endnu flere pengetab) for den private LEB-fond   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de udøver en bevidst ikke-indsamling af dokumenter for at holde sagsakter skjult for borgernes kontrol. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?   ... samt: Den første LEB arvegeneration fra 1923 formøblede en formue  

111)  Februar 2018: Artikel. Akt­ind­sigts­an­mod­ning#20 indgivet til Nationalmuseet 14.02.2018. Nationalmuseets direktion vil 23.02.2018 ikke udlevere meddelelserne fra statsmu­seets direktør, Per Kristian Madsen, hvor PKM [før 09.­2017] meddeler til den øvrige LEB-bestyrelse, at PKM øn­sker at udtræde af bestyrelsen for den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”.   ... samt: Nationalmuseet ved ikke på hvilken dato, museets direktion besluttede sig for, at National­mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i bestyrelsen for den privatejede LEB-fond.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved heller ikke om han selv og/eller forgængeren, Per Kristian Madsen, m.fl. deltog i det møde, hvor museets direktion besluttede, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved ikke engang om det var ham selv eller forgængeren, Per Kristian Madsen, der var direktøren for Nationalmuseet, da museets direktion beslut­te­de, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-besty­rel­sen.   ... samt: BREAKING: Kulturministeriet giver 08.03.2018 også MEM medhold i klagesag nr. 6 mod "Ranes Museum" og beordrer (igen) Nationalmuseet til at udlevere dokumenter udbedt i januar 2018   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de forsøger på at holde sagsakter skjult for borgernes kon­trol og afviser aktindsigt. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?

112)  Marts 2018: Artikel. Aktindsigtsanmodning nr. 22 indgivet til Nationalmuseet 13.03.2018.   ... samt: Klagesager#7, 8, 9, 10, 11 ang. LEB indgivet til Kulturministe­ri­et.   ... samt: Se MEM sætte prisrekord i 2017 med den hidtil dyreste auktionssolgte danske mønt SEK 1.140.000.   ... samt: Se MEM også sætte prisrekord i 2005 med Nordens hidtil dyreste auktionssolgte mønt NOK 3.068.000.   ... samt: MEM har også prisrekorden for den hidtil dyreste auktionssolgte norske mønt DKK 2.954.177.   ... samt: Faglitteratur - del 60. MEM sætter 2018 endnu en prisrekord - nu for faglitteratur om mønter: Hidtil dyreste dansk-norske møntauktionskatalog til DKK 30.000.   ... samt: Faglitteratur - del 61. MEM sætter samme dag igen en prisrekord - nu for Nordens ældste og hidtil dyreste møntsamlerkatalog. Toppris: SEK 74.728 for eet styk dansk-norsk-svensk møntfaglittera­tur

113)  Marts 2018 / extra: Artikel. [L.E. Bruun]   ... samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe m.v.

       ... samt: Hvorfor vente til år 2023 ? Du kan allerede i år købe 'auktions'-kataloget over L.E. Bruuns mønter. Katalog over L.E. Bruuns hovedsamling: Revideret og forøget 2017-udgave af ny-bearbejdningen med 7.127 dansk-norske mønter, som skal sælges i år 2023. Se demo-siderne her.

114)  29. marts 2018: Artikel. 1993 – 29. marts – 2018. Der er nu gået 25 år siden, at MEM til JSJ afleverede sin allerførste kritiske artikel om L.E. Bruun affæren. Så JSJ vidste godt i alle disse 25 år, at han var på gale veje.   ... samt: [udkast: Rane Willerslev griber ind]   ... samt: [udkast: L.E. Bruuns møntsamling blev xx.2018 flyttet]

115)  April 2018: Index 1. serie 2013-2018 – del 1.

116)  April 2018 / extra: Index 1. serie 2013-2018 – del 2.

117)  April 2018 / 2 x extra: Index 1. serie 2013-2018 – del 3.

.

.

Anden litteratur:

Artiklen ”L. E. Bruuns møntsamling. Hele sandheden om ’Smørmandens guldskat’ ", Møntsamleren nr 2, 1993, pp 35-40 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb1.htm

Artiklen ”3-mandsbestyrelsen for L. E. Bruuns samling har gjort sig selv inhabil”, Kbh. 1993 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb2.htm

 

 

 

2. serie:

118)  Januar 2020: Extrablad: eventyr og svindel ! ... del 1.   ... eller: Sådan gør Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S 07.05.2019 for IGEN [bevi(d)st] at vildlede tusindevis af kunder blot for at tjene ussel mammon (i samarbejde med Aagaard) (=tab penge).

119)  Januar 2020 / extra: Falsk kontramærke fra Dansk Vestindien solgt på auktioner (=tab penge). Forfalskede DVI kontramarkeringer solgt 2018 af ABR og Holstebro Auktioner.  

… samt: Forfalsket DVI kontramarkering solgt 1992 og 2013 af ABR og i 2018 af DNF.  

… samt: Faglitteratur - del 62. Fa. Bruun Rasmussen anvender 06.11.2018 (endnu engang) ikke den nyeste og bedste referencelitteratur, Chr. IV 2 dukat 1626 sølvafslag.   

… samt: Fa. Bruun Rasmussen anvender 14.10.2018 (igen igen) ikke den nyeste og bedste referencelitteratur, 5 krone 1974 blyafslag.

120)  Januar 2020 / 2 x extra: Tab penge på guld hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner. U-vidende (og dum) sælger kan have tabt op til DKK 61.480 ved at anvende et stort møntauktionsfirmas eks­perter hos Fa. ABR til maj 2018 at sælge en guldbarre på 1 kilogram 0.999 fint 24 karats guld. Den rene guldværdi af barren var 08.05.2018 DKK 263.698.  

          … samt: Auktionsklubben Dansk Numismatisk Forening (DNF) er stoppet med at opkræve sæl­ger­salær for guldbarrer og bullion guldmønter.

          … samt: Salærrevolution#1 i auktionsbranchen. Det engelske møntauktionsfirma Baldwin’s of St. James’s stopper 2018 helt med at opkræve sælgersalær for alle dyre objekter. Fremover opkræver Baldwin’s ’kun’ 20 % i totalt (sælger+køber)salær af hammerslagsprisen (20 % = 0 % + 20 %) med hammerpris på minimum GBP 1.000.

          … samt: Salærrevolution#2 i auktionsbranchen. Det tyske auktionshus Emporium sænker købersalær til 17,5 % på visse møntauktioner. Her er den reklamemail auktionshuset offentligt ud­send­te 23.11.2018.

          … samt: Salærrevolution#3 i auktionsbranchen. Det tyske auktionshus Tietjen dropper helt købersalær for bullion guldmønter. Auktionshuset meddeler dette i auktionskatalog 123, 17.12.2018. Sam­tidigt indføres budgivning i % af den noterede guldpris. Ingen moms på hammerslagspriserne.

          … samt: Siegs Forlag Aps havde også i år 2017 underskud: minus DKK 222.428 for hele året. Totalt tab de sidste 6 år: DKK 1,7 millioner.

121)  Januar 2020 / 3 x extra: Faglitteratur - del 69. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen - del 21. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 1.000.000 kroner for DKK 4.000. Maleri til DKK 1.000.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 4.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 24.

          … samt: Auktionshuse [t.ex. Fa. ABR] ses gerne for store salærpenge at være villige til ud af luften at opdigte ukorrekte og/eller at fremsætte illusionsformålsskabelses markedsførings­påstan­de i stil med: ’Nordens største’, ’Nordens bedste’, ’aldrig før set på auktion’, ’UNIK i privateje’, ’kun kendt i x eksemplarer’, 'Eneste eksemplar tilgjengelig på markedet i dag', 'af Aagaard kun registreret i x eksemplarer', ['af Falkensson kun registreret i x eksemplarer'] - - - altså uden først at gennemgå de 6.000 allerede afholdte auktioner ! ! ! Her er endnu et eksempel i den lange række.

… samt: Salæranalyse: Købersalær hos førende auktionshus i 1906: 6 %. Købersalær hos Fa. Bruun R. i 2017: 25 %. Trykke- og foto- omkostningerne er derimod faldet kraftigt i de sidste 111 år.

          … samt: Sælgersalæret ved lov fastsat af Staten til 4 % af hammerslagsbeløbet. Købersalær 0 %.

122)  Januar 2020 / 4 x extra: Faglitteratur - del 70. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen - del 22. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 175.000 kroner for DKK 6.000. Kinesisk bronzefigur til DKK 175.000 udbudt hos Bruun Rasmussen med vurdering DKK 6.000. Tør du lade den slags firmaer håndtere dine værdier ? Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 25.   … samt: BESKED august 2019 til auktionshusene fra Grelbers Forlag.

123)  Februar 2020: Velkommen på forsiden. Extrablad: eventyr og svindel ! - del 2 (=tab penge)  

… eller: Unikum - unikummere - unikummest - del 37. [Skanfil Auksjoner AS]

124)  Februar 2020 / extra: Velkommen på forsiden. Extrablad: eventyr og svindel ! - del 3 (=tab penge) … eller: RRR (men dette er lyv) - del 6. [Skanfil Auksjoner AS]

125)  Februar 2020 / 2 x extra: Velkommen på forsiden. Extrablad: eventyr og svindel ! - del 4 (=tab penge)   … eller: RR (men dette er lyv) - del 17. [Skanfil Auksjoner AS]

… samt: ADVARSELS-LISTE ! Navne på bl.a. mere end 50 ’researchere’ der 1979-2019 offentligt på tryk har vildledt markedet med falske sjældenheds-’antal’ - uden kildematerialeundersøgelse ! ! ! Hvilke af auktionshusenes fastansatte 'researchere', semi-'researchere', afskrivere, andre forfattere, andre afskrivere samt freelance researcheren har faktiskt i forb. med trykning af sjældenheds-undersøgelses-resultater/-udtalelser gennemgået kildematerialet ?   

… eller: Forbrugerinformation: Researchere.

126)  Marts 2020: Faglitteratur - del 64(A). En tredie professionel museumsansat person har stjålet norske mønter for millioner. Planlagt rekord-auktionssalg 26.10.2018 af (Nordens nye dyreste?) mønt er desværre gået i vasken. Et norsk auktionshus fik 2018 bl.a. indleveret 3-dobbelt speciedaler 1665 [MEM 3.233] til auktionssalg. Mønten var imidlertid stjålet af en museumsansat fra Telemark Museum (tidligere "Brekke Museum"). 3.000.000 kroners mønten er 2019 blevet leveret retur til museet. [Auktionshuset Numisma Mynthandel]

          … samt: Faglitteratur - del 64(B). ’Professionelle’ eksperter hos norsk auktionshus - og hos Statens Møntmuseum UMK - har (igen) ikke indkøbt den nødvendige faglitteratur. Her kan du se sidste gang, hvor de ’professionelle’ eksperter hos samme auktionshus heller ikke havde indkøbt den nødvendige faglitteratur. [Auktionshuset Numisma Mynthandel]

          … samt: Nogle avisjournalister og webside-redaktører havde heller ikke i april 2018 styr på, hvad de to hidtil dyreste auktionssolgte dansk-norske mønter koster. Den dyreste auktionssolgte dansk-norske mønt nogensinde er stadig 4 dobbelt speciedaler 1678 til DKK 2.954.177 (= NOK 3.809.874 den 20.04.2018). Dette er også stadig pr. 01.06.2018 Nordens og Skandinaviens dyreste auktionssolgte mønt.

          … samt: MEM har også prisrekorden for den hidtil dyreste auktionssolgte dansk-norske mønt DKK 2.954.177.   … samt: Her er en 3 år gammel artikel fra en anden god gang, hvor avisjournalister heller ikke havde styr på auktionspriser.

127)  April 2020: Faglitteratur - del 65 (=tjen penge). De 4 store og grundlæggende referenceværksserier - eller: Prisen for ’viden’ (: = faglitteratur, herunder databaser).

… samt: Krause Publications møntpriskataloger meldes på vej mod 2019 konkurs og stopning. Gratisbrugerne ville ikke betale. Så har Grelbers Forlag også fået udkonkurreret Krause ligesom Sieg blev ! Monopol-positionen styrkes.

… samt: Faglitteratur - del 66. MEMs spådom maj 2019 om fremtidige møntbogs-udgivelser gene­relt: ”I DANMARK OG NORGE ER DET SLUT MED FLERE MØNTBØGER (på papir).”

… samt: Faglitteratur - del 67. Nationalmuseets bog ”Magister monetae. Studies in honour of Jørgen Steen Jensen.” [2007] totalfinansieret med ’statsstøtte’ fra statens bank, Danmarks National­bank.   … samt: Foreløbig arbejdsskitse pr. 01.01.2020: opdatering omkring MEM/Sømod(†)- referenceværksprojektet.

128)  Maj 2020: Faglitteratur - del 68. Statens Møntsamling (MK) og Nationalmuseet har opkrævet i alt DKK 3.000.000 hos Statens bank, Nationalbanken (for 1 møntbog). [Bogen ”Denar til daler”, 2018]

Alle opkrævningerne er regnskabsført: "honorar". Selv den dyre MEM har endnu ikke opkrævet DKK 3.000.000 for at udarbejde 1 styk møntbog :-)

Men fremover overvejer MEM at følge Nationalmuseets glimrende honorar-eksempel ! (med upfront betaling fra gratisbrugerne og bogbrugerne, naturligvis. J )

129)  Juni 2020: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 1.

’Lundby Krat fundet’ - Nationalmuseet betaler kun 1,7 % af markedsværdien. (=tab penge)

130)  Juni 2020 / extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 2.

          … samt: Vikingemønt-fundskat indkøbt 2004 fra Tyskland af Nationalmuseet for 25.000 EURO. For første gang betales en blot tilnærmelsesvis 'fair' markedspris for fundmønter. [Danefæbetaling er ikke fair betaling, men er en underbetaling af de ærlige findere langt under markedsværdi] [I Sverige har Kungl. Myntkabinettet i nu mere end 10 år betalt fuld markedspris for fundmønter.]

131)  Juni 2020 / 2 x extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 3. (=tab penge). Navneliste over 7.914 modtagere af danefæ-betalinger 2010-2019 (med beløb).

… samt: Systemet i Danmark omkring ’Statens penge’ (= offentlige penge).

… samt: Nationalmuseets danefæ underbetalinger kan foregå sådan nu om dage.

… samt: Statens embedsmænd på Nationalmuseet erkender selv skriftligt 2017, at de er møntpris-inkompetente. Alligevel værdifastsætter de danefæ-udbetalinger for mange millioner af kroner.

… samt: Formand for møntklub røvet og myrdet april 2019. Møntsamlingen fjernet, huset brændt af og liget smidt i nedlagt grusgrav. [Kiehn Georg Andersen]  

… samt: Keld Grinder-Hansen død juni 2019, kun 59 år gammel. Keld var møntelev af Jørgen Steen Jensen.

132)  Juni 2020 / 3 x extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 4. Statens møntsamling (MK) på Nationalmuseet solgte 1921 på private auktioner mønter konfiskeret af Staten som danefæ.

… samt: Brandfaren for Statens Møntsamling (MK) på Nationalmuseet.

… samt: Danefæ – og retsfæ. … samt: Statens møntsamlings doubletter solgt på 7 private auktioner 1921. Fra en baggrundsartikel om Galster-Fischer-Wilcke retssagsaffæren 1924-1925 tidligere forfattet af MEM i 2004.

… samt: Artikel. Nationalmuseets danefæ-håndtering. [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Nationalmuseet har på deres hjemmeside efterlyst ideer i forbindelse med museets aller nyeste besparelse, der stolt bliver markedsført som: "Når 2 bliver til 1". En læser har derfor 09.2019 indtastet dette offentlige forslag til Nationalmuseet. [af Jan Rytter]

… samt: Er der et formål med, at Staten på Nationalmuseet absolut skal opbevare mønter ?

133)  Juli 2020: Artikel. Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, fjerner maj 2018 den ene af sine 3 vicedirektører, Jes Gjørup. Dette skyldtes, at Kulturministeriet i foråret 2018 havde fremført hård kri­tik af Nationalmuseet. (læs her)

        … samt: Spørgsmål nr. 16+17+18, som DU skal stille på generalforsamlingen i "Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner" onsdag den 13.06.2018 kl. 14:00 på Nationalmuseet. (læs her)

        … samt: Nationalmuseet lukker møntudstilling af hemmelige årsager. Et hemmeligholdt sikrings­pro­blem be­tyder, at man ikke kan se landets fornemmeste møntsamling.

        … samt: Statens Møntsamling på Nationalmuseet nedlukket 2018 - ansatte fyret. COINS WEEK­LY’s redaktør, Ursula Kampmann, blev også chokeret, da hun erfarede, at Den Kongelige Mønt og Medaillesamlings udstilling er nedlagt og gemt væk og ikke ser ud til at genopstå igen. Ligeledes at næsten hele medarbejderstaben var afskediget. Det skyldes politikernes evindelige sparekrav om et lille bid hvert år, indtil der til sidst ikke er mere at spare. Møntkabinettet i København hørte el­lers til en af de flotteste i verden. (læs her)

        … samt: Endnu en tidligere ansat på Statens Møntmuseum er i december 2018 blevet tiltalt for groft hæleri med sjældne mønter. Tiltalen kommer efter at have solgt mistænkt stjålne mønter til en vær­di af næsten 4.000.000 kroner. Der i blandt en enkelt mønt for 510.000 kroner, som han me­ner at ha­ve arvet fra sin morfar, siger statsanklageren Jens N. Udbyttepengene blev mest an­vendt til køb af antikvariske møntbøger. (læs her)

        … samt: Mere nyt om tyverierne fra Statens Møntmuseum. Förkomna böcker i numismatiska rari­tets­samlingen - 37 sjældne møntbøger 1516-1825 ’forsvundet’.

        … samt: Liste fra 2018 over mønter mistænkt stjålet fra Statens Møntmuseum. (læs her)

        … samt: L.E. Bruuns møntsamling blev marts 2019 flyttet væk fra Nationalbanken

        … samt: Det må forventes, at efter 12.2017 og helt frem til 2023 vil MEM blive ’oversvømmet’ af hen­ven­delser fra div. auktionsformidlere, auktionshuse over hele verden, journalister, lykkerid­de­re, grib­be, markedsdeltagere, advokater m.v.(*).  

        … samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe, mar­keds­deltagere, advokater m.v. (læs her)

134)  Juli 2020 / extra: Artikel. Anmodning om ’indsigt’ samt aktindsigt#34 ang. L.E. Bruuns møntsamling.   … samt: Nationalmuseet frigør hidtil hemmeligholdt L.E. Bruun-materiale.  

          … samt: Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren.

… samt: Statens bank, Nationalbanken, har i årtier betalt 10.000'vis af kroner til DNF-kliken om­kring Formand Preben Nielsen (PN) og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen (JSJ) m.fl.

… samt: Nationalbanken kan af etiske grunde ikke mere betale støtte [til Nationalmuseet og DNF og Statens Møntsamling (MK) og Rane Willerslev og Michael Andersen og Preben Nielsen]. (læs her)

… samt: Brugtprisen er NOK 2.016 hos Skanfil Auktioner april 2018 for MEMs medaillereferenceværk udgivet 2011.

135)  Juli 2020 / 2 x extra: Artikel. Fotos af nogle af de 64 mønter der i 2011 blev overtaget af Statens Møntsamling på Nationalmuseet i den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel. (læs her)

… samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

… samt: Brev afsendt 27.09.2019 Til Direktionen for Nationalmuseet, Att. Rane Willerslev, Palle Maurice Jepsen m. flere [angående direktionspligt til straks at foretage bl.a. disciplinærtiltag samt at indgive politianmeldelser mod bl. a. de nedennævnte personer, der alle tog aktivt del i konspirationen med at opsætte den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel.]

… samt: SKEMA. sådan blev den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel sat op af i alt 14 helt forskellige personer.   ... samt: Artikel. Strl. § 280 mandatsvig.

136)  August 2020: Velkommen på forsiden. Extrablad: eventyr og svindel ! - del 5 (=tab penge)   

… eller: MIS [AB] indfører ’kildemateriale’ på kun 71 auktioner.   … eller: Ny og hidtil ukendt raritetsgradueringsmetode del – 2.

… samt: Faglitteratur - del 71. [Roberto Delzanno: ”Sveriges guldmynt 1512-2020”.]

… samt: Faglitteratur - del 72. Men varför satsar ingen på digitalt format 2019 ? [til bogproduktion]

137)   August 2020 / extra: Faglitteratur del 73. MIS AB anvender ikke den nyeste – og bedste – referencelitteratur.

… samt: Er der dovne medarbejdere hos firmaet [MIS AB] Myntauktioner i Sverige ?

… samt: Skanfil [Auksjoner AS] anvender nu den nyeste – og bedste – referencelitteratur

… samt: Fa. ABR anvender nu den nyeste – og bedste – referencelitteratur

… samt: Skanfil solgte 27.09.2019 Sømods poletbog#2 for NOK 1.386.

138)   September 2020: Velkommen på forsiden. Extrablad: eventyr og svindel ! - del 6 (=tab penge).  

… eller: Hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S kan man stadig vildlede kunderne 11.2019 (=­tab penge). Nogle auktionshuse har slet ikke brug for faglitteratur – del 18.

          … samt: Faglitteratur del 74. Når markedsdeltagerne ikke anvender den nødvendige researchlitteratur går det sådan her. NYPRÆG udbudt som samtidigt originalstykke i 2019 af ABR.

          … samt: Når markedsdeltagerne ikke anvender den nødvendige researchlitteratur går det sådan her. Endnu et NYPRÆG udbudt som ’afslag’ i 2019 af Fa. Bruun Rasmussen.

… samt: Skanfil solgte 03.05.2019 den hidtil dyreste Sømod bog bind nr. 13 i ”Det Store Projekt” for NOK 3.906 kun 6 år efter hans død ! Doublet haves.

139)   September 2020 / extra: Velkommen på forsiden. Extrablad: eventyr og svindel ! - del 7 (=tab penge)  

… eller: Faglitteratur del 75. Flere auktionshuse sælger ’afslag’. Dette ’afslag’ er overhovedet ikke UNIK ! Nogle auktionshuse har slet ikke brug for faglitteratur – del 19.

… samt: Stævningsmanden og Auktionshusenes kundevildledninger.

140)   Oktober 2020: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 5. Grelber aug. 2019: "Nationalmuseet foretager rekordlave UNDERbetalinger via udbetalinger af godtgørelser til danefæ skattejægere." Her kan du se, hvad Danmarks dygtige journaliststand nov. 2019 lader sig indbilde om Nationalmuseets og Statens rekordLAVE underbetalinger af danefæ findere.

… samt: Efter ’shitstorm’ på Facebook svarer Nationalmuseet.

… samt: Detektorsøger utilfreds efter største [norske] findeløn i 40 år på NOK 155.000 i aar 2017

… samt: Også den norske Stat og Universitetets Myntkabinett i Oslo (UMK) underbetaler de ærlige blandt detektorfolkene for deres fund. Konsekvens: Detektorførerne stemmer med fødderne (og tegnebogen). Det norske museum og histori­kerne får ikke indleveret de sjældne (:kostbare) af fundmønterne. 4 artikler fra november 2019 om ’norske’-fæ.

141)   Oktober 2020 / extra: Artikel. Nationalmuseets stadige fortielser om museets enorme underbetalinger for fundgenstande og konsekvenserne heraf. [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Er det mon virkeligt kun arbejdspres, der er skyld i de mange åbenlyse problemer på Nationalmuseet og om danefæ håndtering ? [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Groft tyveri af svensk kulturarv [KMK] minder om det store bogtyveri i København.

… samt: Om Brenner 1691 og ejeres fortabelse af ejerskab 10 år efter tyveri. [Tyverierne fra Statens Møntmuseum]  … samt: Sådan stopper donatorer testamentebrud hos museer. [L.E. Bruun]

142)   Oktober 2020 / 2 x extra:  Artikel. Kulturministeriet beder 2020 om en udtalelse fra Nationalmuseet om Statens og Nationalmuseets enorme underbetalinger af de ærlige blandt detektorsøgerne, som finder danefæ i jorden.   … samt: Gevaldigt salærproblem i formidlingsbrancherne. Ejendomsmægler kræver salær 41 % af din ejendoms salgsbeløb. Auktionshus kræver standardsalær 41 % [:16+25] af dine værdiers hammerslagsbeløb.   … samt: Eksisterende elektroniske salgsplatforme. Sa­læranalyse.

143)   Oktober 2020 / 3 x extra:  Tidigare anställd på Kungliga myntkabinettet frias från grovt häleri. 10 års forældelsesfristen for hæleri var overskredet.   … samt: Mønthandler Tim Eriksen, Guldstuen, død november 2019.   … samt: Frisk fotoserie fra den bedrageridømte mønthandler fra Thy­Coins, Thomas Marinus Stausholm Jepsen's seneste bopæl.  

         … samt: DNF formand Preben Nielsen har lovet at gå af i 2020.   … samt: ANF fortsætter med at videresprede de falske Sieg R’er i kommercielt øjemed.   … samt: Supermanden. 

144)   Oktober 2020 / 4 x extra:  Artikel. Kulturministeriet træffer juni(?) 2020 en politisk afgørelse om Statens og Nationalmuseets enorme underbetalinger af de ærlige blandt detektorsøgerne, som finder danefæ i jorden. (læs her)

         … samt: Statsanklageren anker den 19.03.2020 frifindelsesdommen af en ’menig’ museumsansat til Hovrätten.   … samt: Svensk TV1 tirsdag 21.04.2020 kl. 21-22: "Tyverierne på Det Kongelige Møntkabinet". TV serie i 3 dele. (læs her)

         … samt: STÆVNINGSMANDEN: Coronakrisen er nu nedtrappet. Første 2020 ”snyder”-stævning er derfor blevet udtaget. [INFO: MEM vandt også denne retssag - - - på kun 3 uger] 

         … samt: Skanfil har nu ladet priscrashet indtræffe på Märcher bøger. Eller: Museumsfolks bøger er ’vær­di­løse’ .   … samt: Norsk(?) mønthandler ser 2020 gerne omkostningsbesparelser - også til nødvendig faglitteratur    

         … samt: Danske arvinger tabte op til DKK 8.023.222 på 1 objekt grundet 'ekspertisen' hos dansk auktionshus Fa. ABR (læs her)

145)   Oktober 2020 / 5 x extra: Statens Møntsamling og JSJ Nationalmuseet fik yderligere DKK 2.000.000 i 1989 via Statens bank, Nationalbanken.

… samt: PRESSENYT 14.10.2019. Lego overvejer at leje sine ikoniske klodser ud: »Potentielt en bedre forretning«

… samt: Kildematerialet – del 7. [Auktionshuses vildledninger af tusindevis af bydere]  

… samt: Publicering af ny litteratur, der er nyttig for markeds­deltagerne.   … samt: Svenskere.

… samt: STOPNING. To beskeder til auktionshusene: i august 2019 og i oktober 2019.

146)   November 2020: Index 2. serie 01.2020-11.2020*.

 

 

3. serie:

147)  Januar 2021: MEM vandt også snyder-retssagen anlagt 23.04.2020. Det tog kun 3 uger for MEM at vin­de sin seneste retssag. Er DU den næste, som vil stævnes af MEM ?

… samt: Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik (ved SNF) endte med at tabe retssagen anlagt 14.10.2014 mod Kungliga Myntkabinettet (KMK). Numismatisk retssag til 5,8 millioner kroner i sagsomkostninger.

… samt: Nyt 32 siders hæfte udkommet i Danmark juli 2020: fagligt emne ”numismatiske STRIDS­SKRIF­TER”. Nogle flyveblade, fejder, stridigheder og retssager 1789-1887-1975-2020.

… samt: U D K A S T. Danefæsagen. Kulturministeriet besluttede ... ...

… samt: MEMs læremester mønthandler Jørgen Sømod i dansk TV 05.2020 om Satanmønter.

… samt: MEM har lige klargjort sine 8 årgange af løse NNUM blade 2012-2019 til indbinding (marts 2020). Skal du også indbinde dine 8 årgange af NNUM ? Ikke i eet enormt samlebind, men i 8 se­pa­rate bind ? MEM har (til sig selv) udarbejdet 8 indbindings-indeks over artiklerne til hver af de 8 årgange 2012-2019.

… samt: 33 styk nye indbindings-indekser til yderligere 33 skandinaviske mønttidsskrifter udgivet i juli 2020. Skal du også indbinde dine andre tidsskriftserier ? MEM har (til sig selv) udarbejdet 33 indbindings-indeks over artiklerne til endnu 33 forskellige skandinaviske tidsskrifter 1927-2019.

… samt: Liste. T+33 indbindingsindekser til skandinaviske mønttidsskrifter 1874-2019 udgivet 2020.

… samt: Hvem kan IKKE få de 33 nye tidsskrift-indekser ?

… samt: Fine nye indbindinger for møntbogsamlere

148)  Januar 2021 / extra: Mail: Til Kasper [Nielsen]. LÆSER TIP#3.

… samt: Auktionshusets moralske og etiske ansvar - del 1. Auktionshuset opkræver sælgersalær og skal derfor varetage sælgerens bedste interesse. ”Kære Kunde. Du får bedre betalt end hos os ved at gå til et orientalsk baseret auktionshus med dine asiatiske ting.”   … samt: Disclaimer.

149)  Januar 2021 / 2 x extra:  Faglitteratur - del 80. Vurdering 250.000 kr. Hammerslag 13.600.000 kr. Uhadada ! Lauritz.com villig til at sælge arvestykke til 13.600.000 for DKK 250.000. [Buddha til DKK 13.600.000 udbudt hos Lauritz.com med vurdering DKK 250.000]. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 27.

… samt: Faglitteratur - del 81. Sådan taber arvinger penge på auktionshusets manglende viden - del 28. Auktionshusets eksperter sælger arvestykke til DKK 10.625 for sølle DKK 391 (: 27 gange op). Fa. ABR lod de danske Zinck-arvinger tabe 96 % af 'værdi' !

150)  Januar 2021 / 3 x extra: Prof. mønthandler vurderer de 64 mønter fra 2011-L.E. Bruun-millionhandelen til at have en markedsværdi på ca. DKK 30.000.000. Da Staten i 2011 overtog mønterne, blev de u-vidende L.E. Bruun-arvinger betalt DKK 6.239.750.

… samt: Liste over de 64 L.E. Bruun-mønter overtaget af Staten i 2011 (GP 4551).

… samt: Giver såkaldt 'kvalitets-opgradering' - eller eventuelt slabbing - profit ?

… samt: Svensk mønthandler Bernth Ahlström (1936-2019). Nekrolog. [af Paul J. Bosco]

151)  Januar 2021 / 4 x extra: Rovmord - to mænd tiltalt for at have banket møntklubformand ihjel. Begge danskerne 29.09.2020 idømt fængsel på livstid. [Kiehn Georg Andersen] 

… samt: Fa. ABR anvendte i 2020 de nyeste – og bedste – litteraturhenvisninger.

… samt: ALLE AUKTIONSFORMIDLERNE, AUKTIONSHUSENE, MØNTHANDLERNE, LYKKE­RID­DER­NE, GRIBBENE, ’HAJERNE’, ADVOKATERNE, STAUSHOLM og ”Auktionshuset Døllefjelde Musse’s Internationale Møntauktioner” siger enslydende til L.E. Bruun-arvingerne: ”Vi her hos os kan sag­tens sælge alle Jeres arvestykker – rub og stub.” Selv MARSKANDISEREN siger det samme.

… samt: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sælge hos ? [del 1]. Eller: Seller beware ! Giv agt på alle brugtbranchernes ’hajer’.

… samt: Nyt fra auktionsmarkedet 2020-2023. OMG: ”Alle seriøse samlere vet at proveniensopp­lys­ninger … gjør mynter til enda mer ettertraktede samlerobjekter” (=tjen penge).

… samt: Synopsis af 2 artikler om at den norske Stat underbetaler fundmønter. Konsekvens: Detektorførerne stemmer med fødderne (og tegnebogen). De norske museer og historikerne får ikke indleveret de sjældne (:kostbare) af fundmønterne.

152)  Januar 2021 / 5 x extra: Auktionshuset Ebuy.dk i Århus vildledte 1000vis af kunder. Emne: Stæv­ningstrussel fra Stævningsmanden - Christian V - 2 skilling - prøve - bly - 147.2 // MEM 4.286 // Markedsføringsloven § 2.

… samt: Er du u-vidende arving ? NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

… samt: De danske Zinck arvinger tabte en kvart million kroner på kun 1 medaille solgt hos Fa. ABR894 maj 2020, og som et halvt år efter blev videresolgt i udlandet. Zinck arvingerne (og deres sa­lær­betalte advokatrådgivere ?) havde ingen auktionsbranche-VIP-insider-viden om, hvordan man ud­vælger de bedste auktionshuse og med det bedste kundeunderlag til at sælge sine vare­grup­per hos. Den type af u-videnhed kan koste mange millioner af kroner i salgstab for arvinger.

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sit manglende kundeunderlag LADER TABE PENGE.

… samt: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sælge hos ?  - del 2. Handler auktionshusets medarbejdere (også) for ’egen’ vindings skyld ? Så pas gevaldigt på !

153)  Januar 2021 / 6 x extra: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sæl­ge hos ?  - del 3. Assorterede men helt specifikke punkter hvor andre auktionshuse er dygtigere end Fa. ABR.   … samt: Mageløse mønter = Uden mage = UNIKKE mønter. [Fa. ABR]

… samt: 3 bestyrelsesmedlemmer forlader samtidigt Fa. Bruun Rasmussen i dec. 2020. Hvad ved de 3 besty­rel­ses­medlemmer, som kunstbranchen (kunstkøbere / kunstsælgere) IKKE véd ? Hvad holder Fa. ABR hemmeligt for alle markedsdeltagerne ? SE & HØR 19.01.2021: Auktionsleder Jesper Bruun Rasmussen arresteret af Politiet og frosset ud af dronningen.

… samt: Stævningsmanden: De falske sjældenheds-antal fra Ottar Ertzeid og Roland Falkensson - - - og Sven Aagaard og Roberto Delzanno og Hede / Sieg og NM / SM etc.

… samt: Rekordlav udbetaling for danefæ. Danefæ fundet fra Aggersborg af 1 mark 1548 (UNIK i He­de). Hvor meget tror du, at den danske Stat og Nationalmuseet vil underbetale den ærlige men na­i­ve finder med ?

154)  Januar 2021 / 7 x extra: Kan arvinger have et salgstab på 225.062 kr. på kun 1 uge ? To vurde­rings­ex­perter fra hhv. MIS AB og DELZANNO.SE i samme uge. ’Værdi’ november 2020 på nøjagtigt sam­me møntexemplar: SEK 5.000 hhv. 250.000. Hvilket salgssted er det økonomisk bedst for u-vi­dende arvinger at sælge hos ? NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM SALGSSTEDET qva sin ’gave­po­litik’ LADER TABE PENGE.

… samt: Värderingar och värdeutveckling. [af Ulf Ottosson]

155)  Januar 2021 / 8 x extra: Faglitteratur - del 82. Priseksplosion i Sverige på møntbøger. Alltime high le­vel. Dansker dirigerer det svenske marked for gammel møntlitteratur.

… samt: 20 år gamle læresætninger (fra år 2001) er stadig helt sande. "Når alle de andre kan købe og sælge i blinde, kan du også ! "

1) De fleste markedsdeltagere foretrækker at lade være med at indkøbe ’viden’.

2) De fleste markedsdeltagere foretrækker at sælge i blinde.

3) De fleste markedsdeltagere foretrækker at købe i blinde. Det gør også det hele meget mere spæn­dende ! !

156)  Januar 2021 / 9 x extra: Sådan lader auktionshusets eksperter de danske Zinck-arvinger tabe penge. Auktionshusets eksperter solgte arvestykke til DKK 7.000 for sølle DKK 688. Fa. ABR lod ar­ving­erne tabe 90 % af ’værdi’ ! Zinck arvingernes salgstab for kun 1 bog: DKK 6.312.

… samt: DU (=XYZ) har 4 muligheder til at få din ønskede research udført. Generel INFORMATION til alle markedsdeltagere: AUKTIONSHUSES SALÆRBETALTE RESEARCH / ASSISTANCE m.v.

… samt: Cheapskate markedsdeltager ZYY vil 04.2016 have MEM til at producere endnu flere af de ting, som ZYY godt kan li­de at bruge. ZYY har dog hidtil ikke betalt 1 krone til MEM for MEMs arbejder, men har købt MEMs bøger brug­te ! (Brugslicens stopper alle gratisbrugerne.)

… samt: INFO: Honorar for udarbejdelse af 1 styk mønt­bog: DKK 3.000.000 (bog uden priser og uden extra sjældenheds-antals-udtalelser). Fastsat af Staten. Det må vi andre almindelige borgere jo så bare rette ind efter … 

… samt: Standardsvar til anmodninger fra uvidende markedsdeltagere om som gave at faa gratis viden.

157)  Januar 2021 / 10 x extra: [Grelber goes international] Wel­co­me on the front page. Extrablad: eventyr og svindel ! - del 8 (=tab penge) …   eller: Heritage cheats (again again) bid­ders. Some auc­tion houses don’t need research literature – part 20.

158)  Januar 2021 / 11 x extra: Wel­co­me on the front page. Ex­tra­blad: eventyr og svindel ! - del 9 (=tab pen­ge) [Roberto Delzanno]…    eller: Heritage keeps on cheating bidders. Some auc­ti­on houses don’t need research literature – part 21.

159+160) Januar 2021 / 12 x extra og 13 x extra: Fach Littera­tur - part 83. Heritage mega-cheating bidders-in-2021 (=tab penge).   … or: Heritage does not use necessary research books.

         … or: Once more proven: “You can NOT use e.g. CoinAr­chi­ves as basis for ma­king larger economic decisions around purchases or sales of costly coins.”

          … samt: Standardsvar til markedsdeltagere som vil have MEMs arbejde til at forøge værdien af deres møntinveste­ring.  [sjældenheds-antals-undersøgelser og proveniens-analyser]

161)  Februar 2021: Høegh Poulsen fik selv DKK 11.165.445 i hånden og betalte DKK 3.525.930 i salær til Fa. ABR og fik ikke en eneste sjældenheds-antals-undersøgelse / proveniens-analyse for alle millionerne. LÆR HVORDAN du bedst sælger din møntsamling her

        ... samt: Index 3. serie 01.2021-02.2021.

 

 

4. serie:

162)  Januar 2022: Auktionsudbuds analyse: 'Kvalitet' af databaser - del I og II.

163)  Januar 2022 / extra: Auction occurences analysis: 'Quality' of data banks – part I and II.

164)  Januar 2022 / 2 x extra: NY all time AUKTIONS REKORD i formidabelt muligt sælger T A B  ! Fa. ABRs mange eksperter er glade villige til at ville lade de u-vidende danske arvinger tabe DKK 35.300.000 på kun 1 objekt. Fa. ABR brillerer ! Denne gang med hammerslag 177 gange over Fa. ABR’s skandaløse ’vurdering’ på 200.000 kr. Fa. Bruun Rasmussen’s eksperter forlanger standard­salær ca. DKK 14.000.000 for ’ekspertisen’ og de 5 minutters arbejde. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 29. Vurdering 200.000 kr. Hammerslag 35.500.000 kr. Sådan kan arvinger og sæl­ge­re tabe penge på inkompetente auktionshuses mang­lende viden – del 29.

165)  Januar 2022 / 3 x extra: ABR fremturer samme dag ! Denne gang med hammerslag 67 gange over ABRs skandaløse ’vurdering’ på 20.000 kr. ABRs eksperter forlanger standardsalær ca. DKK 500.000 for ’ekspertisen’ og de 5 minutters arbejde. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 30. Vurdering 20.000 kr. Hammerslag 1.350.000 kr. Uhadada! Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S villig til at sælge arvestykke til 1.350.000 kroner for 20.000 kr. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 30.

… samt: Faglitteratur - del 86. Auktionsudbudsanalyse. Grundet Skanfils systematiske pris­dum­ping er Märcher bøger nu kun NOK 13 værd per styk. Skanfils auktionseksperter er da ikke for klo­ge omkring varesalg ....   :-)

166)  Januar 2022 / 4 x extra: Faglitteratur - del 87. De 30 mest flittige møntforfattere i Skandinavien.   … samt: Faglitteratur - del 88. Ansøgning om tilskud til "Skandinavisk Numismatisk Bib­li­o­grafi 1873-2023. I alt 23.500 titler", København 2023. … samt: Artikel / afstemning - vi vil IKKE have en dansk-norsk numismatisk bibliografi !.

167)  Januar 2022 / 5 x extra: Finansnyt – del 1. Tror-din-bank-at-du-foretager-terrorfinansiering-eller-muligvis-narko-hvidvaskning-eller-maaske-bare-gaar-rundt-med-en-spandfuld-sorte-penge ?

Kan din bank tydeligt se på dit grimme skaldede udseende, at du er en typisk hvidvasker af nar­ko­penge ? Tror din bank, at du også vader rundt med en masse 'sorte' penge ? Så skal du læse her !   … samt: Læs også artiklen: ”Danske Bank 2021: Fremover åbner vi din bankboks - - hvis vi har lyst.”   … samt: Faglitteratur - del 89. MIS AB IT-35, 20.06.2021. Bemærkelsesværdige ham­mer­slagspriser for gammel møntlitteratur.

168)  Januar 2022 / 6 x extra: Besked til snyderpersoner i risiko-gruppe nr. 1 (=auktionsbranchen). STÆVNINGSMANDEN: Coronakrisen er nu næsten ovre. Ny 2021 ”snyder”-stævning er derfor ble­vet udtaget. Prof. mønthandler slæbt i Retten for usympatisk snyderi. Er DU den næste, som vil stævnes af MEM ?   … samt: Kildematerialet ... del 6. // 'Remove the lies' or Numismatics-Mathematics. // 'Known' by whom ?  

169)  Januar 2022 / 7 x extra: STÆVNINGSMANDEN: Coronakrisen er tæt på at være slut. Ny 2022 ”snyder”-stævning er derfor blevet udtaget. Møntklubbestyrelsesmedlem [marts] 2022 hevet i Retten for ufint snyderi.

… samt: ADVARSELS-LISTE ! Stævningslisten. KANDIDATER TIL STÆVNINGER. Navne på bl.a. mere end 50 ’rese­ar­che­re’ der 1979-2019 offentligt på tryk har vildledt markedet med falske sjældenheds-’antal’ – uden at have undersøgt ’kildematerialet’ (herunder de ca. 6.000 auktioner) ! !

… samt: Annonce december 2021. Stævningsmanden: [April måned] 2022 bliver en auk­tions­kata­logforfatter stævnet for skændigt snyderi. Indsend dit forslag til hvilken navngiven person, som DU synes for­tje­ner at få [april] stævningen.   … samt: Myntkompaniet udbyder nov. 2021 mønt 'stjålet' fra L.E. Bruuns hovedsamling 1928 ... eller: En FALSK proveniens ... del 12.

170)  Jan. 2022 / 8 x extra: Museumsansat januar 2022 frifundet for mønthæleri.   … samt: Sømod’s love for numismatisk forskning.   

          … samt: STÆVNINGSMANDEN: Coronakrisen er omtrent ovre. Endnu en 2022 ”snyder”-stævning er derfor ble­vet udtaget. Prof. auktionskatalogforfatter trukket i Retten for syndigt snyderi . Er DU den næste, som vil stævnes af MEM ?   

          … samt: Staevningsmanden: Officiel meddelelse 22.02.2022 om staevninger for snyd og svindel og vildledning  

          … samt: Databaser-konstrueret-af-MEM.

171)  Januar 2022 / 9 x extra: Faglitteratur - del 90. Jubii: Det 3. højeste hammerslagsbeløb nogensinde hos Fa. ABR - - - formidabelt muligt sælger T A B  ! Fa. ABRs mange eksperter er glade villige til at ville lade den u-vidende danske sælger tabe DKK 11.500.000 på kun 1 objekt. Uhadada! Bruun Rasm. Kunstauktioner villig til at sælge bronzefigur til 13.500.000 kroner for DKK 2.000.000. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 31.

… samt: Faglitteratur - del 91. Referencer trykt i MIS ABs auktionskataloger.   … samt: GRATIS for­nær­melser.   … samt: Forslag: Auktionskatalogforfatterne Fornitz & Märcher hos Fa. ABR og Boss Dan hos MIS AB sænker fremover deres løn (:totalsalær) til DKK 100 pr. lot.

… samt: Faglitteratur - del 92. Revisionsrapporten 2008-2011 over L.E. Bruuns møntsamling.

172)  Januar 2022 / 10 x extra: Extrablad: eventyr og svindel ! - del 11 (=tab penge)

… eller: Unikum - unikummere - unikummest - del 38.   … eller: Nogle auktionshuse har slet ikke brug for researchlitteratur … del 20 [Skanfil Auksjoner AS]

173)  Januar 2022 / 11 x extra: Faglitteratur - del 95. ? S k a n d a l e ? SNF, SVENska Numismatiska Före­ningens SVENske "SVEN SVENssons Legat for Møntforfattere" vil ikke støtte en SVENsk mønt­bib­liografi 2020.

174)  Januar 2022 / 12 x extra: Faglitteratur - del 96. Bokanmälan. [af Per-Göran Carlsson] Svensk Numis­matisk Bibliografi 1903 – 2019”, Köbenhamn 2020, författad av Morten Eske Riegels Mortensen.

… samt: Faglitteratur - del 97. Copenhagen Coin Fair 2021. [af Dan Carlberg] … samt: Svenskere - part 2.   … samt: Foto fra Broksø.

175)  Februar 2022: INDEX 4. serie 01.2022-02.2022.

 

xxx)   Staten har i 50 år misbrugt privat svensk Sven Svensson møntfond. [under fortsat udarbejdelse]

 


Liste over hidtil udgivne udgaver af samt udgivelsesplan for

"Mrkante / historiske auktionsudbud" (Sponsor-støttepris pr. styk: DKK 10) 

 

1. serie:

xx) Oktober 1999: 4 daler 1604. Er møntinvestering bedre end obligationsinvestering ? Prisudvikling på dansk-norske mønter i de seneste årtier. (læs her)

 


Tilbage til MEM forsiden