(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

 

TV2: Afdød rigmand gør arbejdsløse Hans til millionær - - - om 6 år. Danmarks mærkeligste testamente og en skjult privatejet møntskat //

[MEM] Extra: Statsansatte museumsfolk snød og udnyttede den p.t. fattige Lars Emil Bruun-arving i 2011-million-handel.

Privatmands generøse 100 års testamente omgået og overtrådt flere gange af utaknemmelige statsansatte museumsfolk.

 

UPDATE 01.2017: Weekendavisens dybdegravende journalist Poul Pilgaard Johnsen (*) har i år 2017 opdaget, at MEM har researchet, udarbejdet, forfattet og publiceret en serie på mere end 25 artikler om de odiøse forhold som Statsansatte museumsfolk har medvirket til omkring L.E. Bruuns møntsamling incl. Statens overtrædelser af privatmanden Lars Emil Bruuns 100 års testamente.

Weekendavisen bragte en artikel fredag den 20.01.2017. "Arvet lodseddel med sikker gevinst". Se og lyt til avisens reklamevideo her: https://vimeo.com/200314636.

TV2s program "Go' morgen Danmark" bragte 29.01.2017 kl. 09:33-09:40 en TV-reportage med en synopsis af avisartiklen. http://play.tv2.dk/programmer/magasiner/serier/go-morgen-danmark/dansk-rigmand-efterlader-mystisk-testamente-290117-del-2-130845/ samt en synopsis af TV-synopsisen her: http://livsstil.tv2.dk/2017-01-29-dansk-rigmand-efterlod-mystisk-testamente-om-seks-aar-maa-kaempe-arven-udbetales og her: http://www.tv2lorry.dk/artikel/danmarks-maerkeligste-testamente-soeskendepar-arver-millioner 

Halsende bagefter kommer så alle de andre journalister, der som sædvanligt bare genfortæller, kopierer, forkorter og skriver af fra den første journalist. http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/12564672 / hhttp://www.bt.dk/utroligt-men-sandt/arbejdsloese-hans-venter-spaendt-om-6-aar-bliver-han-pludselig-mangemillionær / http://lokalavisen.dk/arbejdsloese-hans-bliver-pludselig-mangemillionaer---om-seks-aar-/Lokale-nyheder/20170130/artikler/170139985/1997 / http://finans.dk/live/privatokonomi/ECE9327409/afdoed-rigmand-goer-om-faa-aar-et-dansk-soeskendepar-til-mangemillionaerer/?ctxref=ext / http://sol.dk/nyhed/arbejdsl%C3%B8s-mand-bliver-million%C3%A6r-om-6-%C3%A5r / etcetera

 

MEMs allerførste artikel fra 1993 om L.E. Bruun-affæren kan læses her.

MEMs artikel fra 2014 kan læses her: "Nationalmuseumsinspektør solgte hele den privatejede L.E. Bruuns møntsamling til 'sig selv'. Pris 27 millioner. Forsikring 238 millioner. Justitsministeriet stoppede i 1993 handlen."

 

Se også MEMs opfølgende artikel "Nationalmuseumsinspektør gjorde det igen. Efter at Justitsministeriet havde stoppet første forsøg, solgte den samme nationalmuseumsinspektør igen i 2011 mønter til 'sig selv' for nu 'kun' 6 millioner kr. Statens embedsmand optrådte også denne gang samtidigt som både køber og sælger af privatmanden L.E. Bruuns mønter. Justitsministeriet har endnu ikke stoppet denne nye 2011-handel." 

 

(*) Journalist Poul Pilgaard Johnsen er bl.a. kendt for at have fremgravet sagen om hjerneforskeren, fhv. professor, Milena Penkowa, hvor han blotlagde årtiers største danske forskningsskandale i en serie på mere end 30 dybdeborende artikler i Weekendavisen. Penkowa-sagen har visse lighedspunkter med affæren om rigmanden Lars Emil Bruuns møntsamling og de statsansatte embedsmænds overtrædelser af Bruuns generøse 100 års testamente og museumsfolkenes efterfølgende udnyttelse af den arbejdsløse og p.t. fattige Bruun arving.

 

NOTE: Grelbers Forlag har i 2014-2015 da også skrevet lidt om L.E. Bruuns møntsamling: http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm

Hvis læserne synes, at journalisten måske har overset noget vigtigt, så bliver han glad for, at du kontakter ham om det her: ppj@weekendavisen.dk; https://www.facebook.com/poul.pilgaard.johnsen; telefon 20 32 99 69.

 

 

Uploadet: 14.04.2014

 

SYNOPSIS:

En sag, hvor statens embedsmand, Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen (tidligere chef for Statens møntsamling på Nationalmuseet), havde to for­skel­lige og modstridende kasketter på i millionhandel indgået i 2011 for Nationalmuseets møntsamling til fordel for Staten og under billigelse og fuldt vidende og aktiv medvirken af bl.a. også Museums­direktør Michael Andersen (nuværende chef for Statens møntsamling på Nationalmuseet) og Museumsinspektør Jan Zahle (tidligere fra Statens møntsamling på Nationalmuseet).

 

De pågældende 3 embedsmænd fik beredvillig hjælp af en fhv. Finanschef fra Mærsk Olie & Gas, Poul-Henning Knudsen, der ligeledes havde to modstridende kasketter på.

 

Der kan forventes at følge flere millionhandler indenfor de næste 10 år.

 

Staten anvendte to dobbeltpostende bestyrelsesmedlemmer, nemlig Museumsinspektør Jørgen Steen Jensen og fhv. Finanschef Poul-Henning Knudsen, der begge samtidigt var både køber og sælger i 2011-handelen indgået mellem Staten og den pri­va­tejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling” (LEB), der forvalter værdier for 100 millionvis af kr.

 

For at opnå målet og dermed snyde den privatejede LEB-fond for et millionbeløb gav Staten (ikke overraskende) sig selv lov til, at Staten overtrådte L.E. Bruuns 1922--testamente.

 

Læserne kan kontakte Statsrevisorerne her: http://www.ft.dk/statsrevisorerne.aspx; statsrevisorerne@ft.dk;

 

 

 

 

 

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra marts 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb4.htm

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra september 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb5.htm

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra oktober 2014 her: http://grelbersforlag.dk/info/leb6.htm

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra oktober 2014, extra, her: http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra november 2014, her: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm

Læs denne artikels direkte fortsættelse fra januar 2018, her: http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm

 


 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm#LEBruuns-samling-skal-2018-flyttes-vaek-fra-Nationalbanken

 

http://grelbersforlag.dk/info/leb9.htm#Prof-moenthandler-vurderer-de-64-moenter-fra-2011-LEB-millionhandelen-til-en-markedsvaerdi-paa-30-millioner-kr

 

 


 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 


 

Liste over hidtil udgivne udgaver af samt udgivelsesplan for

"Småskrifter for møntsamlere" http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm#Smaaskrifter  

 

1. serie:

  1) November 2013: Afskriveren fortsætter [:Poul-Henning Knudsen, fhv. Administrationschef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner]  ... del 10. Direktørerne Fornitz, Thomas Høiland og Jesper Bruun Rasmussen udgiver velvilligt IGEN plagieringer (læs her)

  2) November 2013 / extra: Nyt norsk auktionshus plagierer Salig Sømod (læs her)   ... samt: Bedrageridømt mønthandler Thomas Stausholm Jepsen er 16.02.2014 indvalgt som formand i Bestyrelsen for Skjoldgaarden Afdeling 152-0 i Holstebro, den ejendom hvor Stausholm bor. Ejendommen ejes af Lejerbo. Jepsen har franarret enlige mødre etc. 7,5 mill. kr. uden tilbagebetaling (læs her)

  5) Januar 2014: Artikel. Bestyrelsesmedlemmer for Staten [bl.a. Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen] var samtidigt på både køber og sælger siden i "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling". Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Mærsk finanschef [Poul-Henning Knudsen] har udført million-dobbeltpost. Poul-Henning Knudsen har som både køber og sælger siddet på begge sider af forhandlingsbordet og indgået millionhandel mellem Staten og 'L.E. Bruuns Samling'. Han fratrådte så 31.12.2013(?) sin bestyrelsespost i 'L.E. Bruuns Samling' (LEB). Han er endnu ikke fratrådt sin bestyrelsespost på den anden side af bordet. Poul-Henning Knudsen (PHK) har tidligere været ansat i erhvervslivet som Administrationschef i Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Finans­chef i Mærsk Olie & Gas. Det er endnu ikke bekræftet, at PHK også er fratrådt sine diverse bestyrelsesposter etc. i erhvervs­livet. LEBs møntsamling blev i år 2011 deponeret i Danmarks Nationalbank. PHK har i årtier også udøvet omfattende auktionssvindel og plagiering hos auktionshuse som Fa. Thomas Høiland Auktioner og Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner. (læs her)

  7) Marts 2014: Artikel. "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling" har fået ny bestyrelse   ... samt: Hele ideen bag L.E. Bruuns grandiøse testamente 1922 var, at LEBs samling i tilfælde af brand eller bomber indenfor 100 år ødelagde Nationalmuseet og Statens møntsamling, da skulle LEBs samling tilbydes Staten som gave til erstatning af den bombeødelagte nationale samling. LEB-bestyrelsen [bl.a. Poul-Henning Knudsen og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen] har i 2011 placeret LEBs samling i 1.000 meters afstand fra Nationalmuseet   ... samt: LEB forlangte kun til gengæld: samlingen skal være tilgængelig for møntsamlerne i 100 år. LEB-bestyrelsen har i år 2011 besluttet: samlingen er nu utilgængelig for møntsamlerne   ... samt: Nationalmuseet og Statens møntsamling har for vane ikke at overholde testamentariske bestemmelser. (læs her)

15) September 2014: Artikel. "Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner". Kapitalforhold og renter af kapital 1979-2013. Staten overtrådte i 2011 L.E. Bruuns 1922-testamente af 4 grunde   ... samt: Lånemuligheder for ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling   ... samt: Hvilket beløb har Staten snydt den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling” for ved at overtræde testamentet i år 2011 ? (læs her)

16) Oktober 2014: Artikel. Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinghar fået ny bestyrelse ... del 2. Der er IGEN indsat et inhabilt bestyrelsesmedlem fra Staten og Nationalmuseet, hvilket museums personale samtidigt optræder som både køber og sæl­ger.

     ... samt: Det viser sig gennem aktindsigtsanmodning, at den eneste ’kvalifikation’, som det nye og inhabile LEB-bestyrelsesmedlem Per Kristian Madsen har fået tillidsjobbet på, er, at han er ansat på Nationalmuseet. Det er den selvsamme ’kvalifikation’, der samtidigt automatisk diskvalificerer alle Nationalmuseumsfolk til at kunne være LEB-bestyrelsesmedlem (sic). At Per Kristian Madsen er fagligt inkompetent til jobbet med at sælge de 100 millionvis af kroner mønter, var ligegyldigt !

     ... samt: Nationalmuseet forsøger at give Nationalbanken skylden for indsættelsen af det nye inhabile LEB-bestyrelsesmedlem: ’Det var ikke os, der gjorde det, det var Nationalbanken !Men det står ingen steder i L.E. Bruuns testamente, at Nationalbanken har bestemmende indflydelse for, hvem der skal sidde i LEB-bestyrelsen. Så LEB-bestyrelsen burde (skal) blankt afvise Nationalbankens krav, som helt utilstedeligt. (læs her)

17) Oktober 2014 / extra: Artikel. Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren   ... samt: Revisionen af L.E. Bruuns samling foretaget 01.2008-05.2011   ... samt: Hvorfor er LEB-bestyrelsen forhippet på at få LEB-samlingen placeret i Nationalbanken frem for i f.eks. Jyske Banks filial­net 100 km. væk, at LEB-bestyrelsen er yderst vil­lig til at overtræde L.E. Bruuns testamente samt til at lade ban­ken diktere et bestyrelsesmedlem ? Svaret er: på grund af penge !   ... samt: Selvom at Nationalmuseet godt véd, at MEM vil komme ef­ter museet for at indsætte et nyt inhabilt LEB-bestyrel­ses­med­lem Per Kristian Madsen til afløs­ning af National­mu­se­ets i 2014 borttvungne inhabile Jørgen Steen Jensen, hvor­for gør museet det så alligevel ? Svaret er igen: på grund af penge !   ... samt: Poul-Henning Knudsen, Jørgen Steen Jensen, XYZ og Per Kristian Madsen skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for 2014-transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bankboks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: L.E. Bruuns samling kan godt placeres i en af Nationalmuseets egne bygninger. (læs her)

18) Oktober 2014 / 2 x extra: Artikel. Staten kan faktisk godt frasige sig L.E. Bruun samlingens funktion som reservesamling for Statens møntsamling   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011   … samt: Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen (læs her)

19) 27. November 2014: Artikel. Dansk Numismatisk Forenings formand, Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-handel   … samt: Staten siger i 2011 til den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”: ”Nå, I mangler penge ? Jamen, så må I da bare sælge af Jeres mønter !”I må sælge mønterne til Staten.”   ... samt: MEM siger i 2023 til Staten: ”Nå, I mangler penge til at betale alle de mønter fra LEB-samlingen, hvor Staten har forkøbsret ? Jamen, så må Staten da bare sælge af sine mønter !” ”Staten må sælge af sine mønter til markedsdeltagerne.” (læs her)

20) December 2014: Artikel. Tekst til dagsordenspunkt til DNFs næste generalforsamling   ... samt: Revisionssvigt i 'Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner'   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig. (læs her)

21) December 2014 / extra: Artikel. Kulturministeriets afgørelser af 20.11.2014 på de 5 klagesager indgivet af MEM omkring Nationalmuseets diverse nægtelser af aktindsigt i løbet af sommeren 2014. Kulturministeriet skrider ind overfor Statens og Nationalmuseets forsøg på at hemmeligholde dokumenter omkring L.E. Bruun affæren: Statens møntsamling skal fremlægge doku­men­ter vedrørende ’Venneselskabet’ og L.E. Bruuns samling. Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen.   ... samt: Bankbygning kan købes til L.E. Bruun samlingen. (læs her)

22) December 2014 / 2 x extra: Artikel. L.E. Bruun deltog i 1906 i et 3 mands DNF-udvalg, der var stærkt kritisk over forholdende på Statens møntsamling (MK)   ... samt: Mønternes Myter. Interview med Rekordmøntsamleren Grosserer L.E. Bruun.

23) December 2014 / 3 x extra: Artikel. Historisk notits om Bille Brahe mønthandlen med Bruun 1922   ... samt: Møntkabinettets Doubletter   ... samt: Affæren   ... samt: Lejebibliotekerne ca. 1725 - ca. 1922. At leje bøger mod betaling af en brugslicens.

24) December 2014 / jule extra: Artikel. Overtrædelserne af det gamle testamente - i julehistorierne fra MK   ... samt: DNF formand Preben Nielsen sælger i 2015 sin dansk-norske møntsamling   ... samt: L.E. Bruun var medlem af 'Selskabet Møntsamlingens Fjender'

25) December 2014 / nytårs extra: Artikel. Jørgen Steen Jensen solgte HELE Bruuns samling til 'sig selv'. Bestyrelsesmedlemmer for Staten var samtidigt både køber- og sælgersiden i ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”. Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Hafnia forsikringschef har udført million-dobbeltpost. Hele samlingen skulle overtages af Staten for sølle 27 mill. kr. Samlingen forsikringsvurderet af Jørgen Steen Jensen i 2011 til 350 mill. kr.   ... samt: Journalsager i Justitsministeriet ang. Bruun-samlingen. (læs her)

26) Januar 2015: Artikel. Justitsministeriet blev snydt af inhabile dobbelt-kasket per­so­ner til at give 2011-tilladelserne til at overtræde LEBs 1922-testa­men­te. Justitsministeriet bør derfor nok helt annullere 2011-tilladelserne. Selve betingelserne for 2011-tilla­del­ser­ne blev endda heller ikke overholdt af Statens medarbejdere. Så 2011-handelen bør op­hæ­ves.  

      ... samt: Teksten i Justitsministeriets tilladelser af 29.04.2011 til at overtræde L.E. Bruuns 1922-testa­men­te  

      ... samt: MEMs kommentarer til adv. Dedichens permutationsansøgning.   ... samt: Der blev direkte talt usandt overfor Justitsministeriet. Justitsministeriet bør derfor nok ændre 2011-tilladelserne. Statens egen interesse var: at permutation kun gives for mønter, Staten har forkøbsret til. Arvingernes bedste interesse var: at permutation gives for mønter, Staten ikke har forkøbsret til.  

      ... samt: L.E. Bruns samling hører under den offentlige tilsynsmyndighed Civilkontoret i Justitsministeriet.   ... samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

27) Februar 2015: Artikel. L.E. Bruun-arvingen gjorde på bestyrelsesmøde i 2008 tydeligt opmærksom på, at arvingerne ikke ville sælge mønter og ikke ville have testamentet overtrådt - de ville kun optage lån. Statens to LEB-opkøbs-repræsentanter JSJ og PHK havde bestyrelsesflertallet 2 mod 1 i den private fonds bestyrelse. Staten endte med at overtage 64 LEB-mønter i 2011 til 6 mill. kr. (læs her)

      ... samt: LEB-bestyrelsessælger Poul-H. Knudsen, der også er Sta­tens LEB-opkøber, meddelte i 2011 til LEB-bestyrelsen (og til sig selv), at der desværre kun er én person, som er kvalificeret til at udar­bej­de en for­sikrings­prisvurdering af hele den privatejede LEB-mønt­sam­ling. Denne ene person, er ham selv, altså P.-H. Knud­sen. Derefter vedtog P.-Henning Knudsen, at Poul-Henning K. som ’vennetjeneste’ skal have lønjobbet med at 2011-vurdere sam­ling­ens værdi (350 mill. kr.).  P.-Henning fastsatte og vedtog til slut også Poul-Hen. Knudsens eget vurderingsarbejds­salær. Poul-Henning er i øvrigt også kendt som den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner.   ... samt: Er der andre branchefolk, som er kvalificeret til at prisvurdere LEB-samlingen ?  

      ... samt: De to LEB-bestyrelsesmedlemmer Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen meddelte i jan. 2014 til Bruun-arvingen, at de udtræder af LEB-bestyrelsen 'på grund af alder' (sic). De to herrer skjulte således for LEB-arvingerne, at de i vir­ke­lig­heden udtrådte, både (a) fordi de er inhabile, og (b) fordi de udførte nepotisme ved vurderingsjobbet til PHK, og (c) fordi de i 2014 har og i 2011 havde to kasketter på samtidigt som både køber og sælger, da JSJ og PHK indgik den urede­li­ge 2011-millionhandel med LEB-arvingen. JSJ og PHK turde altså ikke fortælle LEB-arvingen: ”Vi går fordi, vi har snydt dig !  

      ... samt: Da Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen officielt i 2014 har meddelt, at de udtræder af LEB-bestyrelsen ’på grund af alder’, bliver de begge to nødt til at udtræde af alle andre bestyrelser med den samme aldersgrund – ellers har de to gentlemen løjet overfor LEB-arvingerne. JSJ og PHK sidder i øjeblikket pr. 2015 i bestyrelsen for ’Venne­sel­­ska­bet’, men siger selv, at de på grund af deres alder er for gam­le, og må altså straks udtræde også af ’Venneselskabet’s be­sty­relse.  

      ... samt: ’Venneselskabs’-bestyrelsesmedlem Peter Hammerich, DNF, der også er Statens LEB-opkøber, fik som ’vennetjeneste’ lønjobbet med at 1990-vurdere LEB-samlingens værdi (70-90 mill. kr.) til brug for LEB-sælgeren ved Statens planlagte køb af hele samlingen i 1993 for sølle 27 mill. kr. De to dobbelt-kasket købere Jørgen Steen Jensen og lrs. Jørgen Hede gav prisvurderingsjobbet til deres fælles ven, Peter Hammerich, der også samtidigt repræsenterede Staten.  

      ... samt: Når Statens egne mønter godt kan opbevares ’sikringsmæssigt forsvarligt’ i Statens byg­ning­er, så kan LEB-møntsamlingen også opbevares ’sikrings­mæs­sigt forsvarligt’ i Statens bygninger indtil år 2023. Der­ved kan de mønt­interesserede jo godt bese LEB-mønterne, som fastsat i 1922-LEB-testamentet. LEB-sam­ling­en kan derfor i 2015 flyt­tes fra National­bankens lukkede boks til Statens åbne byg­ning­er.

28) Februar 2015 / extra: Artikel. Den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktio­ner, Poul-Henning Knudsen, oplyser i 2008 til ’Venneselskabet’, at han som sælger af sin egen møntsamling til ca. 52 mill kr. højst usædvanligt og som misforstået ’vennetjeneste’ har fået lov til at forfatte sine egne reklame-prospekter - altså auktionskataloger - hos to auktionshuse, bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner kendt fra DR1’s flersæsons TV-serie, ’Auktionshuset’.   ... samt: Venneselskabet’s bestyrelse ved Poul-Henning Knudsen, Jør­gen Steen Jensen, Michael Andersen, Jan Zah­le og DNF for­mand Preben Nielsen beslutter i 2013, at de veldokumenterede anklager om, at Poul-Henning Knudsen har trykt køber-vildledende falske sjældenheds-antal  i de af ham selv i 1988-2013 for­fat­te­de auktionskataloger hos bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner, er ’højst utroværdige beskyldninger’.   ... samt: Vedr. Danmarks mest omtalte mønt, 1701-mønten. LEB nr. 7310, Schou år 1701, nr. 5, sølvafslag af to dukatstempler. Omtalt i bogen ”1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR”, passim.   ... samt: Ombytninger af LEB-mønter evt. ’gået tabt’ ved gæsters besøg.   ... samt: Eksklusionsreglement for Auktionsforeningen DNF.

29) Marts 2015: Artikel. Om opbevaringsaftalen og hvem der betalte omkostning­er­ne for de statsejede lokaler på Frederiksborg Slot 1928-2011. Fr.borg-museet skulle betale lokaler og kustodeløn for frem­vis­ning samt betale brandforsikring for hele LEB-samlingen. Til gengæld kunne museet frit udstille LEB objekter, og skulle betale tyveriforsikring (kun) for de udstillede objekter. Der var ingen tyveriforsikring på de ikke-udstillede 18.000 objekter. LEB havde udlånt en obligationskapital til museets forvaltning, og renteindtægterne tilfaldt museet uden regnskab. Carlsbergfondet ejer og betaler for Frederiksborg museet. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinger ikke en fond, men et uafsluttet dødsbo.   ... samt: Løst og fast.

30) Marts 2015 / extra: Artikel. Frederiksborgmuseets bogførte økonomiske forhold ved opbevaringen af LEB-samlingen (CVR 12 93 51 10). ØKONOMISK OPSTILLING over FRB-museets udgifter omkring år 2009-2013.   ... samt: 4 LEB-arvingers ønske 2005 om bedre forsikring katalyserede, at Frederiksborgmuseet senere opsagde deponeringen i 2009. Hvis de fire arvinger i stedet bare havde forholdt sig passive, lå samlingen formentligt stadig i Frederiksborg Slot indtil 2023.   ... samt: Tyveriet fra LEBs samling i 1983 i lokalerne på Frederiksborgmuseet blev erstattet med 233.433 kr. af Frederiksborgmuseets egen tegnede montreforsikring. Året efter i 1984 mener LEB-bestyrelsen, at både opbeva­rings­forholdene og sikkerheden er ’absolut betryggende’.   ... samt: År 2000 mener LEB-bestyrelsen, at Frederiksborgmuseets opbe­va­ring af LEB-samlingen sker under ’særdeles gode sikringsforhold’.

31) Marts 2015 / 2 x extra: Artikel. Forsikring var ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet. LEB-bestyrelsen tilbød nemlig til Frederiksborgmuseet, at LEB ville overtage alt forsikringsansvar, hvis LEB kunne blive i de statsejede lokaler på slottet. Museet sagde nej alligevel.   ... samt: Pladsmangel var heller ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet.   ... samt: Hvad er så den sande grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet ?   ... samt: Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen siger selv i et LEB-bestyrelsesreferat 2009, at han og JSJ og alle andre ansatte fra Nationalmuseet er inhabile i LEB-bestyrelsen ! Statens to LEB-opkøbere, Poul-Henning Knudsen og Jør­gen Steen Jensen, erklærede sig dog på intet tidspunkt i han­dels­for­løbet 2009-2011 som inhabile dobbelt­kasket­bæ­re­re til at etablere den uredelige 2011-LEB-handel til 6.239.750 kr. til Statens (Nationalmuseets) fordel. Og PHK og JSJ udtrådte først af (kun den ene) bestyrelse i 2014 efter, at MEM havde afsløret sa­gen. DNF formand Preben Nielsen skred heller ikke ind og var gladeligt ’ja’-siger til at godkende den uredelige 2011-handel.   ... samt: Kataloget over L.E. Bruuns samling udgivet august 1928.   ... samt: Originalteksten til brevet i 1928 hvori listes de LEB-mønter, som var ”gaaet tabt under Transporten”.   ... samt: Statens møntsamling på Nationalmuseet vil af etiske grun­de ikke have understukne fundmønter fra plyndring af frem­mede landes kulturarv. Derfor vil Statens møntsamling fra 1983 ikke længere købe mønter andre steder end på offent­lig auk­ti­on.   ... samt: Mønt, som slet ikke stammer fra Bille Brahe, uretmæssigt overtaget af Staten i den uredelige 2011-LEB-handel.

32) Marts 2015 / 3 x extra: Artikel. Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1948. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af en stor del af L.E. Bruuns samling i 1948. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1993. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af hele L.E. Bruuns samling i 1993. Staten skulle nu overtage hele LEB-samlingen i 1993.   ... samt: Aarhus Universitets ønske om at få hele LEB i udlån afvises 1936. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Særudstilling fra LEB i 1935 på Frederiksborgmuseet.   ... samt: 546 mønter fra Northhumberland arvet af MK i 1923.   ... samt: Løst og fast – del 2.

33) Marts 2015 / 4 x extra: Artikel. LEB-samlingen fik i 100 år udskudt arveafgift (boafgift).   ... samt: Statens medarbejdere på Nationalmuseet fremviser en kultur, hvor bilag søges holdt udenfor revisorernes kontrol.   ... samt: I Sverige har Riksrevisionen 2010 gransket internkontrollen i statens møntsamling Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK). Der fremføres kritik, idet statens embedsmænd har mulighed for A) fysisk at fjerne mønter fra bakkerne og derefter selv slette møntens eksistens fra museets database B) fysisk fjerne mønter fra bakkerne uden at skulle slette fra databasen, idet 93 % af mønterne slet ikke er digitalt registreret.   ... samt: Museer ses at misbruge deres magtpositioner i bestyrelser. I Danmark således statens møntsamlingNationalmuseet Den kgl. Mønt- og Medaillesamling” (MK) siddende i bestyrelsen for den private fond ”L.E. Bruuns møntsamling. I Sverige har statens møntsamling ”Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK) på uretmæssig vis anvendt million­midler fra den private fondSven Svenssons Stiftelse för numismatik.   ... samt: SNF stævner Kungliga Myntkabinettet (KMK) i 2014. Sven Svenssons efterlämnade samlinger – sedan 1928 i SNF:s ägo. Fra 1935 deponeret på KMK.   ... samt: Statens møntsamling i Sverige, KMK’s, misbrug 2006-2012 af private fondsmidler fra Sven Svensson-stiftelsen.

34) Marts 2015 / 5 x extra: Artikel. Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen sad i bestyrelsen for Frederiksborgmuseet (FRB) i 2009, da FRB smed den pri­vate LEB-samling ud fra de statsejede lokaler på Frede­riks­borg Slot. PKM blev i 2014 også (inhabilt) LEB-bestyrelsesmedlem. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Datoliste 1921-2015

35) Marts 2015 / 6 x extra: Artikel. Statsansatte, museumsrelaterede og personbelastede kan ikke sidde i bestyrelsen for Fonden L.E. Bruuns samling, også for­di de ikke er habile til at kunne tage stilling til krav mod Sta­ten og siden udføre evt. oprydning efter den uredelige 2011-han­del.   ... samt: De to LEB-arvinger, Statens møntsamling på Nationalmuseet og Fonden L.E. Bruuns samling, er sluppet gratis gennem de første 88 år 1923-2011. Alle ’drifts’-omkostningerne for LEB indtil 2011 blev betalt af andre end Staten og LEB-fonden. Først fra 2011 skal Staten / LEB-fonden / selv betale det hele for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring.   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011.

44) Juni 2015: Artikel. Rigsantikvar Olaf Olsen deltog på møde i Justitsministeriet om Statens uredelige køb af hele L.E. Bruuns møntsamling. Olaf Olsen var direkte for­hand­lingsinvolveret i 1993-LEB-handelen, hvor hele LEBs møntsamling blev solgt til Staten. Pris: 27 mill. kr. Forsikring: 238 mill. kr.   ... samt: Frederiksborgmuseets direktør Mette Skougaard og Statens LEB-opkøber Jørgen Steen Jensen førte i fællesskab Danmarks Nationalbank bag lyset for at opnå 2011-deponeringsaftalen. De to foregøglede på falsk vis, at der var et forsikrings-'problem', og det derfor var nødvendigt, at LEB blev smidt ud fra de statsejede lokaler på FRB. Men LEB havde tilbudt at betale hele forsikringen, så ’forsikring’ var ikke reel/gyldig udsmidningsgrund.

45) Juni 2015 / extra: Artikel. L.E. Bruuns 1922-bestemmelser fastsætter tydeligt, at der intet såkaldt ’gaveelement’ må være ved møntsalg til Staten. L.E. Bruun bestemte, at Staten ikke måtte kunne købe til 'gavepris' ! Som LEB-bestyrelsesmedlem havde Statens LEB-opkøber Jørgen Steen ’dobbeltkasket’ Jensen pligt til at forhindre, at Staten eventuelt forsøgte at snyde sig til at købe til ’gave­pris’.   ... samt: LEB arvingerne påpegede 2012 i LEB-bestyrelsesmøde, at Statens LEB-opkøber JSJ var inhabil som medlem af LEB-bestyrelsen. Men JSJ og Nationalmuseet var ligeglad og ville ikke opgive sin 90 års magtposition i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Chefen for Statens møntsamling på Nationalmuseet, Michael Andersen, og DNF's formand, Preben Nielsen, afviser som bestyrelsesmedlemmer i Adv. Axel Ernst's … Legat til fremme af Numismatisk Forskning at tilslutte sig en legatansøgning på DKK 3.000 fra MEM.   ... samt: Ny bog 2015 dokumenterer: Fine og fornemme statsembedsmænd i Sverige, holdt hånden over fin og fornem statsembedsmand's tyverier fra bl.a. andre museer. Eksempelvis er mønter blevet stjålet fra Kungliga Myntkabinettet og fra andre steder. Den statsansatte mønttyv blev hængt i 2008.

 

87) April 2017: Artikel. Sømod taler om Statens og JSJs overtraedelser af LEB-testamentet.   ... samt: Stævningsvarsel: 2017-spådom om Statens to LEB-opkøbere JSJ og PHK i 2023: De bliver begge 'sagsøgt ind i Helvede'.   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig.   ... samt: Poul-Henning Knudsen hævder i fuldt alvor i 2012, at han repræsenterer mere almene numismatiske interesser i den private Lars Emil Bruun fonds bestyrelse. MEM: Nej, PHK repræsenterer kun LEB-arvingernes interesser.   ... samt: Skrækhistorier om møntmuseer i Norge og Sverige.

105) December 2017: Artikel. Ny grov afsløring. Der forekommer ingen skjulte salær rabat-satser hos Firma Bruun Rasmussen Kunstauktioner   ... eller: at spille spillet.   ... samt: Salæranalyse. Købersalær hos førende møntauktionshus: 6 %. Købersalær hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner: 25 %. Fa. ABR kræver som standard i alt 41 % af hammerslagsbeløbet i totalt (køber+sælger) salær.   ... samt: Det er møntforfatteren Jan Bendix, en ansat ekspert hos Fa. ABR, som er skyld i, at Sieg katalogerne er ophørt med at udkomme til ubodelig skade for gratisbrugerne

106)  December 2017 / nytårs-extra: Artikel. Faglitteratur - del 59. LEDER KOMMENTAR del 2 fra Grelbers Forlag 31. dec. 2017. Mangel på ’viden’ (=faglitteratur, herun­der ’da­ta­baser’) resulterer i og kan resultere i meget store øko­no­mi­ske tab for de dumme og u-vi­den­de mar­keds­deltagere, som ikke har været villige til at åbne deres tegnebog og indkøbe sig den nød­ven­di­ge ’viden’ (=faglitteratur, herunder ’databaser’). 1) Hvilke markedsdeltagere har tydeligvis intet lært af undervisningskampagnen ?” 2) ”Hvilke markedsdeltagere har ikke rettet op ?” 3) ”Hvilke markedsdeltagere fortsætter bare som hidtil med at spille lotteri med arving­ern­es øko­no­misk kostbare objekter og svine med andre men­ne­skers værdier ? (blot man får salærpenge).

 

107)  Januar 2018: Artikel. Den tidligere chef for Statens Møntsamling [Stockholm] idømt 3 års fængsel december 2017. Den statsansatte embeds- og museumsmand (KMK) kunne bl.a. ik­ke kla­re at administrere alle de mange forskellige ka­sket­ter, som han havde på. Konsekvens: fængsel, vanære og per­son­lig økonomisk ruinering, der varer resten af livet for den 66 årige. Møntverdenen, der var hans hele liv, har han måttet forlade totalt.   ... samt: Nationalmuseets chef, og allerøverste chef for Statens Mønt­sam­ling (MK), sagde 30.06.2017 farvel til sit chefjob og høje topløn. Museumsmanden Per Kristian Madsen, 64, der udmærket godt hele ti­den vid­ste, han var inhabil med dobbeltkasketter på som både be­sty­rel­sesmedlem 2014-2017 i den privat­eje­de L.E. Bruun-Fond og med statsmu­se­umsjob, har naturligvis måttet forlade sin LEB-besty­rel­ses­post. Retsopgør forudses til mange penge fra hans private tegnebog.   ... samt: Er vedtaget: L.E. Bruuns møntsamling skal i 2018 flyttes fra den sikre bankboks i Danmarks Nationalbank og helt væk fra Statens bank. Den enestående møntsamling er hundredvis af millioner kr. værd. Statens embedsmænd har tidligere forsøgt at overtage hele den pri­vate møntsamling i direkte modstrid med L.E. Bruuns testamente.   ... samt: Poul-Henning Knudsen [73], Jørgen Steen Jensen [79], XYZ og Per Kristian Madsen [64] skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for [2018] transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bank­boks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: De 3 ’vurderings’-mænd som ca. 05.2011 foretog fastsættelsen af den pris, DKK 6.239.750, der skulle betales for de 64 LEB-mønter, som Staten over­tog: De 2 var fra LEB-bestyrelsen selv.   ... samt: TV2 i januar 2017: Afdød rigmand gør arbejdsløse Hans til millionær - - - om 6 år. Danmarks mærkeligste testamente og en skjult privatejet møntskat. // MEM extra: Statsansatte museumsfolk snød og udnyttede den p.t. fattige Lars Emil Bruun-arving i 2011-million-handel. Privatmands generøse 100 års testamente omgået og overtrådt flere gange af utaknemmelige statsansatte museumsfolk.   ... samt: Til journalister. Nogle tidligere artikler om L.E. Bruun affæren.  

108)  Januar 2018 / extra: Artikel. Kun 7 år efter indgåelsen bryder Staten, Nationalmuseet og Per Kristian Madsen 2011-LEB-opbevaringsaftalen med Nationalbanken.   ... samt: Ankestyrelsen beslutter 21.12.2017, at tre byggeriudbydende re­gi­onsformænd var inhabile, idet de 3 samtidigt havde dob­belt-po­ster som direktører i PKA, der blev valgt til sygehus­byg­ge­ri­et.   ... samt: Persongrupper der ikke er habile i LEB-bestyrelsen: Alle museumsfolk. Alle statsansatte. Alle auktionshusansatte. Alle DNF folk. Alle personer uden den nødvendige møntfaglitteratur (herunder 'databaser').   ... samt: Questions from the readers: What is the value of the L.E. Bruun coin collection ?  

109)  Januar 2018 / 2 x extra: Artikel. Nationalmuseets chef erkendte på skrift i 2009, at alle Nati­o­nal­mu­se­ums­personer er inhabile i LEB-bestyrelsen. Alligevel lo­ve­de Nationalmuseets chef i et hemmeligt notat 2011 til Natio­nal­ban­ken, at han selv ville fortsætte i LEB-be­sty­relsen indtil år 2023. Dette meget hemmelige løfte overholdt han kun i 7 år – så ville løfte­udstederen, Nationalmuseets allerøverste chef, Per Kristian Mad­sen, ’pludseligt’ i år 2017 ud af LEB-bestyrelsen. Nationalbanken og LEB-familien blev altså også her ført bag lyset af Nationalmuseets ansatte.   ... samt: Skønt at Nationalmuseets chef Per Kristian Madsen allerede i 2009 skriftligt havde erkendt, at alle Nationalmuseumsansatte var inhabile i den private LEB-bestyrelse, så gennemførte Staten og Nationalmuseet og PKM og JSJ og PHK alligevel glade den uredelige 2011-LEB-millionhandel til Statens og Nationalmuseets fordel, hvor JSJ og PHK begge samtidigt var både køber og sælger, og Staten snød de private LEB-arvinger. Vil Nationalmuseets nye øverste chef Rane Willerslev rydde op ?   ... samt: Den 11.01.2018 starter en TV serie i 6 dele om Rane Willerslevs Nationalmuseum   ... samt: Juridisk forklaring til de u-indviede. Rane Willerslevs dilemma: ”Fængsel - - - eller ikke fængsel ? That is the question.   ... samt: Den tyvagtige bogholder   ... samt: En usand påstand fremsat fra museumsside: "LEB-bestyrelsesmedlemmer skal ikke sælge LEB mønter, så det er ikke et LEB-bestyrelses-kvalifikationskrav at have forstand på mønt­pri­ser, møntmarkedet, auktionsmarkedet eller prisdannel­ses­­me­ka­nis­mer (t.ex. køberkarteller)."   ... samt: Køberkarteller og auktionssalget af LEB mønter med statslig forkøbsret  

110)  Januar 2018 / 3 x extra: Artikel. Statens møntsamling på Nationalmuseet er stadig i år 2018 den ene af de to LEB-arveparter. Nationalmuseet skal derfor sammen med den anden arvepart, LEB-familie­med­lem­mer­ne, betale alle omkostningerne år 2018-2023 for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring. Hvis Staten ikke vil betale, må Staten 2018 frasige sig sin arveret.   ... samt: Da Nationalmuseets chef ’pludseligt’ i 2017 ville udtræde af sin in­ha­bile LEB-bestyrelsespost, var ingen andre fra Nationalmu­seet vil­li­ge til som inhabile at overtage hans LEB-besty­rel­ses­job og derved få deres egne fingre fedtet ind i Jørgen Steen Jensens ellers om­hyg­ge­ligt opstablede konstruktioner sat op for urede­ligt at snyde LEB-arvingerne til Nationalmuseets og Statens for­del. Også dette konstruktionssammenbrud giver store økonomiske konsekvenser (:endnu flere pengetab) for den private LEB-fond   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de udøver en bevidst ikke-indsamling af dokumenter for at holde sagsakter skjult for borgernes kontrol. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?   ... samt: Den første LEB arvegeneration fra 1923 formøblede en formue  

111)  Februar 2018: Artikel. Akt­ind­sigts­an­mod­ning#20 indgivet til Nationalmuseet 14.02.2018. Nationalmuseets direktion vil 23.02.2018 ikke udlevere meddelelserne fra statsmu­seets direktør, Per Kristian Madsen, hvor PKM [før 09.­2017] meddeler til den øvrige LEB-bestyrelse, at PKM øn­sker at udtræde af bestyrelsen for den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”.   ... samt: Nationalmuseet ved ikke på hvilken dato, museets direktion besluttede sig for, at National­mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i bestyrelsen for den privatejede LEB-fond.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved heller ikke om han selv og/eller forgængeren, Per Kristian Madsen, m.fl. deltog i det møde, hvor museets direktion besluttede, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved ikke engang om det var ham selv eller forgængeren, Per Kristian Madsen, der var direktøren for Nationalmuseet, da museets direktion beslut­te­de, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-besty­rel­sen.   ... samt: BREAKING: Kulturministeriet giver 08.03.2018 også MEM medhold i klagesag nr. 6 mod "Ranes Museum" og beordrer (igen) Nationalmuseet til at udlevere dokumenter udbedt i januar 2018   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de forsøger på at holde sagsakter skjult for borgernes kon­trol og afviser aktindsigt. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?

112)  Marts 2018: Artikel. Aktindsigtsanmodning nr. 22 indgivet til Nationalmuseet 13.03.2018.   ... samt: Klagesager#7, 8, 9, 10, 11 ang. LEB indgivet til Kulturministe­ri­et.   ... samt: Se MEM sætte prisrekord i 2017 med den hidtil dyreste auktionssolgte danske mønt SEK 1.140.000.   ... samt: Se MEM også sætte prisrekord i 2005 med Nordens hidtil dyreste auktionssolgte mønt NOK 3.068.000.   ... samt: MEM har også prisrekorden for den hidtil dyreste auktionssolgte norske mønt DKK 2.954.177.   ... samt: Faglitteratur - del 60. MEM sætter 2018 endnu en prisrekord - nu for faglitteratur om mønter: Hidtil dyreste dansk-norske møntauktionskatalog til DKK 30.000.   ... samt: Faglitteratur - del 61. MEM sætter samme dag igen en prisrekord - nu for Nordens ældste og hidtil dyreste møntsamlerkatalog. Toppris: SEK 74.728 for eet styk dansk-norsk-svensk møntfaglittera­tur

113)  Marts 2018 / extra: Artikel. [L.E. Bruun]   ... samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe m.v.

       ... samt: Hvorfor vente til år 2023 ? Du kan allerede i år købe 'auktions'-kataloget over L.E. Bruuns mønter. Katalog over L.E. Bruuns hovedsamling: Revideret og forøget 2017-udgave af ny-bearbejdningen med 7.127 dansk-norske mønter, som skal sælges i år 2023. Se demo-siderne her.

114)  29. marts 2018: Artikel. 1993 – 29. marts – 2018. Der er nu gået 25 år siden, at MEM til JSJ afleverede sin allerførste kritiske artikel om L.E. Bruun affæren. Så JSJ vidste godt i alle disse 25 år, at han var på gale veje.   ... samt: [udkast: Rane Willerslev griber ind]   ... samt: [udkast: L.E. Bruuns møntsamling blev xx.2018 flyttet]

 

118)  Januar 2020: Extrablad: eventyr og svindel ! ... del 1.   ... eller: Sådan gør Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S 07.05.2019 for IGEN [bevi(d)st] at vildlede tusindevis af kunder blot for at tjene ussel mammon (i samarbejde med Aagaard) (=tab penge).

128)  Maj 2020: Faglitteratur - del 68. Statens Møntsamling (MK) og Nationalmuseet har opkrævet i alt DKK 3.000.000 hos Statens bank, Nationalbanken (for 1 møntbog). [Bogen ”Denar til daler”, 2018]

Alle opkrævningerne er regnskabsført: "honorar". Selv den dyre MEM har endnu ikke opkrævet DKK 3.000.000 for at udarbejde 1 styk møntbog :-)

Men fremover overvejer MEM at følge Nationalmuseets glimrende honorar-eksempel ! (med upfront betaling fra gratisbrugerne og bogbrugerne, naturligvis. J )

129)  Juni 2020: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 1.

’Lundby Krat fundet’ - Nationalmuseet betaler kun 1,7 % af markedsværdien. (=tab penge)

130)  Juni 2020 / extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 2.

          … samt: Vikingemønt-fundskat indkøbt 2004 fra Tyskland af Nationalmuseet for 25.000 EURO. For første gang betales en blot tilnærmelsesvis 'fair' markedspris for fundmønter. [Danefæbetaling er ikke fair betaling, men er en underbetaling af de ærlige findere langt under markedsværdi] [I Sverige har Kungl. Myntkabinettet i nu mere end 10 år betalt fuld markedspris for fundmønter.]

131)  Juni 2020 / 2 x extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 3. (=tab penge). Navneliste over 7.914 modtagere af danefæ-betalinger 2010-2019 (med beløb).

… samt: Systemet i Danmark omkring ’Statens penge’ (= offentlige penge).

… samt: Nationalmuseets danefæ underbetalinger kan foregå sådan nu om dage.

… samt: Statens embedsmænd på Nationalmuseet erkender selv skriftligt 2017, at de er møntpris-inkompetente. Alligevel værdifastsætter de danefæ-udbetalinger for mange millioner af kroner.

… samt: Formand for møntklub røvet og myrdet april 2019. Møntsamlingen fjernet, huset brændt af og liget smidt i nedlagt grusgrav. [Kiehn Georg Andersen]  

… samt: Keld Grinder-Hansen død juni 2019, kun 59 år gammel. Keld var møntelev af Jørgen Steen Jensen.

132)  Juni 2020 / 3 x extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 4. Statens møntsamling (MK) på Nationalmuseet solgte 1921 på private auktioner mønter konfiskeret af Staten som danefæ.

… samt: Brandfaren for Statens Møntsamling (MK) på Nationalmuseet.

… samt: Danefæ – og retsfæ. … samt: Statens møntsamlings doubletter solgt på 7 private auktioner 1921. Fra en baggrundsartikel om Galster-Fischer-Wilcke retssagsaffæren 1924-1925 tidligere forfattet af MEM i 2004.

… samt: Artikel. Nationalmuseets danefæ-håndtering. [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Nationalmuseet har på deres hjemmeside efterlyst ideer i forbindelse med museets aller nyeste besparelse, der stolt bliver markedsført som: "Når 2 bliver til 1". En læser har derfor 09.2019 indtastet dette offentlige forslag til Nationalmuseet. [af Jan Rytter]

… samt: Er der et formål med, at Staten på Nationalmuseet absolut skal opbevare mønter ?

133)  Juli 2020: Artikel. Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, fjerner maj 2018 den ene af sine 3 vicedirektører, Jes Gjørup. Dette skyldtes, at Kulturministeriet i foråret 2018 havde fremført hård kri­tik af Nationalmuseet. (læs her)

        … samt: Spørgsmål nr. 16+17+18, som DU skal stille på generalforsamlingen i "Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner" onsdag den 13.06.2018 kl. 14:00 på Nationalmuseet. (læs her)

        … samt: Nationalmuseet lukker møntudstilling af hemmelige årsager. Et hemmeligholdt sikrings­pro­blem be­tyder, at man ikke kan se landets fornemmeste møntsamling.

        … samt: Statens Møntsamling på Nationalmuseet nedlukket 2018 - ansatte fyret. COINS WEEK­LY’s redaktør, Ursula Kampmann, blev også chokeret, da hun erfarede, at Den Kongelige Mønt og Medaillesamlings udstilling er nedlagt og gemt væk og ikke ser ud til at genopstå igen. Ligeledes at næsten hele medarbejderstaben var afskediget. Det skyldes politikernes evindelige sparekrav om et lille bid hvert år, indtil der til sidst ikke er mere at spare. Møntkabinettet i København hørte el­lers til en af de flotteste i verden. (læs her)

        … samt: Endnu en tidligere ansat på Statens Møntmuseum er i december 2018 blevet tiltalt for groft hæleri med sjældne mønter. Tiltalen kommer efter at have solgt mistænkt stjålne mønter til en vær­di af næsten 4.000.000 kroner. Der i blandt en enkelt mønt for 510.000 kroner, som han me­ner at ha­ve arvet fra sin morfar, siger statsanklageren Jens N. Udbyttepengene blev mest an­vendt til køb af antikvariske møntbøger. (læs her)

        … samt: Mere nyt om tyverierne fra Statens Møntmuseum. Förkomna böcker i numismatiska rari­tets­samlingen - 37 sjældne møntbøger 1516-1825 ’forsvundet’.

        … samt: Liste fra 2018 over mønter mistænkt stjålet fra Statens Møntmuseum. (læs her)

        … samt: L.E. Bruuns møntsamling blev marts 2019 flyttet væk fra Nationalbanken

        … samt: Det må forventes, at efter 12.2017 og helt frem til 2023 vil MEM blive ’oversvømmet’ af hen­ven­delser fra div. auktionsformidlere, auktionshuse over hele verden, journalister, lykkerid­de­re, grib­be, markedsdeltagere, advokater m.v.(*).  

        … samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe, mar­keds­deltagere, advokater m.v. (læs her)

134)  Juli 2020 / extra: Artikel. Anmodning om ’indsigt’ samt aktindsigt#34 ang. L.E. Bruuns møntsamling.   … samt: Nationalmuseet frigør hidtil hemmeligholdt L.E. Bruun-materiale.  

          … samt: Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren.

… samt: Statens bank, Nationalbanken, har i årtier betalt 10.000'vis af kroner til DNF-kliken om­kring Formand Preben Nielsen (PN) og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen (JSJ) m.fl.

… samt: Nationalbanken kan af etiske grunde ikke mere betale støtte [til Nationalmuseet og DNF og Statens Møntsamling (MK) og Rane Willerslev og Michael Andersen og Preben Nielsen]. (læs her)

… samt: Brugtprisen er NOK 2.016 hos Skanfil Auktioner april 2018 for MEMs medaillereferenceværk udgivet 2011.

135)  Juli 2020 / 2 x extra: Artikel. Fotos af nogle af de 64 mønter der i 2011 blev overtaget af Statens Møntsamling på Nationalmuseet i den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel. (læs her)

… samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

… samt: Brev afsendt 27.09.2019 Til Direktionen for Nationalmuseet, Att. Rane Willerslev, Palle Maurice Jepsen m. flere [angående direktionspligt til straks at foretage bl.a. disciplinærtiltag samt at indgive politianmeldelser mod bl. a. de nedennævnte personer, der alle tog aktivt del i konspirationen med at opsætte den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel.]

… samt: SKEMA. sådan blev den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel sat op af i alt 14 helt forskellige personer.   ... samt: Artikel. Strl. § 280 mandatsvig.

140)   Oktober 2020: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 5. Grelber aug. 2019: "Nationalmuseet foretager rekordlave UNDERbetalinger via udbetalinger af godtgørelser til danefæ skattejægere." Her kan du se, hvad Danmarks dygtige journaliststand nov. 2019 lader sig indbilde om Nationalmuseets og Statens rekordLAVE underbetalinger af danefæ findere.

… samt: Efter ’shitstorm’ på Facebook svarer Nationalmuseet.

… samt: Detektorsøger utilfreds efter største [norske] findeløn i 40 år på NOK 155.000 i aar 2017

… samt: Også den norske Stat og Universitetets Myntkabinett i Oslo (UMK) underbetaler de ærlige blandt detektorfolkene for deres fund. Konsekvens: Detektorførerne stemmer med fødderne (og tegnebogen). Det norske museum og histori­kerne får ikke indleveret de sjældne (:kostbare) af fundmønterne. 4 artikler fra november 2019 om ’norske’-fæ.

141)   Oktober 2020 / extra: Artikel. Nationalmuseets stadige fortielser om museets enorme underbetalinger for fundgenstande og konsekvenserne heraf. [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Er det mon virkeligt kun arbejdspres, der er skyld i de mange åbenlyse problemer på Nationalmuseet og om danefæ håndtering ? [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Groft tyveri af svensk kulturarv [KMK] minder om det store bogtyveri i København.

… samt: Om Brenner 1691 og ejeres fortabelse af ejerskab 10 år efter tyveri. [Tyverierne fra Statens Møntmuseum]  … samt: Sådan stopper donatorer testamentebrud hos museer. [L.E. Bruun]

142)   Oktober 2020 / 2 x extra:  Artikel. Kulturministeriet beder 2020 om en udtalelse fra Nationalmuseet om Statens og Nationalmuseets enorme underbetalinger af de ærlige blandt detektorsøgerne, som finder danefæ i jorden.   … samt: Gevaldigt salærproblem i formidlingsbrancherne. Ejendomsmægler kræver salær 41 % af din ejendoms salgsbeløb. Auktionshus kræver standardsalær 41 % [:16+25] af dine værdiers hammerslagsbeløb.   … samt: Eksisterende elektroniske salgsplatforme. Sa­læranalyse.

143)   Oktober 2020 / 3 x extra:  Tidigare anställd på Kungliga myntkabinettet frias från grovt häleri. 10 års forældelsesfristen for hæleri var overskredet.   … samt: Mønthandler Tim Eriksen, Guldstuen, død november 2019.   … samt: Frisk fotoserie fra den bedrageridømte mønthandler fra Thy­Coins, Thomas Marinus Stausholm Jepsen's seneste bopæl.  

         … samt: DNF formand Preben Nielsen har lovet at gå af i 2020.   … samt: ANF fortsætter med at videresprede de falske Sieg R’er i kommercielt øjemed.   … samt: Supermanden. 

144)   Oktober 2020 / 4 x extra:  Artikel. Kulturministeriet træffer juni(?) 2020 en politisk afgørelse om Statens og Nationalmuseets enorme underbetalinger af de ærlige blandt detektorsøgerne, som finder danefæ i jorden. (læs her)

         … samt: Statsanklageren anker den 19.03.2020 frifindelsesdommen af en ’menig’ museumsansat til Hovrätten.   … samt: Svensk TV1 tirsdag 21.04.2020 kl. 21-22: "Tyverierne på Det Kongelige Møntkabinet". TV serie i 3 dele. (læs her)

         … samt: STÆVNINGSMANDEN: Coronakrisen er nu nedtrappet. Første 2020 ”snyder”-stævning er derfor blevet udtaget. [INFO: MEM vandt også denne retssag - - - på kun 3 uger] 

         … samt: Skanfil har nu ladet priscrashet indtræffe på Märcher bøger. Eller: Museumsfolks bøger er ’vær­di­løse’ .   … samt: Norsk(?) mønthandler ser 2020 gerne omkostningsbesparelser - også til nødvendig faglitteratur    

         … samt: Danske arvinger tabte op til DKK 8.023.222 på 1 objekt grundet 'ekspertisen' hos dansk auktionshus Fa. ABR (læs her)

 

149)  Januar 2021 / 2 x extra:  Faglitteratur - del 80. Vurdering 250.000 kr. Hammerslag 13.600.000 kr. Uhadada ! Lauritz.com villig til at sælge arvestykke til 13.600.000 for DKK 250.000. [Buddha til DKK 13.600.000 udbudt hos Lauritz.com med vurdering DKK 250.000]. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 27.

… samt: Faglitteratur - del 81. Sådan taber arvinger penge på auktionshusets manglende viden - del 28. Auktionshusets eksperter sælger arvestykke til DKK 10.625 for sølle DKK 391 (: 27 gange op). Fa. ABR lod de danske Zinck-arvinger tabe 96 % af 'værdi' !

150)  Januar 2021 / 3 x extra: Prof. mønthandler vurderer de 64 mønter fra 2011-L.E. Bruun-millionhandelen til at have en markedsværdi på ca. DKK 30.000.000. Da Staten i 2011 overtog mønterne, blev de u-vidende L.E. Bruun-arvinger betalt DKK 6.239.750.

… samt: Liste over de 64 L.E. Bruun-mønter overtaget af Staten i 2011 (GP 4551).

151)  Januar 2021 / 4 x extra: Rovmord - to mænd tiltalt for at have banket møntklubformand ihjel. Begge danskerne 29.09.2020 idømt fængsel på livstid. [Kiehn Georg Andersen] 

… samt: Fa. ABR anvendte i 2020 de nyeste – og bedste – litteraturhenvisninger.

… samt: ALLE AUKTIONSFORMIDLERNE, AUKTIONSHUSENE, MØNTHANDLERNE, LYKKE­RID­DER­NE, GRIBBENE, ’HAJERNE’, ADVOKATERNE, STAUSHOLM og ”Auktionshuset Døllefjelde Musse’s Internationale Møntauktioner” siger enslydende til L.E. Bruun-arvingerne: ”Vi her hos os kan sag­tens sælge alle Jeres arvestykker – rub og stub.” Selv MARSKANDISEREN siger det samme.

… samt: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sælge hos ? [del 1]. Eller: Seller beware ! Giv agt på alle brugtbranchernes ’hajer’.

… samt: Nyt fra auktionsmarkedet 2020-2023. OMG: ”Alle seriøse samlere vet at proveniensopp­lys­ninger … gjør mynter til enda mer ettertraktede samlerobjekter” (=tjen penge)

… samt: Synopsis af 2 artikler om at den norske Stat underbetaler fundmønter. Konsekvens: Detektorførerne stemmer med fødderne (og tegnebogen). De norske museer og historikerne får ikke indleveret de sjældne (:kostbare) af fundmønterne.

152)  Januar 2021 / 5 x extra: Auktionshuset Ebuy.dk i Århus vildledte 1000vis af kunder. Emne: Stæv­ningstrussel fra Stævningsmanden - Christian V - 2 skilling - prøve - bly - 147.2 // MEM 4.286 // Markedsføringsloven § 2.

… samt: Er du u-vidende arving ? NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

… samt: De danske Zinck arvinger tabte en kvart million kroner på kun 1 medaille solgt hos Fa. ABR894 maj 2020, og som et halvt år efter blev videresolgt i udlandet. Zinck arvingerne (og deres sa­lær­betalte advokatrådgivere ?) havde ingen auktionsbranche-VIP-insider-viden om, hvordan man ud­vælger de bedste auktionshuse og med det bedste kundeunderlag til at sælge sine vare­grup­per hos. Den type af u-videnhed kan koste mange millioner af kroner i salgstab for arvinger.

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sit manglende kundeunderlag LADER TABE PENGE.

… samt: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sælge hos ?  - del 2. Handler auktionshusets medarbejdere (også) for ’egen’ vindings skyld ? Så pas gevaldigt på !

153)  Januar 2021 / 6 x extra: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sæl­ge hos ?  - del 3. Assorterede men helt specifikke punkter hvor andre auktionshuse er dygtigere end Fa. ABR.   … samt: Mageløse mønter = Uden mage = UNIKKE mønter. [Fa. ABR]

… samt: 3 bestyrelsesmedlemmer forlader samtidigt Fa. Bruun Rasmussen i dec. 2020. Hvad ved de 3 besty­rel­ses­medlemmer, som kunstbranchen (kunstkøbere / kunstsælgere) IKKE véd ? Hvad holder Fa. ABR hemmeligt for alle markedsdeltagerne ? SE & HØR 19.01.2021: Auktionsleder Jesper Bruun Rasmussen arresteret af Politiet og frosset ud af dronningen.

… samt: Stævningsmanden: De falske sjældenheds-antal fra Ottar Ertzeid og Roland Falkensson - - - og Sven Aagaard og Roberto Delzanno og Hede / Sieg og NM / SM rtc.

… samt: Rekordlav udbetaling for danefæ. Danefæ fundet fra Bøvlingbjerg af 1 mark 1548 (UNIK i He­de). Hvor meget tror du, at den danske Stat og Nationalmuseet vil underbetale den ærlige men na­i­ve finder med ?

154)  Januar 2021 / 7 x extra: Kan arvinger have et salgstab på 225.062 kr. på kun 1 uge ? To vurde­rings­ex­perter fra hhv. MIS AB og DELZANNO.SE i samme uge. ’Værdi’ november 2020 på nøjagtigt sam­me møntexemplar: SEK 5.000 hhv. 250.000. Hvilket salgssted er det økonomisk bedst for u-vi­dende arvinger at sælge hos ? NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM SALGSSTEDET qva sin ’gave­po­litik’ LADER TABE PENGE.

… samt: Värderingar och värdeutveckling. [af Ulf Ottosson]

155)  Januar 2021 / 8 x extra: Faglitteratur - del 82. Priseksplosion i Sverige på møntbøger. Alltime high le­vel. Dansker dirigerer det svenske marked for gammel møntlitteratur.

… samt: 20 år gamle læresætninger (fra år 2021) er stadig helt sande. "Når alle de andre kan købe og sælge i blinde, kan du også ! "

1) De fleste markedsdeltagere foretrækker at lade være med at indkøbe ’viden’.

2) De fleste markedsdeltagere foretrækker at sælge i blinde.

3) De fleste markedsdeltagere foretrækker at købe i blinde. Det gør også det hele meget mere spæn­dende ! !

156)  Januar 2021 / 9 x extra: Sådan lader auktionshusets eksperter de danske Zinck-arvinger tabe penge. Auktionshusets eksperter solgte arvestykke til DKK 7.000 for sølle DKK 688. Fa. ABR lod ar­ving­erne tabe 90 % af ’værdi’ ! Zinck arvingernes salgstab for kun 1 bog: DKK 6.312.

… samt: DU (=XYZ) har 4 muligheder til at få din ønskede research udført. Generel INFORMATION til alle markedsdeltagere: AUKTIONSHUSES SALÆRBETALTE RESEARCH / ASSISTANCE m.v.

… samt: Cheapskate markedsdeltager ZYY vil 04.2016 have MEM til at producere endnu flere af de ting, som ZYY godt kan li­de at bruge. ZYY har dog hidtil ikke betalt 1 krone til MEM for MEMs arbejder, men har købt MEMs bøger brug­te !

… samt: INFO: Honorar for udarbejdelse af 1 styk mønt­bog: DKK 3.000.000 (bog uden priser og uden extra sjældenheds-antals-udtalelser). Fastsat af Staten. Det må vi andre almindelige borgere jo så bare rette ind efter … 

… samt: Standardsvar til anmodninger fra uvidende markedsdeltagere om som gave at faa gratis viden.

 

Anden litteratur:

Artiklen ”L. E. Bruuns møntsamling. Hele sandheden om ’Smørman­dens guldskat’ ", Møntsamleren nr 2, 1993, pp 35-40 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb1.htm

Artiklen ”3-mandsbestyrelsen for L. E. Bruuns samling har gjort sig selv inhabil”, Kbh. 1993 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb2.htm


 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/forlagsfortegnelserDKgrelbersforlag.htm#grelber

 

 

 

 

 


 

http://numisbooks.dk/info/afskriveren8.htm

 

 

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel36.htm

 

 

 


 

 

 


 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 8B" (april 2005) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 1" (november 2005) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 2" (maj 2006) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 3" (november 2006) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 4" (maj 2007) 

Klik her for at læse "Disse 3 mænd kan ruinere Dig ... del 5" (september 2010) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 6" (november 2010) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 9" (november 2010)  

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 7" (maj 2011) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 8" (november 2011)  

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 10" (maj 2013) 

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 11" (maj 2013)  

Klik her for at læse "Denne mand kan ruinere Dig ... del 12" (maj 2013)  

 

INFO: Den 17.06.2010 blev en [anden] skandinavisk løn-ansat auktionskatalog-forfatter stævnet: Klik her

 


 


 

TEKST FORMAT

Artikel

 

Småskrifter for

møntsamlere

januar 2014

… en god historie fra Grelber

1. serie

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer for Staten var samtidigt både kø­ber og sæl­ger si­den i ”Fonden L.E. Bruuns Mønt­sam­ling”.

Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner.

Fhv. Mærsk finanschef har udført million-dobbeltpost.

 

Poul-Henning Knudsen har som både køber og sælger sid­det på begge si­der af forhandlingsbordet og indgået millionhandel mellem Sta­ten og L.E. Bruuns Samling (LEB). Han fratrådte 31.12.2013(?) sin bestyrelsespost i LEB.

Han er endnu ikke fratrådt sin bestyrelsespost på den anden side af bordet.

 

Poul-Henning Knudsen (PHK) har tidligere været ansat i erhvervslivet som Admini­strationschef i Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Finans­chef i Mærsk Olie & Gas. Det er endnu ikke bekræftet, at PHK også er fra­trådt sine diverse bestyrelsesposter etc. i erhvervs­li­vet.

LEBs mønt­sam­ling blev i år 2011 deponeret i Danmarks Nationalbank.

PHK har i årtier også udøvet omfattende auktionssvindel og plagiering hos auk­ti­onshuse som Fa. Thomas Høiland Auktioner og Fa. Bruun Ras­mus­sen.


MEM afsendte 17.10.2013 nedenstående mail:

 

Fra: mem@image.dk 
Sendt: 17. oktober 2013 15:44
Til: jens.christian.moesgaard@natmus.dk
Cc:
formand@numismatik.dk; joergen.steen.jensen@NATMUS.DK; Michael.Andersen@natmus.dk; bonzo.k@knudsen.mail.dk

Emne: Vedr. De to bestyrelser for: 1) Møntsamlingens Venneselskab samt 2) L.E. Bruuns Samling

 

ÅBENT BREV

 

Til Nationalmuseet

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling // Att. Jens Christian Moesgaard [Kopi til: PN; JSJ, MA, PHK]

 

Mens jeg for nærværende er ved at indeksere tidsskriftet Numismatisk Rapport, støder jeg i nr. 111, 2011, side 23 på en artikel ”Lars Emil Bruuns samling flyttet” forfattet af DNFs formand, Preben Nielsen.

 

Heri oplyses, at et af de tre bestyrelsesmedlemmer for ”L.E. Bruuns Samling” hedder Poul-Henning Knudsen.

 

Denne person, Poul-Henning Knudsen, er også samtidigt formand for ”Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner”.

 

Mit spørgsmål:

Er det virkeligt korrekt, at denne person, Poul-Henning Knudsen, samtidigt sidder i bestyrelsen både på købersiden og på sælgersiden ?  [… hvor Staten køber mønter for millioner af kroner af den private fond L.E. Bruuns Samling]

 

Med venlig hilsen

MEM

 

PS Tillad mig i denne anledning om personen Poul-Henning Knudsen og dennes meriter at henvise til dokumentationsbogen udgivet af Grelbers Forlag:

"Appendiks til PHK-indekset. Angivelserne af sjældenheds-antal i P.-H. Knudsen-katalogerne er ikke tilforladelige", Kbh. nytår 2012, 160 sider.


 

                                                                                                                                     MEM 17.01.2014


 


 

Persongalleriet

 

HANDELEN – Statens møntsamling (MK = Mynt Kabinettet) på Nationalmuseet købte i 2011 fra ”Fon­den L.E. Bruuns Møntsamling” 64 styk mønter for DKK 6.239.750 via "Selskabet Den Kgl. Mønt- og Me­da­il­­le­samlings Venner". MK købte også i 2011 for DKK 106.250 en klipping fra PHKs egen private samling.

En liste over alle de 64 LEB-mønter er trykt i tidsskriftet Numismatisk Rap­port, nr. 115, nov. 2012, p. 17.

 

 

KØBERSIDEN – Staten, Nationalmuseet (MK) // Bestyrelsen i "Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaille­samlings Venner" bestod af 5 personer: Formand Poul-Henning Knudsen (PHK); privatmanden Jørgen Steen Jensen, fhv. MK-chef (JSJ); Michael Andersen, nuværende MK-chef (MA); Jan Zahle, tidl. MK (JZ); og Preben Nielsen, chef for DNF, Dansk Numismatisk Forening(PN). [bestyrelsen er uforandret pr. 17.01.2014]

 

 

SÆLGERSIDEN – privat familie // Bestyrelsen i "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling" bestod af 3 per­so­ner: Formand, arvingen X. Bruun (XB); Poul-Henning Knudsen (PHK); og privatmanden Jørgen Steen Jen­sen, fhv. MK-chef (JSJ). [Pr. 17.01.2014: PHK er udtrådt af LEB-bestyrelsen]

 

Alle de involverede 5 møntspecialister undlod at skride ind og stoppe 2011-mil­li­onhandelen, der blev indgået med den 6. person, Bruun-sælgeren (LEB-million-arvingen).


 

Den 6. person, sælgeren fra Bruun-familien, ved intetsomhelst om sjældne mønter. Han var oppe imod 5 drevne mønteksper­ter. Den resterende del af L.E. Bruuns Møntsamling skal sælges på offentlig auktion i år 2023 efter 100 års deponeringstid. De endnu u-solgte værdier befinder sig i 100 millioner kroners klas­sen. Salærerne er i tilsvarende klasse. Auktionshuset år 2023 er endnu ikke udvalgt. Alle vil gerne vælges.


 

Det ses således ovenfor, at Poul-Henning Knudsen samtidigt optræder i bestyrelsen både på KØBERSIDEN og på SÆLGERSIDEN. Det ses, at også Jørgen Steen Jensen fra Nationalmuseet samtidigt optræder i bestyrelsen både på KØBERSIDEN og på SÆLGERSIDEN.

 

SÆLGERSIDEN / 3 mands bestyrelsen i "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling" indeholder altså 2 gennem-erfarne mønteksperter Poul-Henning Knudsen og Jørgen Steen Jensen (fhv. MK-chef), der på samme tid har til opgave at indkøbe Statens mønter billigst muligt. Det 3die medlem, Bruuns arving, har således alle mulige risici for at blive /være blevet/ 'tørret' godt og grundigt. Bruun arvingen kunne gøre klogt i via en rask retssag at få forhøjet salgsprisen på den indgåede millionklassehandel - og selv få diffe­ren­cen udbetalt: I dag. Nationalmuseet (MK) kan næppe for offentligheden og statsrevisorerne forsvare sin involvering i millionklassehandler, hvor Nationalmuseet (fuldt vidende) har anvendt personer, der af moral er ganske villige til at udføre dobbeltposter. Og da slet ikke en person med Herr Knudsens resumé: http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel36.htm og http://grelbersforlag.dk/info/afskriverenForklarerFalsk.htm.

 

Den fhv. finanschef hos Mærsk Olie & Gas, Poul-Henning Knudsen, har tidligere haft ansættelse som administrationschef for Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner. PHK véd således godt, hvad ordet ’dobbeltpost’ betyder.

 

"Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner" har som et af sine hovedformål i år 2023 at skulle købe mønter fra "Fonden L.E. Bruuns Samling" til den statslige institution Nationalmuseet (MK). Penge er sparet op siden selskabets stiftelse i 1945.

 

Allerede i samme øjeblik et bestyrelsesmedlem fra købersiden i "Venneselskabet" siger ja til en bestyrel­ses­post på sælgersiden hos "Fonden L.E. Bruuns Samling", i dette sekund har bestyrelsesmedlemmet diskvalificeret sig fra BEGGE bestyrelsesposter.

 

Personer, som allerede arbejder for den statslige køber (Nationalmuseet / MK) har allerede i udgangs­punktet INTET som helst at gøre i bestyrelsen for den private sælger, "Fonden L.E. Bruuns Samling".

 

Bestyrelsen for den private sælger "Fonden L.E. Bruuns Samling" BURDE fungere uafhængigt af den statslige køber Nationalmuseet (MK). Men det gør bestyrelsen absolut ikke, da 2/3 af sælgerbestyrelses­medlemmerne samtidigt arbejder for køberen, Nationalmuseet (MK = Staten). Det foreslås, at den ærede Poul-Henning Knudsen, som konsekvens af sin allerede - og helt mod bedre vidende - udførte dobbeltpost hurtigst muligt fratræder BEGGE sine bestyrelsesposter. Ligeså JSJ.

 


 

Professionelle personer, der allerede HAR udvist en så ringe moral, er ikke kompetente til at kunne sidde i nogen form for bestyrelse eller tillidspost, hvor de er betroet at forvalte andre parters økonomiske mid­ler.

 

På sælgersiden skal man IKKE få indplaceret MK’s / PHK’s 'Venner'. På sælgersiden skal man indplacere 'Selskabet Møntsamlingens Fjender'. Og absolut ingen museumsfolk ! Kun sådan ved 'man' (offentligheden, statsrevisorerne og Bruun-familien), at handlerne går ærligt og redeligt igennem.


Til ære for de statsansatte embedsmænd på Nationalmuseet - og eventuelle bistående revisor og advokathjælpere - kan der helt aktuelt peges på en frisk artikel fra Berlingske om netop emnet 'dobbeltposter': "Derfor sælger Mærsk ikke Danske Bank" skrevet 12.01.2014 af Jens Chr. Hansen. http://www.business.dk/investor/derfor-saelger-maersk-ikke-danske-bank. Nogle citater: "Under alle om­stæn­digheder bliver det en uhyre svær handel at gennemføre, eftersom der i så fald er Mærsk-folk på begge sider af forhandlingsbordet som køber og sælger." og videre "Det kan give en helvedes masse ballade." og videre "På sidelinjen står der således 75.000 A.P. Møller - Mærsk-aktionærer, der under ingen omstændigheder må få opfattelsen af, at Holding har købt Danske Bank-aktierne for billigt." og videre "Så pyha, noget af en krudt­tønde at rode rundt i. Og måske det allerbedste argument for, at Danske Bank-aktieposten ikke foreløbig flyttes rundt i Mærsk-huset."

 

Møntsamlerne kan skrive til journalist Jens Chr. Hansen via jha@berlingske.dk. Fortæl ham lidt om den millionhandel, som Staten allerede HAR gennemført via dobbeltpostende personer.

 

Efter MEMs ’opfordring’ fra oktober 2013, blev det så meddelt i januar 2014, at Poul-Henning Knudsen udtræder fra LEBs bestyrelse. For sent. Det er endvidere den eneste personændring i de to bestyrelser.

De ansvarlige håber, at det skulle være nok at ofre PHK fra hans ene bestyrelsespost. Og de ansvarlige embedsmænd håber, at ved denne ofring, så kan de selv slippe for at blive ryddet op. Not so !

 

Der mangler således i skrivende stund endnu, at den millionhandel, som Staten indgik i år 2011 ved hjælp af sine dobbeltpostende medarbejdere, bliver gjort om, således at den private Bruun familie kan få udbe­talt det beløb, som familien BURDE have haft udbetalt uden de to dobbeltpostende personers dubiøse involve­ring i 2011-handelen.

 

Ifølge fondens vedtægter udpeger et afgående LEB-bestyrelsesmedlem selv sin efterfølger. Så dobbelt­post­­personen PHK udpeger selv sin efterfølger - formentligt sin egen bedste 'ven'. Derved er dobbeltpost-situa­tio­nen jo ikke afsluttet, når PHK bare får sin egen 'ven' til at fortsætte for ham. Situationen afsluttes først korrekt, når PHK har udpeget sin 'fjende' som efterfølger. Så kan man tiltro, at dobbeltpost-situatio­nen er ovre. Det ville således være troværdigt, hvis PHK udpegede sin bedste u-ven, Jørgen Sømod, til at over­­tage PHKs bestyrelsespost ! Uheldigvis døde pågældende Sømod i 2012. Men, mon ikke en mand som PHK har andre fine u-venner ? Og naturligvis udpeger JSJ ligeledes sin bedste u-ven som sin efter­føl­ger.

Om begge efterfølgerne gælder, at de ikke må være i lommen på Statens møntsamling (MK). De skal altså være uden tilknytning til MK eller museer. [Bemærk venligst: Skønt ’kvalificeret’ er MEM ikke kandidat !]


Glem nu ikke: De allerstørste skurke i denne skandalesag er de ansvarlige statsansatte embeds­mænd som i al deres indspiste magtfordrejning har økonomisk udbyttet en privat fond med formål at gafle mest mulig ’mønt’ til sig (Staten). Statens embedsmænd og museumsfolk kan ikke tiltros over en dørtærskel i relation til ”Fon­den L.E. Bruuns Samling” og bør i år 2023 holdes på mere end 2.023 meters afstand fra Bruun-samlingen.


 

[INFO: en blandt lægmænd almindeligt forekommende misforståelse er, at man tror, at der skal sidde en repræ­sen­tant for MK i LEB’s bestyrelse. Det skal der på ingen måde – tværtom er det ønskeligt, at MK er ekskluderet fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal ikke indeholde nogen som helst museumsfolk eller statsligt ansatte embedsmænd.]

[INFO: de 3 første bestyrelser blev alle udnævnt af L.E. Bruun selv. De to første bestyrelser kom aldrig i effekt..

1. 17.09.1921: Ingeniør H. H. Schou, / Overretssagfører Chr. Hede (far til Holger Hede) / Murermester Fr. E. Jeppesen

2. 17.09.1921 - suppleanter: Grosserer M. Haunstrup / Overretssagfører Holger Hede / cand. juris. Axel Ernst

3. 21.10.1922: sønnen Hans Bruun / Overretssagfører Chr. Hede / chef for MK, Georg Galster. LEB døde 21.11.1923.]

[INFO: Da L.E. Bruun skrev sit testamente sammen med ors. Chr. Hede, skulle MK’s møntovertagelser vitterligt foregå ved anvendelse af 3 såkaldte ’vurderings’-­mænd (bl.a.) til først objekt-udvælgelser og siden fastsættelse af handelspriserne - til år 2023priser vel at mær­ke ! Men det blev bestemt for 90 år siden, da mønter ikke havde de samme priser som i dag, og i en tid da folk var ærli­ge hæ­ders­men­­ne­sker – og dengang folk slet ikke var villige til at indtage dobbeltposter. Siden 1923 har MKs deltager i be­sty­rel­sen flere gange udvist manglende ansvar og IKKE fået overholdt og fulgt de testamentariske bestemmelser.] [INFO: Handels­pri­­ser­­ne kan sag­­tens fastsættes via auktion.] [INFO: da det ikke-gyldige ’figenblad’ for MK (LEBsamlingens funktion som reser­ve­­samling for MK) må siges at være udrindet, er det bedst, at den MK-inhabile deltager JSJ i LEB-be­sty­rel­sen hurtigere end hurtigt træder ud – inden der for alvor skal til at træffes økonomiske beslutninger i be­sty­rel­sen.] [INFO: se artiklen ”L. E. Bruuns møntsamling. Hele sandheden om ’Smørman­dens guldskat’ ", Møntsamleren nr 2, 1993, pp 35-40 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb1.htm] [INFO: se artiklen ”3-mandsbestyrelsen for L. E. Bruuns samling har gjort sig selv inhabil”, Kbh. 1993 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb2.htm]


 


 

Den korrekte oprydning

 

Når bogholderen har begået bedrageri, underslæb eller mandatmisbrug i den ene bank, kan han ikke argumen­te­re ”Jamen, det var jo kun i Hvidby Bank, at jeg udførte bedrageri. I Sortby Bank, hvor jeg ikke lavede bedrageri, kan jeg da godt fortsætte på min bogholderpost !”. Nej, det kan bogholderen på ingen måde. Som Fa. Bruun Ras­mus­sens direktør, Claus Poulsen, så smukt formulerer en sådan situation overfor dagbladet B.T. den 03.10.2013: Bogholderen har skudt sig selv - - - og må fratræde alle sine /bogholder-/tillids-poster. (selv hvis han havde været formand i Dansk Sypigetipsklub eller i Danmarks Frimærkehandlerforening).

 

Den korrekte oprydning kræver således:

1) De to dobbeltpostende personer, Poul-Henning Knudsen og Jørgen Steen Jensen, fratræder deres tillids­po­ster i begge de to bestyrelser (og andre tillidsposter) (makkerparret bliver tilbagetrukne pensionister, sælger de­res møntsamlinger og nyder resten af livet deres otium langt væk fra mønt­branchen.)

2) De 3 andre med-bestyrelsesmedlemmer, Michael Andersen, Jan Zahle og Preben Nielsen, som ikke stoppede 2011-handelen, fratræder deres bestyrelsesposter. Møntsamlingens ansvarlige fratræder.

3)  Bestyrelsesmedlemmerne tilbagebetaler deres evt. salærer.

4) 2011-handelen annulleres, mønterne tilbageleveres og pengene tilbagebetales.

5) Skulle LEBs samling og Nationalmuseet derpå alligevel mene, at der består et økonomisk ønske om at etablere en ny handel, da starter man på en frisk. To på alle 5+2 poster helt nye bestyrelser, og som ikke er per­son­bela­ste­de, vil kunne etablere en sådan ny handel på en redelig måde, hvori man denne gang ikke involverer dobbeltpostende personer. LEB-bestyrelsen skal være uden personer, der er i lommen på MK.

6)  Er det nødvendigt at oplyse, at 2014-handelen naturligvis indgås til fulde 2014-markedspriser ? Den fulde

     markedspris kan konstateres nemt og helt objektivt af de 3 i testamentet bestemte ’vurderings’-mænd såle­des:

(a) Staten har kun (for)købsret til (visse) mønter fra LEBs samling – ikke købspligt.

(b) De af Staten på forhånd via de 3 ’vurderings’-mænd udvalgte interessante mønter bliver udbudt på en offentlig 2014-auktion, hvor mar­keds­­del­ta­gerne fastsætter den korrekte og fulde markedspris.

(c) Hvis Staten efter konstateringen af markedsprisen opnået på 2014-auktionen alligevel ikke vil betale pri­sen, da frasiger Staten bare sin forkøbsret. Den højstbydende køber herefter mønten.

Det er overmåde kritisabelt, at de ansvarlige ikke gjorde sådan i 2011 ! ! Spørg hos statsrevisorerne.

 

Det bør ikke være private, aftalte ’studehandler’, som danner grundlag for salgspriserne. Der er en alt for stor latent risiko for dubiøse ’vurderings’-mænds med­vir­ken og eventuelle økonomiske salær-beløb betalt under bordet eller udveksling af ’venne’-tjenester. Jo flere millioner, jo større risiko … …

 

[Mønterne kan tildeles 4-6 forskellige auktionshuse og DNF (der har sælgersalær max. på 500 kr. pr. mønt) – derved kan ved samme lejlighed i god tid før år 2023 udføres en lil­le for­­hånds­test på hvilke sælgere, som faktisk kan bevise, at de evner at præsentere mønterne bedst.]


 

 

PHK

Kilde: Foto gengives efter p. 2 i

Høiland kat. 88. Fo­to­graf: uoplyst.

JSJ

Poul-Henning Knudsen kendt fra

Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Fa. Thomas Høiland Auktioner

Mærsk Olie & Gas / Finansafdelingen

Jørgen Steen Jensen fra

Nationalmuseet

                                                                      

To personer - som i skarp modsætning til Mærsk - gerne er villige til at udføre ’dobbeltposter’ i millionhandler.

 


     

(Læs den publicerede tilhørende uddybning om Finanschef Poul Henning Knudsen's plagiatør virksomhed, problemer med Ophavsretsloven, og om hvordan PHK ynder at smykke sig med lånte fjer):

 

http://numisbooks.dk/info/afskriveren.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren2.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren3.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren4.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren5.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren6.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren7.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren8.htm

http://numisbooks.dk/info/afskriveren9.htm

http://grelbersforlag.dk/info/afskriveren10.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel8.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel9.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel10.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel11.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel12.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel13.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel14.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel15.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel16.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel19.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel23.htm

http://grelbersforlag.dk/info/upsdel24.htm

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel31.htm

http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel36.htm

http://grelbersforlag.dk/info/loestogfastomPoulHenningKnudsendel1.htm

http://grelbersforlag.dk/info/loestogfastomPoulHenningKnudsendel2.htm 

http://numisbooks.dk/info/opsummering.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb4.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb5.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb6.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb7.htm

http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm

 

http://numisbooks.dk/info/unikummestdel4.htm

http://numisbooks.dk/info/upsdel1.htm

10) Okt. 2001: Salær kr. 83.000 til auktionshus giver denne 'ekspertise' … eller: Første Schou-skifte-operation udført

13) December 2001: Extraordinær, eksorbitant dumhed … eller simpelt bondefangeriforsøg ? (del 1)

19) Februar 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 4

21) Marts 2002 /extra: En amusant proveniens-'analyse' … del 5

http://numisbooks.dk/info/upsdel7.htm

http://numisbooks.dk/info/RRRmendeterlyvdel5.htm

205) Nytårsbrevet 31. december 1994: Sagkundskab - II (1994)

 

 

og http://numisbooks.dk/info/toKOPISTkumpanerDK.htm#PHKkopist

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm#mem82

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/membibl.htm#mem85

og http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memanm.htm#anm122d

og http://numisbooks.dk/info/kildematerialetFORBRUGERINFO.htm

 

Læs også relevant for emnet om stævning af en afskriver:

http://numisbooks.dk/info/afskriverstaevnet.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT.htm

og http://numisbooks.dk/info/afskriveriULOVLIGT2.htm

og http://numisbooks.dk/info/copyrightlawsuitHeritagevsSuperior1.htm

og http://numisbooks.dk/info/copyrightlawsuitHeritagevsSuperior2.htm .

 

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden