(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar") (tilbage til hovedartiklen om Mønthandler Thomas Stausholm)

Dokumentation

 (læs mere her)

 

Uploadet: 05.05.2014

 

Kreditsvindleren Thomas Marinus Stausholm Jepsen flytter okt. 2011 

fra almen bolig i "Asagården" nr. 32, 2. sal, 7500 Holstebro

til "Skjoldgården", nr. 18, 2. sal til venstre, Holstebro, og bliver febr. 2014

Formand for beboerforeningen i Skjoldgården 152-0 og dens pengekasse

 

Papirudgaven af massemediet "Månedens kommentar", maj 2014

Flyvebladet m.m. blev juni 2014 som advarsel omdelt til alle 170 lejligheder i Skjoldgården.

 

Bedrageren Thomas Stausholm Jepsen lod sig i februar 2014 vælge som formand for Beboerforeningen.

Fotografier fra "Skjoldgården" og med mailadresser til ejendomsejeren Lejerbo. Tit ind her:

http://grelbersforlag.dk/info/DoemteThomasStausholmJepsenBliverFormandForSkjoldgaardenHolstebro022014.htm

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Uploadet: 25.03.2014

 

Bedrageridømte Thomas Stausholm Jepsen er 16.02.2014 indvalgt som formand i Bestyrelsen for Skjoldgaarden Afdeling 152-0 i Holstebro, den ejendom hvor Stausholm bor. Ejendommen ejes af Lejerbo.

Jepsen har franarret enlige mødre etc. 7,5 mill. kr. uden tilbagebetaling.

 

Den fhv. mønthandler Thomas Marinus Stausholm Jepsen anvender navnet "Thomas Jepsen" i Skjoldgården.

 

ADVARSEL TIL BORGERE I HOLSTEBRO:

Thomas Stausholm er idømt fængsel for bedrageri. Han har i årtier ernæret sig som kredit­svind­ler. • Han er tidligere stukket af fra ubetalte huslejer. Han betaler ikke afdrag på sine milliongældsposter. • Og nu har han ladet sig indvælge til en tillidspost, hvor han er blevet tildelt prokura til at være ansvarlig for og forvalte andres folks penge, som formand i be­sty­rel­sen for beboerforeningen Skjoldgården Afdeling 152-0, og med adgang til be­bo­er­for­e­ning­ens pengekasse og ansvar for indkøbsaftaler (: og formandsret til 10 % 'ved siden af').

 

Beboerne i Skjoldgaarden Afdeling 152-0, har således alle mulige risici for at blive 'tørret' godt og grundigt, så snart den bedrageridømte formand ser sit snit til det. Beboerne kunne gøre klogt i hurtigst muligt at få Formand Thomas Jepsen sat fra bestillingen. Skyldner-Stausholm er altid på udkig efter en fin tjans, hvor der er potentiale til at score lidt ekstra 'hurtige indtægter'.

 

Og Lejerbo kan næppe for offentligheden og revisorerne forsvare sin involvering i en ejendom, hvor beboer­fore­ningen ledes af en person, der af moral er ganske villig til at udføre bedrageri, kassebedrøveri og huslejesvindleri. Og da slet ikke en person med Herr Stausholms resumé: http://grelbersforlag.dk/info/moenthandlerstaevnet.htm og http://grelbersforlag.dk/info/ThomasMarinusStausholmJepsenFoedt14031959-PersonligtKonkursregnskab2011.htm

 

 

En person, der allerede HAR udvist en så ringe moral, er ikke kompetent til at kunne sidde i nogen form for bestyrelse eller tillidspost, hvor han er betroet at forvalte andre parters økonomiske midler.

 

Når bogholderen har begået bedrageri, underslæb eller mandatmisbrug i den ene bank, kan han ikke argumen­te­re ”Jamen, det var jo kun i Hvidby Bank, at jeg udførte bedrageri. I Sortby Bank, hvor jeg ikke lavede bedrageri, kan jeg da godt fortsætte på min bogholderpost !”. Nej, det kan bogholderen på ingen måde. Som det så smukt formuleres om en sådan situation overfor dagbladet B.T. den 03.10.2013: Bogholderen har skudt sig selv - - - og må fratræde alle sine /bogholder-/tillids-poster. (selv hvis han havde været formand i Dansk Sypigetipsklub eller i Danmarks Frimærkehandlerforening).

 

Den korrekte konsekvens kræver således:

 

Fotos fra generalforsamlingen 22.04.2014

 

1) Millionskyldneren og den bedrageridømte huslejesvindler Formand Thomas Stausholm Jepsen fratræder sin tillids­post i bestyrelsen for Skjoldgården Afdeling 152-0 (og andre tillidsposter)

2) Han begynder øjeblikkeligt at betale afdrag på sine mange forskellige gældsposter, bl.a. til MEM.

 

Læserne - og kreditorer - kan skrive til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og Lejerbo via mail:

Afdeling.152-0@net.lejerbo.dk; ivanf@webspeed.dk; holstebro@lejerbo.dk; lejerbo@lejerbo.dk; kundeservice@lejerbo.dk; k.hoefler@mail1.stofanet.dk; tsp@lejerbo.dk; pih@lejerbo.dk; paa@lejerbo.dk; hri@lejerbo.dk; uje@lejerbo.dk; mhm@lejerbo.dk; jch@lejerbo.dk; hej@lejerbo.dk; ejo@lejerbo.dk; tkk@lejerbo.dk; mtp@lejerbo.dk; mhk@lejerbo.dk; cje@lejerbo.dk; sbj@lejerbo.dk; kurt@lejerbo.dk; Afdeling.251-0@net.lejerbo.dk; jcm@synex.dk; Afdeling.315-0@net.lejerbo.dk; afdeling.646-0@net.lejerbo.dk; afdeling.017-0@net.lejerbo.dk;

 

SIDSTE. På generalforsamlingen den 22.04.2014 smed beboerne Thomas Stausholm Jepsen ud fra formandsposten i beboerforeningens bestyrelse.

Kun 4 uger efter at Grelbers agent i Holstebro havde 'tipset' om Stausholms nye formandsfidus. Thomas blev også smidt helt ud af bestyrelsen.

 

http://afd152-0.lejerbo.dk/Bestyrelse

 

 

 

Thomas Marinus Stausholm Jepsen (f. 14.03.1959) - retsdømt for bedrageri, fallent og personligt konkurs 2010.

Stukket af fra huslejebetalinger og Formand i Skjoldgaarden Afdeling 152-0 ejet af Lejerbo.

Uddrag af foto: Ekstra Bladet 04.02.2008 http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article971189.ece. (Fotograf: Ernst van Norde)

 


 

Uploadet: 20.04.2014

 

Huslejesvindleren og skyldneren Natallia Stausholm Jepsen

(f. Dzivasjenka, d. 29.03.1978) er ansat og får løn hos Jysk Kemi Service A/S i Holstebro, men hun betaler ikke afdrag på sin gæld.

Direktøren for Jysk Kemi Service A/S har også lønansat Thomas Stausholm Jepsen i sit nye projekt "Holstebro Turistforening".

 

Hvordan kan Jysk Kemi forsvare at have folk ansat, som stikker af uden at betale deres husleje, og som heller ikke betaler deres anden gæld ?

Vil du handle hos et firma som Jysk Kemi Service A/S ?

 

Her er firmaets webside http://www.jyskkemi.dk/ og telefon nr. 97 40 31 33

og på denne underwebside kan du se et foto den ansatte skyldner, Natallia: http://www.jyskkemi.dk/Udvikling.aspx

 

 

Udvist af Danmark 2008

 

Læserne kan ringe til Jysk Kemi Service A/S ved Direktør John Thorsø og fortælle firmaet lidt om de to ansatte gældssvindlende medarbejdere.

 

Det anbefales hermed, at Jysk Kemi Service A/S betinger sig overfor Natallia, at hun straks begynder at betale afdrag på hendes og Thomas' gældsposter - bl.a. til MEM.

 

Da Natallia ligesom Skyldner-Stausholm jo heller ikke er kendt for at betale sine gældsposter, kan læserne more sig med at gense dokumenterne om Natallia's egen personlige konkurssag på dette weblink:

http://grelbersforlag.dk/info/ThomasStausholmBlevErklaeretPersonligtKonkurs19082010.htm#NatalliasKonkurssag

[INFO: Natallia blev erklæret personlig konkurs den 21.07.2011 i Holstebro Skifteret. Landsretten ophævede imidlertid konkursen den 14.10.2011. Natallia betaler dog ikke afdrag på sin gæld.]

 

INFO: Natallia flyttede 2006 fra sit hjemland Hviderusland til Danmark, hvor hun stifter gæld, som hun ikke tilbagebetaler og heller ikke afdrager på. Det er ikke den type indvandrere, det danske samfund har brug for. Hun blev efter retssag anlagt af den danske stat udvist fra Danmark i 2008.


Læserne - og kreditorer - kan skrive til de øvrige medarbejdere og Jysk Kemi Service A/S via mail:

info@jyskkemi.dk ; tommy@jyskkemi.dk; jtp@jyskkemi.dk; rikke@jyskkemi.dk; anita@jyskkemi.dk; ml@jyskkemi.dk; vibeke@jyskkemi.dk; Lulu@jyskkemi.dk; dorit@jyskkemi.dk; gitte@jyskkemi.dk; vbh@jyskkemi.dk; karin@jyskkemi.dk; finn@jyskkemi.dk; lars@jyskkemi.dk; birthe@jyskkemi.dk; btc@jyskkemi.dk; pia@jyskkemi.dk; arp@jyskkemi.dk;

 

Jysk Kemi Service A/S, Gl. Struervej 50, 7500 Holstebro, tlf. 9740 3133, info@jyskkemi.dk

 

 

 


 

Uploadet: 03.03.2016

 

Huslejesvindleren og skyldneren Natallia Stausholm Jepsen

(f. Dzivasjenka, d. 29.03.1978) er 01.08.2014 indtrådt i bestyrelsen for Birkelundskolen i Holstebro, men hun betaler ikke afdrag på sin gæld.

 

Hvordan kan Holstebro Kommune og den øvrige bestyrelse for Birkelundskolen forsvare at have skolebestyrelsesmedlemmer, som stikker af uden at betale deres husleje, og som heller ikke betaler deres anden gæld ? Hvordan kan man i en offentlig kommuneskole have besty­rel­ses­med­lem­mer, der er betroet ansvar for andre personer endsige en hel skole, når disse besty­rel­ses­med­lem­mer ikke har vilie til på ordentlig vis at forvalte sine egne privatøkonomiske forhold  ?

Vil du have dine børn i en skole som Birkelundskolen ?

 

Her er skolens webside http://birkelundskolen.skoleporten.dk/sp og telefon nr. 96 11 59 70 og på denne underwebside kan du se et foto af den bestyrel­ses­post­betroede skyldner, Natallia:

http://birkelundskolen.skoleporten.dk/sp/15757/school/board#  

 

 

Udvist af Danmark 2008

 

Læserne kan ringe til Birkelundskolen ved Skoleleder Carsten Baun og fortælle skolen lidt om de to gældssvindlende Stausholm-personer.

 

Det anbefales hermed, at Birkelundskolen betinger sig overfor Natallia, at hun straks udviser ordentlighed og begynder at betale afdrag på hendes og Thomas' gældsposter - bl.a. til MEM. I modsat fald bør hun straks træde tilbage fra sin bestyrelsespost.

 

Da Natallia ligesom Skyldner-Stausholm jo heller ikke er kendt for at betale sine gældsposter, kan læserne more sig med at gense dokumenterne om Natallia's egen personlige konkurssag på dette weblink:

http://grelbersforlag.dk/info/ThomasStausholmBlevErklaeretPersonligtKonkurs19082010.htm#NatalliasKonkurssag

[INFO: Natallia blev erklæret personlig konkurs den 21.07.2011 i Holstebro Skifteret. Landsretten ophævede imidlertid konkursen den 14.10.2011. Natallia betaler dog ikke afdrag på sin gæld.]

 

INFO: Natallia flyttede 2006 fra sit hjemland Hviderusland til Danmark, hvor hun stifter gæld, som hun ikke tilbagebetaler og heller ikke afdrager på. Det er ikke den type indvandrere, det danske samfund har brug for. Hun blev efter retssag anlagt af den danske stat udvist fra Danmark i 2008.


Læserne - og kreditorer - kan skrive til Birkelundskolens medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer via mail:

birkelundskolen@holstebro.dk; carsten.baun@holstebro.dk; buskbicb@holstebro.dk; buskbimm@holstebro.dk; noersoeller63@gmail.com; henrik.noersoeller@holstebro.dk; karin.billeskov@holstebro.dk; annette.staghoej@skolekom.dk; claus.johansen1@skolekom.dk; finn.hoejland@holstebro.dk karin.svendsen@holstebro.dk; maryanna.morthensen@holstebro.dk; jensagergaard@gmail.com; andrea.kongsgaard.jakobsen@holstebro.dk; dalsgaardbetina@gmail.com; dsl.susanne@gmail.com; peter.kold@skolekom.dk; bk@uunvj.dk; johnlauridsen@hotmail.com; gitte.loftager@holstebro.dk; jes.maarbjerg-andersen@skolekom.dk; steen.mark@skolekom.dk; dorthe.stentoft@skolekom.dk; hellebjerre@live.dk; ulbrit@mail.dk; trinehvidsonderby@hotmail.com; jan.vestergaard10@skolekom.dk;

 

Birkelundskolen, Nørre Boulevard 57, 7500 Holstebro, tlf. 96 11 59 70, birkelundskolen@holstebro.dk

 

 

 


 

 

Uploadet: 26.04.2014

 

Kort resumé over Thomas Stausholm Jepsens liv de sidste ca. 10 år 2004-2014

 

Bag dette dørskilt bor hviderussisk kvinde 'importeret' til Danmark via MF Jens Christian Lund (S)

af dansk bedrageridømt mand og konkursrytter som hverken kan eller vil forsørge damen.

Formentligt er det meningen at damen - eventuelt via sociale ydelser - skal forsørge

sin bundløst forgældede svindlermand Thomas Stausholm Jepsen.

 

Parret har ingen medfølelse haft, mens de glade brugte pengene, der var svindlet fra bl.a. enlige mødre og små håndværkerfamilier.

 

Her kan Du se lidt af, hvad kreditsvindleren Thomas Stausholm i de sidste 10 år har gået og syslet med:

klik her - http://grelbersforlag.dk/info/KortResumeOverThomasJepsensLiv2004-2014.htm

 

Lad dette flyveblad cirkulere til advarsel i dit lokalområde. Giv flyvebladet til avisen.

 

 


 

Uploadet: 27.04.2014

 

Thomas Stausholm Jepsen i Skjoldgården 18, 2. tv., 7500 Holstebro

 

 

Direktør John Thorsø i Jysk Kemi Service A/S, som ca. 2013 har lønansat de to gældssvindlere Natallia og Thomas Sta­us­holm Jepsen, oplyser, at Thomas Stausholm har fremlagt en ’ren’ straffeattest. Stausholm, der er en dygtig og erfa­ren be­dra­ger, har også med held snydt Dir. John Thorsø. Thomas har kun fremlagt sin 5-års straffeattest, som ganske rigtigt er ’ren’. Skjoldgårdens beboere bedes få Dir. John Thorsø til at kræve, at Skyldner-Stausholm fremlægger sin 20-års straffe­attest 1992-2012 for både Thorsø og Skjoldgårdens beboere. Thomas Stausholm Jepsens 20 års straffeattest er ’be­skidt’.

Åh ja, bed også Thomas & Natallia Jepsen fremlægge kvitteringer for, at de betaler afdrag på deres gældsposter ! For eksempel kvitteringer for at skyldnerparret betaler afdrag til MEM J

 

 

Valg-’anbefaling’ udsendt af Grelbers Forlag til nogle beboere i Skjoldgården før generalforsamlingen 22.04.2014

 

BEBOER 17.04.2014> ” Hej. Står og skal til beboer møde, hvor vi har en Thomas Jepsen som stiller op som formand …”

Den person, hvis fulde navn er Thomas Marinus Stausholm Jepsen, født 14.03.1959, med bopæl Skjoldgården 18, 2. sal til venstre, 7500 Holstebro, telefon 48 41 35 84 har gennem nogle årtier levet af kreditsvindleri og lignende plattenslageri.

Han kan ikke fordrage at arbejde fysisk for føden, men vil helst finde nogle nemme ’pengekasser’, hvor han kan stikke fingrene ned i. En beboerforenings pengekasse vil være rigtig dejlig for Thomas – med mulighed for ’under bordet’ at kunne opkræve 10 % på alle leverandørers regningsbeløb til beboerforeningen / ejendommen.

 

Han er dømt mange gange, bl.a. for bedrageri: http://grelbersforlag.dk/info/dom04082004landsret.htm  

 

Han har uafbrudt i minimum en 10-års periode været registreret i RKI Ribers Kredit Information over dårlige betalere: http://grelbersforlag.dk/info/ThomasStausholmRegistreretHosRKIribers.htm

 

Jeg har fået ham dømt to gange. Mine 2 domme fra 2009 er offentliggjort her:

http://grelbersforlag.dk/info/ThyCoins-2NyeDommeModThomasStausholm14092009.htm

 

Thomas Stausholm Jepsen betaler ikke afdrag på sine gældsposter til hverken mig eller til hans mange andre kreditorer.

 

Domme, RKI dokumenter, personligt konkursdekret fra år 2010, og alle andre nødvendige dokumenter etc., etc., etc, er offentliggjort af Grelbers Forlag på denne hovedwebside: http://grelbersforlag.dk/info/moenthandlerstaevnet.htm .

Websiden er meget omfattende, så det vil tage dig mange timer at læse alt igennem.

http://grelbersforlag.dk/info/ThomasStausholmBlevErklaeretPersonligtKonkurs19082010.htm 

 

Stausholm har i Fogedretten erklæret sig insolvent mange gange. Her er det officielle regnskab over hans personlige kon­kurs­bo: http://grelbersforlag.dk/info/ThomasMarinusStausholmJepsenFoedt14031959-PersonligtKonkursregnskab2011.htm  

 

Her er en (mindre) navneliste over bare nogle ’få’ af Thomas Stausholm Jepsens mange u-betalte kreditorer og svindel-ofre fra de sidste 15-20 år:

http://grelbersforlag.dk/info/StausholmsJournalisterogPolitikere.htm#Kreditorer  .

Der kan du også se, at Thomas Stausholm Jepsen tidligere er stukket af fra bl.a. ubetalte huslejeregninger.

 

Thomas Stausholm Jepsen er en person, der er dygtig til at lyve – så er du advaret på forhånd.

Hvis du starter beboermødet den 22.04.2014 med at bringe en hilsen til Thomas fra både Morten og fra Grelbers Forlag, vil du helt sikkert ødelægge Thomas’ humør J

 

Thomas Stausholm Jepsen er en type person, som man ikke bør tildele tillidsposter af nogen art.

 

Med venlig hilsen

MEM (en kreditor blandt mange)

 

PS Du har min tilladelse til at videresende denne valg-’anbefalings’-mail til alle interesserede beboere i Skjoldgården – naturligvis også til min gode forbindelse, Thomas Stausholm Jepsen  stausholmjepsen@gmail.com; thomas.jepsen@live.dk; thycoins@gmail.com;

 

Hjælp Thomas Stausholm Jepsen med at få sig et (ekstra) manuelt arbejde

 

Grelbers Forlag beder sine agenter rundt om i Jylland hjælpe Thomas. Stausholm skal jo have penge til at forsørge sig selv for, og til at forsørge sin 'importerede' kone Natallia. Stausholm skal også bruge penge til at betale sit cigaret­kæderygeri. Vovsen skal indimellem have en kotelet at spise. Og når Thomas anskaffer sig børn som investering, skal deres munde jo også mættes. Thomas vil noget så gerne være en ansvarlig, hårdtarbejdende familiefar.

Desuden skal der betales afdrag på de mange forskellige gældsposter.

 

DU kan personligt hjælpe Thomas med et job-tilbud: han kan godt male et udhus, håndtere en møg­greb, fjer­ne skralde­spande, pløje en Holstebro-mark, lægge asfalt, samle klemmer, dele aviser og re­kla­me­­tryk­sa­ger ud, feje fortove, samle kartofler, muge ud, plukke jordbær, grave grøfter og meget andet nyttigt for et sam­fund.

 

Det eneste du skal passe på, er, at job-funktionen ikke er en stilling, der kan udnyttes til svig eller bedra­ge­ri­er, så revisor­jobs og kassefunktioner og værdihåndtering og flaskedreng duer ikke.

 

Efter mere end 20 år som en belastning for og snylter på samfundet og redelige borgere, vil Stausholm sikkert også gerne selv anvende resten af sit liv til at betale tilbage til et samfund, der hidtil har været alt for blødsødent.

 

Gør en god gerning. Sæt Thomas i beskæftigelse ! 

 

Thomas Stausholm Jepsen har overfor nogle beboere før bestyrelsesvalget 22.04.2014 i beboerforeningen i Skjoldgården påstået, at Grelbers Forlags websider om ham er forkerte. Den måde Stausholm skal (prøve på at) få lukket hjemmesiden på, er ved at stævne hjemmesidens ejer, dvs. Grelbers Forlag, ved en DANSK ret. Men Thomas Stausholm Jepsen har ikke turdet bakke sin påstand op ved at stævne Grelbers Forlag (:fordi hjemmesidernes indhold er sande).

Spørg Thomas Stausholm om, hvornår han tager sig sammen til at stævne Grelbers Forlag ved en DANSK ret ?

 

 

 Fotograf: anonym agent. Fotos: 04.2014. Thomas Marinus Stausholm Jepsen anvender navnet "T.Jepsen" i Skjoldgården.

 

 

 


 

Uploadet: 04.05.2014

 

Thomas Stausholm Jepsen har fået ny Ford bil købt gennem hans gældssvindlermedhjælperkone Natallia Stausholm Jepsen.

Pengene til bilen er lånt hos AL Finans A/S.

Gældssvindlerparret anvender deres lønsedler fra Jysk Kemi Service A/S i Holstebro som grundlag til at opnå ufortjent 'kreditværdighed' med.

 

 

 

 

Fotograf: anonym agent. Fotos: 05.2014. Gældssvindlerne Thomas & Natallia Jepsen kører rundt i denne bil i Holstebros gader.

 

Ring til Autoforum Holstebro på telefon 97 40 12 00. Thomas oplyser, at bilen er købt for DKK 130.000 kroner kontant. Den er indregistreret 01.05.2014 i Natallia Stausholm Jepsen's navn. Kreditorer kan få bilen beslaglagt.

 

Læs historien her: http://grelbersforlag.dk/info/ThomasOgNatalliaStausholmJepsensNyeFordBil052014.htm

 


 

 

 

Uploadet: 22.06.2014

 

Holstebro Kommunes tidligere viceborgmester har ansat bedrageridømt kreditsvindler og konkursrytter i sit nye projekt ”Holstebro Turist­for­e­ning”. Gældssvindlerens arbejdsopgaver omfatter at få fat i offentlige støttekroner fra kommunekassen.

 

Folkebladet Lemvig oplyser i et interview, at allerede i juni 2014 har den erfarne kreditsvindler Thomas Stausholm Jepsen i fint samarbejde med fhv. viceborgmester John Thorsø overtalt Holstebro Kommunes politikere til at bevilge 146.875 kroner til parret og til deres projekter i "Holstebro Turistforening".

 

Direktør John Thorsø, der er tidligere viceborgmester 2005-2009 i Holstebro Kommune for Det konservative Folkeparti, har lønansat Thomas Stausholm Jepsen i Holstebro Turistforening”. Desuden har Thorsø lønansat gældssvindlermedhjælperkonen Natallia Stausholm Jepsen i Thorsø's egen virksomhed Jysk Kemi Service A/S. Dir. John Thorsø’s kemivirksomhed stiller også lokaler til rådighed for ”Holstebro Turistforening” og for Thomas Stausholm Jepsen.

 

Holstebro Turistforening” har nemlig officiel adresse c/o Jysk Kemi Service A/S, Gl Struervej 50, 7500 Holstebro. http://www.cvr.dk/Site/Forms/PublicService/DisplayCompany.aspx?cvrnr=31460433  
 

Holstebro Turistforening” og kreditsvindleren Thomas Stausholm Jepsen har ifølge Folkebladet Lemvig i juni 2014 med stor succes fået snablen ned i Holstebro Kommunes pengekasse og drænet 146.875 kroner.

 

Spørgsmål fra Grelbers Forlag til Dir. John Thorsø:

Mener den fhv. Viceborgmester John Thorsø, at det er foreneligt med Jysk Kemi Service’s og Holstebro Kommune’s og Holstebro Turistforening’s og Nordvest Danmarks Turistråd’s etiske normsæt, at man ikke skal betale afdrag på sine gældsposter ?”

"Vil Jysk Kemi Service og Holstebro Turistforening og John Thorsø heller ikke betale deres gæld ?"

 


Læs den fulde historie med fotografier, og navne på de kommunepolitikere, som har bevilget penge til millionskyldneren og bedrageridømte Thomas Stausholm Jepsen og dir. John Thorsø.

Klik her: http://grelbersforlag.dk/info/HolstebroTuristforeningOGThomasStausholmJepsenOGNordvestDanmarksTuristraad062014.htm

 


 

Der er eet bestemt spørgsmål,

som Thomas Stausholm helst vil være fri for at få

 

Hvis du har en mundtlig diskussion med Thomas Stausholm Jepsen, så skal du spørge ham:

"Du, Thomas, hvorfor betaler Du og Din kone ikke afdrag på Jeres gældsposter ?"

 

Dét spørgsmål vil Thomas ikke svare på. Thomas vil så prøve på at snakke om alt muligt andet.

Og for at slippe udenom spørgsmålet er hans taktik bl.a. at anklage DIG for et-eller-andet (frit opdigtet).

Så slipper Stausholm for at tale om hans mange ubetalte, gældsposter.

Men når Stausholm prøver at snakke udenom, så gentager Du bare spørgsmålet:

"Du, Thomas, hvorfor betaler Du og Din kone ikke afdrag på Jeres gældsposter ?"

 

Hvis Thomas eventuelt lyver, og siger, at han da betaler gældsafdrag, så kommer dit næste spørgsmål:

"Thomas, vil Du være flink at fremvise betalingskvitteringer for de gældsposter, som du afdrager på ?"

"Thomas, du bedes fremlægge betalingskvittering på, at du og din kone, Natallia, afdrager på Jeres fælles gæld til MEM."

 

 


Angående mundtlige udtalelser fra Thomas Stausholm Jepsen

 

Du skal absolut ikke tro på Stausholms mundtlige ord. Stausholm er kendt som en notorisk digter og løgner.

Du skal forlange skriftlig dokumentation fra Thomas - hver gang.

 

Eksempel:

Thomas: "Både jeg og min kone får hver en månedsløn på DKK 50.000 hos Jysk Kemi Service."

Du siger: "Thomas, det er meget godt. Vil du vise mig lønsedlerne ?"

 


 

Uploadet: 18.04.2010

Læs også

 

Kreditsvindlerparret Natallia og Thomas Stausholm stak af fra blandt andet huslejen i Flensburg.

 

Holstebro Kommune betaler kreditorflugten for kreditsvindlerparret.

 

 http://grelbersforlag.dk/info/ThomasStausholmFlygterFraFogedeniFlensburg17042010.htm

 

 


 

 

 

Uploadet: 31.10.2011

Læs også

 

Kreditsvindler'læge'parret Natallia og Thomas Stausholm Jepsen blev smidt ud af Asagården i Holstebro og flytter til Skjoldgården i Holstebro.

 

Holstebro Kommune betaler starthjælp og 'syge'dagpenge til det arbejdssky kreditsvindlerpar.

 

Historien er naturligvis med info om nye ejendele, som kan konfiskeres.

http://grelbersforlag.dk/info/KreditsvindlerenThomasStausholmJepsenFlygterTilSkjoldgaardenHolstebro102011.htm

 

 


 

Uploadet: 12.11.2009

 

Se en navneliste over nogle andre assorterede kreditorer,

som kredit-svindleren Thomas Stausholm kynisk har snydt for penge

 

http://grelbersforlag.dk/info/StausholmsJournalisterogPolitikere.htm#Kreditorer

 

Detailler om Thomas Stausholms mange domme og kreditsvindleri er her:

http://grelbersforlag.dk/info/moenthandlerstaevnet.htm#Domme

 

Se et uddrag af alle de mange registreringer af Stausholm i RKI Ribers Kreditinformation:

http://grelbersforlag.dk/info/ThomasStausholmRegistreretHosRKIribers.htm

 

 


 

 

(Læs den publicerede tilhørende uddybning:

http://grelbersforlag.dk/info/moenthandlerstaevnet.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/ThyCoins-2NyeDommeModThomasStausholm14092009.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/listenoverStausholmsMoentfirmaer.htm 

og http://grelbersforlag.dk/info/StausholmsKoebAfFlensborgMoenthandel20081006.htm 

og http://grelbersforlag.dk/info/StausholmsJournalisterogPolitikere.htm 

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden