(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

 

SAGENS KERNE KORT

 

Den 23.10.2004 fremsætter bestyrelsesmedlemmerne i Auktionsforeningen MMAS - herunder Kaptajn Enrico Schou - 3 opdigtede (falske) beskyldninger mod et medlem, fordi medlemmet forfatter kritiske og satiriske skrifter, som bl.a. kritiserer brugen af falske sjældenheds-antals-angivelser med det formål at danne kun­stigt høje priser ved salg af sjældne mønter. Bestyrelsen anvender disse 3 beskyldninger som grund­lag til at ekskludere dette medlem. Bestyrelsen bliver gjort op­mærk­som på, at beskyldningerne er falske, og at eksklusionen er ulovlig og taber efter­føl­gen­de en byretssag om eks­klusionen.

 

I stedet for at erkende fejlen og konstatere ”Hov, ja, det var en fejl. Vi retter og gør fejlen god igen” og annullere den ulovlige eksklusion vælger bestyrelsen halsstarrigt at frem­ture i og gen­ta­ge fejlen ved over de følgende 4 år at ekskludere medlemmet indtil nu i alt 4 gan­ge, hver gang med grove procedurefejl og stadig uden saglig, gyldig og lovlig grund. Sagens lang­strakte for­løb får helt naturligt – navn­lig for personer med manglende kendskab til sagens kerne – sa­gen til at virke uoverskuelig, men sandheden er, at det er den samme fejlagtige eks­klu­si­on, som ligger til grund for hele sagen.

 

Sagen kunne til enhver tid have været tilendebragt ved blot en erkendelse af den oprindelige fejl.

 

Formentlig er der mange lignende tilfælde i landets tusindvis af andre foreninger, hvor de som sid­der på magten (dvs. bestyrelserne) på tilsvarende ulovlig vis ekskluderer menige med­lemmer, som magt­haverne af forskellig årsag ikke rigtigt kan lide. Da de fleste jævne bor­gere, der bliver udsat for sådan ulovlig ekskludering, overhovedet ikke ved, hvordan man skal kæmpe imod sådanne ulov­lige eksklusioner, vil magthaverne i langt de fleste til­fæl­de slippe af sted med ulovlighederne.

 

Af principielle grunde og til præcedensdannelse for landets tusindvis af andre foreninger har det revsende medlem i nærværende forening valgt at få statueret, at sådan ulovlig handle­må­de bør bestyrelserne helt af­holde sig fra.

 

Ved offentliggørelserne af sagsforløbet stilles samtidigt denne viden om be­kæmpelse af så­dant magtmisbrug til kendskab for alle landets 100.000-vis af menige forenings­med­lem­mer.

 

Grelbers Forlag 10.04.2007

 

En djævel: En såkaldt kværulant der har ret, er ikke en kværulant, men er derimod en rethaver.

 

 

Når man har udført forkerte handlinger /tabt krigen/ er der følgende genopretnings-stadier:

 

1)                   Man erkender allerførst sine forkerte handlinger.

2)                   Man undskylder derpå klart og utvetydigt overfor omverdenen (incl. Retten) sine forkerte handlinger.

3)                   Man udviser en så overbevisende anger, at omverdenen bibringes det indtryk, at angeren er ægte.

4)                   Man genopretter de forkerte handlinger incl. betaler krigsskadeserstatningen.

5)                   Man sikrer, at man aldrig igen udøver/kan udøve/ forkerte handlinger.

 

 

INFO: Farums tidligere bykonge og borgmester og skatteminister blev tirsdag den 10.04.2007 i Retten dømt til 2 års ubetinget fængsel for myndighedsmisbrug (:= magtmisbrug, embedsmisbrug) og mandatsvig.

Læs: http://jp.dk/indland/article55804.ece ("Juraeksperter: Dommen er lige tilpas").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

SKYLDIG

Henning Mogensen

Forbryder, Falskbeskylder

 

Laboratoriebetjent (*) ved Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Finlandsgade 14, 8200 Århus N. biologi@au.dk

Også Bestyrelsesmedlem i og Formand for en møntklub i Århus, MMAS. henning.mogensen@biology.au.dk

Ville i dølgsmål med standret 06.09.2005 og med 3 (falske) beskyldninger og uden bevisførelse eks­klu­dere et kritik-ytrende medlem, han ikke rigtigt selv kunne lide. Formand Henning har aldrig fået nogen boglig uddannelse af betydning.

 

 

(*) Laboratoriebetjent er et moderne, fint ord for ’alt-mulig-’mand’ / pedel. Ligesom ordet servicemedarbejder er et moderne, fint ord for kassedame.

 

 

Dahl

SKYLDIG

Forbryder

Ja-siger

Seebach

 

 

SKYLDIG

Forbryder

Ja-siger

Nørbech

 

SKYLDIG

Forbryder

Ja-siger

Lykkeberg

 

SKYLDIG

Forbryder

Ja-siger

Georg Hansen

 

SKYLDIG

Forbryder

Ja-siger

 

”License

to offend”

 

De 5 medvirkende, medsammensvorne, medansvarlige og nu gennem Rettens dom over MMAS også forbrydere:

Niels Ole Dahl, Søren Seebach, Jens F. Nørbech og Hen­rik Lykkeberg – alle med be­sty­rel­ses­post i en møntklub – undlod alle trods de­res bedre vidende at skride ind, men stemte i stedet JA, og disse per­so­ner har der­for nu gjort sig med­an­svar­li­ge sammen med dirigenten Georg Hansen for alle i denne do­ku­men­ta­ti­on omhandlede lov- og regel- ­over­træ­­­del­ser. Den 6., officer i Dronningens Artilleriregiment, Enrico Schou, var derimod forudseende at træde ud af bestyrelsen marts 2005.


 

 

(Læs den publicerede tilhørende uddybning:

http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen1doemt.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen2.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen3.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen4.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen5.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen6klynk.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen7.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen8staevnet.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen9politifrikendteGrelbersForlag.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen10politifrikendteGrelbersForlag.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen11oproeriMMAS.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen11ekstermineret.htm

 

 

Læs også det tilhørende 48 siders dokumentationshæfte om denne sag og retssag: "En Århus-historie fra H.C. Andersen 200-året" (2. rev. udgave 2006 - om ytringsfriheden og magtmisbrugeres stupiditet og fald og retslige domfældelse) [uploades snarest] [foto]

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden