(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Hvad-kigger-den-kloge-saelger-paa-inden-han-vaelger-et-auktionshus-at-saelge-hos

 

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

 

Link til Auktionshuset Hørsholms 1. møntauktion afholdt 08.10.2015: http://www.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inSiteLang=DANISH&inC=ANET&inA=20150904_1512&inCategoryId=

Den legendariske L.E. Bruuns møntsamling, der snart skal sælges på auktion,

drømmer alle auktionshuse om at bevise sig kvalificeret til at blive udvalgt til at sælge: http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

Den 08.10.2015 dumpede det første auktionshus til sin eksamen.

 

http://grelbersforlag.dk/info/DummeOgUvidendeAuktionssaelgere-del1.htm#Salgsplatforme

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm

 

 

http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm

39) Maj 2015: Artikel. Faglitteratur - del 1. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 1. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. L. Chr. Petersen møntbogen var ikke en L. Chr. Petersen møntbog.   ... samt: Sådan taber købere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden. Det er ikke kun falske sjældenheds-antal, som auktionshuse trykker for at få højere priser. (læs her)

40) Maj 2015 / extra: Artikel. Faglitteratur - del 2. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 2. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research.    ... samt: Faglitteratur - del 3. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 3. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. Sådan taber arvinger og sælgere penge på inkompetente auktionshuses manglende viden - del 1.   ... samt: Sådan taber arvinger og sælgere penge på auktionshusets manglende viden - del 2 og 3.

41) Maj 2015 / 2 x extra: Artikel. Faglitteratur - del 3. Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 4. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. ½ års påvisning af faglig inkompetence hos Fa. Bruun Rasmussen - uden at firmaet retter op !

42) Maj 2015 / 3 x extra: Artikel. Faglitteratur - del 4. Katastrofal mangel på faglitteratur i Schive belønningsmedaillekomiteen – del 1. Norsk Numismatisk Forening mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. (læs her)

43) Maj 2015 / 4 x extra: Artikel. Faglitteratur - del 5. Katastrofal mangel på faglitteratur blandt danske journalister – del 1. Dagbladet Politiken mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. Kunstnyt.dk 21.03.2015: ”Politiken forventer, at eksperter arbejder gratis for avisen.” (læs her)

xx) December 2015 / nytårs extra: Artikel. Faglitteratur - del 6. Katastrofal mangel på faglitteratur blandt danske journalister – del 2. Find 10 fejl i TV2’s top 10 liste. Eller: millionrekordmønt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S, der kræver ekspertsalær ca. 300.000 kr., men auktionshuset kender ikke en gang de 10 dyreste danske mønthammerslagspriser ! TV2 engagerer 'ekspert'-fjols til at udføre den research, som TV2 ikke selv kan udføre, men gerne vil have andre til at udføre for sig   ... eller: Katastrofal mangel på faglitteratur i auktionshuset Bruun Rasmussen – del 5. Fa. Bruun Rasmussen mangler de mest nødvendige arbejdsredskaber til research. (læs her)

 

 

 

 

 

 

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/DummeOgUvidendeAuktionssaelgere-del1.htm#ABR-lod-saelgere-eller-arvinger-tabe-store-penge-paa-guldbarre

 

U-vidende (og dum) sælger kan have tabt op til DKK 61.480 ved at an­ven­de et stort møntauktionsfirmas eksperter hos Fa. ABR til maj 2018 at sælge en guldbarre på 1 kilogram 0.999 fint 24 karats guld

 

Den rene guldværdi af barren var 08.05.2018 DKK 263.698.

 

Guldbarren solgtes 08.05.2018 på møntauktionen til hammerslag 220.000 + 25 % købersalær = DKK 275.000.(*)

Sælgeren fik udbetalt DKK 184.800 af auktionshuset Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S. (**)

Sælgeren ville have fået udbetalt DKK 246.280 ved salg til et guldopkøbsfirma.

ABR opkrævede salær DKK 90.200 for de 10 minutters salgsarbejde og for ikke at retlede sælgeren / arvingerne.

 

Grelbers Forlag har i dag 08.05.2018 kl. 17:41 ved en simpel telefonopringning til et anerkendt guldopkøbsfirma fået oplyst, at firmaet til guldprisen i dag, 08.05.2018, ville have betalt sælgeren DKK 246.280 for guldbarren.

 

Auktionsfirmaet udbetaler til guldbarresælgeren DKK 184.800 efter fratrækkelse af firmaets standardsælger­salær på 16 % (DKK 35.200)

 

Sælgeren har altså i dette regnestykke tabt DKK 61.480 (=246.280 - 184.800) ved at anvende møntauktions­fir­ma­ets ekpert-rådgivning omkring bedst muligt salg af guldbarren.

Møntauktionsfirmaet opkræver i dette regnestykke i alt 41 % totalt (køber+sælger) standardsalær for sin eksperti­se, altså salær DKK 90.200 (DKK 35.200+55.000).

 

Møntauktionsfirmaet burde jo have sagt til sælgeren, at han ville få bedst betalt ved at sælge guldbarren til et guld­op­købsfirma.

 

Grelbers Forlag har tidligere i ”Småskrifter for møntsamlere”, nr. 58, december 2015, skrevet kritisk om  tilsvarende tilfælde med salg af bullion guldmønter hos Hørsholm Auktioner.

58) December 2015: Artikel. Dumme og u-vidende auktionssælgere - del 1   ... eller: Prisudvikling på mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 9: tab   ... eller: Auktionsudbudsanalyse: Auktionshuset Hørsholms 1. møntauktion, 08.10.2015   ... eller: Dumme og u-vidende sælgere.

http://grelbersforlag.dk/info/DummeOgUvidendeAuktionssaelgere-del1.htm

 

(*) NOTE: Prisen på DKK 275.000 incl. købersalæret 25 % svarer præcis til guldværdien for 1 kilo guld DKK 263.698 den 08.05.2018, når man ved lovligt ’fiksfakseri’ får fratrukket 5 % af køber­sa­læret som momsfritagelse ved anvendelse af en uden­landsk, norsk mellemstation i handelen, hvorved den betalte købspris hos ABR reelt blev DKK 264.000 incl. købersalær 20 %.

 

NOTE: Møntauktionsfirmaet har ikke i auktionskataloget maj 2018 oplyst, hvorvidt der eventuelt gælder specielle VIP-salær-rabat-satser for guldbarresælgeren – eller for andre specielt udvalgte sælgergrupper.

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Der-forekommer-ingen-skjulte-salaer-rabat-satser-hos-Firma-Bruun-Rasmussen-Kunstauktioner

 

(**) SIDSTE: På forespørgsel har Fa. ABRs møntafdeling den 03.06.2018 bekræftet, at guldbarre sælgeren vitterligt fik en særlig VIP rabatsats. De eksakte salærvilkår holder firmaet som en forretningshem­me­lig­hed.

 

MEM

 

 

http://www.bruun-rasmussen.dk/sold-items.do?pg=1&iid=301037030&mode=detail

Solgt på papir-møntauktion ABR 878, 08.05.2018, lot 529

.

 

Sådan udregnes den eksakte guldværdi

 

> Vi anvender altid PM-noteringen parret med dollarkursen den næste morgen til den dags guld-notering (London), men det er ikke mere rigtigt end andre metoder. Det afgørende er, at vi gør det samme hver dag uagtet, hvad der kan svare sig!!

> Den 8. maj kan ses her: http://www.kitco.com/gold.londonfix.html PM-noteringen i USD per troy ounce er altså 1306,60.

 

1000 gram / 31.1 = 32,1543 troy ounces pr. kilogram

Danmarks Nationalbanks noterede middelkurs for USD 08.05.2018: 627,66. http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/default.aspx 

 

32,1543 * 1306,60 * 6,2766 = DKK 263.698 for 1 kilo guld til guldprisen PM hos Kitco og dollarkursen hos Nationalbanken den 08.05.2018

 

MEM

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/DummeOgUvidendeAuktionssaelgere-del1.htm#DNF-stopper-med-at-opkraeve-saelger-salaer-for-alle-bullion-moenter

 

Auktionsklubben Dansk Numismatisk Forening (DNF) er stoppet med at opkræve sælgersalær for guldbarrer og bullion guldmønter

 

Det fremgår af møntklubbens webside https://www.numismatik.dk/ :

Bestyrelsen har besluttet at der ikke betales salgssalær af almindelige guldmønter, da de ofte sælges nær guldværdien.”

 

Grelbers Forlag havde i 2015 kritiseret, at auktionshusene fuldt vidende lod sælgende arvinger tabe store pengebeløb på at anvende auktionshusenes eksperter til at håndtere arvingernes betroede bullionguld værdier. Auktionsklubben DNF lærte tydeligvis lektien og har nu mindsket arvingers tab ved at anvende DNF til at sælge bullion-guldmønter.

 

Arvinger taber nemlig fortsat penge ved at sælge bullion guldmønter via DNF.

 

Totalsalær i Danmark (Høegh Poulsen [ABR]): 30 %  - - - Totalsalær i udlandet (Bentsen): 18,5 %

 

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/DummeOgUvidendeAuktionssaelgere-del1.htm#SALAER-REVOLUTION-Baldwin-stopper-med-at-opkraeve-saelger-salaer-for-alle-dyre-moenter

 

Salærrevolution#1 i auktionsbranchen

 

Det engelske møntauktionsfirma Baldwin’s of St. James’s stopper 2018 helt med at opkræve sælgersalær for alle dyre objekter.

 

Fremover opkræver Baldwin’s ’kun’ 20 % i totalt (sælger+køber)salær

af hammerslagsprisen (20 % = 0 % + 20 %) med hammerpris på minimum GBP 1.000.

 

Til sammenligning opkræver det danske auktionsfirma Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S som standard 41 % i totalt (sælger+køber)salær af hammerslagsprisen (41 % = 16 % + 25 %).

 

Det er altså fremover tilsyneladende billigst og bedst at sælge via auktionshuset Baldwin’s.

 

Kilde: Baldwin papirauktion 14, 14.01.2018, helside annonce bagerst i kataloget.

 

Læs også de to artikler fra ”Småskrifter for møntsamlere”, nr. 105, december 2017 ”Ny grov afsløring. Der forekommer ingen skjulte salær rabat-satser hos Firma Bruun Rasmussen Kunstauktioner   ... eller: at spille spillet.   ... samt: Salæranalyse. Købersalær hos førende møntauktionshus: 6 %. Købersalær hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner: 25 %. Fa. ABR kræver som standard i alt 41 % af hammerslagsbeløbet i totalt (køber+sælger) salær.

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/DummeOgUvidendeAuktionssaelgere-del1.htm#SALAER-REVOLUTION-Emporium-saenker-koebersalæer-til-17-en-halv-procent-for-visse-moenter

 

Salærrevolution#2 i auktionsbranchen

 

Det tyske auktionshus Emporium sænker købersalær til 17,5 %

på visse møntauktioner.

 

Her er den reklamemail auktionshuset offentligt udsendte 23.11.2018

 

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/DummeOgUvidendeAuktionssaelgere-del1.htm#SALAER-REVOLUTION-Tietjen-dropper-koebersalaer-for-bullion-guldmoenter

 

Salærrevolution#3 i auktionsbranchen

 

Det tyske auktionshus Tietjen dropper helt købersalær

for bullion guldmønter.

 

Her er auktionshusets meddelelse i auktionskatalog 123, 17.12.2018

 

 

 

 


 

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Der-forekommer-ingen-skjulte-salaer-rabat-satser-hos-Firma-Bruun-Rasmussen-Kunstauktioner

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Ejendomsmaegler-forlanger-salaer-41-procent-af-salgsbeloebet-for-dit-hus

 

 

 

 

Totalsalær i Danmark (Høegh Poulsen [ABR]): 30 %  - - - Totalsalær i udlandet (Bentsen): 18,5 %

 

 


 

ttp://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Hvad-kigger-den-kloge-saelger-paa-inden-han-vaelger-et-auktionshus-at-saelge-hos

 

i Berlingske Tidende den 30.10.2020 anklages

Auktionsleder Jesper Bruun Rasmussen for at snyde u-vidende arvinger

 

Læs historien her: https://www.berlingske.dk/business/skandalesag-rammer-haederkronet-auktionshus-beskyldninger-om-bedrageri

   https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/auktionarius-i-kunstkrig/8346999

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Auktionshusets-moralske-og-etiske-ansvar

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Fa-Bruun-Rasmussens-eksperter-foretager-i-2018-samme-vildledende-udbud-som-professionel-fik-faengselsstraf-for-i-2004

 

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

 

 

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

 

 

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#ABR-villig-til-at-saelge-arvestykke-til-10.625-for-DKK-391

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Kataloget-over-Mansfeld-Bullners-EGEN-samling-af-danske-borgerkrigsmoenter

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-solgte-for-en-slik [1745]

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-villig-til-salg-for-en-slik

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-solgte-Winstrups-seddel-1827-ubeskrevet-i-samlelot

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#arvinger-tabte-store-penge-paa-ABRs-uvidenhed-om-gammel-moentbog-fra-1791

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Arvinger-tabte-DKK-250000-paa-auktionhusets-uvidenhed

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Skanfil-villig-til-at-sælge-seddel-til-760.000-for-NOK-1.000

ttp://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#De-danske-Zinck-arvinger-tabte-DKK-263117-paa-1-medaille-solgt-hos-ABR894-maj-2020-og-som-derefter-blev-videresolgt-i-udlandet

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Arvinger-tabte-op-til-DKK-8023222-paa-1-objekt-grundet-ekspertisen-hos-dansk-auktionshus-Fa-ABR

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Auktionshusets-moralske-og-etiske-ansvar

 

 

   

 

I Berlingske Tidende den 30.10.2020 anklages

Auktionsleder Jesper Bruun Rasmussen for at snyde u-vidende arvinger

 

Læs historien her: https://www.berlingske.dk/business/skandalesag-rammer-haederkronet-auktionshus-beskyldninger-om-bedrageri

   https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/auktionarius-i-kunstkrig/8346999

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Auktionshusets-moralske-og-etiske-ansvar

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Fa-Bruun-Rasmussens-eksperter-foretager-i-2018-samme-vildledende-udbud-som-professionel-fik-faengselsstraf-for-i-2004

 

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

 

https://www.berlingske.dk/business/skandalesag-rammer-haederkronet-auktionshus-beskyldninger-om-bedrageri

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Auktionshusets-moralske-og-etiske-ansvar

 

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankROMANcatlist.htm

 

Se tre gange mere dokumenteret, at man ikke kan anvende f.ex. "CoinArchives" til sjældenheds-antals-udtalelser:

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Heritage6

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Heritage7-fake-rarity-number-statements-qva-Roberto-Delzanno

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Heritage9-mega-cheating-the-bidders-in-2021

 

http://numisbooks.dk/info/tabpengeDK.htm

 

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed-Del44.htm#Oekonomisk-klog-saelger-anvendte-naturligvis-MEM-artikel-til-markedsfoering-af-sin-moent-som-saa-blev-til-dyreste-danske-moenthammerslagspris

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Hvad-kigger-den-kloge-saelger-paa-inden-han-vaelger-et-auktionshus-at-saelge-hos

 

Høegh Poulsen fik selv DKK 11.165.445 i hånden og betalte DKK 3.525.930 i salær til Fa. ABR

 og fik ikke en eneste sjældenheds-antals-undersøgelse / proveniens-analyse for alle millionerne

 

Totalsalær i Danmark (Høegh Poulsen [ABR]): 30 %  - - - Totalsalær i udlandet (Bentsen): 18,5 %

 

LÆR HVORDAN du bedst sælger din møntsamling her:

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Hvad-kigger-den-kloge-saelger-paa-inden-han-vaelger-et-auktionshus-at-saelge-hos

 

 

 

 


 

Det dummeste sted at spare, er, at spare på faglitteraturen.”

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Hvad-kigger-den-kloge-saelger-paa-inden-han-vaelger-et-auktionshus-at-saelge-hos

 

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

 


 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

Her er et bedre privat alternativ.

 

http://grelbersforlag.dk/info/NationalmuseetsMoentsamlingOgKungligaMyntkabinettetMisbrugerBestyrelsesmagt.htm#Nationalbibliotek

 

http://numisbooks.dk/info/demodatabankCatalogueOfTheMEMlibrary1615-2013.htm

 


 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden